Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: SƠ ĐỒ KẾT NỐI

CHƯƠNG 3: SƠ ĐỒ KẾT NỐI

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 3.1: Sơ đồ đấu nối PLC, EM 231 với bộ khuếch đạiHình 3.2: Sơ đồ đấu dây cho modul EM231

3.2 ĐẤU NỐI MODUL ANALOG EM231 VỚI BỘ KHUẾCH ĐẠI, LOADCELL VỚI

BỘ KHUẾCH ĐẠI

- Loadcell có 4 dây: đỏ ( Exc+), vàng ( Exc-), xanh lá ( Sig+), xanh dương ( Sig-)

- MKcell có 8 dây gồm: 5 dây đấu nối với loadcell lấy tín hiệu dương từ loadcell, trắng kí

hiệu số 4 lấy tín hiệu âm từ loadcell và dây nối đất màu đen kí hiệu số 5 nối với dây nối đất

của loadcell, 3 dây đấu nối với modul analog EM231 cấp nguồn 24VDC cho bộ khuếch

đại, dây đen kí hiệu số 8 tín hiệu ra âm và cũng là dây nối max chung với EM231.

- Ta đấu nối EM231 với MKceells như sau: 5 dây ra của loadcell lần lượt đấu nối với 5 dây

đầu vào của MKcell theo trình tự: Đỏ - đỏ, vàng – đen, xanh lá – xanh lá, xanh dương –

trắng, dây max nối chung. Sau đó 3 dây ra của MKcells nối với EM231 theo trình tự: Dây

đỏ nối với nguồn 24VDC từ PLC hoặc nguồn L+ của Em231, dây đen nối với chân 0 VDC

của ngồn hoặc max chung với EM231, dây xanh từ 0-10VDC nối với A+ của EM231, RA

thì cẫn nối với A+, còn A- thì nối với dây đen của MKcells.Như vậy dây đen của MKcells

sẽ là dây tham chiếu chung cho nguồn cấp và tín hiệu A-.Hình 3.3: Cách đấu nối dây bộ khuếch đại loadcell3.3 KẾT NỐI PLC VÀ MẠCH ĐỘNG LỰC:

3.3.1 Kết nối PLCHình 3.4: Sơ đồ kết nối PLC

3.3.2 Mạch động lựcHình 3.5: Sơ đồ kết nối mạch động lực.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: SƠ ĐỒ KẾT NỐI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×