Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Lưu ý: GV cần chú ý tới HS cần quan tâm về cách đặt các số thật thẳng cột. HS thực hiện tốt các phép tính nêu được các bước đặt tính rồi tính.

* Lưu ý: GV cần chú ý tới HS cần quan tâm về cách đặt các số thật thẳng cột. HS thực hiện tốt các phép tính nêu được các bước đặt tính rồi tính.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS hát

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.- HS nhắc lại đầu bài2. Hoạt động thực hành: ( 29 phút) + HS xé dán hình: ngơi nhà, quả cam, hình

cây đơn giản.

* Mục tiêu: Củng cố được kiến thức, kĩ năng xé, dán giấy.

* Cách thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp

a. Học sinh kể tên các bài xé dán.- Hình chữ nhật,hình tam giác,hình

vng,hình tròn,hình quả cam,hình

cây đơn giản,hình con gà con.

- Học sinh nêu :

+ Cho HS nêu các bước xé dán một con vật

Bước 1 : Đếm ơ đánh dấu.

mà em u thích.

Bước 2 : Làm thao tác xé.

- Cách chọn màu giấy, cách vẽ mẫu.

 Bước 3 : Dán hình.

- Các bước xé giấy.

-Vài em bổ sung.

-Xé xong sắp xếp, dán lên tờ giấy nền và

trình bày sao cho cân đối, đẹp.

*Lưu ý:

- Đọc đề bài và nêu yêu cầu của bài.

- Cho HS đọc lại đề bài trên bảng và gợi ý

cho HS tự chọn một nội dung thích hợp với

mình.

- Cho HS xem lại hình mẫu các bài đã làm. - Các nhóm thực hành.

b. Học sinh thực hành theo nhóm: Mỗi

- Hồn thành sản phẩm.

nhóm chọn 1 sản phẩm xé dán, sau đó lên

-Trang trí cho đẹp.

trình bày dán vào bảng lớp.

- Giữ trật tự, khi dán cẩn thận, bôi hồ vừa

phải, tránh dây hồ ra bài, sách vở, quần áo.

-Thu dọn giấy thừa và rửa tay sạch khi

hoàn thành bài.

* Lưu ý:

- HS cần quan tâm xé, dán được ít nhất một - Cho lớp nhận xét các sản phẩm.

hình trong các hình đã học. Đường xé ít

răng cưa. Hình dán tương đối phẳng.

- HS xé tốt có thể xé, dán được ít nhất hai

hình trong các hình đã học. Hình dán cân

đối, phẳng. Trình bày đẹp. và có thể xé,

dán thêm những sản phẩm mới có tính sáng

- Học sinh quan sát và có ý kiến.

tạo.

c. Đánh giá sản phẩm: - Cho HS thi trưng

Tên GV...24Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019bày sản phẩm giữa các nhóm.

* Hồn thành:

- Chọn màu phù hợp với nội dung. Hình

cân đối.

- Cách ghép, dán đẹp.

- Bài làm sạch sẽ, màu sắc hài hoà, đẹp.

* Chưa hoàn thành:

- Đường xé khơng đều, hình xé khơng cân

đối, ghép, dán không cân đối.

* Giáo viên nhắc lại kỹ thuật xé kết hợp

nhận xét, công bố thi đua trên bảng.

4. Hoạt động vận dụng: (2 phút)

- Xé nhanh 1 hình đã học có kích thước

em thích ra giấy nháp.

- GV nhận xét ...

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- Về nhà cùng người thân tập xé lại các

hình đã học.

- Nhận xét tinh thần, thái độ học tập.

- Vệ sinh an tồn lao động .

- Chuẩn bị giấy ơ li để tiết sau học bài: "

Các quy ước cơ bản về gấp giấy".

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

* Lưu ý:

- GV cần đặc biệt quan tâm tới HS cần quan tâm xé , dán được các hình đã học xé ít

răng cưa. Hình dán cân đối , phẳng.

- HS thực hiện tốt có thể xé, dán được thêm hình đã học có hình dạng, kích thước

khác nhau.

-----------------------------------------------------------------SINH HOẠT TẬP THỂ :

I. MỤC TIÊU: HS cần làm:- Thấy được ưu - khuyết điểm trong tuần.

- Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.

- Thấy được phương hướng tuần tới.

- GD HS lòng biết ơn, kính trọng các thầy cơ giáo , những người đã dạy dỗ

mình nên người...

II. CHUẨN BỊ:- GV: Nội dung buổi sinh hoạt và phương hương hướng họat động của tuần

sau.

- HS: Ban cán sự lớp và các tổ trưởng chuẩn bị ND báo cáo.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:1. Lớp hát tập thể

2. Lần lượt ban cán sự lớp báo cáo hoạt động trong tuần:

- 3 tổ trưởng lên nhận xét các thành viên trong tổ và xếp loai từng thành viên.

- Tổ viên các tổ đóng góp ý kiến.

Tên GV...25Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019- Lớp trưởng lên nhận xét chung các bạn.

- GV nhận xét chung:

+ Nề nếp:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................+ Học tập:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................3. Phương hướng tuần sau:

- Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực hiện tốt nề nếp, vâng lời thầy cô, nói lời

hay làm việc tốt. Thi đua dạy và học thật tốt để chào mừng ngày 20/11 ngày nhà

giáo Việt Nam.

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................4. Lớp văn nghệ - múa hát tập thể các bài về chủ đề: " Ngày hiến chương các nhà

giáo Việt Nam".----------------------------------------------------------------------------------------Ngày 19 tháng 11 năm 2018

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

.......................................................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------Tên GV...26Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2018Tiếng Việt

BÀI 46 : ÔN- ƠN

I. MỤC TIÊU: HS cần làm:1. Kiến thức: Đọc được: ôn, ơn, con chồn, sơn ca; từ và câu ứng dụng.

- Viết được: ôn, ơn, con chồn, sơn ca

- Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Mai sau khôn lớn.

2. Kĩ năng: Vận dụng vào đọc , viết các tiếng, từ, câu trong bài học vào trong thực

tế.

3. Thái độ: Thấy được vẻ đẹp của môn Tiếng Việt.

4. Góp phần hình thành các năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học. năng lực giao

tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực ngôn ngữ.

II. CHUẨN BỊ:1. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên:

- GV : Tranh minh hoạ từ khố, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bảng con. vở Tập viết tập 1. Bộ đồ dùng tiếng việt 1.

2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận

nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

III / HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

TIẾT 1:III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS nghe hát bài: " Ước mơ xanh"

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV cho HS nghe hát bài"

Ước mơ xanh".

- HS nhắc lại đầu bài

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

* Mục tiêu: : Đọc được: ôn, ơn, con chồn, sơn ca; từ ứng dụng.

Tên GV...27Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019- Viết được: ôn, ơn, con chồn, sơn ca

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp

a. Dạy vần mới

- Ghi vần: ôn và nêu tên vần.

- Nhận diện vần mới học.

- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.

- Muốn có tiếng “chồn” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “chồn” trong bảng cài.

- Phân tích tiếng và đánh vần đọc trơn

tiÕng.

- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác

định từ mới.

- Đọc từ mới.

- Tổng hợp vần, tiếng, từ.

- Vần “ơn”dạy tương tự.- theo dõi.

- cài bảng cài, phân tích vần mới..

- cá nhân, tập thể.

- thêm âm ch đứng trc vn ụn.

- ghộp bng ci.

- cá nhân, tập thể.

- con chồn.- cá nhân, tập thể.

- cá nhân, tập thể.

* Nghỉ giải lao giữa tiết.b. Đọc từ ứng dụng

- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định

vần mới, sau đó cho HS đọc tiếng, từ có

vần mới.

- Giải thích từ: ôn bài, mơn mởn

*Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các từ,

Hs M3, M4 đọc trơn các từ tốt.

c. Viết bảng

- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ

cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.

- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.

* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng

vị trí, viết khoảng cách các chữ bằng con

chữ o. HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mền

mại.

3: Hoạt động ứng dụng: ( 2 phút)

- Cho HS thi đọc bài trên bảng .- cá nhân, tập thể.- HS quan sát để nhận xét về các nét,

độ cao.

- HS tập viết bảng con.- HS thi đọc.

- HS giãn tiết.TIẾT 2:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS nghe hát .

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV cho HS nghe.

- HS nhắc lại đầu bài

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

Tên GV...28Trường Tiểu học ...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Lưu ý: GV cần chú ý tới HS cần quan tâm về cách đặt các số thật thẳng cột. HS thực hiện tốt các phép tính nêu được các bước đặt tính rồi tính.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×