Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực trạng về tổ chức kế toán hàng hoá tại công ty cổ phần Gas- Petrolimex

Thực trạng về tổ chức kế toán hàng hoá tại công ty cổ phần Gas- Petrolimex

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận Văn Tốt Nghiệp

phần hố cơng ty Gas, được sự chỉ đạo sát sao của tổng công ty xăng dầu Việt

Nam Cơng ty Gas đã hồn thành những bước cần thiết để cổ phần hoá doanh

nghiệp

Từ ngày 14 tháng 01 năm 2004 cơng ty đa chính thức đi vào cổ phần

hố với tên gọi :Cơng ty cổ phần Gas - Petrolimex (tên viết tắt làPGC), việc

cổ phần hố cơng ty là phù hợp với sự cạnh tranh của thị trường hiện nay

nhằm mở rộng thị trường hơn nữa đảm bảo đáp ứng đấy đủ nhu cầu tiêu dùng

ngày một tăng.

Ngoài trụ sở chinh cơng ty đóng tại 775 đường Giải Phóng Quận

Hồng Mai thành phố Hà Nội cơng ty còn có các chi nhánh tại: Hải Phòng,

Đà Nẵng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh...cùng với mạng lưới dày đặc đại

lý tiêu thụ, cửa hàng trên toàn quốc

*Năng lực kinh doanh:

Tính đến ngày 31/12/2004 tổng số vốn kinh doanh của cơng ty là

375.987 triệu đồng.Trong đó :

Vốn cố định: 112.796 triệu đồng

Vốn lưu động: 263.191 triệu đồng

Vốn ngân sách Nhà nước cấp: 191.753 triệu đồng

Vốn tự bổ xung: 105.276 triệu đồng

Vốn huy động: 78.958 triệu đồng

* Về cơ sở vật chất kỹ thuật:

Do được thừa hưởng từ Tổng công ty xăng dầu Việt Nam nên ngay từ

nhừng ngày mới thành lập công ty đã quan tâm chỉ đạo công tác đầu tư cơ sở

vật chất kỹ thuật theo kế hoạch của tổng công ty phê duyệt

Trong năm 2003 việc đấu tư khoa học công nghệ đã được đặc biệt chú

trọng, lãnh đạo công ty và các chi nhánh đã tập trung chỉ đạo,đẩy mạnh công

tác tiếp thị và phát triển khách hàng, đã thực hiện 9675 triệu đồng, đạt 104%

kế hoạch được giao.Đã thực hiện sửu chữa cải tạo các cơng trình phục cụ sảnSV: Vũ Thị TrangK39 - 21.08Luận Văn Tốt Nghiệp

xuất kinh doanh của công ty, sửu chữa bảo quản kho, mua sắm thiết bị.Trong

năm công ty đã đầu tư 4000 triệu đồng mua hai xe bồn 10 tấn phục vụ vận

vhuyển gas rời của chi nhánh Hải Phòng và chi nhánh Thành phố Hồ Chí

Minh.

Đến nay về cơ bản hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật-công nghệ của Công

ty Gas đã đáp ứng được với nhu cầu sản xuất kinh doanh và góp phần đắc lực

trong việc nâng cao sức canh tranh và mở rộng thị trường trên tồn

quốc.Trong những năm tới Cơng ty Gas Petrolimex tiến hành cải tạo, xây mới

, nâng cơng xuất đóng nạp gas để nâng tổng sức chứa của công ty là trên 4000

tấn- cụ thể: Hà Nội (120 tấn), Cần Thơ (500 tấn), Đà Nẵng (700 tấn), Thành

phố Hồ Chí Minh (2000 tấn).

2.1.2.Chức năng, nhiệm vụ của công ty

Công ty cổ phần Gas Petrolimex có chức năng chính là xuất nhập khẩu

kinh doanh khí đốt hố lỏng LPG và các thiết bị phụ kiện bồn bể phục vụ cho

việc kinh doanh LPG

Nhiệm vụ của công ty :

- Đảm bảo đáp ứng nguồn hàng theo nhu cầu của các đơn vị

- Chỉ đạo, tổ chức mạng lưới kinh doanh phù hợp với nhu cầu thị

trường và định hướng phát triển của công ty.Xây dựng chiến lược cho ngành

hàng, chỉ đạo thống nhất quản lý kinh doanh thông qua cơ chế định giá, điểm

giao nhận hàng, phân công thị trường và các định mức kinh tế kỹ thuật

- Chỉ đạo phối hợp với các đơn vị trong công tác đầu tư liên quan tới

việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho các ngành hàng tại các đơn

vị .

- Thực hiện các hoạt động kinh doanh bảo đảm an tồn lao động, vệ

sinh mơi trường.

- Thực hiện đầy đủ các quyền lợi của công dân viên theo luật lao động

và tham gia các hoạt động có ích cho xã hội.SV: Vũ Thị TrangK39 - 21.08Luận Văn Tốt Nghiệp

2.1.3. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

2.1.3.1. Những thuận lợi

Sau gần 8 năm thành lập và đi hoạt động, công ty đã tạo lập và khẳng

định được uy tín của mình trên thị trường với những thuận lợi to lớn:

- Cơ sở vật chất kỹ thuật đựoc đầu tư mới, đồng bộ, hiện đại tương đối

hoán chỉnh và phân bố đều khắp trong phạm vi toàn quốc.

- Mạng lưới các điểm bán hàng của cơng ty tồn quốc với sự giúp đỡ

của các công ty trực thuộc hệ thống Petrolimex có khả năng đáp ứng nhu cầu

thị trường tại tất cả các tỉnh , thành phố trong cả nước.

- Thương hiệu sản phẩm Gas Petrolimex đã được khẳng định trên thị

trường, tạo dựng được lòng tin đối với khách hàng thông qua công tác đảm

bảo nguồn hàng, công tác tiếp thị, dịch vụ...

- Nhu cầu trường ngày càng tăng đối với sản phẩm này do đây là nguyên

liệu sạch lại tiện dụng.

2.1.3.2.Những khó khăn

Bên cạnh những thuận lợi trên đây, trong các q trình hoạt động cơng

ty cũng gặp khơng ít khó khăn:

- Tình hình cạnh tranh trên thị trường đang diễn ra khốc liệt với sự có

mặt của trên 20 cơng ty có uy tín và tiềm lực tài chính cũng như linh nghiệm

hoạt động trong ngành hàng.Mặt khác thị trường gas hiện nay đang đựoc đánh

giá là mới ở giai đoạn đầu nên các công ty đều chu yếu dựa vào giá để tranh

giành thị trường nên đã làm ảnh hưởng đáng kể tới lợi nhuận của các công ty

như chất lượng sản phẩm đem lại cho khách hàng.

- Tình trạng sang nạp gas trái phép còn phổ biến, chính sách phân phối

hàng cũng như việc định giá của Petro Việt Nam chưa bình đẳng, sự can thiệp

của nhà nước vào việc quản lý ngành hàng còn chậm và chưa đựơc chú trọng.SV: Vũ Thị TrangK39 - 21.08Luận Văn Tốt Nghiệp

- Tình hình cơng nợ của khàch hàng, giá trị hàng tồn kho còn lớn, thời

gian nợ của khách hàng kéo dài. Một số đơn vị trong hệ thống các tổng đại lý

thành viên chưa quan tâm thoả đáng tới mặt hàng gas.

* Tuy nhiên nhờ có đội ngũ với bề dày kinh nghiệm trong kinh doanh

gas và các sản phẩm dầu mỏ, kế thừa các nguồn lực mạnh mẽ của Petrolimex

cơng ty đã có những kết quả rất khả quan.kết quả sản xuất kinh doanh của

công ty trong 3 năm vừa qua(2002- 2004) như sau:

Bảng : Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh của công ty gas Petrolimex thời

kỳ(2002- 2004)

Chỉ tiêuĐơn vịNămNămNămtính200220032004So sánh

2003/20022004/200

21.Tổng khối lượng hàng tấn92000nhập10000120.0001,0871,3040- Nhập khẩutấn4560050000700001,0961,535-Nhập nội địatấn4640050000500001,0781,0782.Khối lượng hàng bán tấn92240105001300001,1381,4099572701,3211,769ra03.Tổng doanh thu bán triệu

hàngđồng4.Nộp nhân sáchtriệu54095071457

23575050000622501,3991,7411030015628187561,5171,821đồng

Trệu

5. LN sau thuếđồng2.1.4.Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh.

Tất cả các nguồn hang đều do văn phòng cơng ty tự nhập và xuất trực

tiếp cho các chi nhánh nên các đơn vị thành viên công ty đều là đơn vị báo

sổ.Công ty chụi trách nhiệm trước Tổng công ty về tổ chức hoạt đông kinh

doanh gas, phụ kiện và các thiết bị phụ kiện trong tồn tổng cơng ty, ở thị

trường cơng ty với nguyên tắc không cạnh tranh nội bộ. Hoạt động kinh

doanh chủ yếu được thực hiệ ở phòng kinh doanh. Công ty giao hàng cho

SV: Vũ Thị TrangK39 - 21.08Luận Văn Tốt Nghiệp

tổng đại lý thành viên theo hợp đông kinh tế.Tổ đại lý thành viên chỉ nhận

được duy nhất nguồn hàng từ cơng ty, khơng bán hàng ngồi luồng trừ bếp và

các phụ kiện.

Trong năm 2004, theo số lượng thống kê của các hãng kinh doanh,

nhu cầu tiêu thụ gas chiếm 3000000 tấn. Nhu cầu tiêu thụ gas trong năm

2004 tăng gần 14% so với năm 2003 và sẽ giữ vững trong các năm tới.Trong

năm 2004 song song với việc đầu tư,hỗ trợ khách hàng, khuyến mại quảng

cáo số lượng sản phẩm của sản phẩm công ty bán được khoảng trên 800000

tấn chiếm khoảng 24% thị phần LPG trong cả nứơc.

Tình hình tổ chức kinh doanh của cơng ty được thể hiện qua sơ đồ

Sơ đồ 01: Tổ chức kinh doanh của Cơng ty Gas- Petrolimex

VĂN PHỊNG CƠNG TY

GAS - PETROLIMEXHệ thống cửa hàng bán lẻ tại

Hà nộiChi nhánh

Hải PhòngKhoCửa

hàngChi nhánh

Đà NẵngKhoCửa

hàngHệ thống cửa hàng bán lẻ

Hà nộiChi nhánh

Cần thơKhoCửa

hàngChi nhánh

Sài GònKhoCửa

hàng2.1.4. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh.

2.1.4.1. Tổ chức bộ máy quản lý.

Do đặc điểm của công ty là hoạt động kinh doanh trải dài trên tồn

quốc nên cơng ty đã tổ chức một cơ cấu bộ máy quản lý phù hợp theo hình

SV: Vũ Thị TrangK39 - 21.08Luận Văn Tốt Nghiệp

thức trực tuyến chức năng:đứng đầu là lãnh đạo và một hệ thống phòng ban

chức năng giúp việc (xem sơ đồ 03)SV: Vũ Thị TrangK39 - 21.08Luận Văn Tốt Nghiệp

Sơ đồ 02: Tổ chức bộ máy quản lý Công ty Gas- Petrolimex

(Trước khi cổ phần hố)

BAN GIÁM

ĐỐCPhòng

tổ

chức

hành

chínhPhòng

Kinh

doanhPhòng

quản

lý kỹ

thuậtPhòng

bán

hàngdịch

vụPhòng

Tài

chính

Kế

tốnSau khi cổ phần hố, mơ hình tổ chức bô máy Công ty như sau (sơ đồ

03)

Sơ đồ 03: Mơ hình bộ máy quản lý Cơng ty Gas - Petrolimex

Đại hội đồng cổ đôngHội đồng quản trịBan kiểm sốtBan giám đốcPhòng tổ

chức

hành

chínhChi nhánh

Hải PhòngKho gas Đức

Giang – Hà NộiSV: Vũ Thị TrangPhòng

Kinh

doanhChi nhánh

Đà NẵngPhòng kế

tốn Tài

chính –

Kế tốnChi nhánh

Sài GònPhòng

quản

lý kỹ

thuậtChi nhánh

Cần ThơHệ thống cửa hàng

bản lẻ Hà NộiK39 - 21.08Luận Văn Tốt Nghiệp

Tuy mơ hình tổ chức bộ máy cơng ty có sự thay đổi sau khi cổ phần

hố nhưng nhìn chung hoạt động của ban lãnh đạo: kiểm tra kiểm sốt tình

hình hoạt động kinh doanh và sự phối hợp giữa các phòng ban trong cơng ty.

Ban lãnh đạo cơng ty có thẩm quyền phê duyệt các chứng từ ngồi quy định

dùng nội bộ trong cơng tác quản trị, chịu trách nhiệm quản lý tình hình tài

chính và vốn của cơng ty. Bên cạnh ban lãnh đạo là một hệ thống các phòng

ban chức năng giúp việc cho ban lãnh đạo trong công tác sản xuất kinh doanh

của cơng ty.Cụ thể:

- Phòng tổ chức hành chính : Có chức năng giúp giám đốc trong việc

quản lý nhân sự, hành chính, thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước

và cơng ty.

- Phòng kinh doanh: Có chức năng tổ chức kinh doanh cơng ty từ việc

tìm kiếm nguồn hàng, lập các kế hoạch và xây dựng các chiến lược kinh

doanh nhằm phát triển thị trường, thị phần của cơng ty trên thị trường...

- Phòng quản lý kỹ thuật: Do LPG là mặt hàng kinh doanh đòi hỏi yêu

cầu kỹ thuật đảm bảo an toàn rất cao nên vai trò, nhiệm vụ của phòng quản lý

kỹ thuật là rất lớn .Nhiệm vụ chính của phòng là kiểm tra, hướng dẫn lập kế

hoạch sản xuất...để phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đặt ra.

-Phòng bán hàng- dịch vụ: Phụ trách khâu bán hàng tại văn phòng

cơng ty, kho Đức Giang và trực tiếp các trang thiết bị phục vụ cho việc kinh

doanhLPG.

- Phòng kế tốn tài chính: Có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra kiểm

sốt, thực hiện cơng tác tài chính, kế tốn, thống kê...trong tồn cơng ty theo

quy định của tổng công ty xăng dầu Việt Nam ban hành.

2.1.4.2.Mối liên hệ giữa các phòng chức năng.

Mỗi phòng đều có nhiệm vụ riêng biệt nhưng lại liên hệ chặt chẽ với

nhau tạo nên một khối thống nhất giúp cỗ máy kinh doanh của công ty hoạt

động một cách hiệu quả. Phòng kỹ thuật giúp đảm bảo việc kinh doanh gas

thuận lợi, an tồn, phòng kinh doanh là đầu mối trong việc kiến tạo nguồn

SV: Vũ Thị TrangK39 - 21.08Luận Văn Tốt Nghiệp

hàng, ký kết hợp đông mua bán. Phòng bán hàng- dịch vụ sẽ đảm bảo thoả

mãn tối đa nhu cầu khách hàng của mình. Phòng tài chính-kế tốn sẽ có

nhiệm vụ điều hồ dòng tài chính trong cơng ty giúp cơng ty lớn mạnh. Phòng

tổ chức điều hoà và phân bổ thù lao cho người lao động theo sản lượng bán

ra một cách hợp lý...Tất cả đều vì lợi ích người lao động, lợi ích của tồn

cơng ty và của xã hội.

2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế tốn tại cơng ty cổ phần GasPetrolimex:

2.1.5.1.Hình thức và cơ cấu tổ chức bộ máy kế tốn.

Cơng ty Gas- Petrolimex tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh với

quy mô lớn , địa bàn hoạt động rộng khắp trên phạm vi cả nước. Để đáp ứng

cấu quản lý, điều hành có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cơng ty đã

tổ chức kế tốn theo mơ hình vừa tập trung vừa phân tán. Đây là mơ hình phù

hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty; áp dụng hình

thức này đảm bảo cơng tác kế toán được đầy đủ, thúc đẩy hạch toán kinh tế

nội bộ.Theo mơ hình này các kho hàng của chi nhánh thực hiện hình thức kế

tốn báo sổ.Tại các chi nhánh thực hiện hạch toán kinh tế phụ thuộc theo phân

cơng quản lý. Các phòng kế tốn chi nhánh có nhiệm vụ kiểm tra xử lý thơng

tin, chứng từ ban đầu, hạch tốn chi tiết tại đơn vị mình. Định kỳ các phòng

này sẽ gửi báo cáo về các phòng kế tốn cơng ty. Các chi nhánh chỉ xác định

kết quả kinh doanh chứ không lập quỹ, việc lập quỹ được cơng ty thực hiện

sau khi quyết tốn tồn công ty.

Xuất phát từ những nhiệm vụ và yêu cầu trên của bộ máy kế tốn tại cơng

ty được tổ chức theo sơ đồ sau:SV: Vũ Thị TrangK39 - 21.08Luận Văn Tốt Nghiệp

Sơ đồ 04: Tổ chức bộ máy kế tốn Cơng ty Gas- Petrolimex

KẾ TỐN TRƯỞNGPHĨ PHỊNG KẾ

TỐN

Kế

tốn

tổng

hợp

Vp

CtyKế

tốn

Xây

DựngbảnPhòng kế tốn

Cn Đà NẵngKế

tốn

nhập

mua

hàng

hốKế

tốn

tiêu

thụ

hàng

hốPhòng kế tốn

Cn Hải PhòngNhân viên kinh tế

Kho Đức GiangKế

tốn

thuế

& chi

phíKế

tốn

nh và

thanh

tốnPhòng kế tốn

Cn Sài GònKế

tốn

cơng

nợ

bán

hàngKế tốn

tscd và

ccdcPhòng kế toán

Cn Cần thơNhân viên kinh tế

các cửa hàng bán lẻBiên chế tại phòng kế tốn tài chính(KTTC) gồm 12 cán bộ: Một

trưởng phòng, một pho phòng và 10 chuyên viên. Với biên chế hiện hành,

phòng KTTC phân cơng nhiệm vụ của các cán bộ cơng nhân viên trong phòng

như sau:

*Kế toán trưởng:

- Chịu trách nhiệm chung trước giám đốc về công tác KTTC tại công ty

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm

- Phối hợp tham gia việc ký kết các hợp đông kinh tế của cơng ty

- Tham gia xây dựng đơn giá hàng hố vật tư, các định mức chi phí thuộc

thẩm quyền của công ty

SV: Vũ Thị TrangK39 - 21.08Luận Văn Tốt Nghiệp

- Quản ký cân đối vốn kinh doanh, tham gia điều hồ các quỹ xí nghiệp

trong tồn cơng ty.

* Phó phòng kế toán:

- Phối hợp thực hiện xây dựng kế hoạch tài chính của cơng ty hàng năm

- Phụ trách cơng tác kiểm tra các đơn vị, phụ trách công tác ứng dụng tin

học.

- Hướng dẫn chế độ hạch toán trong tồn cơng ty

- Tổng hợp quyết tốn, kiểm kê tồn cơng ty. Quyết tốn lương tốn cơng

ty

- Theo dõi và hướng dẫn quy trình quản lý các tài khoản vốn, quỹ, lợi

nhuận của văn phòng và tồn cơng ty.

*Kế tốn tổng hợp:

- Tổng hợp, kiểm kê, quyết tốn văn phòng công ty

- Tham gia xây dựng giá và các định mức chi phí thuộc văn phòng cơng

ty

- Theo dõi và quản lý bao bì vỏ bình gas

- Kế tốn vốn kinh doanh, lương văn phòng và tồn cơng ty

- Theo dõi các TK338(KPCĐ), 334 411.412,421

- Trực tiếp giải quyết thủ tục thanh lý, nhượng bán TSCĐ, hàng hoá kém

mất phẩm chất , ứ đọng chậm ln chuyển tồn cơng ty

*Kế toán xây dựng cơ bản:

- Theo dõi đối chiếu và quản lý công nợ các TK241(xây dựng cơ bản dở

dang).

- Theo dõi các cơng trình đầu tư hỗ trợ khách hàng

- Kiểm tra và phối hợp phòng quản lý kỹ thuật phê duyệt các cơng trình

đấu tư XDCB, sửa chữa TSCĐ.

*Kế toán nhập mua hàng hoá:SV: Vũ Thị TrangK39 - 21.08Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực trạng về tổ chức kế toán hàng hoá tại công ty cổ phần Gas- Petrolimex

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×