Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổ hợp ven biển

Tổ hợp ven biển

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sự kết hợp các loại tài nguyên du lịch tự

nhiên

Tổ hợp núi

Được khai thác nhiều phục vụ du lịch

Phù hợp với nhiều loại hình du lịch

Khơng hạn chế nhiều về khơng gian

phân bổ như tài ngun du lịch biển

Có tính đa dạng

Du lịch có tính mùa nhưng có thể khai

thác những loại hình du lịch khác nhau

phù hợp với từng mùaSự kết hợp các loại tài nguyên du lịch tự

nhiênTổ hợp đồng bằng - đồi

Nhu cầu về du lịch ở khu vực này là lớn

nhất nhưng nguồn tài nguyên lại hạn chế

Nguồn nước và hệ động thực vật có ý nghĩa

hơn đối với hoạt động du lịch

Tài nguyên du lịch bị hạn chế về khơng gian

do sự đơ thị hố, có bàn tay con người tác

động nhiều

Đơn điệu và nghèo nàn

Du lịch có thể tiến hành quanh nămCác di sản thiên nhiên thế giới của Việt

Nam

1. Vịnh Hạ Long, được công nhận hai

lần, năm 1994, là di sản thiên nhiên

thế giới, và năm 2000, là di sản địa

chất thế giới theo tiêu chuẩn N (I) (III)

2. Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ

Bàng, năm 2003, là di sản thiên

nhiên thế giới theo tiêu chuẩn N (I)Các khu dự trữ sinh quyển của Việt

Nam được Unesco công nhận

Rừng ngập mặn Cần Giờ

Rừng Cát Tiên

Quần đảo Cát Bà

Vùng đất ngập nước ven biển châu thổ

sông Hồng

Khu dự trữ sinh quyển biển Kiên Giang

Khu dự trữ sinh quyển Tây Nghệ AnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổ hợp ven biển

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×