Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ CAO

GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ CAO

Tải bản đầy đủ - 0trang

phản hồi tương ứng. Hoặc một cách khác nữa là: nhân viên yêu cầu các khách

hàng đăng ký tên tuổi vào một danh sách “các khách hàng thân thiết”.

Công ty phải thực hiện đường lối phát kinh doanh đúng đắn, kinh

doanh với phương châm đơi bên cùng có lợi và đề cao lợi ích của người tiêu

dùng và của xã hội, tạo được mối quan hệ tốt với bạn hàng và khách hàng, lấy chữ

tín làm hàng đầu tạo lên được sự phát triển bền vững. Tạo được liềm tin của khách

hàng về sản phẩm bằng chất lượng sản phẩm tốt. Thực hiện tốt vấn đề về đạo đức

trong kinh doanh, tiếp thu giải quyết các ý kiến vướng mắc của khách hàng về sản

phẩm.

Đầu tư và thực hiện tốt chiến lược sản phẩm, tài chính, tín dụng, tăng

cường cơng tác quản lý, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn trong từng

bộ phận, sử dụng và khai thác đồng vốn có hiệu quả, tính tốn lại các khoản

dự trữ, xem xét lại công nợ hợp lý để nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn.

Nắm bắt kịp thời các thông tin, kiến thức khoa học, công nghệ mới đáp ứng

yêu cầu phát triển của công ty, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động

để yên tâm làm việc. Xây dựng qui chế trả lương, thưởng phù hợp với thực

tiễn trong giai đoạn mới.

Tiếp tục hợp tác với tư vấn mở rộng thị trường trong nước, tăng cường

công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tân dược, phát

triển mặt hàng mới mang tính chiến lược tăng sức cạnh tranh, tăng sản lượng,

đảm bảo chất lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Củng cố và kiện toàn bộ máy hoạt động, năng động và linh hoạt, tăng

cường bồi dưỡng nhận thức chính trị, năng lực chuyên mơn nghiệp vụ trong

đó có nghệ thuật giao tiếp, văn hố kinh doanh, phát huy sức mạnh hệ thống

lưu thơng phân phối, cải tiến phương pháp bán hàng của các chi nhánh, các

hiệu thuốc và các cửa hàng.

3.1.2. Định hướng phát triển trong công tác tiêu thụ sản phẩm46Doanh nghiệp sử dụng phương pháp bán hàng trực tiếp. Sau khi điều

tra các doanh nghiệp trên thị trường, doanh nghiệp gửi catalog đến doanh

nghiệp và gọi điện xin hẹn gặp. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu sau khi xem

Catalog sẽ hẹn gặp trực tiếp và nhân viên thị trường cung cấp thông tin. Công

ty sẽ mang hàng mẫu theo nhu cầu khách hàng, có thể tương tự sản phẩm

Cơng ty đã nhập, hoặc hoàn toàn mới,...Sau khi khách hàng chấp nhận sẽ tiến

hành kí kết hợp đồng.

Nhìn chung các lực chọn phương pháp bán hàng với từng loại sản phẩm

là hợp lý nhưng hiệu quả các hoạt động này mang lại chưa cao. Việc tiếp cận

thị trường đơi khi còn thụ động, catalog thường được sử dụng trong thời gian

dài.Công ty chủ yếu vẫn hoạt động trên thị trường truyền thống, phát triển thị

trường chưa có định hướng chiến lược hợp lý.

Nhằm làm tăng tốc độ luân chuyển vốn, công ty đã nghiên cứu và chấp

nhận mọi phương thức thanh toán mà bạn hàng đặt ra sao cho cả hai bên cùng

có lợi mà khơng vi phạm pháp luật, giữ được sự tín nhiệm của khách hàng.

Đối với các bạn hàng có mối quan hệ mật thiết, cơng ty áp dụng thanh

tốn định kì trên cơ sở hợp đồng giữa hai bên.Thơng thường những khách

hàng lớn, có uy tín được thanh tốn chậm có định kì hoặc có đảm bảo của

ngân hàng. Cơng ty có tài khoản tại ngân hàng nên có thể sử dụng thanh tốn

qua chuyển tiền ngân hàng, ngoại tệ,...Cơng ty chấp nhận hình thức thanh

tốn đối trừ công nợ, hàng đổi hàng với một lượng nhất định. Tuy đã áp dụng

nhiều phương thức thanh toán song dư nợ phải thu vẫn khá cao, điều này cho

thấy công tác thực hiện thanh toán đúng hợp đồng, đúng tiến độ của công ty

chưa được hiệu quả. Các điều khoản trong hợp đồng chưa chặt chẽ.

3.2. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm tại Công

ty TNHH Phát triển Kỹ thuật Điện và Viễn thông Cơng nghệ Cao473.2.1. Hồn thiện cơng tác nghiên cứu thị trường, xác định thị trường

mục tiêu

 Tại sao chọn giải pháp

Trên thực tế, hoạt động nghiên cứu và dự báo thị trường của Công ty

chưa được tiến hành đồng bộ, chặt chẽ. Những người làm công tác này chủ

yếu dựa trên cảm nhận và thông tin từ ban lãnh đạo. Thị trường chưa thật sự

được đầu tư nghiên cứu đúng mức. Vì một kế hoạch chiến lược lâu dài, Cơng

ty phải thường xuyên đẩy mạnh nghiên cứu thị trường một cách tồn diện,

đầy đủ và có hệ thống.

 Nội dung biện pháp

Nghiên cứu khái quát thị trường: Trên cơ sở kết quả của việc nghiên

cứu này giúp Cơng ty có được những hiểu biết khái quát nhất về thị trường.

Từ đó Cơng ty có thể đánh giá được tiềm năng của thị trường và định ra được

chiến lược kinh doanh của Cơng ty. Để làm được điểu đó Cơng ty cần

Trước tiên: Thu thập thông tin tổng quát về thị trường với những nội

dung sau:

+ Nhu cầu tối đa của thị trường, tổng cầu hàng hố, nhu cầu có khả năng

thanh toán.

+ Tổng cung và khả năng cung ứng trên thị trường.

+ Tổng quan về giá cả và cạnh tranh trên thị trường, xu hướng biến động của

chúng: các chính sách, quy định của Nhà nước liên quan đến hoạt động kinh

doanh.

Nghiên cứu chi tiết thị trường: trên cơ sở kết quả cuả việc nghiên cứu

khái quát thị trường, Công ty đã có được những nhận xét chung nhất về thị

trường tổng thể. Bây giờ Công ty tiến hành nghiên cứu chi tiết trên mỗi đoạn

thị trường về các mặt hàng như sau: đặc điểm khách hàng như tâm lý tiêu dùng,

và sở thích tiêu dùng các vùng miền. Việc nghiên cứu này sẽ mang lại cho48Công ty những thông tin vơ cùng cần thiết, nó giúp cho Cơng ty đưa ra được

những chiến lược về mặt hàng, giá cả, hệ thống phân phối và chính sách giao

tiếp khuyếch trương một cách hợp lý và có hiệu quả nhất trên mỗi đoạn thị

trường. Để làm được việc đó Cơng ty cần:

Thu thập thông tin về khách hàng: đây là thông tin trung tâm, quan

trọng nhất của công tác nghiên cứu thị trường của Cơng ty. Bên cạnh đó, cần

xem xét, nghiên cứu tâm lý, hành vi của khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu

tiêu dung của khách hàng. Đối với thị trường ngành, thông tin về khách hàng

bao gồm:

+ Quy mô, phân loại khách hàng: trường học, cơ quan, Doanh nghiệp, cá

nhân.

+ Đặc điểm hành vi tiêu dùng sản phẩm. Một trong những đặc điểm của

người tiêu dùng Việt Nam là thói quen mua tại các cửa hàng, đại lý gần nhà,

thay vì tới siêu thị hay các trung tâm mua sắm lớn.

Nghiên cứu tình thế thị trường: Cơng ty có thể xem xét trực tiếp xem

trên mỗi đoạn thị trường khác nhau đó vị thế của Cơng ty như thế nào, thị

phần cụ thể của Công ty, số lượng đối thủ cạnh tranh của Cơng ty...Ví dụ: Ở

miền Bắc Cơng ty có lợi thế trong lòng người tiêu dùng và chiếm thị phần

cao, nhưng ở miền Nam Công ty hầu như khơng được biết đến nhiều và có

đối thủ rất mạnh ở thị trường này. Chính vì vậy cơng ty phải nắm bắt tình thế

từng vùng miền để có chính sách thâm nhập thị trường hiệu quả nhất.

Nghiên cứu thông tin về đối thủ cạnh tranh: thị trường sản phẩm đang

cạnh tranh rất gay gắt và quyết liệt. Những chiêu khuyến mại, giảm giá, tăng

dịch vụ diễn ra liên tục với cường độ cao. Đứng trước sự biến động thường

xun của thị trường thì cơng tác nghiên cứu thu thập thông tin về cạnh tranh

và đối thủ cạnh tranh lại càng trở nên vô cùng quan trọng.. Các thông tin cần

thu thập là:49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ CAO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×