Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.4: Chi phí dành cho chính sách phân phối của Công ty

Bảng 2.4: Chi phí dành cho chính sách phân phối của Công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

thuộc vào số lượng hàng bán và phương thức thanh tốn. Trong bán bn

thường bao gồm hai phương thức:

Phương thức bán bn hàng hố qua kho: Bán bn hàng hố qua kho là

phương thức bán bn hàng hố mà trong đó, hàng bán phải được xuất từ kho

bảo quản của doanh nghiệp. Bán bn hàng hố qua kho có thể thực hiện dưới

hai hình thức:

+ Bán bn hàng hố qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: Theo hình

thức này, bên mua cử đại diện đến kho của doanh nghiệp thương mại để nhận

hàng. Doanh nghiệp thương mại xuất kho hàng hoá giao trực tiếp cho đại diện

bên mua. Sau khi đại diện bên mua nhận đủ hàng, thanh toán tiền hoặc chấp

nhận nợ, hàng hoá được xác định là tiêu thụ.

+ Bán bn hàng hố qua kho theo hình thức chuyển hàng: Theo hình thức

này, căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết hoặc theo đơn đặt hàng, doanh

nghiệp thương mại xuất kho hàng hoá, dùng phương tiện vận tải của mình

hoặc đi thuế ngồi, chuyển hàng đến kho của bên mua hoặc một địa điểm nào

đó bên mua quy định trong hợp đồng. Hàng hố chuyển bán vẫn thuộc

quyền sở hữu của doanh nghiệp thương mại. Chỉ khi nào được bên mua kiểm

nhận, thanh toán hoặc chấp nhận thanh tốn thì số hàng chuyển giao mới

được coi là tiêu thụ, người bán mất quyền sở hữu về số hàng đã giao. Chi phí

vận chuyển do doanh nghiệp thương mại chịu hay bên mua chịu là do sự thoả

thuận từ trước giưa hai bên. Nếu doanh nghiệp thương mại chịu chi phí

vận chuyển, sẽ được ghi vào chi phí bán hàng. Nếu bên mua chịu chi phí vận

chuyển, sẽ phải thu tiềncủa bên mua.

Phương thức bán bn hàng hố vận chuyển thẳng: Theo phương thức

này, doanh nghiệp thương mại sau khi mua hàng, nhận hàng mua, không đưa

về nhập kho mà chuyển bán thẳng cho bên mua. Phương thức này có thể thực

hiện theo hai hình thức:31+ Bán bn hàng hố vận chuyển thẳng theo hình thức giao hàng trực tiếp

(còn gọi là hình thức giao tay ba): Theo hình thức này, doanh nghiệp thương

mại sau khi mua hàng, giao trực tiếp cho đại diện của bên mua tại kho người

bán. Sau khi đại diện bên mua ký nhận đủ hàng, bên mua đã thanh toán tiền

hàng hoặc chấp nhận nợ, hàng hoá được xác nhận là tiêu thụ.

+ Bán bn hàng hố vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng: Theo

hình thức này, doanh nghiệp thương mại sau khi mua hàng, nhận hàng mua,

dùng phương tiện vận tải của mình hoặc th ngồi vận chuyển hàng đến giao

cho bên mua ở địa điểm đã được thoả thuận. Hàng hoá chuyển bán trong

trường hợp này vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp thương mại.

Khi nhận được tiền của bên mua thanh toán hoặc giấy báo của bên mua đã

nhận được hàng và chấp nhận thanh tốn thì hàng hố chuyển đi mới được

xác định là tiêu thụ.

2.2.2.5. Chính sách xúc tiến

Cơng ty đã thực hiện các công cụ xúc tiến hỗn hợp như quảng cáo, xúc

tiến bán hàng, tuyên truyền, bán hàng cá nhân,…

- Quảng cáo: Doanh nghiệp đã tiến hành hoạt động quảng cáo để giới thiệu

công ty và sản phẩm của công ty bằng nhiều phương tiện khác nhau như trên

đài tiếng nói Việt Nam VOV,…

- Quảng cáo thông qua website: Công ty giới thiệu các sản phẩm, mặt hàng

mà công ty hiện đang cung ứng qua mạng, các trang mạng xã hội với website

công ty, link facebook của công ty.

- Quảng cáo bằng áp phích: Áp phích của cơng ty là cuốn bìa cứng khổ A4, in

nhiều màu sắc hợp lý, thu hút bằng cả tiếng anh và tiếng việt, bao gồm hình

ảnh, ghi chú các sản phẩm của cơng ty.

- Xúc tiến bán hàng: Đây là cơng cụ kích thích, cổ động khách hàng nhằm

tăng nhu cầu về sản phẩm, nó tác động trực tiếp và tích cực đến việc tăng32doanh số bán hàng của doanh nghiệp. Công ty đã sử dụng những kỹ thuật xúc

tiến bán hàng như sau:

+ Hội nghị khách hàng: Doanh nghiệp tổ chức hội nghị khách hàng vào tháng

11 nhân kỷ niệm ngày thành lập công ty và sơ bộ báo cáo hoạt động cả năm.

Hội nghị khách hàng được công ty thuê địa điểm ở 292 phố Tây Sơn, quận

Đống Đa. Thông qua hội nghị này, cơng ty có thể tiếp cận với khách hàng,

khách hàng tiềm năng, có thể tìm hiểu cặn kẽ hơn về nhu cầu của họ cũng như

công ty, người quen của họ đồng thời thu nhận thông tin phản hồi.

+ Ngồi ra cơng ty còn thực hiện các hoạt động tun truyền như báo, tạp chí.

Ví dụ như thơng qua tạp chí thuế: cơng ty có thể có những thắc mắc liên quan

đến những văn bản quy định về thuế, thực hiện hoạt động nộp thuế cho nhà

nước của doanh nghiệp, hay là những hình ảnh về sản phẩm và cơng ty có thể

được lồng ghép vào các trang bài trong tạp chí này…

Hàng năm, ngân sách dành cho chính sách xúc tiến thường chiếm 10%

doanh thu bán hàng của Công ty. Cụ thể, trong 5 năm gần nhất như sau:

Bảng 2.5: Chi phí dành cho chính sách xúc tiến của Cơng ty

Đơn vị tính: ĐồngKhoản

mục

Chính

sách xúc

tiếnNăm 2012Năm 2013Năm 2014Năm 20151.928.814,2.143.127,2.381.252,5.703.033,5251Năm 20169.042.910,6(Nguồn: Phòng Kinh doanh)

Với một nguồn ngân sách chưa dồi dào được dành cho các chính sách

xúc tiến cho nên phòng Kinh doanh chưa đảm bảo được các hoạt động phát

triển và nâng tầm thương hiệu sản phẩm, dịch vụ của Cơng ty, hoạt động

quảng cáo, chính sách chăm sóc khách hàng, chính sách sản phẩm,...

2.2.3. Cơng tác tổ chức bán hàng và sau bán hàng332.2.3.1. Công tác tổ chức bán hàng

Quy trình tổ chức bán hàng của Cơng ty TNHH Phát triển Kỹ thuật

Điện và Viễn thông Công nghệ Cao được thể hiện theo sơ đồ 2.2 dưới đây:

Sơ đồ 2.2: Quy trình bán hàng tại Cơng ty

Đơn đặt hàng của các đại

Phòng kinh doanhGiám đốc Cơng tyPhòng kế tốnKho Cơng tyXuất kho sản phẩm(Nguồn: Phòng Kinh doanh)34Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.4: Chi phí dành cho chính sách phân phối của Công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×