Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH TẠI BAN LÃNH ĐẠO:

6 ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH TẠI BAN LÃNH ĐẠO:

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Tạo nền tảng xây dựng các dự án tin học khác theo định hướng và chủ trương

của chính phủ, góp phần nâng cao khả năng phục vụ cùa các cơ quan quản lý

nhà nước trong giai đoạn Việt Nam đã gia nhập WTO, nâng cao uy tín của

chính quyền trong công tác quản lý nhà nước.

5LỜI KẾTMục tiêu phần 5-Lời kết trả lời cho yêu cầu sau:

Theo anh/chị những nội dung nào trong môn Quản trị Tác nghiệp này là có thể áp

dụng vào cơng việc của anh/chị hoặc doanh nghiệp anh/chị hiện nay? Anh/chị dự

định sẽ áp dụng những kiến thức đó vào những hoạt động gì và sẽ áp dụng như thế

nào?- Quản trị hoạt động là mơn khoa học nghiên cứu tính hiệu quả của q trình tác

nghiệp trong đơn vị, cơ quan hành chính, trong nhà máy sản xuất….

- Xã hội càng phát triển, quy mơ doanh nghiệp ,quy mơ nhà máy càng phát triển

thì các nhà quản lý càng cần nâng cao các khả năng, kỹ năng cho công tác điều

hành, giám sát để đưa doanh nghiệp , đơn vị đi đúng hướng , đạt mục tiêu. Sau

khóa học cá nhân Tơi thấy khả năng nhận dạng, phân tích và thiết lập các qui

trình sản xuất tăng lên hiểu rõ các phương thức sản xuất hiện đại JIT/Lean,

phát triển và tối ưu các qui trình hiện đang có của doanh nghiệp từ đầu vào,

đầu ra

- Một trong những phương pháp hiệu quả nhất làm giảm chi phí trong sản xuất

là việc xây dựng và tối ưu hóa hoạch định sản xuất sản phẩm. Việc đó cho

phép doanh nghiệp giảm mức độ nhàn rỗi của thiết bị và chun gia có tay

nghề chun mơn cao, giảm thời gian thực hiện đơn hàng, không phá vỡ kế

12 |

Pagehoạch bán hàng vì lý do quá tải nguồn lực sản xuất, tối ưu hóa việc lưu chuyển

nguyên vật liệu và hàng tồn kho, làm cho quá trình sản xuất trở nên rõ ràng và

dễ điều khiển.

- Xây dựng quy trình sản xuất tối ưu và hoạch định quá trình sản xuất và

nguyên vật liệu trong sản xuất, phản ánh quá trình sản xuất kinh doanh của

doanh nghiệp và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quản lý sản xuất.

- Các tính năng tiện ích của phân hệ có thể sử dụng bởi cán bộ phòng kinh tế kế

hoạch, phân xưởng sản xuất, phòng điều phối sản xuất và các bộ phận sản xuất

khác.

- Để cạnh tranh trong nền kinh tế ngày nay, ít Chúng ta phải phấn đầu bằng các

đối thủ cạnh tranh tồn cầu, nếu khơng nói là phải hơn. Điều này không chỉ

đúng về mặt chất lượng, mà còn về các chi phí, thời gian sản phẩm, chế biết,

giao hàng, lắp đặt, phản ứng và các vấn đề khác.

- Lean nhấn mạnh làm việc theo nhóm, đào tạo và học hỏi không ngừng, sản

xuất theo nhu cầu (sức hút), chế tạo theo yêu cầu khách hàng trên quy mô rộng

và giảm số lượng sản xuất thử nghiệm, sản xuất mẫu, thay đổi hệ thống làm

việc nhanh và bảo dưỡng năng suất tồn diện. Chẳng có gì ngạc nhiên khi việc

áp dụng lean bao gồm cả phương pháp cải tiến đột phá ngày càng hoàn thiện

hơn.

- Hiện nay lean được coi là chiến lược để giành thắng lợi đặc biệt quan trọng

trong doanh nghiệp vì:

Nhu cầu cạnh tranh hiệu quả trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay.

Áp lực đòi hỏi giảm giá từ khách hàng.

Những thay đổi của cơng nghệ một cách nhanh chóng.13 |

PageĐịnh hướng của thị trường tiếp tục đặt vào chất lượng, chi phí và việc giao

hàng đúng thời hạn.

Sự mong đợi của khách hàng gia tăng khơng ngừng.

Sự cần thiết phải chuẩn hóa các q trình để ln đạt được kết quả như mong

muốn.Trân trọng cảm ơn!14 |

PageTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH TẠI BAN LÃNH ĐẠO:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×