Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1; , Tổng quan về công ty cổ phần may QUỐC PHỤC VIÊT NAM

1; , Tổng quan về công ty cổ phần may QUỐC PHỤC VIÊT NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệp

Học viện tài chính

+Tổ chức huy động vốn dưới nhiều hình thức ,tăng cường cơ sở vật chất tạo

điều kiện cơ bản để cho doanh nghiệp đứng vững và phát triển ,có điều kiện phát huy

lợi thế và khả năng cạnh tranh

+Cũng như bao doanh nghiệp khác cơng ty cũng có những thăng trầm lớn qua

các thời kỳ đổi mới đất nước tuy nhiên bằng hướng đi đúng đắn công ty đã vượt qua

được những thử thách và phát triển ngày càng vững chắc .Trong những năm gần đây

công ty luôn đạt được mức doanh thu cao ,mức doanh thu này không chỉ làm cho tiềm

lực tài chính của cơng ty thêm bền vững mà còn giúp cải thiện đời sống cho cán bộ

công nhân trong công ty và đóng góp vào ngân sách nhà nước

Sau đây là một số chỉ tiêu khái quát về tình hình tài chính của cơng ty trong

một vài năm gần đây:

Chỉ tiêu

1 ,bố chí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn

1.1 ,bố chí cơ cấu tài sản

Tài sản cố định/tổng tài sản

Tài sản lưu động/tổng tài sản

1.2 , bố chí cơ cấu nguồn vốn

Nguồn vốn chủ sở hữu /tổng nguồn vốn

Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn

2 , khả năng thanh toán

2.1 ,khả năng thanh toán hiện hành

2.2 ,khả năng thanhh toán nhanh

2.3 khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

2.4 , khả năng thanh toán nợ dài hạn

3 ,tỷ xuất sinh lời

3.1,tỷ xuất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu

3.2, tỷ xuất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu

3.3 ,tỷ xuất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sảnĐơn

vịNăm

2010Năm

2011%

%20,23

79,7723,2

76,8%

%70,2

29,873,11

26,89Lần

Lần

Lần

Lần1,27

0,2

1,2

0,21,95

0,26

1,21

0,8%

%

%12,1

9,3

6,413,2

9,3

6,65bảng chỉ tiêu khái qt đánh giá tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty cỗ phần may

QUỐC PHỤC VIÊT NAM được tính từ bảng báo cáo kết quả kinh doanh của cơng tyVới tầm nhìn chiến lược của ban giám đốc cộng với đội ngũ cán bộ cơng nhân

lành nghề có trình độ trong vài năm qua cơng ty đã khơng ngừng lớn mạnh, tình hình

tài chính của cơng ty đã có những bước tiến theo chiều hướng tích cựcSV: Lê Văn Thuận35

Lớp: CQ46/ 21.10Luận văn tốt nghiệp

Học viện tài chính

Qua bảng trên ta có thể thấy quy mô của công ty không ngừng tăng lên về

lượng đồng thời tỷ trọng vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn kỳ này so với kỳ trước

cũng đã tăng lên thể hiện công ty làm ăn co lợi nhuận

Khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện hành của cơng ty

tương đối cao và có chiều hướng gia tăng điều này đồng nghĩa rằng tình hình tài

chính của công ty rất ổn định và bền vững

Lợi nhuận năm 2009 là 3,2 tỷ; năm 2010 là 4,3 tỷ; năm 2011 là 6 tỷ. Lợi nhuận

các năm đều tăng chứng tỏ 3 năm liên tiếp công ty đều làm ăn có lãi, có tình hình tài

chính tốt.

Về nhân lực ,khi mới thành lập cơng ty chỉ có một phân xưởng với 40 công

nhân viên ,sau gần 7 năm phát triển đến nay công ty đã mỡ rông phát triển với 2 phân

xưởng cùng với 90 công nhân viên, đi đôi với việc mỡ rộng về số lượng công nhân,

ban lảnh đạo của cơng ty đã tìm mọi cách đễ nâng cao năng lực tay nghề cho công

nhân ,hiện nay công tất cả cán bộ công nhân viên trong công ty đều được qua đào tạo

ơ các trường trung cấp nghề hoặc trong các trường đại học

Đây là một bước đi đúng đắn vì trong thời buổi cạnh tranh gay gắt hiện nay thì

yếu tố con người ngày càng được chú ý và điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến

năng suất lao động của công ty và như vậy mức sống của cán bộ nhân viên tồn cơng

ty cũng được cải thiện đáng kể.

2.1.2; đặc điểm tổ chức kinh doanh tại công ty cổ phần may QUỐC PHỤC

VIỆT NAM:

2.1.2.1; đặc điểm tổ chức sản xuất:

ở công ty may QUỐC PHỤC VIỆT NAM các phân xưởng sản xuất được tổ

chức theo dây chuyền khép kínsơ đồ tổ chức sản xuất ở công ty:SV: Lê Văn Thuận36

Lớp: CQ46/ 21.10Luận văn tốt nghiệp

Học viện tài chính

GIÁM ĐỐCPHÂN XƯỞNG 1TỔ 1TỔ CẮTPHÂN XƯỞNG 2TỔ 2TỔ 3TỔ 4BỘ PHẬN KIỂM TRA SẢN PHẨNTổ cắt: nhận nguyên vật liệu và tiến hành cắt may rồi giao sản phẩm cho tổ 4

và các tổ khác

Tổ 4: có nhiệm vụ tạo dáng, thêu(nếu có) cho các bộ phận của sản phẩm

Tổ 1: chuyên may các sản phẩm: áo sơmi, quần (sau khi nhận các bộ phận của

sản phẩm từ tổ 4)

Tổ 2: chuyên may các sản phẩm: comple, ao dài

Tổ 3: chuyên may các sản phẩm nhận đặt từ các đơn đặt hàng , các sản phẩm

đồng phục

Bộ phận kiểm tra sản phẩm: có nhiệm vụ kiểm tra các sản phẩm hoàn thành ;

sửa hoặc loại bỏ những sản phẩm bị lỗi, sau đó tiến hành dán mác, đóng thùng cho

sản phẩm2.1.2.2; quy trình cơng nghệ sản xuất tại công ty may QUỐC PHỤC VIỆT

NAM bằng các công đoạn sau:

SV: Lê Văn Thuận37

Lớp: CQ46/ 21.10Luận văn tốt nghiệp

Học viện tài chính

-Chuẩn bị sản xuất: bao gồm tất cả các công việc chuẩn bị về tiêu chuẩn kỹ

thuật, về mẫu(nếu cần), về công nghệ trước khi đưa vào sản xuất mã hàng cùng với

kiểm tra, đo đếm nguyên phụ liệu.

+ Kiểm tra đo đếm nguyên phụ liệu

+ Chuẩn bị sản xuất về mặt thiết kế(nếu cần vì đa phần các sản phẩm đều có mẫu sẳn)

+ Chuẩn bị sản xuất về mặt công nghệ

- Công đoạn chia cắt: bao gồm trải vải và cắt nguyên liệu, phụ liệu và một số công

việc cần làm trước khi bắt đầu giai đoạn may

- Công đoạn ráp nối: bao gồm quá trình may các chi tiết, ủi định hình các chi tiết, ủi

tạo hình và lắp ráp sản phẩm

- Cơng đoạn tạo dáng sản phẩm sau khi may: bao gồm 2 cơng việc chính là nhiệt ẩm

định hình và ép tạo dáng. Cơng đoạn này chỉ có ở những doanh nghiệp chuyên sản

xuất các sản phẩm cao cấp như: Jacket, veston,…

- Cơng đoạn hồn chỉnh sản phẩm: bao gồm việc tẩy vết bẩn trên sản phẩm, ủi hoàn

chỉnh sản phẩm, bao gói và đóng kiện

Được thực hiện song song với các cơng đoạn trên là q trình kiểm tra chất lượng sản

phẩm ở tất cả các công đoạn sản xuất và kiểm tra chất lượng cuối cùng trước khi xuất

xưởng.Sơ đồ công nghệ tại công ty được thể hiện như sau:

Chuẩn bị sản xuất

SV: Lê Văn Thuậncác công đoạn sản xuất

38

Lớp: CQ46/ 21.10Luận văn tốt nghiệp

Học viện tài chínhNgun

Phụ

Liệucơng

nghệĐịnh mức

NPLlập tiêu

chuẩn kỷ

Thuậtcân đối

NPLthiêt

kếchia cắttrảingun

liệuráp

nốitạo

dánghồn

tấtủi

hồn

chỉnhnhiệt

ẩm

định

hìnhtẩyphụ

liệuủicắt phá

cắt thơ

cắt tinhmay

chi

tiếtđánh sốlắp rápép tạo

dángrán

temđóng

kiệnép, ủi

2.1.3; đặc điểm quản lý của công ty may QUỐC PHỤC VIỆT NAM:

Do không ngừng đổi mới cải tiến bộ máy quản lý và phong cách làm việc, bộ

máy quản lý của công ty hiện nay được xắp sếp khá gọn nhẹ để đảm bảo yêu cầu của

thị trường

Bộ máy của quản lý công ty được sắp xếp được tổ chức Theo mơ hình trực tiếp

chức năng nghĩa là các phòng ban của cơng ty có liên hệ chặt chẽ với nhau cùng chụi

sự quản lý của ban giám đốcSV: Lê Văn Thuận39

Lớp: CQ46/ 21.10Luận văn tốt nghiệp

Học viện tài chính

Sơ đồ quản lý sản xuất của công ty như sau:BANHỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNGKIỂMHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊSỐTGIÁM ĐỐC CƠNG TYPHỊNG TÀIPHỊNG TỔCHÌNH, KẾCHỨCTỐNPHỊNG THIẾT

KẾ VÀLAO ĐỘNGTHỦ

QUỶMARKETINGCơng nhân sản xuất và cơng nhân khác tại cơng tyHội đồng cổ đơng: có nhiệm vụ thảo luận và thông qua điều lệ bầu cử hội

đồng quản trị và ban kiểm soát, bao gồm tất cả các thành viên có quyền biểu quyết là

cơ quan có quyền quyết định cao nhất ở cơng ty .ấn định mức thù lao và quyền hạn

của hội đồng quản trị và ban kiểm soát

Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý cơng ty, có tồn quyền nhân danh công

ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của cơng ty trừ những

vấn đề liên quan đến hội đồng cổ đông quyền han và nghĩa vụ của hội đồng quản trị

được quy định trong điều lệ của công ty, hội đồng quản trị của cơng ty gồm có 5

người

SV: Lê Văn Thuận40

Lớp: CQ46/ 21.10Luận văn tốt nghiệp

Học viện tài chính

Giám đốc cơng ty : là người đứng đầu quyết định và lảnh đạo chung cho tồn

cơng ty.là đại diện hợp pháp của cơng ty trước pháp luật ,đại diện quyền lợi cho cán

bộ công nhân viên trong cơng ty ,giam đốc chịu hồn tồn trách nhiệm với công việc

sản xuất kinh doanh của công ty

Ban kiểm sốt: được hội đồng cỗ đơng bầu ra chịu trach nhiệm giám sát hoạt

động của hội đồng quản trị và giám đốc công ty đồng thời chịu trách nhiệm trước hội

đồng cổ đơng

Phòng tổ chức Lao động: có nhiệm vụ tham mưu và giúp việc cho giám đốc

công ty trong việc xây dựng phương án, đề án, quy định, quy chế về các mặt công tác.

Tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ, công tác phát

triển nhân sự, công tác thanh tra, khen thưởng thi đua, thực hiện chế độ tiền lương,

chính sách đối với người lao độ

Phòng tổ chức lao động gồm có 4 người: + 1 trưởng phòng phụ trách chung

+ 1 phó phòng phụ trách nhân sự

+ 2 nhân viên, một nhân viên làm công

tác BHXH , tiền lương còn một nhân viên làm cơng tác lưu trữ

Phòng thiết kế và marketing: có nhiệm vụ thiết kế các mẫu quần áo, cải tiến

mẫu mã quảng cáo sản phẩm nhằm tiêu thụ sản phẩm và mỡ rộng thị trường đồng

thời đây cũng là nơi đón tiếp, gặp gỡ khách hàng

Phòng gồm có 3 người: 1trưởng phòng làm cơng tác thiết kế thời trang và 2

nhân viên làm nhiệm vụ quảng cáo sản phẩm và phân phối chúng đến Tay người tiêu

dùng

Phòng tài chính kế tốn : nhiệm vụ tổ chức cơng tác kế tốn tài chính,hạch

tốn kế tốn ,giám sát các hoạt động kinh tế của tất cả các bộ phận trong công ty.Ghi

chép và thu thập số liệu ,trên cơ sỡ đó giúp giám đốc trong việc phân tích các hoạt

động kinh tế ,tính tốn hiệu quả các hoạt đọng sản xuất kinh doanh của cơng ty.phòng

kế tốn có nhiệm vụ thống kê các chỉ tiêu về tình hình tài chính của cơng ty với cơ

quan chức năng

SV: Lê Văn Thuận41

Lớp: CQ46/ 21.10Luận văn tốt nghiệp

Học viện tài chính

2.1.4; đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn:

2.1.4.1; bộ máy kế toán:

Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý của công ty để phù hợp

với đặc điểm của doanh nghiệp, bộ máy kế tốn được tổ chức Theo hình thức tập

trung,các phân xương sản xuất khơng tiến hành tổ chức kế tốn riêng. đứng đầu bộ

máy kế tốn là kế tốn trưởng, phòng kế tốn tài chính chịu sự lãnh đạo chung của

giám đốc.

ở cơng ty tồn bộ các cơng tác kế tốn- tài chính được thực hiện trên phòng kế

tốn tài chính của công ty từ khâu tổng hợp số liệu, ghi sổ kế tốn, lập báo cáo tài

chính, phân tích ,kiểm tra

Bộ máy kế tốn của cơng ty gồm 1 kế toán trưởng và 3 kế toán viên

Sơ đồ bộ máy kế tốn trong cơng tyKẾ TỐN TRƯỞNGKẾ TỐNKẾ TỐN VẬT TƯKẾ TỐNTIỀN LƯƠNGVÀ TSCĐBÁN HÀNGTIỀN MẶT

TIỀN GỬI NGÂN HÀNGKế tốn trưởng : là người chịu trách nhịêm tổng hộp số liệu kế tốn trong

cơng ty,cũng là người trực tiếp thơng báo cung cấp thơng tin kế tốn cho ban giám

đốc ,đề xuất ý kiến về tình hình phát triển của cơng ty như chính sách huy động

vốn,tình hình tài chính của cơng ty,chính sách đầu tư vốn hiệu quả .kế tốn trưởng

cũng là người chụi trách nhiệm về những thơng tin mà phòng kế tốn cung cấp

Kế tốn tiền lương ,tiền mặt ……. : tính tốn số lương phải trả cho tồn bộ

cơng nhân viên trong cơng ty ,trích BHYT,BHXH,KPCĐ ,BHTN cho công nhân viên

SV: Lê Văn Thuận42

Lớp: CQ46/ 21.10Luận văn tốt nghiệp

Học viện tài chính

trên cơ sở số tiền thực lĩnh và tỷ lệ quy định .hàng tháng, quý lập bảng phân bổ tiền

lương .chấm cơng theo dõi tình hình lao động trong cơng ty ,đồng thời theo dõi về các

khoản tiền mặt,tiền gữi ngân hàng và các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn khác

Kế toán vật tư và tài sản cố định: theo dõi tình hình nhập xuất ,tồn kho của

thành phẩm và nguyên vật liệu ở từng kho đồng thời theo dõi sự biến động của tài sản

cố định ,trích khấu hao và tính nguyên giá của các tài sản cố định đang dùng.theo dõi

tình hình tăng giảm phân bổ khấu hao cho các đối tượng sử dung

Kế tốn bán hàng : tập hợp chi phí bán hàng và giá vốn hàng bán phát sinh

trong kỳ ,theo dõi trị giá hàng bán bị trả lại và các khoản giảm giá hàng bán ,hàng

khuyến mãi ……từ đó lập số liệu gữi lên kế toán trưởng để lập báo cáo kết quả kinh

doanh

2.1.4.2; hình thức sổ kế tốn áp dụng: hiện nay doanh nghiệp đang áp

dụng hình thức kế toán nhật ký chungChứng từ kế toánSổ nhật ký chung

Sổ, thẻ

Sổ nhật kýkế toánĐặc biệtSổ cái

Bảng tổng hợp,chi tiết

Bảng cân đối

Số phát sinh

Báo cáo tài chínhGhi chú:ghi hàng ngày ;kiểm tra,đối chiếu ;Ghicuối tháng hoặc định kỳ

SV: Lê Văn Thuận43

Lớp: CQ46/ 21.10Luận văn tốt nghiệp

Học viện tài chính

trình tự ghi sổ: (1) Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được

dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau

đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản

kế tốn phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế tốn chi tiết thì đồng thời với việc ghi

sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết

liên quan.

Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày, căn cứ vào các

chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc

biệt liên quan. Định kỳ (3, 5, 10... ngày) hoặc cuối tháng, tuỳ khối lượng nghiệp vụ

phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào các tài khoản phù

hợp trên Sổ Cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp do một nghiệp vụ được ghi đồng thời

vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có).

(2) Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối

số phát sinh.

Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng tổng

hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập các Báo cáo tài

chính.

Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Bảng cân

đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật

ký chung (hoặc sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt sau khi đã loại trừ số

trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt) cùng kỳ

2.1.4.3; các chính sách và chế độ kế tốn áp dụng tại cơng ty may QUỐC

PHỤC:

Doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu hao TSCĐ theo phươngpháp đường thẳng. Hàng tháng, kế toán Theo dõi tình hình tăng, giảm và lý do

tăng, giảm TSCĐ, tăng giá nguyên giá TSCĐ, Theo dõi bộ phận sử dụng, điều

chuyễn bộ phận sử dụng và lập bảng tính, phân bổ khấu hao, đồng thời viếtSV: Lê Văn Thuận44

Lớp: CQ46/ 21.10Luận văn tốt nghiệp

Học viện tài chính

phiếu kế tốn để hạch toán vào phần mềm. Nguyên giá TSCĐ của Cơng ty

được tính Theo ngun tắc giá gốc.Kế tốn hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyênTính giá vốn hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyềnKỳ kế toán áp dụng là kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/1 đến

ngày 31/12 hàng nămTính và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừĐơn vị tiền tệ là việt nam đồng(VNĐ)

2.2; THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN

PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC PHỤC VIỆT NAM2.2.1; đối tượng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá

thành

2.2.1.1;đối tượng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất:

tại cơng ty may QUỐC PHỤC có quy trình sản xuất phức tạp kiểu liên tục kết

hợp với kiểu song song. Sản phẩm hoàn thành phải trải qua nhiều cơng đoạn khác

nhau từ cắt, thêu,may, là, đóng kiện, sản phẩm của giai đoạn này là nguyên liệu chính

của giai đoạn kế tiếp. trong từng giai đoạn sản phẩm được chia thành nhiều bộ phận

chi tiết, như cổ than, tay. . . rồi mới ghép thành sản phẩm hoàn chỉnh

do đặc điểm tổ chức sản xuất nên đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là từng

đơn đặt hàng, Chi tiết cho từng mã sản phẩm

2.2.1.2; đối tượng tính giá thành:

cũng giống như việc xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất, việc

xác định đối tượng tính giá thành là cơng việc đầu tiên trong cơng tác tổ chức tính

giái thành ở cơng ty.Sản phẩm may mặc ở cơng ty gồm có : comple, veston….. được

may theo từng mã hàng, trong mỗi mã hàng có kích cở khác nhau. Do đó đối tượng

tính giá thành của công ty được xác định là từng loại sản phẩm hồn thành ở từng đơn

đặt hàng2.2.2; KẾ TỐN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP:

SV: Lê Văn Thuận45

Lớp: CQ46/ 21.10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1; , Tổng quan về công ty cổ phần may QUỐC PHỤC VIÊT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×