Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
+ Chế độ, chính sách khác

+ Chế độ, chính sách khác

Tải bản đầy đủ - 0trang

Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh TếCông tác Phát triển nhân lực tốn rất nhiều kinh phí và thời gian của cơng ty, và

nó phụ thuộc vào tình hình tài chính lức bấy giờ của cơng ty . Hằng năm, trưởng

phòng nhân sự ln lập kế hoạch đào tạo cho cả năm, và được chia làm 2 trường

hợp chính:

Nếu người có nhu cầu đào tạo mà được Cơng ty cử đi học sẽ được Cơng ty trả

học phí và cho hưởng lương với mức 100% sau đó cam kết hồn thành khóa học

phải làm việc cho Cơng ty một thời gian nhất định.

Nếu người có nhu cầu đào tạo mà khơng phù hợp với nhu cầu của Cơng ty thì

tùy vào đối tượng cụ thể và tùy vào từng trường hợp mà có thể được hưởng 20% học

phí và 50% lương cho việc đi học.Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT45Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh TếBảng 6: Kinh phí đào tạo được tổ chức tại công ty

Chỉ tiêuĐVT201320142015201620171. Tổng lượt người

được đào tạoLượt

người36404570802. Tổng chi phí đào

tạoTriệu

đồng

Triệu

đồng

Triệu

đồng21.962631.9552.563.221,07921,33122,55022,56327,8141,903.21,954.42,029.62,836.83,016.00.610.650.710.750.79959.9820.4705.8429.8440.186.775.263.554.047.73. Doanh thu

4. Lợi nhuận

5. Chi phí đào tạo

bình qn 1 lượt

người

6. Doanh thu/ Tổng

chi phí đào tạo

7. Lợi nhuận/Tổng

chi phí đào tạoTriệu

đồng(Nguồn: Nguồn: Phòng Kế tốn Cơng ty Cổ Phần Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng

Phát)Nhận xét:

So với năm 2013 thì kinh phí đào tạo năm 2017 tăng 41.24 triệu. Đồng thời,

chi phí đào tạo bình quân 1lượt người/năm cũng tăng từ 610 nghìn đồng năm 2013,

lên 750 nghìn đồng năm 2016 và 790 nghìn đồng năm 2017. Điều đó chứng tỏ cơng

ty ngày càng quan tâm hơn đến công tác đào tạo nhân lực.

So sánh mối quan hệ giữa chi phí và doanh thu ta nhận thấy có sự biến dổi.

Nếu như năm 2013, 1 đồng chi phí tạo ra 959.9 nghìn đồng, thì tới năm 2016 có sự

giảm xuống 1 đồng chi phí tạo ra 429.8 nghìn đồng. Năm 2017 lại tiếp tục giảm

xuống 440.1 nghìn đồng. Khơng những vậy lợi nhuận được tạo ra từ một đồng chi

phí cũng biến đổi theo chiều hướng giảm xuống qua từng năm. Điều này chứng tỏ

khả năng sử dụng kinh phí của cơng ty chưa đạt hiệu quả cao.

Đối với những khóa học mà người lao động được cử đi đào tạo ở

những cơ sở đào tạo ngồi thì cơng ty có thể dự tính được chi phí đào tạo thơng qua

những lần đào tạo trước. Tuy nhiên những khóa học này rất khó xác định được chiBùi Đình Nghĩa K9N2 QT46Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh Tếphí đào tạo một cách chính xác vì cơng ty phải ký kết hợp đồng đào tạo theo từng

năm khắc nhau nên chi phí có thể thay đổi theo từng năm.

 Kết quảBảng 7: So sánh kết quả theo nội dung đào tạo trong 5 năm

Năm

Nội dung

đào tạo

Công

nhân lái

xe

Nhân viên

kinh

doanh

Công

nhân vận

chuyển

hàng

Công

nhân vận

hành thiêt

bị

Nhân viên

quản lý

tài liệu

Đào tạo

định kỳ

về an tồn

lao động

Đào tạo

nhân viên

quản lý

Tổng

cộng20132014201520162017SL%SL%SL%SL%SL%1027.78

%1640.00

%2044.44

%3042.86

%3543.75%411.11%410.00

%48.89%710.00

%810.00%513.89

%37.50%36.67%68.57%1012.50%411.11%25.00%613.33

%45.71%67.50%411.11%512.50

%24.44%811.43%67.50%411.11%410.00

%511.11%68.57%56.25%513.89

%615.00

%511.11%912.86

%1012.50%3610040100451007010080100(Nguồn: Nguồn: Phòng Tổ chức- Hành chính Cơng ty Cổ Phần Thương mại và Dịch vụ

Mạnh Hưng Phát)Nhận xét:

Qua bảng trên ta thấy được hiệu quả của công tác đào tạo nhân lực công ty.

Qua từng năm số lượng lao động qua đào tạo tăng đáng kể, đặc biệt là những học

Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT47Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh Tếsinh mới tuyển dụng và các nhân viên kỹ thuật. Những học sinh mới tuyển dụng

tăng từ 10 lao động (2013) lên 35 lao động (2017), có được điều này cơng ty đã mở

rộng thêm nhà xưởng, mở rộng quy mô tạo cơng ăn việc làm cho lao động. Bên cạnh

đó để đảm bảo an tồn lao động và phòng cháy chữa cháy cho công nhân, công ty đã

thường xuyên cử lao động tham gia đào tạo. Vì hiện nay tỷ lệ tai nạn lao động trên

cả nước còn xảy ra nhiều, nhận thức được điều đó, cơng ty thường xun cử đi tham

gia học tập. Điều này chứng tỏ công ty rất quan tâm tới sự an toàn của người lao

động. Công ty đã phát triển thêm nhiều mẫu quần áo mới nên cần nâng cao chất

lượng nhân viên biết sử sụng thiết bị áp lựcBảng 12: Kế hoạch đào tạo, huấn luyện nhân sự

Thời gian

đào tạoNăm 2013Năm 2014Năm 2015Năm 2016Nội dung đào tạo, huấn luyệnSố lượng

đào tạo

(người)Đào tạo chuyên sâu về Marketing6Đào tạo chuyên sâu về quản lí kho, xưởng10Đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng9Huấn luyện các trưởng phòng bán hàng11Đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng10Đào tạo chuyên sâu về quản lí kho, xưởng20Đào tạo chuyên sâu về Marketing10Đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng15Đào tạo chuyên sâu về quản lí kho, xưởng10Đào tạo chuyên sâu về Marketing5Đào tạo chuyên sâu về quản lý chất lượng5Đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng35Đào tạo chuyên sâu về quản lí kho, xưởng25Đào tạo chuyên sâu về Marketing10Đào tạo chuyên sâu về quản lý chất lượng10Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT48Viện ĐH Mở Hà NộiNăm 2017Năm 2018Khoa Kinh TếĐào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng17Đào tạo chuyên sâu về quản lí kho, xưởng13Đào tạo chuyên sâu về Marketing30Đào tạo chuyên sâu về quản lý chất lượng20Đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng60Đào tạo chuyên sâu về quản lí kho, xưởng40Đào tạo chuyên sâu về Marketing65Đào tạo chuyên sâu về quản lý chất lượng45Đào tạo chuyên sâu về Marketing50Dự kiến đến Đào tạo chuyên sâu về quản lí kho, xưởng

năm 2025

Đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng

Huấn luyện các trưởng phòng bán hàng30

40

30(Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty cổ phần Mạnh Hưng Phát)

3.1.3 Đánh giá và sử dụng lao động sau đào tạo

 Đánh giá sử dụng lao động sau đào tạo

Đào nhân lực nhằm nâng cao trình độ, khả năng thích nghi với cơng việc cho

cán bộ công nhân viên đồng thời để cho những chi phí cơng ty bỏ ra đem lại hiểu

quả cao trong kinh doanh thì việc đánh giá kết quả đào tạo là một bước quan trọng

và cần thiết.

Sau mỗi khóa đào tạo, cơng ty có những cuộc đánh giá kết quả của khóa đào

tạo mà cơng ty thực. Để đánh giá kết quả đào tạo công ty sử dụng những phương

pháp đánh giá khác nhau. Đối với những phương pháp đào tạo tại cơng ty thì có

những phương pháp đánh giá sau đây:

- Thông qua các bài kiểm tra:Những học viên khơng thuộc diện thi nâng

ngạch hoặc nâng bậc thì phải làm bài kiểm tra này

- Cuộc thi nâng bậc cho cơng nhân: Hình thức thi cuộc thi này gồm 2 phần:

phần 1 lý thuyết, phần 2 thi thực hành. Trong cuộc thi nâng bậc thì cơng nhân

Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

+ Chế độ, chính sách khác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×