Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HƯƠNG THUỶ

II MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HƯƠNG THUỶ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệpNgười ghi biểuKế toán trưởng(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)Cơ sở để ghi vào sổ chi tiết bán hàng theo lô hàng là các hóa đơn kiêm

phiếu xuất kho và các hóa đơn thanh tốn.

Ngồi ra, sổ chi tiết doanh thu bán hàng cho từng mặt hàng cần được

mở theo mẫu sau:

SỔ CHI TIẾT TK 511

Tháng . . ./. . . Mặt hàng

NgàyChứng từ

Số NgàyDiễn giảiSốĐơn

l

ưn

gNợg

i

áNgười ghi biểuKế tốn trưởng(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)60Chuyên đề tốt nghiệpThứ hai: Việc tập hợp và phân bổ chi phí bán hàng, chi phí quản lý bán

hàng.

Chi phí bán hàng là một trong những yếu tố để tính tốn kết quả bán

hàng. Tính tốn chính xác chi phí bán hàng cho hàng bán ra trong kỳ là một

trong những yêu cầu quan trọng để tính tốn chính xác kết quả bán hàng.

Từ những chứng từ chi phí liên quan đến hàng tiêu thụ kế tốn tập hợp

trên các sổ chi tiết của chi phí bán hàng theo từng nội dung chi phí cuối kỳ

(cuối tháng, cuối quý, cuối năm), trên cơ sở các sổ chi tiết này, kế toán tập

hợp theo mẫu sổ sau:SỔ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ BÁN HÀNG

Quý. . . Năm . . .61Chuyên đề tốt nghiệpChỉ tiêuNội dụng chi phí

Chi phí

n

h

â

n

vi

ê

nChi phí

v

ật

liuCơng cụ

dn

g

c

Cộng1.Chi phí còn đầu kỳ

2. Chi phí phát sinh trong kỳ

3.Chi phí phân bổ cho hàng còn lại

4. Chi phí phân bổ cho hàng bán

ra

Người ghi biểuKế toán trưởng(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)Chi phí bán hàng liên quan trực tiếp tới hàng trong nước (chủ yếu là

hàng nhập khẩu). Đối với chi phí chung cần được phân bổ cho hàng còn lại và

hàng bán ra ở các khoản như chi phí dự trữ, bảo quản hàng hóa, còn các

khoản chi phí khác tập trung được bao nhiêu phân bổ hết cho hàng bán ra bấy

nhiêu và phân bổ các chi phí này cho hàng đã bán theo cơng thức:Chi

phí

bán

hàng

phân

bổ

cho

hàng

đã

bánChi

phí

bán

Chi

phí

bán

hàng phân bổ + hàng phân bổ

cho hàng phát x

cho hàng đầu kỳ

=

sinh

Trị giá vốn của

Trị

giátrong

vốn kỳ

của

+

hàng còn đầu

hàng

nhập

kỳ

trong kỳTrị giá

vốn

của

hàng

bán ra

trong

kỳ62Chuyên đề tốt nghiệpThứ ba: Công ty cần xây dựng hệ thống danh điểm hàng hóa thống nhất

tồn Cơng ty. Để đảm bảo quản lý hàng hóa được chặt chẽ thống nhất, phục

vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu được dễ dàng và dễ phát hiện khi có sai sót

giữa kho và phòng kế toán, tạo điều kiện cho việc áp dụng tin học vào cơng

tác kế tốn, . . . Cơng ty cần phải xây dựng một mẫu danh điểm thống nhât

trong tồn Cơng ty. Danh điểm hàng hóa gắn liền với chủng loại , quy cách,

kích cỡ của hàng hóa. Khi nhìn vào danh điểm của một loại hàng hóa nào đó

có thể nêu tên cũng như đặc điểm chính của hàng hóa đó. Việc lập danh điểm

như sau:

Bảng :Quy cách đánh danh điểm hàng hóa

Phòng kế tốn lập sổ danh điểm hàng hóa

Hệ thống danh điểm này được dùng thống nhất trong tồn cơng ty. Tuy

thời gian đầu sử dụng, do bao quát khá nhiều các thông số kỹ thuật sẽ gây ra

một số khó khăn, nhất là với bộ phận kế tốn, nhưng vềlâu dài nó sẽ phát huy

được hiệu quả vì tạo được sự thống nhất dễ mở rộng danh điểm, dễ kiểm tra

đối chiếu với tên, chủng loại, quy cách hàng hóa, nhất là khi tin học đang xâm

nhập vào lĩnh vực kế toán ngày càng sâu thì quản lý hàng hóa trên cơ sở danh

điểm sẽ thuận tiện, hợp lý hơn.

Thứ tư: Công ty nên từng bước thực hiện kế tốn bán hàng trên máy vi

tính.

Trong những năm gần đây ngành khoa học kỹ thuật phát triển rất mạnh,

nhanh đặc biệt là máy vi tính. Để đáp ứng kịp thời nhu cầu của việc xử lý

thông tin một cách nhanh nhạy, có những quyết định kịp thời, phù hợp, nhiều63Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HƯƠNG THUỶ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×