Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2/.HOẠT ĐỘNG 1: Giới thiệu hình khối, màu sắc của quả chuối.(5’)

2/.HOẠT ĐỘNG 1: Giới thiệu hình khối, màu sắc của quả chuối.(5’)

Tải bản đầy đủ - 0trang

hợp với phần giấy trong vở.

+ Vẽ màu theo ý thích.

∗ Theo dõi gợi ý, uốn nắn khi

các em vẽ

Mỗi nhóm 4 bạn thi

đua vẽ.Thu bài chấm, nhận xétIV/. Củng cố (5’) : Trò chơi

a. Nội dung : Thi vẽ tranh tiếp

sức

b. Luật chơi : Mỗi nhóm thi

đua vẽ, thời gian quy đònh là

hết 1 bài hát .Nhóm nào

vẽ đẹp nhóm đó thắng.

c. Nhận xét. Tuyên dương

DẶN DÒ

- Nhận xét tiết học

∗ Xem bài tiếp theo

Rút

kinh

nghiệm:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………MÔN: ÂM NHẠCTiết : 20

BÀI :Bầu trời xanhA/. MỤC TIÊU :

1/. Kiến thức :

Hs biết bài hát “Bầu trời xanh” do nhạc só Nguyễn Văn Quỳ sáng

tác.

Hát đúng giai điệu, lời ca .

Hs biết phân biệt âm thanh cao, thấp.

2/. Kỹ năng :

Hs hát đồng đều, rõ lời.

3/. Thái độ :

Yêu ca hát

B/. CHUẨN BỊ :

1/. Giáo viên : Băng nhạc, máy hát - thanh phách, song loan

2/. Học sinh : Nhạc cụ, SGK

C/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GVI/. Ổn đònh :(1’)

II/.Kiểm tra bài cũ(5’):

- Tiết trước nghe bài hát gì?

- Gv tổ chức cho từng tổ vừa

hát vừa gõ đệm, vừa hát

vừa vận động phụ hoạ.

- Nhận xét

III/. Bài mới (25’)

1/.GIỚI THIỆU BÀI (1’):

- Gv giới thiệu ngắn gọn : bài

hát “Bầu trời xanh” do nhạc só

Nguyễn Văn Quỳ sáng tác

- Gv ghi tựa

2/.HOẠT ĐỘNG 1: Ôn tập

bài hát “Bầu trời xanh”(8’)

• Mục tiêu : Hs hát đúng giai

điệu, rõ lời

∗ Mở máy cát-xét

- Các em vừa nghe bài hát gì?

- Đây là bài hát do nhạc só nào

sáng tác?

∗ Ôn luyện bài hát

- Hát và vỗ tay theo tiết tấu

- Hát và gõ đệm theo phách.

- Nhận xét.

3/.HOẠT ĐỘNG 2: Phân biệt

âm thanh cao, thấp (8’)

• Mục tiêu : Hs biết phân biệt

âm thanh cao thấp

∗ Giáo viên hát âm hoặc đánh

đàn các âm theo đúng độ cao

thấp, trung, cao và làm mẫu

động tác.

+ Khi nhận ra âm thấpHOẠT ĐỘNG CỦA HSPHƯƠNG

PHÁP-Hát-Bầu trời xanh

Thi đua theo tổ-Hs nhắc lại-Hs lắng nghe

Bầu trời xanh

Nguyễn Văn QuỳTrực quan

Đàm thoại-ĐT, tổ, cá nhân hát

ĐT, tổ, cá nhân hátThực hành-Hs quan sát và lắng

ngheTrực quan- Hs để tay lên đùi

- Hs chắp tay lên ngực

- Hs giơ 2 tay lên

- Hs nhận biết âm thanh

cao, thấp : cá nhân, tổ,

lớpThực hànhLuyện tập+ Khi nhận ra âm trung

+ Khi nhận ra âm cao

- Nhận xét.

4/.HOẠT ĐỘNG 3: Hát kết

hợp vận động phụ hoạ (8’)

• Mục tiêu : Hs biết một vài

động tác vận động phụ hoạ

- Gv hướng dẫn hát và múa

minh họa

- Nhận xét.

IV/. Củng cố(5’)

- Học gì?

- Hát và gõ đệm

- Nhận xét. Tuyên dương

DẶN DÒ

∗ Nhận xét tiết học

∗ Về nhà tập hátThực hành

-Hs làm theo

ĐT, tổ, cá nhân-Bầu trời xanh

Hs biểu diễnRút

kinh

nghiệm:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………MÔN

: TỰ NHIÊN &XÃ HỘI

Tiết

: 20

BÀI

: An toàn trên đường đi học

A/. MỤC TIÊU :

1/. Kiến thức : Hs biết qui đònh về đi bộ trên đường : đi bộ trên vỉa

hè (đường có vỉa hè), đi bộ sát lề đường bên phải của mình (đường

không có vỉa hè).

2/. Kỹ năng : Hs biết xác đònh một số tình huống nguy hiểm có thể

xảy ra trên đường đi học. Tránh một số tình huống nguy hiểm có thể xảy

ra trên đường đi học.

3/. Thái độ : Giáo dục HS có ý thức chấp hành những qui đònh về

trật tự an toàn giao thông.

 Mục tiêu giáo dục kó năng sống :

Kỹ năng giao tiếp – Tự nhận thức : HS biết các qui đònh về đi bộ

trên đường.

Kỹ năng xác đònh giá trò : HS biết xa tránh một số tình huống nguy

hiểm có thể xảy ra trên đường đi học.

Kỹ năng đặt mục tiêu : HS có ý thức chấp hành những qui đònh về

trật tự an toàn giao thông.

B/. CHUẨN BỊ :

1/. Giáo viên : các tấm bìa tròn màu đỏ, xanh, vàng và các tấm bìa

vẽ hình xe máy, ô tô

2/. Học sinh : SGK, VBT

C/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GVI/. Ổn đònh (1’)

II/. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Tiết trước chúng ta học bài gì?

- Nêu nhận xét về quang cảnh

trên đường?

 Nhận xét

III/. Bài mới (25’)

1/. GIỚI THIỆU BÀI (3’)

- Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu

bài “An trên đường đi học”

2/.HOẠT ĐỘNG 1 (8’) : Thảo

luận tình huống

 Mục tiêu : Hs biết một số

tình huống nguy hiểm có thể xảy

ra trên đường đi học.

- Bước 1: Chia nhóm (6Hs /

nhóm). Mỗi nhóm thảo luận 1

tình huống.

- Bước 2: Gợi ý :

+ Điều gì có thể xảy ra?

+ Đã có khi nào em có những

hành động như trong tình huống

đó không?

+ Em sẽ khuyên các bạn trong

tình huống đó như thế nào?HOẠT ĐỘNG CỦA HS-Hát-Cuộc sống xung quanh

Hs trả lời-Học sinh nhắc lại .-Hs thảo luận nhóm-Nhóm trình bày

Hs lắng nghePHƯƠNG

PHÁPĐàm thoại

Kiểm traThảo luận

Đàm thoạiGiảng

giải- Bước 3: Đại diện nhóm trình

bày

 Để tránh xa các tai nạn trên

đường, mỗi người phải chấp

hành những qui đònh về trật tự

an toàn giao thông.

3/.HOẠT ĐỘNG2 (8’) : Quan

sát tranh

 Mục tiêu : Hs biết qui đònh về

đi bộ trên đường

- Bước 1: Chia nhóm (2Hs / nhóm)

+ Đường ở tranh thứ nhất

khác gì với đường ở tranh thứ

hai?

+ Người đi bộ ở tranh thứ

nhất đi ở vò trí nào trên đường?

+ Người đi bộ ở tranh thứ hai

đi ở vò trí nào trên đường?

- Bước 2: Đại diện nhóm trình

bày

 Khi đi bộ trên đường không có

vỉa hè cần phải đi sát mép

đường về bên tay phải của mình,

còn trên đường có vỉa hè,

người đi bộ phải đi trên vỉa hè

4/.HOẠT ĐỘNG 3 (8’) : Trò

chơi “Đèn xanh, đèn đỏ”

 Mục tiêu : Hs biết thực hiện

theo những qui đònh về trật tự an

toàn giao thông.

- Bước 1: Gv cho Hs biết các quy

tắc đèn hiệu :

+ Khi đèn đỏ sáng : tất cả

các xe cộ và người đi lại đều

phải dừng lại đúng vạch qui đònh.

+ Khi đèn xanh sáng : tất cả

các xe cộ và người đi lại được

phép đi.

- Bước 2: Dùng phấn kẻ 1 ngã

tư đường phố ở sân trường hoặc

trong lớp.

- Bước 3: Ai vi phạm luật sẽ bò

phạt bằng cách nhắc lại các quy

tắc đèn tín hiệu và qui đònh đi

bộ trên đường.

IV/. Củng cố (5’)

- Học gì?

- Nêu qui tắc đèn hiệu?

 Giáo dục tư tưởng. Nhận xét.

DẶN DÒ

- Nhớ thực hiện những việc đã

học.-Hs quan sát tranh

Trực quan

Thảo luận

Đàm thoại-Hs trả lời

Hs lắng nghe

Giảng

giải-Hs lắng nghe

Giảng

giải-Hs đóng vai đèn hiệu,

người đi bộ, xe máy,

ô tô

Hs thực hiện đi lại theo

tín hiệu

Hs lắng nghe

An toàn trên đường đi

học

Hs trả lờiTrò chơi

Thực hànhRút

kinh

nghiệm:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………Tiết :MÔN

: THỦ CÔNG

20

BÀI : Gấp mũ ca lôA/. MỤC TIÊU :

1/. Kiến thức: Học sinh biết cách gấp mũ ca lô bằng giấy.

2/. Kỹ năng : Gấp được mũ ca lô bằng giấy.

3/. Thái độ : Kiên trì, cẩn thận khi thực hiện các thao tác. có ý thức

giữ vệ sinh. Giáo dục tính thẩm mỹ, yêu cái đẹp.

B/. CHUẨN BỊ :

1/. Giáo viên :

Mẫu gấp, qui trình các nếp gấp, tờ giấy hình vuông to, thước, hồ

2/. Học sinh

Vở thủ công, giấy nháp, giấy màu, hồ dán

C/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GVI/. Ổn đònh (1’)

II/. Kiểm tra bài c (5’)

- Tiết trước học bài gì?

- Nêu cách gấp mũ ca lô?

- Kiểm tra các vật dụng học sinh

đem theo.

- Gv nhận xét. Tuyên dương.

III/. Bài mới : (25’)

1/.GIỚI THIỆU BÀI (1’)

Trong tiết thủ công hôm nay, cô

sẽ dạy các em kỹ thuật gấp

giấy, gấp hình thông qua bài :

“Gấp mũ ca lô” (tiết 2)

2/.HOẠT ĐỘNG : Thực hành

(24’)

• Mục tiêu : Hs gấp được mũ ca- Giáo viên treo qui trình gấp mũ

ca lô và nhắc lại qui trình gấp

mũ theo các bướcHOẠT ĐỘNG CỦA HSPHƯƠNG

PHÁP-Hát-Gấp mũ ca lô

Hs nêu

Tổ trưởng kiểm tra và Kiểm tra

báo cáo-Hs nhắc lại-Trực quan

Hs quan sát và lắng Đàm thoại

nghe+ Bước 1 : Hướng dẫn cách tạo

tờ giấy hình vuông :

Gấp chéo tờ giấy hình chữ nhật.

Gấp tiếp theo hình

Miết nhiều lần đường vừa gấp.

Sao đó xé bỏ phần giấy thừa, ta

sẽ được tờ giấy hình vuông.

+ Bước 2 : Gấp đôi hình vuông

theo đường gấp chéo

+ Bước 3 : Gấp đôi để lấy

đường dấu giữa, sau đó mở ra,

gấp 1 phần của cạnh bên phải.

Lật mặt sau, gấp tương tự

+ Bước 4 : Gấp lớp giấy phần

dưới lên sao cho sát với cạnh

bên vừa mới gấp. Lật mặt sau,

làm tương tự.

- Gv nhắc nhở Hs : gấp đều

(không để bên nhỏ, bên to),

cân đối với chiều dài và chiều

ngang.

- Gv gợi ý cho Hs trang trí bên

ngoài mũ cho đẹp

- Tổ chức trưng bày sản phẩm

- Nhận xét

IV/. Củng cố(5’)

- Học gì?

- Cách gấp mũ ca lô

- Nhận xét. Tuyên dương

DẶN DÒ

 Nhận xét tiết họcThực hành

Hs thực hiện vào giấy

màuĐàm thoại

Gấp mũ ca lô

Hs nêuRút

kinh

nghiệm:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………SINH HOẠT LỚP

HOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSHOẠT ĐỘNG 1: Nhận xét tuần

qua (10’)

- Hs báo cáo :Vệ sinh

- Yêu cầu Hs báo cáo tình hình sạch sẽ,

xếp hàng

lớp trong tuần qua

khá nhanh, trật tự, giờ

ra chơi không còn chạy

giỡn.

- Tồn tại : Còn một số

- Nhận xét

bạn đi học trễ (Hòa,

- Bình chọn tổ xuất sắc, cá nhân Hằng)

xuất sắc.

- Hs bổ sung ý kiến

- Gắn hoa tuyên dương tổ và cá - Tổ 2, Hải

nhân xuất sắc.

- Hát “ Những em bé

- Hát vui

ngoan”

- Lớp, tổ, cá nhân

HOẠT ĐỘNG 2 : Sinh hoạt lớp (15’)

hát

- Gv kiểm tra dụng cụ học tập và

sách vở.

 Nhận xét

- Trong tuần qua các em được học

tập những gì?

- Hs trả lời

- Em thích học môn nào nhất? Vì

sao em thích?

- Hs phát biểu ý kiến

- Hát mừng năm mới

- Trò chơi tập thể

- Hs thi hát giữa các

- Học : “Lựa chọn bàn chải”

tổ

- Hs chơi

HOẠT ĐỘNG 3 : Phổ biến công

- Hs lắng nghe

tác tuần tới (10’)

- Nhắc nhở Hs đi học đúng giờ,PHƯƠNG

PHÁPĐàm thoạiNêu gương

Khen

thưởngKiểm tra

Đàm thoạiGiảng

giảichuyên cần, đem đầy đủ dụng

cụ học tập.

- Tích cực mua báo Đội và tham

gia giải Lê Quý Đôn trên báo

Nhi đồng.

- Thực hiện tốt việc xếp hàng

nhanh, trật tự và không xả

rác.

- Nhận xét.

∗ Dặn dòHs lắng ngheThể dục

Gv chuyên trách dạyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2/.HOẠT ĐỘNG 1: Giới thiệu hình khối, màu sắc của quả chuối.(5’)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×