Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Thuật toán tối ưu NSGA II (Nondominated Sorting Genetic Algorithm II)

b. Thuật toán tối ưu NSGA II (Nondominated Sorting Genetic Algorithm II)

Tải bản đầy đủ - 0trang

90Thuật toán:

Bước 1: Tạo ngẫu nhiên quần thể cha P0 với │ P0 │= N; Gán t = 0;

Bước 2: Áp dụng tốn tử chéo hóa và đột biến đối với các cá thể trong quần thể P0

để tạo quần thể con Q0 với │ Q0 │= N;

Bước 3: Nếu điều kiện dừng thỏa mãn thì dừng và xuất các cá thể trong quần thể Pt.

Bước 4: Đặt Rt= Pt ∪Qt

Bước 5: Dùng thuật tốn sắp xếp các nghiệm khơng trội – NSGA để nhận diện các

biến chứa các nghiệm không trội F1, F2, …, Fk trong Rt

Bước 6: Với mỗi i = 1, …, k ta thực hiện các bước sau:

-Tính khoảng cách quy tụ của các nghiệm trong Fi-Tạo quần thể Pt+1 như sau :

Nếu │ Pt+1 + Fi│≤ N thì thiết lập Pt+1 = Pt ∪Fi

Nếu │ Pt+1 + Fi│> N thì bổ sung N - Pt+1 nghiệm mà có các cá thể khác

quy tụ là ít nhất từ quần thể Fi vào Pt+1Bước 7: Sử dụng tốn tử lựa chọn vòng nhị phân dựa trên khoảng cách quy tụ trên

nghiệm x để lựa chọn các cá thể cha từ quần thể Pt+1. Áp dụng toán tử chéo hóa và

đột biến đối với quần thể Pt+1 để tạo quần thể con Qt+1 với │ Qt+1│= N.

Bước 8: Gán t. Quay lại bước 3.

Cụ thể sơ đồ thiện hiện thuật tốn di truyền sắp xếp các nghiệm khơng trội NSGA II

được trình bày tại hình 2.1791Khởi tạo quần thể ban đầu

có N cá thể

Đánh giá các hàm mục tiêuThứ hạng quần thểChéo hóa

Đột biếnQ trình tạo quần thể

conLựa chọnĐánh giá các hàm mục tiêuChọn N cá thểNoCá thể ưu việtHợp quần thể cha, con.

Xếp hạng quần thể mới tạo

thành nàyĐiều kiện

dừng thỏaYes

Xuất ra quần thể cuối cùng

và dừng

Hình 2.17. Sơ đồ thể hiện thuật toán NSGA II922.3.4.5 Số liệu đầu vào

a. Các đặc điểm vật lý của hệ thống

- Số liệu mực nước thượng lưu cống Nam Đàn.

- Các thông số kỹ thuật của trạm bơm 12/9 và trạm bơm Hưng Châu.

- Các thông số kỹ thuật của các kênh chính trong khu vực nghiên cứu: chiều dài,

rộng, hệ số mái, …

b. Số liệu khí tượng

Số liệu mưa, nhiệt độ, độ ẩm, gió, bốc hơi, số giờ nắng được lấy với chuỗi số liệu

50 năm: Từ năm 1960 đến năm 2010. Các số liệu này được thu thập từ Trạm khí

tượng Vinh, Nghệ An, vị trí địa lý: 105040’ Kinh độ Đông, 18040’ Vĩ độ Bắc, ở độ

cao 6m.

c. Chỉ số ENSO

El Nino là khái niệm dùng để chỉ hiện tượng nóng lên khơng bình thường của lớp

nước mặt thuộc vùng biển phía Đơng Xích đạo Thái Bình Dương kéo dài từ 3 mùa

trở lên.El Nino còn được gọi là “pha nóng”.

La Nina ngược với El Nino, là khái niệm dùng để chỉ hiện tượng lạnh đi không bình

thường của lớp nước mặt thuộc vùng biển phía Đơng Xích đạo Thái Bình Dương

kéo dài từ 3 mùa trở lên. La Nina còn được gọi là “pha lạnh”.

Khi nhiệt độ mặt nước biển ở trạng thái nằm giữa “pha nóng” và “pha lạnh” được

gọi là trạng thái trung gian

SO là khái niệm dùng để chỉ hiện tượng dao động của chênh lệch khí áp giữa Tây

và trung tâm xích đạo Thái Bình Dương.

Do 2 hiện tượng El Nino/La Nina (đại dương) và SO (khí quyển) xảy ra trên xích

đạo Thái Bình Dương có quan hệ mật thiết với nhau nên chúng được liên kết lại

thành một hiện tượng kép, gọi tắt là ENSO.93Chỉ số ENSO trong nghiên cứu được tham khảo từ Website của Viện Nghiên cứu

Quốc tế về khí hậu và xã hội (International Rresearch Institute for Climate and

Society) thuộc đại học Colombia (Địa chỉ website: http://iri.columbia.edu/ourexpertise/climate/forecasts/enso/) Tại đây, họ đưa ra một mơ hình dự báo ENSO tập

hợp từ rất nhiều dự báo của các tổ chức khác nhau như: NASA, Viên khí tượng của

Pháp (MeteoFrance), …

Bộ chỉ số được sử dụng để tính tốn dự báo ENSO cho mơ hình là bộ chỉ số NINO

3.4 SST.

2.3.4.6 Ngơn ngữ lập trình

Matlab viết tắt từ "MATrix LABoratory", được Cleve Moler phát minh vào

cuối thập niên 1970, và sau đó là chủ nhiệm khoa máy tính tại Đại học New

Mexico. Matlab là phần mềm cung cấp mơi trường tính tốn số và lập trình, do cơng

ty MathWorks thiết kế. MATLAB cho phép tính tốn số với ma trận, vẽ đồ thị hàm

số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng và liên

kết với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngơn ngữ lập trình khác.Với

thư viện Toolbox, MATLAB cho phép mơ phỏng tính tốn, thực nghiệm nhiều mơ

hình trong thực tế và kỹ thuật.

Các thành phần của Matlab:

-Ngôn ngữ: Là ngôn ngữ ma trận/mảng cấp cao với các câu lệnh, hàm, cấu

trúc dữ liệu, vào/ra, các tính năng lập trình hướng đối tượng. Nó cho phép

lập trình các ứng dụng từ nhỏ đến các ứng dụng lớn và phức tạp.-Môi trường làm việc: Bao gồm các phương tiện cho việc quản lý các biến

trong không gian làm việc workspace cũng như xuất nhập khẩu dữ liệu.

Nó cũng bao gồm các phương tiện cho việc quản lý, gỡ rối và định hình

M-file, ứng dụng của Matlab.-Xử lý đồ họa: Bao gồm các lệnh cao cấp cho trực quan hóa dữ liệu hai

chiều và ba chiều, xử lý ảnh, ảnh động, …Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Thuật toán tối ưu NSGA II (Nondominated Sorting Genetic Algorithm II)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×