Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN CHỨNG TỪ GHI SỔ

SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN CHỨNG TỪ GHI SỔ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chun đề tốt nghiệpSƠ ĐỒ HẠCH TỐN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHỨNG TỪChứng từ gốc và

các bảng phân

bổ

Bảng kêNhật ký chứng

từ

Sổ cáiGhi chú:Sổ thẻ kế toán

chi tiết

Bảng tổng hợp chi

tiếtBáo cáo tài

chính

Ghi hàng ngày

Ghi cuốitháng

4.3. Hình thức nhật

ký - hệ

sổ cái

Quan

đối

Đặc trưng cơ bản của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được phản ánh

vào một quyển sổ gọi là Nhật ký - sổ cái. Sổ này là sổ hạch tốn tổng hợp duy

nhất, trong đó kết hợp phản ánh theo thời gian và theo hệ thống. Tất cả các tài

khoản mà doanh nghiệp sử dụng được phản ánh cả hai bên Nợ - có trên cùng

một vài trang sổ. Căn cứ ghivào sổ là chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp chứng

từ gốc, mỗi chứng từ ghi một dòng vào Nhật ký - sổ cái.26Chuyên đề tốt nghiệpTRÌNH TỰ HẠCH TỐN THEO HÌNH THỨC KẾ TỐN NHẬT KÝ - SỔ CÁIChứng từ

gốcSổ thẻ hạch

toán chi tiếtBảng tổng

hợp chứng từ

gốc

Sổ

quỹNhật ký sổ cáiSổ thẻ hạch

toán chi tiếtBáo cáo tài

chính

Ghi chú:

ngàyGhi hàng

Ghi cuốitháng

Quan hệ đối

4.4.

Hình

thức

kế

tốn nhật ký chung

chiếu

Hình thức kế tốn nhât ký chung là hình thức phản ánh các nghiệp vụ

kinh tế phát sinh theo thứ tự thời gian vào một quyển sổ gọi là Nhật ký chung.

Sau đó, căn cứ vào Nhật ký chung, lấy số liệu để ghi vào sổ cái. Mỗi bút toán

phản ánh trong sổ Nhật ký được chuyển vào sổ cái ít nhất cho hai tài khoản có

liên quan. Đối với các tài khoản chủ yếu, phát sinh nhiều nghiêp vụ, có thể

mở các nhật ký phụ. Cuối tháng (hoặc định kỳ), cộng các nhật ký phụ, lấy số

liệu ghi vào thẳng sổ cái.

Ưu điểm: kết hợp các ưu điểm của hai hình thức Nhật ký - sổ cái và

chứng từ ghi sổ, với hình thức này, các mẫu sổ đơn giản, dễ ghi chép, thuận

lợi cho hiện đại hố cơng tác kế toán. Nhưng nhược điểm là việc kiểm tra đối

chiếu phải dồn đến cuối kỳ nên thơng tin kế tốn có thể khơng đưọc kịp thời.27Chun đề tốt nghiệpSƠ ĐỒ HẠCH TỐN KẾ TỐN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNGChứng từ

gốc

Sổ nhật ký

đặc biệtSổ nhật ký

chungSổ thẻ kế

toán chi tiếtSổ cái

Bảng cân đối

số phát sinh

Ghi chú:

ngàyGhi hàng

Ghi cuốithángBảng tổng

hợp chi tiếtBáo cáo tài

chính28Chun đề tốt nghiệpCHƯƠNG II:THỰC TRẠNG KẾ TỐN NGHIỆP VỤ BÁN

HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HƯƠNG THUỶ

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH HƯƠNG THUỶ

1. Sự ra đời của công tyCông ty TNHH Hương Thủy được thành lập vào tháng 10 năm 1999

với đăng ký kinh doanh số 0102000845 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà

Nội cấp. Cơng ty có trụ sở tại 34 Phan Phù Tiên - HN.

Công ty TNHH Hương Thủy ra đời và hoạt động trong nền kinh tế thị

trường nên bước đầu Công ty cũng gặp khơng ít khó khăn trong hoạt động

kinh doanh. Vì vậy, Doanh nghiệp ln đề ra những biện pháp để thực hiện,

đó là: nâng cao tổng mức doanh thu, giảm tối đa tổng chi phí kinh doanh, sửa

sang cơ sở vật chất Công ty, phục vụ công tác bảo quản dự trữ hàng hoá, cải

thiện đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV trong đơn vị.

Mặt khác Doanh nghiệp cũng đi sâu nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng của

nhân dân nhằm đa dạng hoá mặt hàng, cùng với các nhà sản xuất hàng hoá,

nghiên cứu thay đổi mẫu mã các mặt hàng kinh doanh sao cho phù hợp với thị

hiếu của người tiêu dùng.

Công ty TNHH Hương Thủy là một đơn vị hạch toán kinh doanh độc

lập. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay đòi hỏi Doanh nghiệp

phải tự chủ trong hạch toán kinh doanh, lấy thu bù chi và có lãi.

Để thực hiện được u cầu đó, Ban Giám đốc và CBCNV cơng ty đã cố

gắng vượt mọi khó khăn để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của mình, dần

dần tiến tới thành lập và mở rộng mạng lưới bán hàng, tạo sự thuận tiện và

dần đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

2.Chức năng và nhiệm vụ Công ty TNHH Hương ThủyCông ty TNHH Hương Thủy là một Doanh nghiệp tư nhân. Chức năng

chính của Cơng ty là bn bán các loại sữa , bên cạnh đó cơng ty còn kinh

doanh thêm nước tăng lực, cà fê...

Do vậy, cơng ty phải có trách nhiệm sử dụng vốn có hiệu quả, bảo đảm

và phát triển vốn.

3. Đặc điểm kinh doanh, tổ chức bộ máy trong cơng tyDo mặt hàng kinh doanh chính của Cơng ty là sản phẩm sữa một mặt

hàng mà khơng ít các cá nhân cần dùng. Bên cạnh đó Cơng ty cũng có thuận

lợi là địa điểm kinh doanh đặt tại phố Phan Phù Tiên, Cát Linh, Hà Nội nên

Công ty dễ dàng tiếp cận được với khách hàng . Tuy nhiên Cơng ty cũng gặp

29Chun đề tốt nghiệpnhững khó khăn nhất định như việc tìm kiếm những nguồn hàng với giá rẻ,

chất lượng tốt. Và để có những khách hàng tiềm năng có những lúc Cơng ty

phải bán hàng lỗ.

Tổ chức bộ máy quản lý trong Công ty:

Bộ máy quản lý của công ty gọn nhẹ theo cơ cấu quản lý 1 cấp. Công tác tổ

chức quản lý của Công ty được tổ chức như sau:

Giám đốcPhó Giám đốc

Kỹ thuật và kinh doanhPhòng

Kỹ thuậtPhòng

Tài vụPhòng

Tiêu thụPhòng

MarketingĐỘI XE

VẬN TẢI

BỐC XẾPKho

Quầy

hàng- Đứng đầu cơng ty là Giám đốc: Người có quyền lực cao nhất, chịu

mọi trách nhiệm với nhà nước cũng như với tập thể trong lĩnh vực kinh

doanh, giám sát, điều hành các hoạt động của Cơng ty.

- Phó Giám đốc kỹ thuật và kinh doanh: giúp Giám đốc phụ trách kỹ

thuật sản xuất, tình hình hoạt động kinh doanh của Cơng ty.

- Phòng kỹ thuật: Có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng.

- Phòng Marketing: Nghiên cứu thị trường đầu vào và đầu ra của Cơng

ty, từ đó xây dựng chiến lược cạnh tranh cho Doanh nghiệp trong từng giai

đoạn, từng thời kỳ phát triển của Doanh nghiệp.

- Nghiên cứu, xác lập nhu cầu tiêu dùng của nhân dân theo thời vụ, theo

thời điểm, để xây dựng kế hoạch mua vào, dự trữ và bán ra hợp lý.

- Nghiên cứu, tổ chức các khâu mua vào, bán ra hàng hoá cũng như công

tác lưu kho sao cho hợp lý, đạt hiệu quả tối ưu.30Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN CHỨNG TỪ GHI SỔ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×