Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Làm bài tập: Anh có 4 cái ảnh, anh cho em 3 cái ảnh. Hỏi em còn lại bao nhiêu cái ảnh?

- Làm bài tập: Anh có 4 cái ảnh, anh cho em 3 cái ảnh. Hỏi em còn lại bao nhiêu cái ảnh?

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019

Toán

LUYỆN TẬPI. MỤC TIÊU: HS cần làm :1. Kiến thức: Thực hiện làm tính trừ trong phạm vi các số đã học; biết biểu thị tính

huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp.

2.Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng tính thành thạo các phép tính trừ trong phạm vi các số đã học;

biết biểu thị tính huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp.

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê, u thích mơn Tốn.

II. CHUẨN BỊ:1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi , hoạt động cá nhân, phương pháp thực

hành luyện tập.

2. Đồ dùng dạy học:

.

III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :1. Kiến thức: Củng cố về cộng một số với 0. Tính chất của phép cộng.

- Củng cố về làm tính cộng trong phạm vi 5.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện tính cộng các số trong phạm vi 5.

- HS bắt đầu có kĩ năng nhìn tranh vẽ hay vật thật nêu bài toán đầy đủ và nêu các phép

tính thích hợp với bài tốn đó.

- Vận dụng bảng cộng 5 để giải quyết các bài tập toán học và một số tình huống trong

thực tế.

- HS làm bài tập 1, 2 ( dòng 1), 3, 5 b.

3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của mơn Tốn.

4. Từ đó góp phần hình thành và phát triểnnăng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp

tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực mơ hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ và phương tiện tốn học.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học.

II- CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:

- GV: Tranh vẽ phóng to bài tập 5, bảng phụ chép bài tập 2, phiếu học tập ghi bài về

nhà.

- HS: Bảng con, vở ô li toán.

2. Phương pháp , kĩ thuật dạy học: - Phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân,

phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:Trần Thị Út16 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRỊ:2. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh”.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV chia lớp làm 2 đội, mỗi

đội là 3 dãy HS, mỗi dãy 3 bạn lên chơi.

HS điền nối tiếp mỗi em điền 1 dấu vào

- HS chơi, chữa bài: Điền dấu >, <, = ?

chỗ chấm.

4 - 1< 10

- GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa 1 + 2 = 3

3–2<5

2+2=4-2

bài...

- HS nhắc lại đầu bài

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

2. Hoạt động thực hành: (29 phút) Giao nhiệm vụ cho HS làm bài tập 1, 2

( dòng 1), 3, 5 b.

* Mục tiêu: Củng cố về cộng một số với 0. Tính chất của phép cộng.

- Củng cố về làm tính cộng trong phạm vi 5.

* Cách thực hiện:

+ Bài 1: Gọi HS tự nêu yêu cầu của - Tính

bài rồi làm vào bảng con và chữa bài

4

*Lưu ý: HS M 1, M2 đặt các số thật3

-4

-42-3--123211311212thẳng cột.

+ Bài 2 (dòng1): Gọi HS nêu yêu cầu -1HS đọc yêu cầu:”Điền số”.

bài và nêu cách làm bài.- Tính rồi ghi kết quả vào hình tròn- Cho HS chơi trò chơi: " Điền đúng, - HS chơi trò chơi, nhận xét, chữa bài:

điền nhanh".4-134-3

13

3-212

-1- GV cùng HS chữa bài, nhận xét tròTrần Thị Út17 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019chơi, TD.- Giãn tiết.Yêu cầu HS làm và chữa bài ?- Cá nhân chữa bài, em khác nhận xét+ Bài 3: - Gọi HS nêu yêu cầu bài.

- Nhắc cách tính ?

Chốt: Tính từ trái sang phải: Lấy số

thứ nhất trừ số thứ 2 được bao nhiêu

lấy kết quả đó trừ với số thứ 3 và viết

kết quả sau dấu bằng.

+ Bài( 5b) Treo tranh, yêu cầu HS

nhìn tranh tự nêu đề tốn ?

- Từ đó viết phép tính cho thích hợp.

* Lưu ý: HS M1, M2 cần quan sát- Lấy 4 -1, được bao nhiêu lại trừ đi 1, rồi

ghi kết quả.

4 - 1 - 1 = 2 4 - 1 - 2 = 1 4 - 2 - 1 =1- Hs quan sát tranh, nêu đề tốn

- Nêu phép tính

4-1=3

4–3=1hình vẽ nếu tranh vẽ có hình người

hoặc các con vật quay đầu ra thì làm

tính trừ, quay đầu vào thì làm tính

cộng. HS M3, M4 nêu được nhiều

cách nêu bài tốn khác nhau và các

phép tính tương ứng với bài tốn đó

4. Hoạt động vận dụng: (2 phút)

+ Bài tập: GV hướng dẫn làm bài tập.

- Cho HS làm bài

- Chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét.- 1HS làm vở, chữa bài.

+3

2

4

5

3-213-3

1

+255. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- Lµm vµo phiếu học tập:

- Đọc lại bảng trừ 3, 4

3 - 1..=..2

3 - 1..> 3 - 2

- Về HS ôn lại bài và cùng người

4 - 1..>..2

4 - 3..<..4 - 2

thân làm bài tập trong phiếu học tập

4 - 2..=..2

4 - 1..<..3 + 1

-- Chuẩn bị giờ sau: phép trừ trong

phạm vi 5.

- Học thuộc lại các bảng cộng, trừ đã

học.Trần Thị Út18 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019______________________________________________________________

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ năm ngày 8 tháng 11 năm 2018

Tiếng Việt:

TIẾT 7, 8: VẦN /UÊ/

( Thiết kế trang 33)

----------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toán:

PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5

I. MỤC TIÊU : HScần làm :1. Kiến thức: Thuộc bảng trừ, biết làm tính trừ trong phạm vi 5.

- Chỉ ra được mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ

2. Kỹ năng:

- Thực hiện tính trừ các số trong phạm vi 5.

- HS bắt đầu có kĩ năng nhìn tranh vẽ hay vật thật nêu bài toán đầy đủ và nêu các phép

tính thích hợp với bài tốn đó.

- Vận dụng bảng trừ 5 để giải quyết các bài tập toán học và một số tình huống trong

thực tế.Trần Thị Út19 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019- Làm BT1, 2 (cột 1), 3, 4a.

3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của mơn Tốn.

4. Từ đó góp phần hình thành và phát triểnnăng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp

tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực mô hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ và phương tiện toán học.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học.

II- CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:

- GV: Tranh vẽ phóng to nội dung phần bài học trong sách giáo khoa, tranh vẽ phóng

to bài tập 4. Phiếu học tập bài 4b.

- HS : Bảng con, vở; 5 que tính, 5 hình vng, 5 hình tam giác.

2. Phương pháp , kĩ thuật dạy học: - Phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân,

phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:3. HĐ khởi động: (3 phút)

.- Cho HS thi đua đọc học thuộc lòng - HS thi đọc

bảng cộng, trừ 3, 4.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút)

* Mục tiêu: HS biết tự thành lập và học thuộc bảng trừ 5, biết làm tính trừ trong phạm vi 5.

- Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ .

*Cách tiến hành:Trần Thị Út20 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Làm bài tập: Anh có 4 cái ảnh, anh cho em 3 cái ảnh. Hỏi em còn lại bao nhiêu cái ảnh?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×