Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Melissa Pugliano Mauro et al, (2010), Mohs Surgery Is Effective for High-Risk Cutaneous Squamous Cell Carcinoma, Dermatol Surg ; 36:1544–1553.

Melissa Pugliano Mauro et al, (2010), Mohs Surgery Is Effective for High-Risk Cutaneous Squamous Cell Carcinoma, Dermatol Surg ; 36:1544–1553.

Tải bản đầy đủ - 0trang

154155

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

1. Ung thư biểu mơ vảy điển hình

Ung thư biểu

mơ vảy biệt

hóa (Lê Văn T.)2. Ung thư biểu mơ vảy quanh móng

Ung thư biểu

mơ vảy quanh

móng

(Lê Thị H.)3. Ung thư biểu mô vảy quanh miệng

Ung thư biểu mô

vảy quanh miệng

(Nguyễn Thị M.)156

4. Loét Marjolin

Loét Marjolin (Nguyễn

Văn L.)5. Ung thư biểu mô vảy tại chỗ

Keratoacanthoma

trên bệnh nhân khô

da sắc tố (Bùi Thị

D.)Bowen trên dày

sừng ánh sáng

(Nguyễn Duy V.)157

6. Di căn hạch

Di căn hạch trên

bệnh nhân ung

thư biểu mô vảy

lưng (Vũ Xuân C.)7. Kết quả điều trị:Ung thư biểu mô vảy quanh miệng (Kiều Thị V.) trước, trong phẫu

thuật và sau phẫu thuật 1 thángKeratoacanthoma trước, trong phẫu thuật Mohs và sau 3 tháng

(Trần Danh Đ.)158UTDBMV ở đầu trước và sau phẫu thuật (Tô Xuân T.)fffdẢnh trước phẫu thuật và sau phẫu thuật 3 tháng, 1 năm (Vũ

Văn B…)159Ảnh trước phẫu thuật, sau phẫu thuật 1 tuần bị hoại tử đầu xa vạt

và sau phẫu thuật 1 năm liền sẹo tớt, còn “tai chó” gồ nhẹ (bệnh

nhân Chu Huy T…)Ảnh trước- sau phẫu thuật 1 năm sẹo tốt hơi gồ ghề nhẹ (Đoàn

Văn Kh. 80 tuổi)160Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Melissa Pugliano Mauro et al, (2010), Mohs Surgery Is Effective for High-Risk Cutaneous Squamous Cell Carcinoma, Dermatol Surg ; 36:1544–1553.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×