Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 6: Số liệu về hồ chứa

Phụ lục 6: Số liệu về hồ chứa

Tải bản đầy đủ - 0trang

154Phụ lục 7

Kết quả tính tốn ETo

Độ ẩmTháng

Nhiệt độtrùngTốc độ gióSố giờ nắngtrung bìnhbìnhtrung bìnhtrung bìnhETo118.475296.62.26220.2792262.54323.2732411.24.26423.68426104.39528.6811413.15.85630.79111136.4729.98817125.99828.4901511.55.6927.6891311.95.391024.18933103.991122.5904072.81219.181308.12.47Trungbình24.78423104.33Etc = Kc x ETo. Tham khảo bảng 11 và bảng 12 trong FAO 56, hệ số Kc được lấy

= 1.15. Như vậy ta có Etc:155Kết quả tính tốn ETc

ThángNhiệt độ

trungĐộ ẩmTốc độ gióSố giờ nắngbìnhtrùng bìnhtrung bìnhtrung bìnhEToETc118.475296.62.262.486220.2792262.542.794323.2732411.24.264.686423.68426104.394.829528.6811413.15.856.435630.79111136.47.04729.98817125.996.589828.4901511.55.66.16927.6891311.95.395.9291024.18933103.994.3891122.5904072.83.081219.181308.12.472.717Trung bình24.78423104.334.763156Phụlục 8: Kếtquảtínhtốncânbằngnước

Tổng lượng nước thiếu hụt trên lưu vực sông Cả - P=75%

Vùng/Tháng123456789101112Lượng nước đến(m3/s)2,812,692,862,394,726,274,279,1710,055,853,322,72Lượng nước cần (m3/s)4,174,255,776,593,244,365,453,462,162,182,115,34Lượng nước thiếu hụt (m3/s)-1,36-1,57-2,90-4,210,000,00-1,180,000,000,000,00-2,61Tổng lượng nước thiếu

hụt(106m3)-3,52-4,06-7,53-10,900,000,00-3,050,000,000,000,00-6,77Lượng nước đến(m3/s)13,2812,9313,4312,1018,6522,9917,3731,1233,5921,8114,7113,03Lượng nước cần (m3/s)19,3819,4225,5451,9729,3815,4728,8517,697,816,115,9523,44-39,8810,730,0010,41TổngVùng I-35,84Vùng IILượng nước thiếu hụt (m /s)-6,10-6,4912,11Tổng lượng nước thiếu

hụt(106m3)15,8116,8231,39103,3627,810,00-29,750,000,000,000,0026,972,272,202,092,063,161,431,194,083,532,492,311,6930,00-11,480,000,000,00Vùng III

Lượng nước đến(m3/s)251,92157Lượng nước cần (m3/s)1,731,452,042,942,321,792,090,960,760,590,572,07Lượng nước thiếu hụt (m3/s)0,000,000,00-0,870,00-0,36-0,900,000,000,000,00-0,38Tổng lượng nước thiếu

hụt(106m3)0,000,000,00-2,270,00-0,93-2,340,000,000,000,00-1,00Lượng nước đến(m3/s)16,1817,6713,1212,2513,4511,0311,5713,4687,50107,9630,4924,23Lượng nước cần (m3/s)12,0012,0815,0917,9613,0311,5914,1412,109,8010,159,5213,70Lượng nước thiếu hụt (m3/s)0,000,00-1,98-5,710,00-0,56-2,570,000,000,000,000,00Tổng lượng nước thiếu

hụt(106m3)0,000,00-5,12-14,810,00-1,46-6,650,000,000,000,000,00Lượng nước đến(m3/s)27,529,2625,8517,7128,4930,6920,3531,7973,795,0462,0430,69Lượng nước cần (m3/s)18,5716,4518,0217,4418,2917,5718,1318,0617,4418,0217,4419,06Lượng nước thiếu hụt (m3/s)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Tổng lượng nước thiếu

hụt(106m3)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Lượng nước đến(m3/s)41,4040,8037,9028,1049,2036,3022,2027,50Lượng nước cần (m3/s)8,318,298,7212,336,379,3810,918,00-6,54Vùng IV-28,04Vùng VVùng VI

154,30 231,50 137,60

4,514,564,4163,60

9,880,00158Lượng nước thiếu hụt (m3/s)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Tổng lượng nước thiếu

hụt(106m3)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Lượng nước đến(m3/s)24,2424,1924,2624,0625,0925,7724,8927,0527,4425,5824,4724,20Lượng nước cần (m3/s)17,1413,9320,3431,7524,1726,0228,9810,124,202,242,5021,34Lượng nước thiếu hụt (m3/s)0,000,000,00-7,700,00-0,25-4,090,000,000,000,000,00Tổng lượng nước thiếu

hụt(106m3)0,000,000,00-19,950,00-0,65-10,610,000,000,000,000,00Lượng nước đến(m3/s)27,5626,3528,0723,4246,3361,4941,8589,9198,5257,3532,5526,70Lượng nước cần (m3/s)29,4727,9531,2938,2225,5817,9422,5620,7917,0617,2918,2028,35Lượng nước thiếu hụt (m3/s)-1,91-1,59-3,22-14,800,000,000,000,000,000,000,00-1,65Tổng lượng nước thiếu

hụt(106m3)-4,96-4,13-8,34-38,360,000,000,000,000,000,000,00-4,28Lượng nước đến(m3/s)50,8840,6137,3639,0341,64168,09 291,38 241,01 282,17 146,1396,8076,03Lượng nước cần (m3/s)35,5232,4036,9439,2238,2635,1244,1843,0932,7036,6434,6335,01Lượng nước thiếu hụt (m3/s)0,000,000,00-0,200,000,000,000,000,000,000,000,000,00Vùng VII-31,21Vùng VIIIVùng IX-60,07159Tổng lượng nước thiếu

hụt(106m3)0,000,000,00-0,520,000,00Lượng nước đến(m3/s)41,3035,2031,4037,2042,7098,30Lượng nước cần (m3/s)21,9617,5116,0015,4921,32Lượng nước thiếu hụt (m3/s)0,000,000,000,00Tổng lượng nước thiếu

hụt(106m3)0,000,000,00Lượng nước đến(m3/s)58,6757,33Lượng nước cần (m3/s)45,860,000,000,000,000,000,00105,40 292,20 179,60 115,2071,6052,5018,3418,9916,6715,4916,0015,4930,220,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0055,7152,9556,7358,5754,3162,8067,0548,3657,3945,1446,7265,9762,4556,0859,3452,2518,5012,2112,7713,1353,86-9,500,00-0,770,000,000,000,000,00-8,72-0,52Vùng X0,00Vùng XILượng nước thiếu hụt (m /s)0,000,0010,26Tổng lượng nước thiếu

hụt(106m3)0,000,0026,59-24,640,00-2,000,000,000,000,000,0022,60Lượng nước đến(m3/s)12,8010,118,519,9515,8521,6353,3456,0361,1659,5621,1114,37Lượng nước cần (m3/s)8,799,5112,049,836,2714,9014,769,488,418,315,609,53Lượng nước thiếu hụt (m3/s)0,000,00-3,530,000,000,000,000,000,000,000,000,00Tổng lượng nước thiếu0,000,00-9,160,000,000,000,000,000,000,000,000,003-75,82Vùng XII-9,16160hụt(106m3)

Vùng XIII

Lượng nước đến(m3/s)21,3416,8614,1816,5926,4236,0588,9093,38101,9499,2635,1823,95Lượng nước cần (m3/s)15,6216,8121,6415,8710,7222,8827,7516,0519,2013,5711,8415,97Lượng nước thiếu hụt (m3/s)0,000,00-7,450,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0019,320,000,000,000,000,000,000,000,000,00Lượng nước đến(m3/s)23,223,222,821,922,821,921,921,927,727,727,727,7Lượng nước cần (m3/s)20,9821,8327,4321,1015,7328,6233,9821,4524,6718,7816,7821,36Lượng nước thiếu hụt (m3/s)0,000,00-4,630,000,00-6,72-12,080,000,000,000,000,000,0011,990,000,00-17,42-31,300,000,000,000,000,00Tổng lượng nước thiếu

hụt(106m3)-19,32Vùng XIVTổng lượng nước thiếu

hụt(106m3)0,00Tổng lượng nước thiếu hụt toàn lưu vực-60,71

579,14161Vùng/Tháng1Tổng lượng nước thiếu hụt trên lưu vực sông Cả - P=85%

2

3

4

5

6

7

89101112TổngVùng I

Lượng nước đến(m3/s)2,202,102,241,873,704,913,347,177,864,582,602,13Lượng nước cần (m3/s)4,264,405,936,723,544,405,463,602,162,182,115,35Lượng nước thiếu hụt (m3/s)-2,06-2,30-3,69-4,850,000,00-2,120,000,000,000,00-3,22Tổng lượng nước thiếu

hụt(106m3)-5,34-5,96-9,57-12,580,000,00-5,490,000,000,000,00-8,34Lượng nước đến(m3/s)13,0312,7613,1412,1215,1418,4616,1624,6826,5617,5512,1210,84Lượng nước cần (m3/s)19,9220,1126,3052,4930,1616,6129,6218,967,836,115,9523,49Lượng nước thiếu hụt (m3/s)-6,90-7,3413,16-40,3715,020,00-13,470,000,000,000,0012,66Tổng lượng nước thiếu

hụt(106m3)17,8819,0334,11104,6338,940,00-34,910,000,000,000,0032,80Lượng nước đến(m3/s)1,251,211,151,141,740,790,662,251,941,371,270,93Lượng nước cần (m3/s)1,701,592,172,862,352,012,310,790,920,590,582,16Lượng nước thiếu hụt (m3/s)-0,45-0,38-1,03-1,72-0,61-1,22-1,650,000,000,000,00-1,23-47,28Vùng IIVùng III-282,31162Tổng lượng nước thiếu

hụt(106m3)-1,18-0,98-2,66-4,47-1,59-3,16-4,280,000,000,000,00-3,18Lượng nước đến(m3/s)15,5416,9712,6011,7712,9210,5911,1212,9384,07103,7229,2923,28Lượng nước cần (m3/s)14,1413,3714,4217,7012,0014,1815,6613,539,649,849,6716,41Lượng nước thiếu hụt (m3/s)0,000,00-1,81-5,930,00-3,59-4,54-0,600,000,000,000,00Tổng lượng nước thiếu

hụt(106m3)0,000,00-4,70-15,370,00-9,31-11,76-1,560,000,000,000,00Lượng nước đến(m3/s)25,1626,7723,6516,2026,0728,0818,6229,0967,4486,9656,7728,08Lượng nước cần (m3/s)18,6416,4718,0217,4418,3317,5918,1418,0617,4418,0217,4419,17Lượng nước thiếu hụt (m3/s)0,000,000,00-1,230,000,000,000,000,000,000,000,00Tổng lượng nước thiếu

hụt(106m3)0,000,000,00-3,200,000,000,000,000,000,000,000,00Lượng nước đến(m3/s)37,2636,7234,1125,2944,2832,6719,9824,75Lượng nước cần (m3/s)8,248,419,1312,596,419,6711,248,484,524,564,569,98Lượng nước thiếu hụt (m3/s)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Tổng lượng nước thiếu

hụt(106m3)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00-21,50Vùng IV-42,70Vùng V-3,20Vùng VI

138,87 208,35 123,8457,240,00163Vùng VII

Lượng nước đến(m3/s)23,0322,9823,0523,8523,8325,4823,6425,7026,0724,3023,2422,99Lượng nước cần (m3/s)16,9915,3321,6931,2724,6428,6830,989,155,522,242,6022,19Lượng nước thiếu hụt (m3/s)0,000,000,00-7,41-0,81-3,20-7,340,000,000,000,000,00Tổng lượng nước thiếu

hụt(106m3)0,000,000,00-19,22-2,10-8,30-19,020,000,000,000,000,00Lượng nước đến(m3/s)26,4625,3026,9522,4944,4859,0340,1886,3194,5855,0631,2525,63Lượng nước cần (m3/s)29,8728,0132,0138,7927,0918,2022,6721,0317,3117,4318,9328,24Lượng nước thiếu hụt (m3/s)-3,42-2,72-5,06-16,300,000,000,000,000,000,000,00-2,61Tổng lượng nước thiếu

hụt(106m3)-8,86-7,0413,11-42,250,000,000,000,000,000,000,00-6,76Lượng nước đến(m3/s)48,3438,5835,4937,0739,56159,68 276,81 228,96 268,07 138,8291,9672,22Lượng nước cần (m3/s)35,6032,4437,2839,5038,7935,3144,8343,3933,3437,3634,6835,02Lượng nước thiếu hụt (m3/s)0,000,00-1,78-2,430,000,000,000,000,000,000,000,00Tổng lượng nước thiếu

hụt(106m3)0,000,00-4,63-6,300,000,000,000,000,000,000,000,00-48,63Vùng VIII-78,02Vùng IXVùng X-10,93164Lượng nước đến(m3/s)37,1731,6828,2633,4838,4388,4794,86262,98 161,64 103,6864,4447,25Lượng nước cần (m3/s)22,7217,9016,0015,4921,9718,9019,3916,7815,4916,0015,4931,74Lượng nước thiếu hụt (m3/s)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Tổng lượng nước thiếu

hụt(106m3)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Lượng nước đến(m3/s)55,7454,4752,9250,3053,9055,6551,6059,6663,6945,9454,5242,89Lượng nước cần (m3/s)46,3146,5766,0963,3156,8561,2354,8319,9212,6912,8513,4054,230,0013,170,0011,340,000,0034,13-33,72-7,64-14,47-8,380,000,000,000,0029,39Lượng nước đến(m3/s)11,659,207,749,0614,4319,6948,5450,9855,6654,2019,2113,07Lượng nước cần (m3/s)8,949,5812,1910,256,3815,7714,939,888,548,395,649,37Lượng nước thiếu hụt (m3/s)0,00-0,38-4,45-1,200,000,000,000,000,000,000,000,000,00-0,9911,54-3,100,000,000,000,000,000,000,000,0018,1413,9911,7713,7722,4630,6575,5679,3786,6584,3729,9120,350,00Vùng XILượng nước thiếu hụt (m /s)

3Tổng lượng nước thiếu

hụt(106m3)0,00-13,01-2,95-5,58-3,230,000,000,00-127,74Vùng XIITổng lượng nước thiếu

hụt(106m3)

Vùng XIII

Lượng nước đến(m3/s)-15,62Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 6: Số liệu về hồ chứa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×