Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 12: Kế hoạch đào tạo, huấn luyện nhân sự

Bảng 12: Kế hoạch đào tạo, huấn luyện nhân sự

Tải bản đầy đủ - 0trang

Viện ĐH Mở Hà NộiNăm 2017Năm 2018Khoa Kinh TếĐào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng17Đào tạo chuyên sâu về quản lí kho, xưởng13Đào tạo chuyên sâu về Marketing30Đào tạo chuyên sâu về quản lý chất lượng20Đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng60Đào tạo chuyên sâu về quản lí kho, xưởng40Đào tạo chuyên sâu về Marketing65Đào tạo chuyên sâu về quản lý chất lượng45Đào tạo chuyên sâu về Marketing50Dự kiến đến Đào tạo chuyên sâu về quản lí kho, xưởng

năm 2025

Đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng

Huấn luyện các trưởng phòng bán hàng30

40

30(Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự Cơng ty cổ phần Mạnh Hưng Phát)

3.1.3 Đánh giá và sử dụng lao động sau đào tạo

 Đánh giá sử dụng lao động sau đào tạo

Đào nhân lực nhằm nâng cao trình độ, khả năng thích nghi với công việc cho

cán bộ công nhân viên đồng thời để cho những chi phí cơng ty bỏ ra đem lại hiểu

quả cao trong kinh doanh thì việc đánh giá kết quả đào tạo là một bước quan trọng

và cần thiết.

Sau mỗi khóa đào tạo, cơng ty có những cuộc đánh giá kết quả của khóa đào

tạo mà cơng ty thực. Để đánh giá kết quả đào tạo công ty sử dụng những phương

pháp đánh giá khác nhau. Đối với những phương pháp đào tạo tại cơng ty thì có

những phương pháp đánh giá sau đây:

- Thơng qua các bài kiểm tra:Những học viên không thuộc diện thi nâng

ngạch hoặc nâng bậc thì phải làm bài kiểm tra này

- Cuộc thi nâng bậc cho cơng nhân: Hình thức thi cuộc thi này gồm 2 phần:

phần 1 lý thuyết, phần 2 thi thực hành. Trong cuộc thi nâng bậc thì cơng nhân

Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT49Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh Tếphải làm các bài tập trả lời câu hỏi theo yêu cầu. Sau đó mới tiếp tục thi phần

thực hành do những người có trình độ tay nghề cao hoặc những người có bậc

cao hơn giám sát q trình thực hành. Với các quy định đó thì hằng năm công

ty đã tổ chức thành công các cuộc thi nâng bậc cho công nhân.

Bảng kết quả thi giữ bậc và nâng bậc trong 5 năm

Chỉ tiêu

Tổng số người dự thi nâng bậc

và giữ bậc

Tổng số người thi đỗ và được

nâng bậc

Tỉ lệ % đỗ và được nâng bậc2013201420152016201775901251451703054789512040%60%62%66%71%(Nguồn: Nguồn: Phòng Tổ chức- Hành chính Cơng ty Cổ Phần Thương mại và Dịch vụ

Mạnh Hưng Phát )Nhận xét:

Qua bảng trên ta thấy hàng năm, công ty tiến hành tổ chức thi nâng bậc cho

những công nhân đủ tiêu chuẩn nhằm nâng cao trình độ tay nghề của cơng nhân, đáp

ứng u cầu công việc cũng như đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ của chính cơng

nhân. Căn cứ vào bẳng thi nâng bậc của công ty, ta thấy: tổng số ngừoi thi nâng bậc

hàng năm tăng, từ 75 người năm 2013 lên 170 người năm 2017, tương ứng tốc độ

tăng 126,6%. Đặc biệt vào năm 2016, trong tổng số 170 ngừoi dự thi thì có 120 thi

đỗ và được nâng bậc, đây là tỉ lệ rất cao. Điều này được giải thích là do năm 2016 và

2017 cơng tác đánh giá thi nâng bậc được hoàn thiện hơn rất nhiều so với năm 2013,

nam 2014 và năm 2015. Và nó cho thấy công tác đào tạo nhân lực tại công ty đã có

cải thiện rõ rệt.Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT50Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh Tế3.2 Đánh giá chung về công tác Phát triển nhân lực tạo công ty cổ phần Thương

mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát

3.2.1 Các kết quả đạt được của công tác đào tạo nguồn nhân lực

Qua thực trạng công tác Phát triển nhân lực ở trên cho ta thấy lãnh đạo Công ty

cổ phần Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát trong thời gian qua đã thực sự

quan tâm tới công tác đào tạo cán bộ cơng nhân viên. Cơng ty có đội ngũ cán bộ

cơng nhân viên có ý thức học hỏi, nâng cao trình độ chun mơn và kỹ thuật trong

cơng tác. Hàng năm đội ngũ lao động có tay nghề được nâng cao. Công ty cũng tổ

chức thành công các cuộc thi nâng bậc và thi thợ giỏi. Nâng cao tinh thần làm việc

tự giác và nỗ lực trong công việc

Giảm thiểu được số vụ tai nạn trong qua trình lao động do sự kém hiểu biết về

kiến thức, kinh nghiệm, ý thức về kỷ luật lao động không tốt.

Số lao động đã qua đào tạo tăng lên một cách đang kể. Ý thưc tự giác học tập

của cán bộ công ty rất cao.

3.2.2 Những tồn tại chủ yếu trong công tác Phát triển nhân lực ở Công ty

-Việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch đào tạo - huấn luyện chưa định

hướng rõ cho các đơn vị nên tập trung vào mục tiêu ñào tạo nào, cần phải triển khai

thực hiện như thế nào đề đạt hiệu quả cao.

- Về phương pháp đào tạo: Các phương pháp đào tạo chưa đa dạng, chủ yếu

áp dụng các phương pháp đào tạo truyền thống.

- Cơng tác đánh giá kết quả còn mang nặng tính hình thức, tổ chức kiểm tra

còn sơ sài, hạn chế, chưa có hệ thống tiêu thức đánh giá.

- Vấn đề cơ sở vật chất dành cho đào tạo còn thiếu đã gây ảnh hưởng khơng

nhỏ tới kết quả công tác đào tạo - huấn luyện.

- Trong quá trình xác định nhu cầu đào tạo chưa chú ý đến việc phân tích

cơng việc và đánh giá thực hiện cơng việc của người lao động.Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT51Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh Tế3.2.3 Những nguyên nhân dẫn đến tồn tại yếu kém trong công tác Phát triển

nhân lực ở cơng ty

Có thể nói cơng ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát rất

quan tâm đến công tác Phát triển nguồn nhân lức. Hiệu quả của công tác Phát

triển nhân lực ở công ty chưa đáp ứng được hầu hết các yêu cầu của tình hình

thực tế mà nó vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Những tồn tại này là do một số

nguyên nhân chính sau:

Một là: Có nhiều lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. Song do đội

ngũ giáo viên, cơ sở vật chất còn rất nhiều hạn chế, yếu kém không theo kịp yêu

cầu của thực tế. Số lượng các chương trình mới còn q ít, nhất là những chương

trình đạt chuẩn khu vực và thế giới; nhiều trường vẫn dạy theo chương trình cũ

chưa cập nhật kiến thức, nên không đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Hai là: Kinh phí dành cho cơng tác Phát triển chưa đủ, cơ sở vật chất trang

thiết bị phục vụ cho hoạt động này còn thiếu và lạc hậu. Chế độ khuyến khích

cán bộ cơng nhân viên đi học còn chưa cụ thể và chưa hợp lý. Mặc dù, Cơng ty

có quan tâm đầu tư cho chi phí đào tạo tăng dần quan các năm nhưng tổng chi

phí này vẫn còn thiếu so với yêu cầu của công tác đào tạo. Việc dành kinh phí

thấp cho cơng tác Phát triển đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và hiệu quả

công tác này. Hơn nữa việc lập kế hoạch chi tiêu cho từng đối tượng, từng q

trình của cơng tác Phát triển chưa được thực hiện, do đó dễ gây những lãng phí

khơng cần thiết. Điều này đòi hỏi Cơng ty phải đầu tư xây dựng một chiến lược

dài hạn nhằm cụ thể hố hơn nữa các quy định về cơng tác đào tạo, phát triển.

Ba là: Công ty chưa xây dựng được kế hoạch phát triển nguồn nhân lực dài

hạn một cách cụ thể vì thế cơng tác Phát triển nhân lực khơng có cơ sở để định

hướng phát triển lâu dài. Chưa xây dựng được mục tiêu của chương trình đào tạo

làm căn cứ cho các học viên báo cáo kết quả học tập.

Bốn là: Một số phòng ban chưa tạo nên được khơng khí hăng say học tập,

chưa dấy lên phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến để

Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT52Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh Tếnâng cao năng suất, chất lượng công việc. Thiếu đội ngũ chuyên trách, cán bộ

kiêm nhiệm công tác Phát triển nhân lực ở công ty. Do vậy, việc quản lý cơng tác

Phát triển còn lỏng lẻo và bất cập.Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT53Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh TếPHẦN 4

XU HƯỚNG, TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY VÀ KHUYẾN

NGHỊ NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MẠNH HƯNG PHÁT

4.1 Phương hướng hoạt động kinh doanh của công ty đến năm 2025

 Mục tiêu- Phát triển Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát trở

thành doanh nghiệp phân phối có thương hiệu, uy tín trên thị trường trong nước và

quốc tế, doanh thu bình quân hàng năm giai đoạn 2018- 2025 tăng 12 % và đạt 162

tỷ đồng.

- Trở thành công ty hàng đầu trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, trở thành

1 đơn vị lớn mạnh phát triển bền vững, là lựa chọn số 1 đối với người tiêu dùng

cũng như các chủ đầu tư nhờ uy tín và khả năng cung cấp sản phẩm dịch vụ.

- Xây dựng công ty thành một tổ chức chuyên nghiệp, tạo dựng công ăn việc làm ổn

định, môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thu nhập cao cho tồn bộ cán

bộ cơng nhân viên cơng ty.

 Định hướng và phát triểnLấy tiêu chí " TẬN - TÂM - TÍN - NGHĨA" làm nền tảng phát triển bền vững,

Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát đã, đang và sẽ vượt qua

mọi khó khăn để đến được cái đích của mình.

- Cơng ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát hướng tới thành

công bằng việc cung cấp cho khách hàng những gói sản phẩm và dịch vụ đa dạng,

hồn hảo. Sự hài lòng và lợi ích của khách hàng là động lực quan trọng nhất thúc

đẩy sự phát triển của công ty.

- Sử dụng những phương thức quảng cáo hiệu quả nhất để quảng bá hình ảnh

và sản phẩm cơng ty đến với khách hàng.Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT54Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh Tế- Giữ vững và phát huy tốc độ phát triển của công ty về doanh số, thị phần, thị

trường, uy tín và trình độ nhân lực.

- Quan hệ chặt chẽ, gắn bó hai bên cùng có lợi với các đối tác chiến lược, đối

tác truyền thống.

- Tăng cường đào tạo, phát huy tính sáng tạo trong đội ngũ cán bộ công nhân

viên nhằm tăng hàm lượng công nghệ, nâng cao hiệu quả công việc.

- Củng cố, hoàn thiện và mở rộng mạng lưới tiêu thụ, xây dựng các đại lý then chốt

làm nền tảng cho sự phát triển.

- Đầu tư nghiên cứu công nghệ, hồn thiện các giải pháp tích hợp.

Chỉ tiêu cụ thể đến năm 2020

- Lợi nhuận tăng đều hàng năm với tốc độ từ 10- 16%;

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ bình quân tăng 114%;

Bảng Kế hoạch tuyển dụng nhân lực mới

Kế hoạch tuyển dụngNăm 2018Năm 2019Năm 2020Số lượng (Người)364256(Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự Cơng ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ

Mạnh Hưng Phát )

Bảng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018- 2021

NămSttChỉ tiêuĐơn

vị1.Tổng doanh thu

hoạt động kinh

doanhTriệu

đồng36,0

0040,00

043,00

045,00

02.Chi phíTriệu

đồng32,1

5035,72

238,40

140,18

8Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT201820195520202021Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 12: Kế hoạch đào tạo, huấn luyện nhân sự

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×