Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Định hướng phát triển hệ thống TTKDTM của chi nhánh NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ:

Định hướng phát triển hệ thống TTKDTM của chi nhánh NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng HạThế kỷ XXI- thế kỷ mở đầu thiên niên kỷ mới, nhân loại đã bước vào kỷ

nguyên văn minh thông tin và kinh tế tri thức. Tồn cầu hố kinh tế thế giới, tri thức

hố hoạt động kinh doanh dựa vào công nghệ thông tin của” cách mạng số hoá” là

xu thế tất yếu, trở thành trào lưu chủ đạo trong tiến trình vận động và phát triển. Hội

nhập, hợp tác và thi đua tranh phát triển là định hướng chung đối với mọi quốc gia

phát triển và đang phát triển trước thế giới đầy biến đổi siêu tốc, sâu sắc chưa từng

có trong lịch sử nhân loại.

1.1. Quan điểm cơ bản về phát triển hệ thống TTKDTM của Ngân hàng Nông

nghiệp và Phát triển Nơng thơn Việt Nam:

Hiện nay đã có 17 ngân hàng triển khai dịch vụ Internet Banking, với lượng

giao dịch trực tuyến mỗi ngày lên tới 4 đến 4.5 triệu giao dịch/ngày, 25 ngân hàng

đã phát hành thẻ nâng tổng số thẻ cộng cả nước lên tới 15 triệu thẻ thanh toán".

Hơn 85% nghiệp vụ ngân hàng và hơn 90% giao dịch của hệ thống ngân hàng tại

Việt Nam được thực hiện và xử lý bằng máy tính mạng máy tính, các thiết bị

CNTT hiện đại.

Trong tương lai tới sẽ có nhiều Ngân hàng đang triển khai hệ thống

KoreBanking và họ cũng đang cố gắng triển khai sớm hệ thống ngân hàng bán lẻ,

họ phải phát triển hệ thống quản lý tài chính chặt chẽ hơn, minh bạch hơn, cung cấp

những thông tin xác thực hơn. So với một chuẩn của ngân hàng Quốc tế thì NHNo&

PTNT Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm như: quản lý rủi ro, quản lý quan hệ

khách hàng, các lĩnh vực như Internet Banking, Voice Banking. Khách hàng ngày

càng yêu cầu cao hơn, vì thế Ngân hàng cần phải phân biệt sản phẩm của mình bằng

cách đưa ra những dịch vụ nhanh hơn, tốt hơn, cá tính hơn và qua một loạt những

phương tiện truyền thông như thư thoại, e-mail và fax. Phải chú ý tới việc làm thế

nào để cải thiện định tuyến thoại trong những giờ cao điểm hoặc thực hiện việc

quản lý quan hệ khách hàng qua dịch vụ khách hàng đặc biệt. Yếu tố mà khách hàng

đang cần. Thứ nhất, những câu trả lời nhanh: Cung cấp thông tin nhanh chóng bằng

cách kết nối các khách hàng tới đúng người họ cần. Cách giải quyết cuộc gọi đầu

Nguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1038Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạtiên làm sao phải bảo đảm tính cá nhân và chất lượng trong việc trả lời khách hàng

khi lần đầu tiên gọi đến. khách hàng tự do lựa chọn phương pháp truyền thơng ưa

thích của họ. Liên lạc đa phương tiện qua điện thoại, e-mail, web và fax cung cấp sự

truy cập thời gian thực tới lịch sử tương tác của khách hàng và các giải pháp doanh

nghiệp điện tử của công ty. Biến đổi trung tâm liên lạc thành trung tâm tương tác

khách hàng bằng cách pha trộn việc tự phục vụ với phục vụ.

Thanh toán Ngân hàng là vấn đề rất lớn khơng chỉ cho ngành ngân hàng mà

còn cho nền kinh tế. Nền kinh tế Việt Nam là "Nền kinh tế tiền mặt", bởi theo báo

cáo thường niên của NHNN, chỉ có 20-23% tiền mặt trong cán cân thanh toán. Sáu

ngân hàng thương mại lớn khác cũng đã xây dựng và triển khai thành công hệ thống

Corbanking, thiết kế theo giải pháp tập trung hoá tài khoản, các giao dịch được thực

hiện tức thời (online).

NHNo& PTNT Việt Nam đang tồn tại 5 hệ thống thanh toán cùng song song

hoạt động. Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, được thiết kế theo giải pháp

tập trung hoá tài khoản, mỗi ngân hàng thành viên chỉ mở và sử dụng một tài khoản

duy nhất tại NHNN. Hệ thống chuyển tiền điện tử liên ngân hàng do NHNN tự xây

dựng và vận hành trước khi có hệ thống hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Đây là hệ thống chuyển tiền điện tử trong nội bộ NHNN, được thiết kế theo giải

pháp tài khoản phân tán, nghĩa là mỗi chi nhánh của các NHTM tham gia hệ thống

này bắt buộc phải mở một tài khoản thanh toán tại chi nhánh NHNN cùng địa bàn.

Hệ thống thanh toán bù trừ (TTBT) tại tỉnh, thành phố do chi nhánh NHNN

tỉnh, thành phố chủ trì. Hệ thống này đang hoạt động ở hai cấp độ kỹ thuật khác

nhau. Một số tỉnh, thành phố thực hiện chuyển lệnh thanh toán bằng các thiết bị

điện tử (bù trừ điện tử), số tỉnh còn lại vẫn thực hiện bù trừ giấy theo phương pháp

thủ công, hai phiên giao dịch một ngày. Phần lớn các lệnh thanh toán được bù trừ

trong địa bàn. Những khoản thanh tốn ngồi địa bàn sẽ phải chuyển qua hệ thống

CTĐT để thực hiện (ba hệ thống này do NHNN quản lí và điều hành).

Hệ thống CTĐT của Ngân hàng. Các hệ thống này được thiết lập khi chưa tổ

Nguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1039Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạchức được hệ thống Korebank tập trung hoá tài khoản. Cách thức thiết kế kỹ thuật,

phương pháp hạch toán và vận hành có khác nhau nhưng nội dung thực hiện đều là

chuyển các lệnh thanh toán trong nội bộ mỗi NHTM, từ chi nhánh về Hội sở chính

hoặc từ chi nhánh này đến chi nhánh khác. Hệ thống chuyển tiền quốc tế

(S.W.I.F.T), thường gọi là hệ thống thanh toán quốc tế. Đây mới chỉ đơn thuần là hệ

thống CTĐT quốc tế, vì đến thời điểm này, tại Việt Nam chưa có hệ thống thanh

quyết tốn vốn cho hệ thống chuyển tiền này.

NHNo& PTNT Việt Nam đã lựa chọn được mô hình hệ thống cho riêng mình,

dựa trên kỹ thuật, cơng nghệ hiện đại. Các hệ thống này được thiết kế và xây dựng

theo giải pháp tập trung hoá tài khoản kết nối trực tuyến qua các mạng diện rộng

(WAN), xử lý tức thời (Online). Kể từ khi hình thành dự án đến khi kết thúc là một

thời gian dài và khơng ít khó khăn phải vượt qua. Những khó khăn không phải là

yếu tố kỹ thuật mà do phải học hỏi kinh nghiệm quản lý và triển khai dự án, công

tác cải tiến các cơ chế nghiệp vụ cho phù hợp với ứng dụng công nghệ hiện đại,

thiết lập hệ thống pháp lý cho hệ thống hoạt động theo phương thức điện tử, xác

định mơ hình quản lý vận hành. Nhiều bộ phận thuộc cơ cấu bộ máy ngân hàng bị

xoá bỏ hoặc thay thế, nhiều bộ phận mới ra đời và phát triển. Điều đó được minh

chứng bằng các hệ thống kỹ thuật, công nghệ trong khuôn khổ dự án do WB tài trợ

được xây dựng và triển khai thành công đã đưa vào hoạt động từ năm 2002 đến nay.

Trong 5 hệ thống thanh tốn hiện nay, có 3 hệ thống sẽ bị triệt tiêu khi hệ

thống thanh tốn mới đã hồn thiện. Hệ thống chuyển tiền điện tử và bù trừ tại các

tỉnh, thành phố sẽ không còn tồn tại khi hệ thống thanh tốn điện tử liên ngân hàng

giai đoạn 2 hoàn thành. WB đã tài trợ 106 triệu USD khoản vốn vay ưu đãi cho 5

tiểu dự án, trong đó mở rộng tiểu dự án Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng

ra phạm vi cả nước và 4 tiểu dự án của Ngân hàng.

Đối với NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ, với mục tiêu phần đấu đến năm

2010 thu từ dịch vụ của ngân hàng sẽ chiếm tỷ trọng 30% trong tổng thu do vậyNguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1040Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạtiến trình đổi mới phát triển hiện đại hoá hoạt động Ngân hàng và hệ thống

TTKDTM của NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ cần phải dựa trên một hệ

thống quan điểm cơ bản định hướng là kim chỉ nam cho quá trình tổ chức triển

khai thực tiễn.

* Đổi mới hệ thống thanh tốn thủ cơng truyền thống và xây dựng hệ thống

TTKDTM phải gắn liền và phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế, phát triển khoa

học cơng nghệ và hiện đại hoá hệ thống Ngân hàng.

* Tiến trình đổi mới xây dựng hệ thống TTKDTM phải được thiết kế tổng thể

từ đầu và phải chia thành các giai đoạn triển khai thực hiện một cách đồng bộ. Tiến

trình đổi mới phải được phối hợp nhàng giữa các bộ, ngành, giữa các Ngân hàng

với sự chị đạo tập trung thống nhất của Chính phủ thơng qua vai trò chủ trì của

NHNN về mơi trường pháp lý, cơ sở hạ tầng cơng nghệ tin học và viễn thơng, hồn

thiện kỹ thuật nghiệp vụ Ngân hàng và đào tạo nguồn nhân lực làm chủ cơng nghệ

mới v.v...

* Mơ hình hệ thống TTKDTM phải được xây dựng tập trung, thống nhất tự

động hoá cao. Hạn chế tối đa các khâu trung gian xử lý thủ cơng, thống nhất hố,

chuẩn mực giữa các phân hệ, tăng tốc độ thanh toán với mạng lưới giao dịch rộng

lớn tới từng doanh nghiệp, hộ gia đình và được tiến hành tự động cung ứng dịch vụ

thanh tốn thuận tiện, an tồn, nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm chi phí. Hệ

thống thanh tốn mới vừa phải đáp ứng điều kiện nhu cầu thực tế vừa đáp ứng nhu

cầu tương lai về chất lượng và hiệu quả dịch vụ khi thanh toán phát triển.

* Tổ chức xây dựng hệ thống TTKDTM phải quán triệt định hướng chủ động

hội nhập quốc tế theo tiến trình mở cửa tự do hố thị trường tài chính.

* Đề ra quan điểm trên dựa vào nhận thức tồn cầu hố là tất yếu, là thách

thức những là cơ hội hiếm có đối với các nước đang phát triển như Việt Nam. Hệ

thống Ngân hàng Việt Nam nói chung và hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát

triển Nông thôn Việt Nam nói riêng cần phải tranh thủ ngoại lực về vốn đầu tư, thịNguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1041Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạtrường, công nghệ và kinh nghiệm triển khai và thực hiện với cơ chế tài chính hỗn

hợp, thị trường điều tiết và Nhà nước quản lý với bước đi thích hợp, mở cửa hội

nhập từng bước với cộng đồng tài chính quốc tế đi đơi với tăng cường quản lý kiểm

soát của Nhà nước đảm bảo an tồn an ninh tài chính thanh tốn.

* Hệ thống TTKDTM phải là hệ thống mở, có khả năng thích ứng và phát

triển mở rộng nối kết với các hệ thống khác trên thế giới, đáp ứng khối lượng thanh

toán gia tăng theo thời gian trên phạm vi ngày càng rộng lớn của thị trường. Quá

trình chuyển đổi từ hệ thống Ngân hàng truyền thống sang hệ thống Ngân hàng hiện

đại kinh doanh đa năng bởi nhiều kênh phân phối dịch vụ dựa trên nền tảng cộng

nghệ tin học và viễn thông, phát huy lợi thế của người đi sau trong việc lựa chọn

công nghệ tiên tiến và phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

1.2. Định hướng phát triển hệ thống TTKDTM của chi nhánh:

NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ mong muốn trở thành một NHTM hiện

đại. Ngân hàng tập trung vào củng cố thị phần hiện tại và mở rộng vai trò của mình

trên một số thị trường như tại các trung tâm công nghiệp thương mại trong nước và

nhanh chóng mở rộng chiếm lĩnh thị phần chủ yếu của thị trường các dịch vụ Ngân

hàng đối với các thành phần kinh tế trong xã hội.

Ngày 22 tháng 9 năm 2009 tại Hà Nội, NHNo&PTNT Việt Nam, Kho bạc và

Tổng cục thuế đã ký thỏa thuận Hợp tác phối hợp thu ngân sách Nhà nước qua hệ

thống các chi nhánh và phòng giao dịch của Agribank trên tồn quốc.Đây là bước

tiến tích cực trong tiến trình hiện đại hóa quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thu nộp

ngân sách, chống gian lận và tăng cường nguồn thu ngân sách có hiệu quả.

Là 1 trong 3 chi nhánh trên địa bàn Hà Nội được chọn để triển khai thí điểm

thực hiện Chương trình ứng dụng thu nộp thuế theo dự án hiện đại hóa thu ngân

sách Nhà nước của Bộ Tài Chính( gọi tắt là chương trình TCS)

Ngày 12 tháng 11 năm 2009 chi nhánh chính thức thực hiện thu thuế trên

chương trình TCS, tồn bộ dữ liệu trong ngày đều được cập nhật song song trên cảNguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1042Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạchương trình IPCAS và TCS, vì vậy cơ sở hạ tầng, công nghệ hiện đại cũng như

nguồn nhân lực là những yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công. Việc tăng

cường tổ chức phối hợp thu ngân sách Nhà nước là một trong những nội dung hiện

đại hóa và cải cách hanh chính mang tính đột phá nhất từ trước tới nay. Dự kiến đến

năm 2020, cơ bản các khoản thu ngân sách Nhà nước được thu bằng hình thức

chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng. Đây là mặt thuận lợi để các NHTM tranh

thủ đối tượng khách hàng này khuyến khích mở tài khoản ủy nhiệm thu nộp NSNN

qua hệ thống ngân hàng

Triển khai một hệ thống tích hợp và tập trung tài khoản khách hàng, thông tin

khách hàng, chuyển tiền, giao dịch chi nhánh, nợ tập trung, sổ cái và báo cáo quản

lý để cung cấp các dịch vụ khách hàng đã được cải tiến theo thông lệ quốc tế. Điều

này sẽ loại bỏ sự cần thiết về một hệ thống thanh toán nội bộ riêng biệt và có thể xử

lý trực tiếp xuyên suốt nhằm nâng cao hiệu suất và hiệu quả hoạt động đồng thời

cung cấp các dịch vụ thanh tốn hồn thiện hơn.

Hệ thống tích hợp và tập trung cũng sẽ bao gồm việc tin học hoá các sản phẩm

và dịch vụ hiện tại đang được xử lý thủ công, như cho vay, nợ tập trung, các hoạt

động ngân quỹ và tài trợ thương mại và việc triển khai nghiệp vụ Ngân hàng qua

Internet và ATM. Các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ khác cũng sẽ được tự động hoá

để nâng cao tính hiệu quả của hoạt động.

Các hoạt động nghiệp vụ, các sản phẩm dịch vụ mới sẽ được đưa ra như: Thẻ

tín dụng, bán các sản phẩm bảo hiểm, lập kế hoạch tài chính, và các nghiệp vụ Ngân

hàng hàng qua điện thoại cố định và điện thoại di động.

2. Những giải pháp phát triển hệ thống TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi

nhánh Láng Hạ:

2.1. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Tổ chức phân loại cán bộ theo trình độ để có biện pháp đào tạo thích hợp.

Đào tạo nâng cao cho một bộ phận cán bộ có năng lực để có đội ngũ cán bộ tinh

Nguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1043Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạthông về nghiệp vụ làm hạt nhân. Ưu tiên hợp lý cho đào tạo tin học và ngoại ngữ

để đáp ứng nhu cầu hội nhập và đổi mới cơng nghệ. Khuyến khích cán bộ tự học

nâng cao trinh độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và các nghiệp vụ bổ trợ.

Thường xuyên tổ chức học tập, tiếp nhận văn bản mới, nâng cao trình độ tác

nghiệp và kỹ năng giao tiếp để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Tiếp tục

điều chỉnh, sắp xếp lao động giữa các đơn vị để tăng năng lực hoạt động của chi

nhánh. Chỉnh sửa, bổ sung Quy chế điều hành cho phù hợp với Quy chế hoạt động

mới do Hội đồng quản trị ban hành.

Đào tạo, cử cán bộ tham gia tập huấn các lớp nâng cao nghiệp vụ, đặc biệt các

nghiệp vụ ngân hàng mới như thanh toán quốc tế, home banking, phone banking ...

Cần có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với đội ngũ chuyên gia công

nghệ thông tin trong ngành và ngồi ngành vì hoạt động cơng nghệ thơng tin sẽ là

yếu tố tiên quyết trong sự phát triển của dịch vụ ngân hàng.

2.2 Hoàn thiện thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác

ngân hàng(hiện đại hóa cơng nghệ).

Thực hiện tiếp nhận các u cầu thay đổi trong việc ứng dụng công nghệ

thông tin: chương trình giao dịch IPCAS, dịch vụ ngân hàng điện tử, ngân hàng

internet, thẻ thanh toán, thẻ ghi nợ...đáp ứng nhu cầu của khách hàng và yêu cầu hội

nhập. Khai thác có hiệu quả hệ thống cơng nghệ sẵn có, tiếp nhận và nâng cấp

đường truyền nhằm tăng tốc độ giao dịch. Triển khai kêt nối với các khách hàng lớn

thu hút thêm nguốn vốn thông qua giao dịch công nghệ thông tin trực tiếp.

Xây dựng và phát triển công nghệ ngân hàng theo các chuẩn mực thông lệ

quốc tế. Hệ thống quản lý dữ liệu tập trung toàn hệ thống, có tính mở, dễ dàng kết

nối với các hệ thống thanh toán khác trên thế giới để mở rộng thị trường. Có khả

năng phát triển các dịch vụ, ứng dụng ngân hàng hiện đại như phone banking, home

banking, Internet banking.... giao dịch trực tuyến, online...

Hệ thống phải có cơ chế bảo mật cao, chống lại sự tấn công của tội phạm công

Nguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1044Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Định hướng phát triển hệ thống TTKDTM của chi nhánh NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×