Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính toán liên kết chốt trụ

Tính toán liên kết chốt trụ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ta sẽ tính toán chốt theo hai khả năng: khả năng chịu uốn của chốt

và khả năng chịu ép mặt của các phân tố gỗ ở các lỗ chốt.

a

Tem

= kaad

c

Tem

= kecdTu = k1d2 + k2a2 k3.d2

c

a

Tem

, Tem

: khả năng chịu lực của 1 mặt cắt chốt trụ khi tínhtheo điều kiện ép mặt ở phân tố biên và phân tố giữa, (kG).

Tu: khả năng chịu lực của 1 mặt cắt của chốt trụ khi tính

theo điều kiện chịu uốn cđa chèt, (kG).

ka, kc, k1, k2, k3: hƯ sè tÝnh chịu lực của chốt (tra bảng)

a, c: bề dày phân tố biên và phân tố giữa. Nếu hai phân tố

có bề dày không bằng nhau thì c là bề dày phân tố lớn, a là bề

dày của phân tố nhỏ, cm.

d: đờng kính chốt trụ, cm.

Sơ đồ chịu

lực của liên

kếtLiên kết đối

xứngLiên kết

không đối

xứngĐiều kiện tính

toán

ép mặt

phân tố

a

Temcủa

biênKhả năng chịu lực của một mặt cắt

chốt

Đinh

Chốt thép

Chốt gỗ

80ad80ad50adép mặt của

phân tố giữa

c

Tem50cd50cd30cdép mặt

phân tố

a

Tem80ad80ad50ad35cd35cd20cd250d2+a2

400d2180d2+2a2

250d245d2+2a2

65d2của

biênép mặt của

phân tố giữa

c

TemLiên kết đối Uốn thân chốt

xứng

và Tu

không

đối

xứngCác công thức trên tính cho những liên kết mà lực tác dụng dọc

theo thớ gỗ. Nếu lực tác dụng hợp với thớ gỗ 1 góc thì các trị số

trên nhân với hệ số điều chỉnh k khi tính theo ép mặt và với

k khi tÝnh theo uèn:14a

a

Tem

= kα. Tem

;c

c

Tem

= kα. Tem

;Tu =kα Tu§èi với chốt thép có đờng kính (cm)

1,2

1,6

2,0

2,4

0,95

0,90

0,90

0,90

0,75

0,70

0,65

0,60

0,70

0,60

0,55

0,50Góc (o)

30

60

90Đối với chốt

gỗ

1,0

0,8

0,7Với những góc không có trong bảng có thể xác định bằng nội

suy.

Nh vậy, sau khi biết lực N tác dụng vào liên kết và khả năng

chịu lực T của 1 mặt cắt chốt, ta tính đợc số mặt cắt chốt nc

cần thiết theo công thức:

N

Tminnc =Tmin = min(Taem, Tcem, Tu)

Tuỳ theo số lợng mặt cắt tính toán trên 1 chốt n, ta xác

định đợc số lợng chốt cần thiÕt:

nch =N

n

= c

nTmin

nb. Bè trÝ chèt trôbs1s1s1s2>3d s3>4d

>15ds1s1αs3>4ds1s1s2>3d s3>4ds1>15ds1α < 45os3>4ds1s3>4ds1s2>4d s3>4ds1s3 s2 s2 s3s3 s2 s3Thêng bè trÝ theo kiểu ô vuông, ô cờ hoặc xiên hàng.Bố trí các khoảng cách tuân thủ theo bảng sao cho đảm bảo

chống tách, chống trợt dọc thớ và ép mặt các lỗ chốt cũng nh chịu

kéo đứt do tiết diện giảm yếu.

Loại chốtKhoảng cách S1Khoảng cách S2Khoảng cách S315Bulông

Chốt trụ

bằng gỗ dẻo

tốt

Đinhb

10d

6db>

10dB 10db > 10db>

10d3,5db

10d

2,5d7d3d4d5d2,5d3d2,5d2,5dc

10dc = 4dBố trí

thẳng

hàng

4dBố trí

theo ô

cờ

3d15d25d3d4dTrong bảng trên, b: bề rộng các phân tố ghép

c: chiều dày phân tố giữa

d: đờng kính chốt

3. Tính toán và cấu tạo chốt bảnhChốt bản đợc làm bằng gỗ dẻo, tốt. Thờng có cấu tạo 2 loại tuỳ

thuộc vào bề rộng gỗ liên kết.lchch

hlchbchhrlchkhe hở 1 mmS =2lchb

b <15cmhchlchch

hlchbchhrlchkhe hở 1 mmS >9chchb

b >15cmChốt bản làm tăng chiu cao tiết diện, thờng dùng cho tiết diện

dầm hoặc thanh cánh trên của dàn, có thể ghép 2 hoặc 3 tiết

diện.

- Tính toán chốt bản cũng phải kiểm tra theo 2 điều kiện:

+ Theo điều kiện ép mặt:Tb = 14bblb+ Theo điều kiện chịu uốn:Tb = 63bbbĐể 2 điều kiện trên xấp xỉ nhau, thêng thêng lb = 4,5δb16Thiết kế chọn trước chiều dày chốt δb, sau đó tính được khả năng

chịu lực của một chốt Tb, tính được số lượng chốt.

- CÊu tạo chốt bản:

+ Chiều sâu rãnh: h =1

lb + 0,1 cm

2+ Khoảng cách 2 chốt: s 2lb = 9b.

Thí dụ:4. Liên kết chịu kéo

Liên kết chịu kéo thờng là đinh, vít chịu lực nhổ, đinh đỉa,

đai, bản thép, bulông xiết,

- Đinh, vít: Đinh, vít bố trí trong liên kết ngoài việc chống trợt nh

các chốt còn phải chịu lực nhổ.

Khả năng chịu lực nhổ do ma sát giữa đinh và gỗ:

Tnh = Rnhdl1

Rnh: cờng độ tính toán của đinh khi chịu nhổ

Khi gỗ sấy khô tự nhiên

Với gỗ tơiRnh = 3 kG/cm2

Rnh = 1 kG/cm2d: đờng kính đinh. Không nên dùng đinh có d lớn hơn 0,6

cm. Nếu phải dùng đinh lớn thì khi tính toán cũng chỉ lấy d = 0,5

cm.

l1: chiều dài tính toán của phần đinh bị ngàm

l1 10d

l1 2a (a: bề dày ván, a ≥ 4d)

l1 = l® - (a +2 mm)lvl1=0.5lv

d

>3.5d>1 d

4a>4d l1>10d

2mm

lddl1>2a1.5dĐinh chịu lực nhổ cũng bố trí nh đinh chịu lùc trỵt.17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính toán liên kết chốt trụ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×