Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DẠO NHẠC NHẠC SỐNG MINH VY Đ/c: Long Hồ - Vĩnh Long Minh: 0903.139853

DẠO NHẠC NHẠC SỐNG MINH VY Đ/c: Long Hồ - Vĩnh Long Minh: 0903.139853

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bà xã tui quê ở tuốt

Sông Tiền. Xa lắm nhà

tui quê ở Hà Tiên. Ngày

mới quen em cô gái dịu

hiền. Anh vẫn thầm

mong đơi mình đẹp

dunNgày cưới xơn xao anh

hỏi em rằng: Em có

bằng lòng làm bà xã

anh khơng? Cười ấp

em nói em bằng lòng 

Khoe áo hồng em theo

chồng về dinh. Bà xã ơi anh thương em

nhiều lắm,Câu hát

chung tình hai đứa mình

đẹp đơi. Anh sẽ khơng

thơi u em suốt cuộc

đời ,Anh hứa một lời

yêu chỉ bà xã thôi. Bà xã ơi anh thương

em nhiều lắm, Vật đổi

sao vời khơng thể nào

lìa xa. Ta sẽ bên nhau

yêu đến mãi muôn đời 

Anh hứa một lời yêu

lắm bà xã ơi. Ngày đi xa anh vẫn nhớ

em nhiều. Mong trở về

bên hơi ấm vợ yêu 

Dù có ai xiêu lòng xa vợ

mình .Anh vẫn nặng

tình u lắm bà xã ơi./. Dù có ai xiêu lòng xa

vợ mình .Anh vẫn

nặng tình u lắm

bà xã ơi./. 

-Hết-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DẠO NHẠC NHẠC SỐNG MINH VY Đ/c: Long Hồ - Vĩnh Long Minh: 0903.139853

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×