1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

3 HỢP NHẤT NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN (SCB), NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM TÍN NGHĨA (TNB) VÀ NGÂN HÀNG TMCP ĐỆ NHẤT (FCB) HÌNH THÀNH NGÂN HÀNH TMCP SÀI GÒN (SCB)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.03 MB, 37 trang )


Tiểu luận Luật Kinh TếGVHD: PGS.TS Bùi Xuân HảiHuy động tiền gửi

(2010)35.122 tỷ đồng25.546 tỷ đồng2.675 tỷ đồngDư nợ cho vay (2010)32.409 tỷ đồng25.993 tỷ đồng2.704 tỷ đồngHệ thống mạng lưới132 điểm giao dịch83 điểm giao dịch35Xếp hạng vị trí theo

qui mô tổng tài sản131826Thị phần huy động1,59% (đứng thứ 13)1,15% (đứng thứ 17)0,12% (thấp nhất)Thị phần tín dụng1,48% (đứng thứ 12)1,17% (đứng thứ 17)0,12% (thấp nhất)Tỷ lệ nợ xấu (2010)11,40%0,83%2,2%Hệ số an toàn vốn

(CAR năm 2010)10,32%Lợi nhuận sau thuế

(2010)43,54%278 tỷ đồng386 tỷ đồng108 tỷ đồng0,46%0,83%1,39%Tỷ suất lợi nhận (ROA

năm 2010)2.3.2 Thương vụ hợp nhất giữa 3 ngân hàng

Phương án hợp nhất:

Đề án hợp nhất ba ngân hàng trên được soạn thảo tháng 12/2011. Phương án hợp nhất theo đề

án này là 3 ngân hàng sẽ hợp thành một ngân hàng mới với tên gọi là Ngân hàng TMCP Sài Gòn

(SCB), sau khi hợp nhất 3 ngân hàng bị hợp nhất sẽ chấm dứt hoạt động. Ngân hàng sau hợp nhất

sẽ tiếp nhận và thực thi các quyền của chủ sở hữu đối với toàn bộ tài sản và chịu trách nhiệm về tất

cả các khoản nợ của ba ngân hàng bị hợp nhất. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 9T/2011 của ba

ngân hàng sẽ là cơ sở cho việc hợp nhất các số liệu kế toán và chuyển giao tài sản. Giá trị hợp nhất

của ba ngân hàng bị hợp nhất sẽ được chuyển giao cho ngân hàng mới vào ngày hợp nhất và vốn

điều lệ của ngân hàng mới sẽ bằng tổng vốn điều lệ của ba ngân hàng hợp nhất.

Nguyên tắc thực hiện hợp nhất:

Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu của ba ngân hàng bị hợp nhất thành cổ phiếu cuả ngân hàng mới là 1:1.

Vậy SCB mới có 10.583.801.040.000 đồng vốn điều lệ. Trong khi việc hoán đổi theo tỷ lệ 1:1 cổ

phiếu của ba ngân hàng bị hợp nhất được giao dịch với mức giá khác nhau trên sàn OTC. Cổ phiếu

SCB có giá 4.900 đồng/CP trước thời điểm công bố thông tin hợp nhất, cổ phiếu TNB và FCB hầu

như không có giao dịch trước khi công bố thông tin hợp nhất. Trong những tháng đầu năm 2011

TNB được chào bán với giá 7.700 đồng/CP, FCB 9.300 đồng/CP.

Quá trình thực hiện hợp nhất:Nhóm 10 – Đêm 4 – K22Trang32Tiểu luận Luật Kinh TếGVHD: PGS.TS Bùi Xuân HảiNgày 26/12/2011, Thống đốc NHNN chính thức cấp Giấy phép số 238/GP-NHNN về việc

thành lập và hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) trên cơ sở hợp nhất tự nguyện 3 ngân

hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng TMCP Đệ Nhất (Ficombank), Ngân hàng

TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank). Giá trị hợp nhất của ba ngân hàng bị hợp nhất sẽ

được chuyển giao cho ngân hàng mới vào ngày hợp nhất và vốn điều lệ của ngân hàng mới sẽ bằng

tổng vốn điều lệ của ba ngân hàng hợp nhất.

Trước đó Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo BIDV tham gia vào quá trình hợp nhất 3 ngân hàng

theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thời điểm hiện tại khoản vay NHNN

của ba ngân hàng hợp nhất là 2.196 tỷ đồng. Ngoài ra BIDV đã cho ba ngân hàng hợp nhất vay

tổng cộng 2.400 tỷ đồng. Như vậy phần góp từ nguồn của Nhà nước cho ba ngân hàng vay tại thời

điểm hợp nhất là gần 4.600 tỷ đồng (38,9% vốn chủ sở hữu của Ngân hàng mới). Theo công bố

chính thức, khi tham gia vào quá trình hợp nhất , BIDV sẽ đại diện cho phần vốn nhà nước đã cho

ba ngân hàng này vay.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân hàng hợp nhất) chính thức đi vào hoạt động từ ngày

01/01/2012. Kể từ ngày 1/1/2012, vốn điều lệ của Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (hợp

nhất) là 10.583.801.040.000 đồng (mười ngàn năm trăm tám mươi ba tỷ đồng tám trăm lẻ một

triệu không trăm bốn chục ngàn).

2.3.3 Nguyên nhân hợp nhất

Hiệu quả kinh doanh kém suất sinh lợn trên vốn chủ sở hữu của ba ngân hàng vào cuối năm

2010 lần lượt là là 5,9% (SCB), 9,89% (TNB), 5,04% (FCB) thấp hơn hẳn so với mức bình quân

của ngành ngân hàng là 10,53%.

Nợ xấu của cả 3 ngân hàng có xu hướng tăng cao.

Cả 3 ngân hàng đều thiếu hụt thanh khoản trầm trọng, huy động vốn vượt trần lãi suất theo

qui định của ngân hàng nhà nước.

Thực tế bà Trương Mỹ Lan và nhóm đầu tư của bà đứng sau nắm quyền sở hữu của Ngân

hàng trên và cả ba ngân hàng này điều tài trợ vốn cho nhiều hoạt động đầu tư khác nhau của các

doanh nghiệp đều do bà Trương Mỹ Lan và nhóm đầu tư của bà kiểm soát (Công ty TNHH Vạn

Thịnh Phát, Công ty CP ĐT Vạn Thịnh Phát, Công ty CP ĐT An Đông, Công ty CP ĐT Đại

Trường Sơn, Công ty TNHH Tân Thuận Nam, Công ty CP ĐT Tài Chính Việt Vĩnh Phú).

Để tránh phải cơ cấu bắt buộc theo yêu cầu của Ngân hàng nhà nước cả ba ngân hàng này tự

nguyện cơ cấu lại theo hướng hợp nhất 3 ngân hàng thành một ngân hàng mới.

2.3.4 Hoạt động của ngân hàng SCB sau một năm thực hiện hợp nhất

Mô hình tổ chức của SCB hiện tại: Hội đồng quả trị có 9 người (01 chủ tịch, 4 phó chủ tịch, 4

uỷ viên), Ban kiểm soát có ba người (01 trưởng ban, 02 thành viên), Ban điều hành có 9 người (01

tổng giám đốc, 08 phó tổng)

Nhóm 10 – Đêm 4 – K22Trang33Tiểu luận Luật Kinh TếGVHD: PGS.TS Bùi Xuân HảiKết quả kinh năm 2012 theo công bố của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB): Tính

đến 31/12/2012 tổng tài sản của SCB đạt gần 149.000 tỷ đồng, huy động vốn được hơn 106.000

tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng 88.166 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 82 tỷ đồng. Riêng huy động

vốn 2 tháng đầu năm 2013 tăng 7% so với cuối năm 2012 đạt 113.420 tỷ đồng. Số lượng điểm giao

dịch là 230 đơn vị trên cả nước.

Hiện nay, SCB đã đảm bảo an toàn tài sản của Nhà nước, chi trả bình thường các khoản tiền

gửi của nhân dân và thanh toán được hầu hết các khoản nợ vay tái cấp vốn của NHNN.

Là một trong những ngân hàng yếu kém và tham gia tái cơ cấu đầu tiên, đến nay SCB được

lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho rằng đã có những chuyển biến tích cực về thanh khoản. Ông

Nguyễn Văn Dũng - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP HCM lưu ý SCB cần cố

gắng hơn nữa để ổn định thanh khoản, cân đối trạng thái vàng, cơ cấu lại danh mục đầu tư, cơ cấu

mạng lưới hoạt động cũng như nâng cao quản trị điều hành.

Dưới sự giám sát của NHNN, SCB cũng đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp cơ cấu lại

tổng thể, bao gồm cả các khoản tiền vay/gửi của các TCTD và tổ chức tài chính nhận ủy thác của

TCTD theo Kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2013-2014 và phương án cơ cấu lại nợ thị trường 2 đã

được NHNN phê duyệt.

Vừa qua, NHNN cũng đã chủ trì cuộc họp với các TCTD chủ nợ của SCB để thống nhất

nguyên tắc cơ cấu lại khoản tiền vay/tiền gửi của các TCTD và tổ chức tài chính nhận ủy thác của

tổ chức tín dụng tại SCB.

Trước đó, công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Hapaco (IFM) đã có văn bản "kêu

cứu" về khoản tiền gửi tại SCB song quá hạn mà vẫn chưa được thanh toán hết (còn hơn 550 tỷ).

Phía SCB cho rằng việc chậm thanh toán là do chưa thống nhất được về mức lãi suất và NHNN

cũng có ý kiến cho SCB xử lý các món tiền gửi của IFM như tiền gửi liên ngân hàng. Đại diện

IFM tuy nhiên khẳng định việc phân loại món tiền của công ty này dưới dạng tiền gửi trên liên

ngân hàng là không có cơ sở, bởi IFM trước hết không phải là tổ chức tín dụng, không hoạt động

trên thị trường liên ngân hàng và không chịu quản lý của NHNN.

Dẫu vậy, thông tin từ NHNN phát đi chiều nay cho thấy SCB rõ ràng đã được sự đồng ý của

NHNN về cơ cấu lại các khoản tiền gửi của TCTD và tổ chức tài chính nhận ủy thác, không loại

trừ có IFM.

Ngày 19/3/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn số 1792/NHNNTTGSNH chấp thuận Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) được tăng vốn điều lệ từ

10.583.801.040.000 đồng lên 13.583.801.040.000 đồng thông qua hình thức chào bán cổ phiếu

riêng lẻ. Theo đó, cổ đông là tổ chức và cổ đông là cá nhân trong nước sở hữu từ 1% vốn điều lệ

của SCB tại thời điểm chốt danh sách (ngày 28/02/2013) là đối tượng được quyền mua cổ phần

tăng vốn điều lệ SCB trong đợt này.Nhóm 10 – Đêm 4 – K22Trang34Tiểu luận Luật Kinh TếGVHD: PGS.TS Bùi Xuân Hải Đánh giá về tình hình hoạt động SCB sau hợp nhất:

Kết quả hoạt động kinh doanh của SCB sau một năm hợp nhất chưa đạt được mục tiêu theo như kế

hoạch của đề án tái cơ cấu, chưa đáp ứng được kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư. Tuy nhiên

hoạt động kinh doanh có những chuyển biến tích cực đặt biệt là vấn đề thanh khoản đã được cải

thiện đáng kế. Hy vọng với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ

công nhân viên SCB trong những năm tới SCB có những bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc như

đề án tái cơ cấu đã vạch ra.Nhóm 10 – Đêm 4 – K22Trang35Tiểu luận Luật Kinh TếGVHD: PGS.TS Bùi Xuân HảiKẾT LUẬN

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng gặp đầy biến

động và khó khăn như hiện nay thì các hoạt động M&A là xu hướng tất yếu. Các doanh nghiệp yếu

kém cơ nguy cơ buộc phải sáp nhập, hợp nhất hoặc mua lại để nâng cao khả năng cạnh tranh, khắc

phục những khuyết điểm.

Để có một thương vụ thành công, các doanh nghiệp cần tìm hiểu pháp luật qui định như thế

nào về các loại hình M&A, chuẩn bị chu đáo chi tiết trong từng bước như tìm hiểu đối tác, tình

hình tài chính, thương hiệu, ký kết hợp đồng, văn hóa công ty. Các doanh nghiệp cần tìm hiểu một

cách tích cực là nhằm tập hợp và thống nhất sức mạnh để phát triển trong kinh doanh, tránh suy

nghĩ tiêu cực như phá sản, bị nuốt chửng, khả năng yếu kém.Nhóm 10 – Đêm 4 – K22Trang36DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật Doanh nghiệp năm 2005

2. Luật đầu tư 2005

3. Luật cạnh tranh 2004

4. Luật dân sự 2005

5. Luật chứng khoán 2006

6. Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010

7. Website: www.cafef.vn

8. Website: www.setp.edu.vn, Chương trình giảng dạy Fullbright

9. Website: www.vingroup.net, Tập đoàn vingroup

10. Website: www.masangroup.com, Tập đoàn Masan

11. Website: www.scb.com.vn, Ngân hàng TMCP Sài GònXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

×