Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MƯỜI NĂM TAO NGỘ Trường Vũ NHẠC SỐNG MINH VY Long Hồ - Vĩnh Long Minh: 0903.139853

MƯỜI NĂM TAO NGỘ Trường Vũ NHẠC SỐNG MINH VY Long Hồ - Vĩnh Long Minh: 0903.139853

Tải bản đầy đủ - 0trang

Suốt đêm không

ngủ 

Bên tách cà fê đen 

Chúng ta ôn

chuyện đời Ngày mình còn

thơ In như hình với

bóng 

Phút giây chưa hề

rời Xn qua mấy lần 

Chơn kín chuyện xa

xưa . Tình cờ gặp

nhau ,Hai đứa cùng

đơn vị Khơng ngăn được

nỗi mừng 

Anh kể tôi nghe 

Ngày anh mới ra

trường **Xa cách nhau mấy

năm rồi,Nhắc chuyện

xưa thấy buồn.Thuở

học trò ngồi chung

lớp, Bây giờ chung

chí hướng.. Anh kể tơi nghe 

Bọn mình lúc chia

tay 

Đếm mùa xn trôi 

Giã từ ấu thơ  Mười năm cách

biệt, Mười năm

nhung nhớ,Thấy

thương nhau phút

này… Trắng đêm hai

người ,Chưa hết

chuyện tâm tư 

Tuyết sương rơi

lạnh đầy Mình vừa hàn

huyên Nghe tâm

hồn xao xuyến 

Muốn đêm nay

thật dài Bao nhiêu ân

tình Tiếp nối trọn

hôm sau.Hẹn gặp

lại nhau,Xa cách

từ lâu rồiHơn hai mươi tuổi

đời. Ngược về dĩ

vãng ,Một đêm

trắng tâm sự.//Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MƯỜI NĂM TAO NGỘ Trường Vũ NHẠC SỐNG MINH VY Long Hồ - Vĩnh Long Minh: 0903.139853

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×