Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: THỰC TẾ PHƯƠNG PHÁP BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ADDED-VALUE

CHƯƠNG 2: THỰC TẾ PHƯƠNG PHÁP BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ADDED-VALUE

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệp26Học viện tài chínhổn định mà thị trường đang có nhu cầu. Khối lượng hàng hóa doanh nghiệp

nhập vào và bán ra hàng năm cũng thay đổi theo nhu cầu thị trường

Những mặt hàng nông sản thực phẩm doanh nghiệp kinh doanh chính:

Khơ đậu tươngNgơ HạtCám gạoKinh doanh nguyên vật liệu và thức ăn gia súc, gia cầmkhác

- Chuyên về dịch vụ vận tải: Công ty CP vận tải Đường Việt chuyên cung

cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa, bằng xe tải, oto, quản lý xe cho các cơng ty

khác. Hiện tại cơng ty đang có 20 oto vận chuyển 1.6 tấn, 4 xe tải 2,5 tấn.

2.1.1.2.Đặc điểm tình hình tổ chức kinh doanh tại Cơng ty cổ phần ADDED-VALUE.

Đặc điểm hoạt động kinh doanh của đơn vị mang những đặc điểmchung của ngành buôn bán nông sản, thực phẩm:

Cùng với sự phát triển ngày càng cao của sản xuất và trao đổi hàng hóa

trong nơng nghiệp, thị trường nông nghiệp phát triển ngày càng phức tạp, tính

chất phức tạp và đa dạng của thị trường nơng nghiệp là do tính đa dạng của

nhu cầu tiêu dùng các loại nông sản thực phẩm của người dân ở thành thị hay

nông thôn. Tuy nhiên nếu ta coi một loạt những biến đổi về quyền sở hữu và

các vấn đề kinh tế-kĩ thuật làm cho sản phẩm từ những người sản xuất nông

nghiệp( doanh nghiệp nhà nước, HTX, hộ nông dân…) đến tay người tiêu

dùng cuối cùng là những dây maketing thì có rất nhiều dây chuyền khác nhau

tùy thuộc vào đặc điểm sản xuất và tiêu dùng mỗi loại nơng sản nhất định.

Mỗi dây chuyền maketing nói trên khác nhau về thời gian,khơng gian, hình

thức biến đổi của sản phẩm, các chủ thể quan hệ mua bán… nhưng chúng ta

có thể xét trên hai mặt:SV: Đỗ Thuỳ LinhLớp: CQ49/21.17Luận văn tốt nghiệp27Học viện tài chính- Cơ cấu tổ chức của mỗi dây chuyền tùy thuộc loại hình kinh doanh

của những người nắm quyền sở hữu sản phẩm ở điểm nào đó trên dây chuyền

đã thực hiện

- Chức năng hoạt động tạo ra giá trị được thực hiện ở mỗi khâu tùy

thuộc vào những chi phí thu gom, chế biến, vận chuyển, bảo quản, … Mà

những người kinh doanh

Việc đi theo dây chuyền marketing khác nhau để hiều cơ cấu tổ chức của

thị trường nông nghiệp không làm mất đi sự khác nhau bản chất giữa

marketing nông nghiệp với thị trường nông sản.

Chức năng của hoạt động kinh doanh nông sản, thực phẩm

Bản chất của hoạt động kinh doanh nơng sản còn thể hiện ở chức năng

của nó, hoạt động kinh doanh nơng sản có những chức năng sau:

Chức năng thừa nhận: Mọi yếu tố đầu vào của sản xuất và đầu ra củahàng hóa nơng sản đều thực hiện được việc bán, tức là chuyển quyền sở hữu

nó với những giá nhất định, thông qua việc thỏa thuân một loạt về giá cả, chất

lượng, số lượng, phương thức giao nhận hàng… trên thị trường.

Chức năng thực hiện: Hoạt động mua và bán là hoạt động lớn nhất, baotrùm nhất của thị trường. Trong nền kinh tế thị trường phát triển, mọi yếu tố

đầu vào cho sản xuất và đầu ra của sản phẩm chủ yếu được tiền tệ hóa thì hoạt

động mua bán là cơ sở quyết định các mối quan hệ kinh tế giữa các công ty

kinh doanh trong lĩnh vực này.

Chức năng điều tiết kích thích: Thị trường vừa là mục tiêu vừa là động lựcthúc đẩy các doanh nghiệp, công ty kinh doanh trong lĩnh vực nơng sản.

Chức năng thơng tin: Có rất nhiều các kênh thơng tin kinh tế, trong đóthơng tin thị trường là quan trong. Chức năng thông tin thị trường quan trọngSV: Đỗ Thuỳ LinhLớp: CQ49/21.17Luận văn tốt nghiệp28Học viện tài chínhbao gồm: tổng cung, tổng cầu các loại nơng sản hàng hóa, cơ cấu cung cầu

của các loại nơng sản hàng hóa, chất lượng giá cả, thậm chí cả thị yếu và cách

thức. Giúp doanh nghiệp nắm bắt được thông tin kịp thời và lựa chọn phương

thức kinh doanh.

Chức năng của hoạt động kinh doanh nông sản mang ý nghĩa lớn cho sự

phát triển cho ngành nông sản trong nước và ngồi nước

Nhiệm vụ

Doanh nghiệp có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đưa ra

các phương án tổ chức thực hiện phù hợp và đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Sử dụng nguồn vốn mà Nhà nước cho phép để đầu tư đổi mới và hiện đại

hóa máy móc thiết bị, cơng nghệ sáng tạo. Doanh nghiệp đảm bảo có hiệu quả

vốn từ nguồn sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành tốt nghĩa vụ, trực tiếp

ký kết và thực hiện các hợp đồng với khách hàng.

Là Doanh nghiệp tư nhân nhưng Doanh nghiệp phải thực hiện và chấp

hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý tài sản, tiền vốn, vật liệu

theo đúng qui định của Nhà nước trên cơ sở bảo tồn vốn kinh doanh đầy đủ.

Ngồi ra doanh nghiệp còn mở rộng tăng thêm các mặt hàng để có hiệu quả

trong việc phát triển kinh doanh và tăng vốn hiện có.

Đặc điểm chung của các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực vận tảiDịch vụ vận tải là một quy trình kỹ thuật nhằm di chuyển vị trí của con

người và vật phẩm trong không gian. Theo nghĩa rộng dịch vụ vận tải là một

SV: Đỗ Thuỳ LinhLớp: CQ49/21.17Luận văn tốt nghiệp29Học viện tài chínhquy trình kỹ thuật nhằm di chuyển vị trí của con người và vật phẩm trong

khơng gian. Theo nghĩa hẹp (dưới giác độ kinh tế), Dịch vụ vận tải là sự di

chuyển vị trí của hành khách và hàng hố trong khơng gian khi thoả mãn

đồng thời 2 tính chất: là một hoạt động sản xuất vật chất và là một hoạt động

kinh tế độc lập.SV: Đỗ Thuỳ LinhLớp: CQ49/21.1730Luận văn tốt nghiệpHọc viện tài chính2.1.2. Cơ cấu, chức năng tổ chức bộ máy quản lý của công ty

Hình 1 : Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của cơng ty ADDED-VALUEGiám đốcP. Kế tốn

(5 người)P.Hành

chính kiêm

Nhân sự

(2 người)Phòng

Kinh doanh

(1 người)Phòng

quản lý nv

lái xeChức năng ,nhiệm vụ của từng bộ phận :

Giám Đốc :

+ Điều hành, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty, chuẩn

bị phương án bố trí cơ cấu tổ chức.

+ Quyết định các vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh.

+ Quyết định kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của công ty.

+ Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty.

+ Ký kết các hợp đồng nhân danh công ty.

+ Quyết định tuyển lao động .

Các phòng nghiệp vụ bao gồm :

• Phòng Hành Chính – Nhân sự :

+Soạn thảo hợp đồng kinh tế và các giấy tờ có liên quan.SV: Đỗ Thuỳ LinhLớp: CQ49/21.17Luận văn tốt nghiệp31Học viện tài chính+ Đóng dấu

+ Kế hoạch tuyển dụng lao động.

+ Làm các thủ tục hải quan để tiến hành nhập khẩu nguyên vật liệu

• Phòng Kế Tốn :

+ Thu thập xử lý thơng tin, số liệu kế tốn theo đối tượng và nội dung

cơng việc kế toán theo chế độ và chuẩn mực của kế toán .

+ Kiểm tra giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp

các khoản nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài

sản phát hiện.

+ Phân tích thong tin số liệu kế toán, tham mưu, đề xuất các giải pháp

phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kế toán, tài chính của đơn vị .

+ Cung cấp thong tin, số liệu kế tốn theo qui định của pháp luật.

• Phòng Kinh Doanh : có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kinh doanh

chăm sóc khách hàng, đàm phán ký kết các hợp đồng xuất nhập khẩu, thực

hiện giao nhận và tìm kiếm thị trường nước ngồi .

Phòng quản lý nhân viên lái xe :+ Phân chia và thông báo cho nhân viên lái xe thực hiên cơng việc của mình,

+ Nhận chứng từ hóa đơn về yêu cầu dịch vụ vận tải, kiểm soát, theo dõi

định vị các chuyến của lái xe,

SV: Đỗ Thuỳ LinhLớp: CQ49/21.17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: THỰC TẾ PHƯƠNG PHÁP BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ADDED-VALUE

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×