Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018- 2021

Bảng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018- 2021

Tải bản đầy đủ - 0trang

Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh Tế3.Tổng lợi nhuận

kế toán trước

thuếTriệu

đồng4.Chi phí thuế thu

nhập doanh

nghiệpTriệu

đồng5.Lợi nhuận sau

thuế thu nhập

doanh nghiệpTriệu

đồng802906.Lao độngNgười6007007508003,84,275084,59

97738506

3,04,8192

03,4296

33,673,85(Nguồn: Phòng Kế hoạch - Cơng ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Mạnh

Hưng Phát )

4.2 Một số khuyến nghị để nâng cao hiệu quả công tác phát triển nguồn nhân

lực công ty Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát

-Trong các yếu tố tác động tới sự phát triển của doanh nghiệp thì nguồn nhân

lực đóng vai trò then chốt, quyết định tới sự thành bại của mọi kế hoạch, chiến lược.

Nhân lực là yếu tố đầu vào độc lập, quyết định chi phí, thời gian, chất lượng của

công tác kinh doanh. Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực với sự tồn

tại và phát triển của doanh nghiệp, việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực có

chun mơn, trình độ là yếu tố vơ cùng quan trọng. Sau đây là một số kiến nghị về

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ

Mạnh Hưng Phát đến năm 2025 như sau:

- Thực hiện rà sốt lại tồn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh để từ đó bố trí

nguồn nhân lực vào từng vị trí cơng tác, đảm bảo đúng chuyên môn được đào tạo,

phát huy khả năng của đội ngũ lao động có kinh nghiệm, tay nghề cao. Thực hiện

thu hút, giữ chân đội ngũ cán bộ cơng nhân viên, đặc biệt là những người có tài, có

trình độ chun mơn cao, có kiến thức và phẩm chất làm thương mại;Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT56Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh Tế- Tiếp tục thực hiện đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ cho người lao động

trong cơng ty; tuyển mới nhân sự có năng lực trình độ cao vào các vị trí còn thiếu.

- Xây dựng đội ngũ nhân viên gắn bó, trung thành với đơn vị từ đó tạo đà cho

kế hoạch phát triển lâu dài của cơng ty.

Để có thể cạnh tranh thành cơng, việc đầu tư vào công tác nâng cao chất lượng

nguồn nhân lực là yếu tố tất yếu điều tất yếu. Tác giả đề xuất một số nội dung,

nhiệm vụ cụ thể như sau:

 Xây dựng hệ thống quản lý công việc- Hoàn chỉnh quy định về người lao động như: lý lịch nhân viên, hợp đồng lao

động, nội quy, ... nhằm thực hiện việc sử dụng lao động theo đúng chuyên môn, phù

hợp với khả năng, năng lực, sở trường.

- Hoàn chỉnh quy chế tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ trong

tồn cơng ty.

- Phải xây dựng hoàn thiện lại cơ chế phân phối thu nhập, đảm bảo nguyên tắc

trả lương theo chất lượng, hiệu quả công việc và năng suất lao động.

- Nâng cao chất lượng các cuộc thi nâng bậc, tay nghề giỏi.

 Tổ chức và thực hiện tốt công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực- Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn với nội dung, chương trình và

thời gian phù hợp cho đội ngũ công nhân viên trong công ty. Đây là biện pháp nhằm

hoàn thiện và cung cấp những kiến thức mới về công nghệ, về kỹ năng làm việc.

- Tổ chức hợp tác học hỏi kinh nghiệm quy trình quản lý vận hành từ các cơng

ty lớn trong nước và nước ngồi.

- Xây dựng cơ chế chính sách phát triển nguồn nhân lực hợp lý như đổi mới

phương thức tuyển dụng, quy hoạch cán bộ.

- Ký kết hợp đồng tài trợ cho các trường đại học để thu hút những sinh viên có

năng lực và tốt nghiệp xuất sắc về làm việc cho Công ty.

 Tiếp tục quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động- Đảm bảo môi trường làm việc tốt cho người lao động, tạo điều kiện để người

lao động phát huy được năng lực, sở trường của mình; bố trí phương tiện, trang thiết

Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT57Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh Tếbị và không gian làm việc tốt nhất có thể. Bên cạnh đó, cần chú trọng duy trì tác

phong, nền nếp làm việc.

- Đảm bảo mọi quyền lợi chính đáng được hưởng cho người lao động.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp bằng cách tổ chức các hoạt động văn hóa,

văn nghệ, thể dục thể thao.

- Động viên, khen thưởng kịp thời (cả tinh thần và vật chất) các tập thể, cá

nhân hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả kinh doanh.4.3 Một số khuyến nghị đối với ban lãnh đạo công ty cổ phần Thương mại và

Dịch vụ Mạnh Hưng Phát về công tác Phát triển nhân lực

Một là: Nâng cao năng lực quản lý của các cấp quản lý từ ban giám đốc đến

các phòng ban, chi nhánh trong đó vấn đề quan trọng là phải tạo được sự linh hoạt,

tinh tế hơn trong các mối quan hệ đối với các đối tác như: Các tập đoàn lớn, khách

hàng truyền thống và chính quyền địa phương nhằm duy trì và mở rộng thị trường.

Hai là:Thực hiện phân cấp quản lý gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cấp

dưới, tránh trường hợp mọi việc đều đổ dồn về phía ban giám đốc. Việc xử lý quá

nhiều công việc đôi khi gây ách tắc cơng việc, hiệu quả khơng cao, lãng phí thời

gian, tiền của, bỏ qua những cơ hội kinh doanh tốt.

Ba là: Duy trì và phát triển các phong trào sáng kiến cải tiến, đổi mới phương

pháp làm việc để nâng cao tính sáng tạo cũng như ý thức trách nhiệm của cán bộ

công nhân viên với công ty nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Cải thiện mơi trường làm

việc, chính sách lương thưởng hợp lý.

Bốn là: Xây dựng lại chức năng nhiệm vụ của từng thành viên ban giám đốc

đến các phòng ban với tinh thần cụ thể chi tiết, tránh chồng chéo chức năng nhiệm

vụ và giảm tải cho những phòng có nhiều việc, tiến tới đi vào chiều sâu.Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT58Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh TếPHẦN 5: KẾT LUẬN

Có thể nói, nguồn nhân lực là vốn quý nhất của bất kỳ một xã hội hay một tổ

chức nào. Chỉ khi nào nguồn nhân lực được tuyển dụng đầy đủ và sử dụng mộ cách

hiệu quả thì tổ chức đó mới có thể hoạt động một cách trơn tru và đạt được những

thành công như mong đợi. Hoạt động của mỗi tổ chức đều chịu ảnh hưởng và chi

phối bởi các nhân tố và mức độ ảnh hưởng khác nhau qua các thời kỳ, nhưng nguồn

nhân lực vẫn ln giữ được vai trò nhất định trong hoạt động của bất cứ tổ chức nào.

Tuy nhiên, với vai trò quan trọng của mình thì nguồn nhân lực trong các tổ

chức cũng phải ngày càng tự hoàn thiện để có thể đáp ứng được các nhu cầu đặt ra.

Các doanh nghiệp để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt

cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của khoa học công nghệ thì phải tìm mọi

cách để trang bị cho đội ngũ lao động lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Để

làm được việc này doanh nghiệp cần phải thực hiện đồng thời nhiều công việc và

một trong số đó là cơng tác phát triển nguồn nhân lực. Phát triển nguồn nhân lực

giúp doanh nghiệp có thể nâng cao cả về số lượng và chất lượng đội ngũ lao động

trong cơng ty, đồng thời có thể tạo điều kiện để có thể thu hút, giữ được lao động

trong cơng ty làm việc và cống hiến. Phát triển nguồn nhân lực là công tác thu nhân

người lao động vào làm việc tại công ty đồng thời đào tạo những kỹ năng và kiến

thức để người lao động có thể vận dụng chúng một cách linh hoạt vào quá trình thực

hiện công việc thường ngày và chuẩn bị để thực hiện tốt hơn những cơng việc trong

tương lai.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng song do hạn chế về thời gian và phạm vị kiến

thức nên báo cáo này không tránh khỏi sự thiếu sót. Em mong nhận được sự góp ý

của thầy, cô giáo cũng như nhận xét của các cơ chú, anh chị tại cơng ty để e hồn

thành tốt hơn nữa báo cáo thực tập này.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của

các cơ chú, anh chị cán bộ công nhân viên làm việc tại công ty đã cung cấp cho e tài

Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT59Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh Tếliệu cần thiết trong thời gian thực tập tại công ty. Đồng thời em cũng xin gửi lời cảm

ơn sâu sắc nhất tới Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hùng, người đã hướng dẫn chỉ bảo một

cách tận tình giúp em hồn thành báo cáo này.

Em xin chân thành cảm ơn!Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT60Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018- 2021

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×