Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 CUNG CẤP ĐỦ THÔNG TIN CHO BN

3 CUNG CẤP ĐỦ THÔNG TIN CHO BN

Tải bản đầy đủ - 0trang

• TÌNH HUỐNG 6: BN 42 TUỔI CĨ TIỀN SỬ ĐAU

HẠ SƯỜN TRÁI NHIỀU LẦN. VÀO VIỆN LẦN NÀY

ĐƯỢC CHẨN ĐỐN LÀ: VIÊM TÚI MẬT DO SỎI,

CĨ CHỈ ĐỊNH CẮT TÚI MẬT. BS A TƯ VẤN CHO

BN MỔ CẮT TÚI MẬT NỘI SOI VÌ CĨ RẤT NHIỀU

ƯU ĐIỂM NHƯ VẾT MỔ NHỎ, KHƠNG MẤT MÁU,

CHĨNG HỒI PHỤC SỨC KHỎE VÀ SỚM ĐƯỢC

RA VIỆN, TỶ LỆ THÀNH CÔNG LÀ HƠN 95% ..

BN ĐỒNG Ý KÝ GIẤY CHẤP NHẬN PHẪU THUẬT

NÔI SOI VÀ ĐƯỢC CHUYỂN SANG KHOA

NGOẠI. NGÀY HÔM SAU BS A ĐÃ RẤT LO LẮNG

KHI BIẾT BN ĐÃ KHÔNG THỂ MỔ NƠI SOI VÌ

THÀNH BỤNG Q BÉO, NÊN KÍP PHẪU THUẬT

ĐÃ PHẢI MỔ HỞ ĐỂ CẮT TÚI MẬT• Tình huống 6: bs chỉ thông báo với bn về

những ưu điểm của phương pháp phẩu

thuật nọi soi. Bs đã không đề cập đến

trường hợp nếu thành bụng quá dày, sẽ

không thể nọi soi được. Do bs cung cấp

thiếu thông tin nên bn đã tin tưởng rằng

chỉ có thể mổ nọi soi để cắt túi mật.• Sai lầm của bs đã khiến bn hai lầm phải

chịu hai lần phẩu thuật với hai vết mổ, thời

gian hồi phục sức khỏe kéo dài hơn và tốn

kém hơn, cũng như đã làm tổn thương sự

tin tưởng của bn và gia đình đối với bs

điều trị1.4 TƠN TRỌNG QUYỀN TỰ

QUYẾT ĐỊNH CỦA BN

BN ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH KHI NÀO ?

- ĐƯA RA Ý KIẾN BẤT KỲ THỜI ĐIỂM

NÀO ?

- LỰA CHỌN VÀ QUYẾT ĐỊNH BẤT KỲ

MỘT HOẠT ĐỘNG NÀO

- ĐỂ BỆNH NHÂN CÓ THỂ ĐƯA RA

QUYẾT ĐỊNH BÁC SĨ PHẢI CUNG CẤP

ĐỦ, VÀ THƠNG TIN CHÍNH XÁC1.5 TÌM KIẾM SỰ ĐỒNG Ý

LỰA CHON CỦA BNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 CUNG CẤP ĐỦ THÔNG TIN CHO BN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×