Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN OSEVEN

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN OSEVEN

Tải bản đầy đủ - 0trang

41tinh - nhất thân vinh” ý định xây dựng nhà máy sản xuất sơn gỗ đã hình thành với

qui mơ ban đầu thành lập chỉ có hơn 80 CBCNV và gồm 05 phòng/ban chuyên

trách với vốn điều lệ ban đầu là 3.000.000.000đ.

Các sản phẩm chính của Cơng ty khi mới thành lập đến nay: Nhãn hiệu sơn

gỗ cao cấp O7; Nhãn hiệu sơn gỗ trung cấp – SOVI; Nhãn hiệu sơn gỗ ngoài trời OREAL; Nhãn hiệu sơn gỗ thân thiện môi trường – NANO; Sealer, topmatt,

topcoat, colour thinner…

Đến nay, ngồi trụ sở chính và Nhà máy đang hoạt động có cơng suất 25.000

-> 30.000 tấn/năm tại KCN Tân Đơng Hiệp B, Dĩ An, Bình Dương với số vốn đầu

tư hơn 70 tỷ đồng. Cơng ty còn có 02 chi nhánh phân phối và quản lý thị trường khu

vực miền Bắc và miền Trung:

- Chi nhánh Hà Nội: Ô 11, Lơ 5, Đền Lư 2, Phường Hồng Văn Thụ, Quận

Hồng Mai, TP. Hà Nội.

- Chi nhánh Đà Nẵng: 431 Nguyễn Tất Thành, Quận Thanh Khê, TP. Đà

Nẵng.

2.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của công ty.

Chức năng: Sản xuất sơn, in lụa trên nhãn hiệu, bao bì sản phẩm cho đơn vị

sản xuất. Thiết kế tạo mẫu trên máy vi tính (khơng khống chế bản in)

Nhiệm vụ: Với mục tiêu góp phần vào công cuộc phát triển đất nước, công ty

cổ phần OSEVEN luôn thực hiện các chủ trương sau:

- Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, chính sách kinh tế của nhà nước.

Thực hiện mọi nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

- Tổ chức và xây dựng các kế hoạch kinh doanh để thực hiện các mục tiêu

của công ty.

- Đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho người lao động theo quy định của

Nhà nước.

- Kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký.

- Trao đổi mua bán với các đối tác thông qua hợp đồng kinh tế đã ký kết.42Sơ đồ tổ chức của cơng ty.

HỘI ĐỒNG

QUẢN TRỊTỔNG GIÁM

ĐỐCCÁC

CHI

NHÁNHPHỊNG

BANNHÀ

MÁYCN HÀ NỘIPH. NHÂN SỰNHÀ MÁY 1CN ĐÀ NẴNGPHÒNG

KINH DOANHNHÀ MÁY 2VP CẦN THƠPH. KẾ TỐN

PHỊNG

MAKETINGSơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần OSEVEN

* Sự phân bổ nguồn nhân sự cho các lĩnh vực hoạt động của doanh

nghiệp:

Hội Đồng Quản Trị: Do Hội Đồng Cổ Đông chọn ra, là cơ quan quản lý cao

nhất của Công ty, quản trị giữa 2 kỳ đại hội. Hiện tại Hội Đồng Quản Trị của Cơng

ty có 5 thành viên, nhiệm kỳ mỗi thành viên 5 năm.43Tổng Giám Đốc: Do Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức

điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty

theo những chiến lược và kế hoạch đã được Hội Đồng Quản Trị và Đại Hội Đồng

Cổ Đơng thơng qua. Tổng Giám Đốc có nhiệm kỳ là 5 năm.

Phòng marketing: Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, phát triển và triển khai tất

cả các chiến lược Marketing, truyền thông Marketing và các hoạt động quan hệ công

chúng bao gồm cả đối nội và đối ngoại theo định hướng và mục tiêu của công ty.

Chi nhánh Hà Nội: Điều hành toàn bộ hệ thống nội bộ của chi nhánh Hà Nội

theo chức năng, nhiệm vụ, và quyền hạn đã được Ban Tổng Giám Đốc & Giám Đốc

công ty phân công, đồng thời là người đại diện pháp luật của công ty tại chi nhánh

Hà Nội.

Chi Nhánh Đà Nẵng: Điều hành toàn bộ hệ thống nội bộ của chi nhánh Đà

Nẵng theo chức năng, nhiệm vụ, và quyền hạn đã được Ban Tổng Giám Đốc &

Giám Đốc công ty phân công, đồng thời là người đại diện pháp luật của Cty tại chi

nhánh Đà Nẵng.

Phòng Kinh Doanh: Quản lý các hoạt động về lĩnh vực: QLCL, kinh

doanh, chiến lược, kế hoạch, kỹ thuật, khách hàng, công nợ, thông tin thị trường

trong phân khúc kênh doanh nghiệp quản lý và chịu sự chỉ đạo của Giám đốc kinh

doanh miền Nam.

Phòng kế toán: Quản lý tất cả các hoạt động tài chính của cơng ty. Xây dựng

kế hoạch ngân sách và cân đối tình hình thanh khoản hàng tuần, tháng, quý, năm

của công ty. Triển khai và giám sát việc thực hiện các kế hoạch hoạt động tài chính

của cơng ty. Phụ trách các hoạt động giao dịch với các định chế tài chính, các cơ

quan hữu quan của nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính. Phụ trách việc giám sát, kiểm

tra các khâu hoạch định vốn, phân tích tài chính, kế toán quản trị, cân đối ngân sách

thu chi. Lập UNC, séc rút tiền mặt, lập hờ sơ đáo hạn, lưu trữ chứng từ liên quan

đến ngân hàng. . .

Phòng hành chính, nhân sự: Thực hiện việc lập các thủ tục liên quan đến

pháp lý của Công ty. Soạn thảo các quyết định, thông báo, quy định … theo chỉ đạo44của trưởng phòng. Theo dõi việc khen thưởng – kỷ luật CB - NV theo quy định của

Công ty. Triển khai thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời các chế độ BHXH,

BHYT , chế độ An toàn LĐ – Vệ sinh lao động đối với người lao động theo đúng

quy định của pháp luật về lao động. Theo dõi và thực hiện các chế độ về tai nạn lao

động đối với CB-NV trên cơ sở quy định của luật pháp và quy định của Công ty.

2.2 Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn tại cơng ty.

2.2.1 Tổ chức bộ máy kế tốn.

Tại cơng ty cổ phần OSEVEN hiện nay đang tổ chức bộ máy kế tốn theo

mơ hình đơn, là chỉ thực hiện phần hành kế tốn tài chính. Đứng đầu là kế tốn

trưởng, dưới kế tốn trưởng là kế toán tổng hợp, và cuối cùng là các nhân viên thực

hiện các cơng việc kế tốn chi tiết như: kế toán thanh toán, kế toán ngân hàng... Các

nhân viên này làm việc theo sự chỉ đạo của kế tốn tổng hợp. Cơng việc chủ yếu là

tổng hợp, ghi sổ và lập báo cáo tài chính theo quy định của luật kế toán.

Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán.Kế toán trưởngKế toán tổng hợpKế toán

các chi

nhánhKế toán

ngân

hàngKế tốn

thanh

tốnKế tốn chi

phí và tính

giá thànhKT tiêu thụ

và xác định

kết quả

kinh doanh45Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế tốn cơng ty cổ phần OSEVEN

Kế tốn trưởng: Phụ trách phòng kế tốn và chịu trách nhiệm trước hội

đồng quản trị và giám đốc về tình hình tài chính của cơng ty. Có trách nhiệm điều

hành và hướng dẫn các kế tốn viên cơng tác ghi chép sổ sách kế toán, lưu trữ

chứng từ, lập các kế hoạch liên quan đến tình hình tài chính của đơn vị.

Kế tốn tổng hợp: kiểm tra việc định khoản và đối chiếu số liệu kế toán.

Hàng tháng, hàng quý kế toán tổng hợp sẽ tập hợp số liệu từ kế toán chi tiết để lập

các báo cáo tài chính.

Kế tốn ngân hàng: chịu trách nhiệm theo dõi và thực hiện các nghiệp vụ,

thủ tục liên quan đến ngân hàng.

Kế toán thanh toán: Chịu trách nhiệm theo dõi tình hình quyết tốn cơng

nợ, thanh tốn tiền lương cho nhân viên.

Kế tốn chi phí và tính giá thành sản phẩm: thực hiện việc tính toán giá

thành sản xuất thực tế của tùng sản phẩm.

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh: có trách nhiệm báo cáo

với cấp trên về tình hình tiêu thụ sản phẩm.

2.2.2. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế tốn

Cơng ty cổ phần OSEVEN đã sử dụng hệ thống chứng từ kế toán theo quyết

định số 15/2006/QĐ- BTC ban hành ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tài

Chính và quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14 tháng 09 năm 2006 của46Bộ Tài Chính áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, để thuận tiện cho

cơng tác kiểm tra, kiểm sốt các hoạt động cũng như các nghiệp vụ phát sinh tại đơn

vị mình, cơng ty đã sử dụng thêm những chứng từ như: phiếu nhập kho, phiếu xuất

kho, thẻ kho... đối với khoản mục hàng hoá. phiếu thu, phiếu chi, giấy đề nghị tạm

ứng, giấy đề nghị hoàn tạm ứng.... đối với khoản mục tiền. Biên bản bàn giao tài

sản cố định, biên bản thanh lý tài sản cố định.... đối với khoản mục tài sản cố định.

Bảng chấm công, bảng theo dõi bảo hiểm xã hội, bảng tự đánh giá của từng cá nhân

đối với cán bộ công nhân viên...

2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế tốn

Cơng ty cũng xây dựng hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định số

15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tài Chính và quyết định

số 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14 tháng 09 năm 2006 của Bộ Tài Chính áp

dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên do yêu cầu cung cấp thông tin nên

công ty thiết kế hệ thống tài khoản cho việc ghi chép dữ liệu theo từng nhóm chi phí.

Nhận xét: Tại cơng ty việc xây dựng một hệ thống tài khoản phục vụ cho

việc ghi chép dữ liệu theo từng trung tâm trách nhiệm vẫn chưa được tổ chức. Bên

cạnh đó việc kiểm tra, kiểm sốt các hoạt động của doanh nghiệp thơng qua hệ

thống kế toán quản trị vẫn chưa được chú trọng. Chẳng hạn như cơng tác lập dự

tốn, hay các tài khoản liên quan đến việc hạch tốn chi phí thì chưa phân biệt được

tài khoản nào là định phí, tài khoản nào là biến phí.

2.2.4 Tổ chức sổ kế tốn.

Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ.

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ: Căn cứ trrực tiếp

để ghi sổ kế toán tổng hợp là chứng từ ghi sổ. Việc ghi sổ kế tốn tổng hợp bao gồm:

-Ghi theo trình tự thời gian trên sổ đăng ký chứng từ.-Ghi theo nội dung kinh tế trên sổ cái. Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trêncơ sở từng chứng từ kế toán hay bản tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng

nội dung kinh tế. Chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục theo từng tháng hay cả47năm (theo số thứ tự trong sổ đăng ký chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế tốn đính

kèm, phải được kế toán trưởng ký duyệt trước khi ghi sổ kế tốn

Hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ bao gồm các loại sổ kế toán sau:

-Chứng từ ghi sổ-Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ-Sổ cái-Các sổ thẻ kế tốn chi tiếtTrình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức chứng từ ghi sổ:

(1) Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp hợp

chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán

lập Chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ dể ghi vào sổ Đăng ký Chứng từ

ghi sổ, sau đó được dùng để ghi vào sổ Cái. Các chứng từ kế toán sau khi làm căn

cứ lập Chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế tốn chi tiết có liên quan.

(2) Cuối tháng, phải khố sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế,

tài chính phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính ra Tổng số

phát sinh Nợ, tổng số phát sinh Có và số dư của từng tài khoản trên sổ Cái.Căn cứ

vào sổ Cái lập Bảng cân đối số phát sinh.

(3) Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên sổ Cái và Bảng tổng hợp

chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài chính

Quan hệ đối chiếu kiểm tra phải đảm bảo tổng số phát sinh Nợ và tổng số

phát sinh Có của tất cả các tài khoản trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng nhau

và số dư của từng tài khoản trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng số dư của từng

tài khoản tương ứng trên Bảng chi tiết.

Sơ đồ hạch tốn theo hình thức chứng từ ghi sổ như sau:48Chứng từ kế toánBảng tổng hợp

chứng từ kế toán

các loạiSổ quỹ

Sổ đăng ký

chứng từ ghi

sổSổ thẻ kế

toán chi tiếtChứng từ ghi sổ

Sổ cáiBảng tổng

hợp chi tiếtBảng cân

đối số phát

sinh

Báo cáo tài chínhSơ đồ 2.3: Sơ đồ hạch tốn theo hình thức chứng từ ghi sổ

Ghi chú:

Ghi hàng ngày

Ghi cuối tháng

Đối chiếu kiểm tra

Hệ thống sổ sách kế tốn tại cơng ty được tổ chức theo quyết định số

15/2006/QĐ-BTC và quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14 tháng 9

năm 2006 của bộ tài chính áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. hệ thống sổ sách

kế toán này phục vụ tốt cho việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các

hoạt động tài chính khác, tuy nhiên tại đơn vị vẫn chưa có hệ thống các sổ sách chi

tiết để hạch tốn chi phí sản xuất kinh doanh làm cơ sở cho việc phân tích biến động

chi phí.

2.2.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế tốn.

Hệ thống báo cáo kế tốn được sử dụng tại cơng ty bao gồm:

-Bảng cân đối kế toán.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN OSEVEN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×