Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN HÒA MINH HÀ NỘI

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN HÒA MINH HÀ NỘI

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tậpTháng 05/2011: Công ty TNHH Thương mại Thiên Hòa Minh Hà Nội

được thành lập và đưa vào hoạt động với số vốn ban đầu là 4.800.000VNĐ

(Bốn tỷ tám trăm triệu đồng chẵn) theo giấy phép đăng ký kinh doanh số

0105292335. Tại thời điểm mới thành lập, tuy cơng ty còn non trẻ, quy mơ

chưa lớn nhưng cơng ty luôn đặt chất lượng lên hàng đầu. Với chiến lược lâu

dài của mình cơng ty chú trọng đào tạo cán bộ nhân viên, kỹ thuật viên lành

nghề và tuyển dụng những nhân viên có kinh nghiệm cũng như khả năng sáng

tạo, tư duy và phát triển công việc đảm bảo hiệu quả kinh doanh cũng như

chất lượng sản phẩm dịch vụ cho doanh nghiệp. Vậy nên công ty đã từng

bước hòa nhập vào thị trường và có một vị trí trong lòng một bộ phận khách

hàng khơng nhỏ.

Đến năm 2013 đánh dấu bước chuyển mình, Cơng ty TNHH Thương

mại Thiên Hòa Minh Hà Nội nắm bắt được nhu cầu thị trường về linh kiện

điện tử Công ty đã nhập một số loại linh kiện với giá đắt nhưng chất lượng tốt

vào thị trường và đã gặt hái được thành cơng từ đó Cơng ty đã dần dần đổi

mới, mua sắm thêm nhiều công nghệ hiện đại làm nền tảng cho sự phát triển

của Công ty sau này.

Đến năm 2014 với sụ bùng nổ của thị trường về sản phẩm thì Cơng ty

đã mở thêm một Showroom tại Phố Nguyễn Đức Cảnh với nhiều chính sách

bán hàng mới các biện pháp chủ yếu trong giai đoạn này như: Biện pháp nâng

cao khả năng tiêu thụ hàng hóa, biện pháp phát triển thị trường, nâng cao chất

lượng sản phẩm, nâng cao năng lực chuyên môn và tay nghề cho người lao

động, nâng cao trình độ quản lý để theo kịp sự phát triển của Cơng ty…

Chính vì vậy qua một q trình xây dựng và phát triển với những thăng

trầm trong kinh doanh, Cơng ty đã trải qua nhiều khó khăn vất vả cũng như

gặt hái được nhiều thành cơng thì hiệ nay công ty đã đạt được nhiều thành quảSVTH: Tống Văn Quý

4Chuyên đề thực tậpnhư: Xây dựng được đội nghũ cán bộ nhân viên lành nghề, tâm huyết với

công ty, đào tạo được đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, uy tín và tạo được

niền tin cùng với sự trung thành của người lao động. Sự phát triển của công ty

ngày càng được mở rộng bàng chứng là công ty ký được rất nhiều những hợp

đồng với nhiều bạn hàng trong nước. Công ty luôn đảm bảo chất lượng, tiêu

chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm của mình đặc biệt là chế độ phục vụ khách hàng.

1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty

 Chức năng

Công ty TNHH Thương mại Thiên Hòa Minh Hà Nội hoạt động trong

lĩnh vực thương mại. Hoạt động kinh doanh chủ yếu là nhập khẩu, bán buôn,

bán lẻ các thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thơng

 Nhiệm vụ

Thuộc loại hình Cơng ty trách nhiệm hữu hạn, Cơng ty đảm bảo hồn

thành các nghĩa vụ sau:

+ Quản lý và sử dụng vốn đúng chế độ hiện hành, phải tự trang trải về tài

chính, đảm bảo kinh doanh có lãi.

+ Tìm kiếm thị trường, duy trì các thị trường tiềm năng.

+ Xây dựng chiến lược phát triển 5 năm và hàng năm để phù hợp với mục tiêu

đã đặt ra và nhu cầu của thị trường, ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế

đã ký với các đối tác.

+ Đổi mới phương thức quản lý, thiết bị công nghệ của Công ty cho phù hợp

với nhu cầu sử dụng.

+ Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê, kế toán, báo cáo định kỳ theo quy

định của Công ty và chịu trách nhiệm về tính xác thực của nó.

+ Thực hiện các nghĩa vụ với người lao động, theo qui định của Bộ Luật lao

động và luật cơng đồn.SVTH: Tống Văn Q

5Chun đề thực tập+ Thực hiện các qui định nhà nước về bảo vệ tài ngun mơi trường, quốc

phòng và an ninh quốc gia.

Để tổ chức tốt các hoạt động kinh doanh, Công ty cần phải thực hiện

các nhiệm vụ quản lý sau:

+ Cơng bố báo cáo tài chính hàng năm, các thơng tin đánh giá đúng đắn về

hoạt động của Công ty theo qui định của Chính phủ.

+ Thực hiện đúng chế độ các qui định về quản lý vốn, tài sản, các quỹ kế toán,

hạch toán, chế độ kiểm toán và các chế độ khác do Nhà nước qui định và chịu

trách nhiệm về tính xác thực về các hoạt động tài chính của Cơng ty.

+ Chịu trách nhiệm nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy

định của Pháp luật.

1.2. Kết quả hoạt động của Công ty

1.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh

Nhìn chung trong các Cơng ty thương mại thì hoạt động từ bộ phận bán

hàng là bộ phận chủ yếu quyết định và cấu thành lên lợi nhuận của Công ty.

Trong vài năm gần đây các hoạt động kinh doanh của Công ty đã dần đem lại

những hiệu quả tích cực qua đó làm tăng lợi nhuận của các hoạt động kinh

doanh góp phần lớn tạo nên tổng lợi nhuận của Công ty.

Căn cứ vào sổ sách kế tốn và báo cáo tài chính của Công ty trong 05

năm từ năm 2012 – 2016, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty được thể

hiện qua bảng sau:SVTH: Tống Văn Quý

6Chuyên đề thực tậpBảng 1.1: Báo cáo kết quả kinh doanh

(Đơn vị tính: Nghìn đồng)

STTChỉ tiêuNăm 20121

2

3Doanh thu thuần

Chi phí kinh doanh

Lợi nhuận trước thuế2.012.680

1.831.324

181.356Năm 2013

2.517.589

2.308.968

208.621Năm 2014

3.237.339

2.844.361

392.978Năm 2015

9.159.736

8.129.299

1.030.437Năm 2016

10.018.751

8.908.237

1.110.514(Nguồn: Phòng Tài chính - Kế tốn)Biểu đồ 1.1: Kết quả kinh doanh của Cơng ty

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế tốn)

Nhìn vào Bảng báo cáo kết quả kinh doanh của Cơng ty có thể đưa ra

một số nhận xét như sau :

+ Chỉ tiêu doanh thu bán hàng tăng dần từ năm 2012 đến năm 2016 đây

là thành tích mà Cơng ty đạt được trong giai đoạn vừa qua. Cụ thể, doanh thu

bán hàng năm 2013 đã tăng 504.909 nghìn đồng so với năm 2012 tương ứng

với tỷ lệ tăng là 25,09%; năm 2014 đã tăng 719.750 nghìn đồng tương ứng

với tốc độ tăng là 28,59% so với năm 2013; năm 2015 tăng mạnh tăng

5.922.397 nghìn đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 180% so với năm 2014. Năm

2016 tăng 859.015 nghìn đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 9,38%. Trong nhữngSVTH: Tống Văn Quý

7Chuyên đề thực tậpnăm tới khi mà tình hình kinh tế chưa có dấu hiệu phục hồi thì Cơng ty cần

tìm ra những hướng đi mới trong việc tiêu thụ hàng hóa.

+ Cùng với chỉ tiêu doanh thu tăng thì chỉ tiêu chi phí kinh doanh bao

gồm giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí QLDN nếu tính trong giai

đoạn 2012 – 2016 thì đều tăng, nguyên nhân do giả cả hàng hóa đầu vào tăng,

cộng với các chính sách kinh tế biến động không ổn định.

Cụ thể, năm 2013 chi tiêu chi phí kinh doanh tăng 477.644 nghìn đồng so với

năm 2012 tương ứng với tỷ lệ tăng 26,08%; năm 2014 đã tăng 535.393 nghìn

đồng so với năm 2013 tương ứng với tỷ lệ tăng là 21.19%; năm 2015 đã tăng

5.284.938 nghìn đồng tương ứng với tốc độ tăng là 185,8%; năm 2016 chi phí

đã tăng 778.938 nghìn đồng tương ứng với tốc độ giảm là 9,58%. Nguyên

nhân là do hàng hóa được tiêu thụ tốt, doanh thu tăng làm cho chi phí tăng.

Tuy nhiên năm 2015 thì tỷ lệ tăng chi phí cao hơn doanh thu

+ Chỉ tiêu lợi nhuận do bị ảnh hướng của các chỉ tiêu doanh thu bán

hàng và chi phí kinh doanh nên cũng bị tăng, giảm đi qua các năm nhưng nhìn

chung Công ty vẫn đạt được kế hoạch đề ra. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm

2013 đã giảm so với năm 2012 là 27.265 nghìn đồng tương ứng với tốc độ

giảm là 15,03%; năm 2014 đã tăng 184.357 nghìn đồng; năm 2015 tăng

637.459 nghìn đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 162,21% so với năm 2014; năm

2016 tăng 80.077 nghìn đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 7,77% so với năm

2015.

Doanh thu nhóm hàng điện tử là chủ yếu và mang lại nguồn thu lớn

nhất cho Công ty và chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu tổng doanh thu. Ngoài ra

doanh thu từ các hoạt động khác, hoạt động tài chính... Dưới đây là bảng phân

tích doanh thu hoạt động chủ yếu của Công ty:SVTH: Tống Văn Quý

8Chuyên đề thực tậpBảng 1.2: Doanh thu hoạt động chủ yếu của Công ty

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Chỉ tiêu

Tổng doanh thuNăm 2012

2.012.680Năm 2013 Năm 2014

2.517.589 3.237.339Năm 2015

9.159.736Năm 2016

10.018.751Doanh thu nhóm điện tử1.485.8861.730.1652.534.4566.801.2267.373.490DT hoạt động tài chính25.21036.21438.521105.000125.251501.584751.210664.3622.253.5102.520.010DT các dịch vụ khác(Nguồn: Phòng Tài chính - Kế tốn)Nhìn vào bảng 2.2: Doanh thu của Cơng ty thì ta thấy doanh thu Doanh

thu chủ yếu là hoạt động nhóm hàng điện tử tăng dần qua từng năm: Cụ thể

Năm 2013 đã tăng 244.279 nghìn đồng tương ứng với tốc độ tăng 16,44%.

Năm 2014 đã tăng 804.291 nghìn đồng tương ứng với tốc độ tăng là 46,49%.

Năm 2015 đã tăng mạnh so với năm 2014 là 4.266.770 nghìn đồng tương ứng

với tốc độ tăng là 62,74%. Năm 2016 đã tăng 572.264 nghìn đồng tương ứng

với tốc độ tăng là 8,41S%. Qua đây ta thấy Công ty đã chú trọng đến việc

phát triển mặt hàng chủ yếu của Cơng ty. Ngồi ra doanh thu các hoạt động

khác cũng góp phần làm tăng tổng doanh thu của Cơng ty.

Nộp Ngân sách nhà nước:

Nộp ngân sách là nghĩa vụ đối với các doanh nghiệp, đồng thời cũng

phản ánh được quy mô và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ta

xem xét bảng tổng hợp thu nộp ngân sách nhà nước Công ty năm 2012 –

2016:SVTH: Tống Văn Quý

9Chuyên đề thực tậpBảng 1.3: Tình hình nộp ngân sách Nhà nước tại Cơng

ty

Đơn vị tính: nghìn đồng

Năm

Chỉ tiêuNăm 2012Năm 2013

16.632Năm 2014Năm 2015Năm 201618.965100.349112.548Nộp thuế GTGT15.820Nộp thuế TNDN39.89845.89786.455226.696222.103Nộp thuế môn bài1.5001.5001.5001.5002.000Tổng45.33952.15598.244257.609277.629(Nguồn: Phòng Tài chính - Kế tốn)Biểu số 1.2: Tình hình nộp ngân sách Nhà nước

(Nguồn: Phòng Kế tốn – Tài chính)

Số liệu trên bảng cho số nộp ngân sách nhà nước của Công ty trong 05

năm 2012 – 2016 là tương đối cao và tăng dần qua các năm đối với doanh

nghiệp vừa và nhỏ, khả năng thanh toán của Công ty là tốt, hoạt động sản xuấtSVTH: Tống Văn Quý

10Chuyên đề thực tậpkinh doanh đạt hiệu quả đem lại lợi nhuận cao đóng góp đáng kể vào ngân

sách nhà nước.

Năm 2012, Công ty đã nộp ngân sách nhà nước 45.339 nghìn đồng là

mức nộp thấp nhất trong giai đoạn 2012 – 2016. Năm 2015 có mức đóng cao

nhất 277.629 nghìn đồng, tăng 20.020 nghìn đồng tương ứng với 7,77% so

với năm 2014. Năm 2014 tăng 159.365 nghìn đồng tương ứng 162.2% so với

năm 2013. Nguyên nhân của sự tăng là do năm 2014 Công ty đã mở thêm

showroom mới làm tăng doanh thu, chi phí và lợi nhuận dẫn đến nộp ngân

sách tăng.

1.2.2. Kết quả hoạt động khác của Cơng ty

Cơng ty TNHH Thương mại Thiên Hòa Minh Hà Nội là doanh nghiệp

không chỉ chú trọng đến công việc kinh doanh mà còn rất quan tâm đến các

hoạt động cộng đồng. Đối với các hoạt động xã hội, Công ty ln trích một

phần lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của mình cho các hoạt động

từ thiện trên phạm vi cả nước thông qua việc ủng hộ các quỹ phúc lợi xã hội

hoặc tổ chức và tài trợ các chương trình thiện nguyện. Đặc biệt cơng ty luôn

quan tâm đến những em học sinh nghèo hiếu học và giành những phần quà

động viên và giúp đỡ những em học sinh nghèo trên những địa bàn vùng núi

còn nhiều khó khăn. Cơng ty phát động các phong trào ủng hộ ngày công giúp

đỡ bà con vượt qua bão lũ với sự ủng hộ nhiệt tình của anh chị, em cán bộ

công nhân viên trong công ty.

Dưới đây là bảng tổng hợp qun góp của Cơng ty

Bảng 1.4: Các quỹ Cơng ty

(Đơn vị tính: nghìn đồng)

STT

Tên loại quỹ

1

Quỹ vì người nghèo

3

Quỹ khuyến họcNăm 2012

13.643

8.545Năm 2013

15.840

10.263Năm 2014

15.840

12.524Năm 2015

16.364

25.352Năm 2016

17.150

30.000SVTH: Tống Văn Quý

11Chuyên đề thực tập4Quỹ Phòng chống lụt bão11.29715.18214.89016.25617.824(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế tốn)

Ngồi ra đối với nội bộ Cơng ty ln có các hoạt động văn hóa giải trí

để cải thiện tinh thần làm việc của các cán bộ công nhân viên trong Công ty

như thường tổ chức đi du lịch nghỉ mát mỗi năm 01 lần vào mùa hè hoặc sau

kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán, Công ty luôn chú ý đến đời sống các cán bộ công

nhân viên cũng như người thân của họ khi ốm đau bệnh tật, tử tuất, còn con

em cán bộ cơng nhân viên nếu được học sinh giỏi và các kết quả học tập tốt

đều được Cơng ty có những phần quà khen thưởng kịp thời, tất cả những điều

trên đều đã đem lại khơng khí làm việc vui vẻ và sự hứng khởi cũng như sự

nhiệt tình, tận tâm trong cơng việc của tồn thể nhân viên trong Cơng ty.

Bảng 1.5: Hoạt động khác

(Đơn vị tính: nghìn đồng)

STT

1

2

3Tên hoạt động

Nghỉ mát

Ốm đau, bệnh tật

Quỹ khen thưởngNăm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

28.500

36.270

41.870

26.890

46.320

4.680

5.950

4.260

3.520

5.860

8.560

9.630

10.240

20.895

22.370(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế tốn)

Nhìn vào bảng các hoạt động khác của Cơng ty thì ta thâý:

+ Hoạt động nghỉ mát và quỹ khen thưởng số tiền tăng dần qua các năm và

tăng trong giai đoạn 2012 – 2016 điều này cho thấy Công ty đã quan tâm chú

trọng đến đời sống tinh thần của nhân viên. Qua đây cũng tạo sự gắn kết giữa

các Phòng ban trong Công ty. Đồng thời động viên thăm hỏi, tặng quà cho

những nhân viên ốm đau, bệnh tật cũng như người thân thiết của nhân viên

Công ty.

1.3. Cơ cấu tổ chức của Cơng ty

1.3.1. Mơ hình tổ chức bộ máySVTH: Tống Văn Quý

12Chuyên đề thực tậpCăn cứ đặc điểm Công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại nên việc

tổ chức quản lý sẽ giúp Công ty vận hành tốt. Bộ máy tổ chức quản lý phải

đáp ứng nhu cầu cung cấp thơng tin, các phòng ban ln có sự phối hợp đồng

thời cũng cần đảm bảo gọn nhẹ, linh hoạt.

Tại Công ty bộ máy quản lý được phân chia thông qua chức năng và

nhiệm vụ của từng phòng ban thể hiện qua sơ đồ sau:Giám đốcPhó Giám đốcPhòng Tổ chức -Phòng KinhPhòng KếHành chínhdoanhtốn tài chínhSơ đồ 1.1: Tổ chức bộ máy quản lý Cơng ty

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán)

1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của bộ máy quản lý

+ Giám đốc Công ty

Giám đốc Công ty người đại diện pháp nhân duy nhất của công ty chịu

trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về các hoạt động của cơng ty. Tất cả

các phòng ban trong Cơng ty đều thuộc quyền quản lý điều hành của giám

đốc.

- Chức năng và nhiệm vụ của Giám đốc:

+ Quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày củaSVTH: Tống Văn Quý

13Chuyên đề thực tậpCông ty.

+ Điều hành và chịu trách nhiệm về những hoạt động kinh doanh của Công ty

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư của Công ty, bảo

toàn và phát triển vốn.

+ Định hướng và phê duyệt kế hoạch dàn hạn, các chính sách quản lý Cơng

ty, quy chế tài chính, quy chế sử dụng lao động, quy chế lao động tiền lương,

…vv, phương án bố trí cơ cấu tổ chức của Công ty.

+ Quyết định mức lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong

Công ty, kể cả cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc

+ Quyết định các phương án tiếp thị, quảng cáo , các phương án sản xuất cho

Công ty

+ Bổ nhiệm và miễn nhiệm đưa ra quyết định kỷ luật hay khen thưởng đối với

các chức danh quan trọng trong công ty..

+ Đại diện cho Cơng ty trong việc khởi kiện các tranh chấp có liên quan đến

quyền lợi của Cơng ty.

+ Phó Giám đốc

Với chức năng tham mưu, tư vấn và phục vụ cho giám đốc trong việc

quản lý các phòng ban chun mơn như kinh doanh, nhân sự….

+ Điều hành những hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Quản lý điều hành những hoạt động về lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

+ Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về hoạt động tiêu thụ sản phẩm và

tồn bộ cơng việc kinh doanh của Công ty.

+ Uỷ quyền khi vắng mặt: Các trưởng phòng ban, bộ phận liên quan.

- Lập kế hoạch đào tạo, nâng bậc, tuyển dụng.

- Lập và lưu giữ hồ sơ CBCNV công ty.SVTH: Tống Văn Quý

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN HÒA MINH HÀ NỘI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×