Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lý thuyết dân số hiện đại

Lý thuyết dân số hiện đại

Tải bản đầy đủ - 0trang

Học thuyết quá độ dân số

Quá độ dân số được định nghĩa là tình hình của một

dân số, trong đó sinh và chết hoặc ít nhất là một

nhân tố đã rời bỏ xu hướng truyền thống để giảm

dần (F. W. Notestein )Học thuyết quá độ dân số (tt)Bảng 5.1. Các giai đoạn của thời kỳ quá độ dân sốHọc thuyết quá độ dân số (tt)

Thời kỳ quá độ là thời kỳ có những biến động lớn của

cả mức sinh và mức chết với mức độ khác nhau giữa

các thời kỳ và được chia thành 3 giai đoạn.

+ Giai đoạn đầu quá độ biểu thị mức chết bắt đầu

giảm xuống (nhưng còn chậm), mức sinh vẫn còn

cao và có nơi vẫn tiếp tục tăng. Trạng thái cân

bằng lãng phí bị phá vỡ, gia tăng DS bắt đầu diễn

ra với tốc độ cao.

+ Giai đoạn giữa quá độ biểu hiện mức chết giảm

xuống rất nhanh, trong khi mức sinh mới chỉ bắt

đầu giảm xuống. Trạng thái cân bằng dân số bị

phá vỡ trầm trọng, gia tăng DS đạt đến đỉnh cao.Học thuyết quá độ dân số (tt)

+ Giai đoạn cuối quá độ, mức sinh giảm xuống rất

nhanh trong khi mức chết chững lại và biến đổi rất ít,

khoảng cách giữa sinh và chết thu hẹp lại, dân số

tăng chậm.

+ Thời kỳ thứ 4 là thời kỳ sau quá độ được đặc trưng

bằng mức chết thấp và ổn định, trong khi mức sinh

cũng thấp, tăng trưởng dân số rất chậm, thậm chí có

một số nước có tăng trưởng dân số âm. Đây là giai

đoạn càng ngày càng được chú ý.Học thuyết quá độ dân số (tt)Vấn đề dân số tối ưu

Theo Alfred Sauvy các mục tiêu của một dân số tối ưu

là:

 Hạnh phúc cá nhân: nghĩa là có một số lượng những

điều thỏa mãn về kinh tế.

 Sự làm giàu hay tốc độ gia tăng của cải (Hạnh Phúc).

Nếu thừa nhận rằng phúc lợi phụ thuộc nhiều vào sự

làm giàu (tăng trưởng về của cải trong một thời gian

nhất định) thì người ta sẽ phải tìm xem số dân như

thế nào là thích hợp với tốc độ làm giàu nhanh nhất.

 Cơng việc làm: Dân số tối ưu phải có thể sử dụng

toàn bộ số người ở độ tuổi làm việc.Vấn đề dân số tối ưu (tt)Sự hùng mạnh: Có thể là về quân sự nhưng không

nhất thiết phải là về quân sự.

Sống lâu và sức khỏe: Mục tiêu này không đồng nhất

với sự giàu có, nhất là những nước đã phát triển.

Văn hóa, kiến thức: có thể coi đây là một dạng của

cải, một dạng giàu có, nhưng trong thực tiễn nó

mang một ý nghĩa tối ưu khác.

Tổng số của cải hay nói chính xác là tổng thu nhập

của dân số.

Tổng sản phẩm của một đời người nghĩa là tổng sản

phẩm mà một đời người sản xuất ra.4. Quá độ dân số ở Việt Nam

Từ đầu thế kỷ 20 đến nay cho phép rút ra kết luận là

dân số việt Nam đã trải qua 3 giai đoạn của quá độ

dân số.4. Quá độ dân số ở Việt NamTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lý thuyết dân số hiện đại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×