Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số lý thuyết DS chủ yếu của giai đoạn từ thời cổ đại đến trước CM công nghiệp

Một số lý thuyết DS chủ yếu của giai đoạn từ thời cổ đại đến trước CM công nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Platon (428 - 348 trước công nguyên)

Rất ưa chuộng các phép tính số học, thậm chí còn gán cho

những màu sắc thần bí.

Vid: Số 5.041 là bình phương của 71, và con số 71 lại có

nguồn gốc từ ma thuật chiêm tinh. Nói là 5.041 người, song

thực chất là 5041 đinh tương ứng với 5.041 hộ, được bố trí

theo ma trận vuông, vừa dựng thành vừa giữ thành.

Nếu DS vượt quá nhiều, bất kể đến sự quan tâm của nhà

làm luật, giải pháp sẽ là di cư một số thị dân, cho họ đến

chinh phuc những đất mới.

Không biết rằng, DS tuân theo các quy luật tự nhiên.Aristot (384 - 322 trước Công

nguyên)

Kế thừa tư tưởng của người thầy Platon, song lại thấy

rằng các “nguyên tử” hộ gia đình trong một ma trận DS,

dù đã được bố trí hợp lý, vẫn luôn biến động.

Các biện pháp để giữ ổn định qui mô DS: giới hạn số

sinh, buộc di dân. Là đại diện cho giới chủ nơ, ơng biện

minh rằng q tộc và tăng lữ vốn đã có đủ thơng minh và

cơ chế xã hội để tự điều chỉnh ổn định.

Các biện pháp điều tiết thô bạo như làm truỵ thai, giết

hại trẻ em, trục xuất ra khỏi thành phố, bán sang địa hạt

khác, cuối cùng đều trút lên dân nghèo và nô lệ.Khổng Tử (khoảng 551 - 480 trước

công nguyên)

Sống trong điều kiện một nền nông nghiệp trồng trọt

đã tương đối phát triển, ơng nhìn nhận DS gắn với

đất đai canh tác. Ít người q sẽ khơng đủ lực lượng

khai khẩn đất đai, duy dưỡng mùa màng. Ngược lại,

đông dân quá sẽ thiếu thốn lương thực, phát sinh đói

khổ, tệ nạn xã hội.

Giải pháp của ông chủ yếu là di dân từ nơi quá đông

đến nơi thưa thớt và dạy cho dân biết cách trồng cấy

và chăn nuôi.2. Một số học thuyết về DS trong

thời kỳ cách mạng công nghiệp

Thời kỳ CM cơng nghiệp còn gọi là CM cơng nghiệp lần

thứ nhất, thường được tính từ khoảng tk 16, 17 đến

giữa tk 20.

trong khoảng 300 năm này, nhân loại đã từ 500 triệu 

2.500 triệu với đường dốc hàm số mũ. 200 năm đầu

tăng thêm 500 triệu, chỉ 20 năm cuối đã tăng 500 triệu

nữa (10 lần).

Thời kỳ này có 2 lý thuyết tiêu biểu:Lý thuyết Malthus

Chủ nghĩa Mác về dân số1) Học thuyết của Malthus về dân

số (1766-1834)Dân số tăng theo cấp số nhân: 1 2 4 8 16…

Của cải vật chất tăng theo cấp số cộng: 1 2 3 4…

Q trình dân số mang tính sinh học

Giải pháp: Chiến tranh, bệnh dịch, không sinh con,

nhưng độc thân chinh tiếtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số lý thuyết DS chủ yếu của giai đoạn từ thời cổ đại đến trước CM công nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×