Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Riêng biệt một số trường hợp bệnh nhân nằm viện điều trị 8 ngày là do bệnh nhân vào viện được điều trị trước mổ cho đỡ tình trạng sưng viêm amidan và V.A, một số trường hợp sau phẫu thuật có tình trạng sốt nhẹ và hoặc kèm đau nhiều nên người nhà muốn nằm

Riêng biệt một số trường hợp bệnh nhân nằm viện điều trị 8 ngày là do bệnh nhân vào viện được điều trị trước mổ cho đỡ tình trạng sưng viêm amidan và V.A, một số trường hợp sau phẫu thuật có tình trạng sốt nhẹ và hoặc kèm đau nhiều nên người nhà muốn nằm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Riêng biệt một số trường hợp bệnh nhân nằm viện điều trị 8 ngày là do bệnh nhân vào viện được điều trị trước mổ cho đỡ tình trạng sưng viêm amidan và V.A, một số trường hợp sau phẫu thuật có tình trạng sốt nhẹ và hoặc kèm đau nhiều nên người nhà muốn nằm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×