Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Qua nghiên cứu 49 bệnh nhân ngủ ngáy có viêm V.A và hoặc viêm amiđan được phẫu thuật từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018, tại Khoa Tai Mũi Họng - Mắt - Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế chúng tôi có một số kết quả sau:

Qua nghiên cứu 49 bệnh nhân ngủ ngáy có viêm V.A và hoặc viêm amiđan được phẫu thuật từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018, tại Khoa Tai Mũi Họng - Mắt - Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế chúng tôi có một số kết quả sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

323.1.1.2. Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổiBiểu đồ 3.2. Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi (n=49)

Nhận xét: Bệnh nhân ở nhóm tuổi trên 6 đến 11 chiếm tỷ lệ cao nhất (49%).

3.1.1.3. Phân bố bệnh nhân theo địa dưBiểu đồ 3.3. Phân bố bệnh nhân theo địa dư (n=49)

Nhận xét: Tỷ lệ bệnh nhân ở thành thị (65,3%) cao hơn so với tỷ lệ bệnh

nhân ở nông thôn (34,7%).333.1.2. Đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân viêm V.A. và hoặc viêm amiđan

mạn tính q phát

3.1.2.1. Triệu chứng tồn thân khi vào viện

Bảng 3.1. Triệu chứng toàn thân khi vào viện (n=49)

Triệu chứng toàn thânnTỷ lệ %Ngủ ngáy49100,0Thở khụt khịt4898,0Chán ăn3877,6Hay nôn khi ăn2551,0Sốt tái phát2346,9Cơn ngưng thở khi ngủ918,4Nhận xét: Triệu chứng toàn thân khi vào viện chiếm tỷ lệ cao nhất là ngủ

ngáy (100%), sau đó là thở khụt khịt (98%).

3.1.2.2. Đặc điểm lâm sàng các triệu chứng cơ năng trước phẫu thuật

Bảng 3.2. Triệu chứng cơ năng trước phẫu thuật (n=49)

Triệu chứng cơ năngnTỷ lệ %Đau họng tái phát3367,3Chảy mũi2959,2Ho2449,0Nghẹt mũi2142,9Nhận xét: Triệu chứng cơ năng thường gặp nhất là đau họng tái phát

chiếm 67,3%; sau đó là chảy mũi (59,2%) và ho (49,0%).3.1.2.3. Mức độ ngáy trước phẫu thuật

Bảng 3.3. Mức độ ngáy trước phẫu thuật ( n=49)

Mức độ ngáynTỷ lệ %34Độ 11122,4Độ 22244,9Độ 31632,749100,0TổngNhận xét: Đa số bệnh nhân có ngủ ngáy độ 2 (44,9%), khơng có ngủ

ngáy độ 3.

3.1.2.4. Triệu chứng thực thể

Phân bố bệnh nhân theo nguyên nhân gây ngáy:

Bảng 3.4. Phân bố bệnh nhân theo nguyên nhân gây ngáy (n=49)

Nguyên nhân gây ngáynTỷ lệ %V.A. quá phát1632,7Amiđan quá phát2040,8Cả hai1326,549100,0TổngNhận xét: Trong số 49 bệnh nhân ngủ ngáy vào viện, có 16/49 bệnh nhân

có V.A. quá phát, 20/49 bệnh nhân có amiđan quá phát, còn lại là kết hợp cả

hai bệnh.35Phân độ quá phát V.A.

Bảng 3.5. Phân độ quá phát V.A. (n=29)

Độ quá phát V.A.nTỷ lệ %Độ 100,0Độ 22172,4Độ 3827,6Độ 400,029100,0TổngNhận xét: Trong số 49 bệnh nhân vào viện thì có 29 bệnh nhân có VA

quá phát, trong đó VA quá phát độ 2 chiếm tỷ lệ cao nhất với (72,4%).

Phân độ quá phát amiđan

Bảng 3.6. Phân độ quá phát amiđan (n=33)

Độ quá phát amiđannTỷ lệ %Độ 1515,2Độ 21545,5Độ 31133,3Độ 426,133100,0TổngNhận xét: Có 33/49 bệnh nhân vào viện có amiđan quá phát, amiđan quá

phát độ 2 chiếm tỷ lệ cao nhất (45,5%), tiếp theo là độ 3 (33,3%) và độ 1

(15,2%).363.1.3. Khảo sát một số mối liên quan

3.1.3.1. Mối liên quan giữa mức độ ngáy và độ tuổi của bệnh nhân

Bảng 3.7. Mối liên quan giữa mức độ ngáy và độ tuổi của bệnh nhân (n=49)

Mức độ ngáy

Nhóm tuổi≤3>3–6

> 6 – 11

> 11 – 15

TổngTổngĐộ 1Độ 2Độ 3(%)(%)(%)0516(0,0)(83,3)(16,7)(100)05510(10,0)

9(50,0)

11(50,0)

4(100)

24(37,5)

2(45,8)

1(16,7)

6(100)

9(22,2)

11(11,1)

22(66,7)

16(100)

49(22,4)(44,9)(32,7)(100,0)(%)Nhận xét: Mức độ ngáy cao nhất là độ 2 và độ 3 gặp nhiều trong nhóm

tuổi > 6-11 tuổi. Trong đó nhóm tuổi >6-11 tuổi kèm mức độ ngáy độ 2 có tỷ

lệ cao nhất với 11/49 trường hợp (chiếm tỷ lệ 45,8%).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Qua nghiên cứu 49 bệnh nhân ngủ ngáy có viêm V.A và hoặc viêm amiđan được phẫu thuật từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018, tại Khoa Tai Mũi Họng - Mắt - Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế chúng tôi có một số kết quả sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×