Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 DỮ KIỆN PHỤC VỤ THIẾT KẾ

1 DỮ KIỆN PHỤC VỤ THIẾT KẾ

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 41 6–20183.2 TRỤC CHONG CHĨNG

3.2.1Đường kính trục chong chóngBảng 3.1:Tính tốn đường kính trục chong chóngNoHạng mục tính

hiệuĐơn

vị1Cơng suất liên tục lớn

nhất của động cơNkWXác định theo lý lịch máy33092Vòng quay của trục

chong chóng ở cơng

suất liên tục lớn nhấtnpv/pXác định theo lý lịch máy2203Hệ số tính tốn đường

kính trụck2Xác định theo bảng 3/6.3,

[1]1,264Hệ số xét đến trục

rỗngKTheo 6.2.4-1, [1]1,05Giới hạn bền kéo

danh nghĩa của vật

liệu trụcTsTheo 1.22, [3]5906Đường kính tính tốn

của trục chong chóngdsN/mm

2mmKết

quảCơng thức - Nguồn gốcd s = 100k 2 3N

np 560 K

T

+

160

 s

282.16Kết luận:Đường kính cơ bản của trục chong chóng được xác định

dcc

=

300 mm

3.2.2Chiều dày áo bọc trụcBảng 3.2: Tính tốn chiều dày áo bọc trục

NoHạng mục tính

hiệuĐơn

vị1Đường kính tính tốn

của trục chong chóngdsmmCơng thức - Nguồn gốc

Bảng 2.1KHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMKết quả

282.16GIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 42 6–2018

hiệuNoHạng mục tính2Vật liệu chế tạo áo

bọc trục3Chiều dày lớp áo bọc

bằng đồng thanh tại

cổ trụct1Đơn

vịmmCông thức - Nguồn gốcKết quảTheo thiết kếĐồng

thanht1 = 0,03 d s + 7,515,96Kết luận:Chiều dày áo bọc trục được xác định

t1

3.2.3=16mmĐường kính trục trung gianBảng 3.3:Tính tốn đường kính trục trung gian.NoHạng mục tính

hiệuĐơn

vị1Đường kính tính tốn

của trục chong chóngdsmm2Vật liệu chế tạo áo

bọc trục3Chiều dày lớp áo bọc

bằng đồng thanh tại

cổ trụct1mmNoHạng mục tính

hiệuĐơn

vị1Đường kính tính tốn

của trục chong chóngdsmm2Vật liệu chế tạo áo

bọc trục3Chiều dày lớp áo bọc

bằng đồng thanh tại

cổ trụct1mmCông thức - Nguồn gốc

Bảng 2.1Kết quả

282.16Theo thiết kếĐồng

thanht1 = 0,03 d s + 7,515,96Công thức - Nguồn gốc

Bảng 2.1Kết quả

282.16Theo thiết kếĐồng

thanht1 = 0,03 d s + 7,515,96Kết luận:Đường kính cơ bản của trục trung gian được xác định

d0

=

250 mmKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2ĐỒ ÁN MÔN HỌC- 43 6–20183.3 Đường kính bulong khớp nối trục trung gian và trục trung

gian

3.3.1Khớp nối trụcBảng 3.4: Khớp nối trục

NoHạng mục tính

hiệu1Vật liệu2Đường kính tính tốn

trục trung giando3Số bulơng nốin4Đường

chia5Giới hạn bền kéo vật

liệu làm trục trung

gianTs6Giới hạn vật liệu làm

bulôngTb7Đơn

vịKết

quảCông thức - Nguồn gốc

Thiết kếkínhvòngĐường kính bulơngKSF45mm224.96

Thiết kếDmmN/mm

2dbmm8Theo đuờng kính mặt bích

phía bánh đà550Theo 1.22, [3]540Ts ≤ Tb ≤ 1,7.Ts800d b = 0,653d 03 ( Ts + 160 )

n.D.Tb8.7Kết luận:Đường kính cơ bản của bu lơng bích nối trục được thiết kế

db = 9 mm

3.3.2Then chong chóngBảng 3.5: Then chong chóngNo

1Hạng mục tính

Vật liệu làm then

hiệuĐơn vịCơng thức - Nguồn gốc

Thiết kếKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMKết

quả

Thép rènGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2ĐỒ ÁN MƠN HỌC- 44 6–2018NoHạng mục tính

hiệuĐơn vịzchiếcThiết kế1bcmThiết kế6,3hcmThiết kế3,2cmThiết kế0,08Thiết kế1:12Thiết kế60,5Công thức - Nguồn gốc2Số lượng3Chiều rộng

chong chóngthen4Chiều cao

chong chóngthen5Đoạn cắt vát của

thenr6Độ cơn trục nơi lắp

thenk7Chiều dài phần cơnlccm8Đường kính

chong chóngtrụcdcccm9Đường kính

nhỏ cơnđầudccmd c = d cc − lc .k10Đường kính trung

bình đoạn cơn lắp

thendcmd=11Cơng suất truyền

liên tục lớn nhấtNecvLý lịch máy12Vòng quay tính tốn

của hệnpv/pThiết kế13Giới hạn chảy của

vật liệuσkG/cm14Chiều dài tính tốn

tồn bộ của then

chong chóng

Kết luận:3.3.3Ls30

25d cc + d c

227,54500

220

32002cmKết

quảLs =28,648.10 4.N

+b

0,5.σ .n p .d .( h − 2.r )43.8Chiều dài then chong chóng

Lt

=

500

mmThen bích nốiBảng 3.6: Then bích nốiKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 DỮ KIỆN PHỤC VỤ THIẾT KẾ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×