Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Hình thức và yêu cầu của hoạt cảnh

- Hình thức và yêu cầu của hoạt cảnh

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Lớp 1: Cảnh xuất hiện .Cá Sấu đi tìm thức ăn trên sông; - Lớp 2: Cảnh hiện

ra Khỉ Con ở trên cây trò chuyện với Cá Sấu ở dưới sông; - Lớp 3: Cảnh Khỉ Con

nhảy lên lưng Cá Sấu;- Lớp 4: Cảnh Khỉ Con và Cá Sấu trò chuyện với nhau trên

sơng; - Lớp 5: Cảnh Khỉ Con ngồi trên lưng Cá Sấu để qua bên kia sông;- Lớp 6:

Cảnh Khỉ Con ngồi trên lưng Cá Sấu để quay về bờ;- lớp 7: Cảnh Khỉ Con nhảy lên

bờ, bỏ lại Cá Sấu bị lừa ở trên sông.

Với 2 bối cảnh chính xuất hiện trong câu truyện: Cảnh bờ biển và khu rừng

và Cảnh ở giữa biển. Ngoài ra còn xuất hiện thêm nhiều bối cảnh phụ như: bầu trời,

cây cối, biển, sóng biển...Cảnh bờ biển và khu rừng

Cảnh ở giữa biển

d. Tạo chuyển động cho nhân vật:

Để tạo ra các nhân vật Khỉ con và cá Sấu có thể chuyển động được như người

ta sẽ thiết kế các khung cảnh nhỏ ghép lại với nhau để tạo ra các hoạt cảnh từ các

khung cảnh chính theo kịch bản của câu truyện

+ Thể hiện kịch bản sư phạm trên máy vi tính

- Giao diện chính thiết kế khung cảnh của phần mềm KidPix gồm 3 phần: 1)

Thanh công cụ dọc chứa các công cụ đồ họa; 2) Thanh công cụ ngang chứa các

loại, các kiểu tương ứng với mỗi công cụ ở thanh dọc; 3) Vùng thiết kế khung cảnh.- Để tạo một khung tranh mới, trên thanh Menu ngang nằm phía trên phần mềm

ta chọn File/ New16Để tạo ra những bức trang phong cảnh đẹp ta có thể sử dụng công cụ

Backgrounds

thanh công cụ dọc.với rất nhiều bức trang phong cảnh khác nhau trong phần- Với công cụ Animations

ta có thể chèn thêm các hình động với một

khay thư mục chứa các loại hình động khác nhau.Ngồi những bức hình có sẵn trong phần mềm KidPix ta có thể đưa tranh ảnh

ở ngồi vào để tạo nên các khung cảnh bằng cách vào thực đơn Add/ chọn Add

Graphic.Cửa sổ Add Graphic hiện ra, ta chọn đường dẫn tới file ảnh, Click vào bức

tranh cần chọn:Chọn một trong số các chức năng hiển thị ảnh sau:

17Shrink/Stretch to Fit Canvas cho phép kéo rộng hoặc co bức tranh lại để

lấp đầy cả hình nền. Bức tranh có thể được kéo dài hơn kích thước thơng thường

của nó.

Fill Canvas Without Shrinking/Scaling là chức năng cho phép kéo rộng

hoặc co bức tranh để lấp đầy hình nền như nó có thể nhưng khơng kéo bức tranh

khỏi hình dạng của chúng và những cạnh của bức tranh có màu trắng.

Center at Original Size cho phép đặt bức tranh như kích thước thật của nó,

khơng phải kéo rộng hay co nó lại.

Repeat Many Times là chức năng tạo nhiều phiên bản bức tranh của bạn,

cho đến khi hình nền được lấp đầy.

Click chọn Open để chèn bức tranh vào phần mềm KidPix.Sau đó chèn thêm hai nhân vật Cá Sấu và Khỉ Con vào để tạo ra khung cảnh

Khỉ Con leo trèo trên cành cây và Cá Sấu ở dưới biển.Để chèn chữ vào trong khung cảnh ta sử dụng công cụ Text

công cụ dọc:trên thanhĐể lưu file KidPix vừa thiết kế ta dùng phím Ctrl + S hoặc vào thực đơn File

chọn Save As.

18Cửa sổ Save Picture As hiện ra, chọn đường dẫn để lưu file KidPix, đặt tên cho

file và nhấn vào nút Save để lưu lại.Như vậy ta đã hoàn thành việc tạo ra một khung cảnh Khỉ Con leo trèo trên

cành cây và Cá Sấu ở dưới biển để làm cảnh giới thiệu cho câu truyện Khỉ Con và

Cá Sấu bằng phần mềm KidPix.

Tương tự như trên ta sẽ thiết kế các khung cảnh nhỏ ghép lại với nhau để tạo

ra các hoạt cảnh từ các khung cảnh chính theo kịch bản của câu truyện Khỉ Con và

Cá Sấu sau:

Ta có bảng thiết kế các file KidPix để tạo nên các khung cảnh nhỏ tương

ứng cho mỗi khung cảnh chính của câu truyện Khỉ Con và Cá Sấu:

Khung

Nội dung

Thiết kế

File KidPix

cảnh123- Tạo ra 16 khung cảnh nhỏ với vị trí khác 2, 3, 4, 5, 6,

Cá Sấu đi tìm

nhau của Cá Sấu cùng với trạng thái đầu 7, 8, 9, 10, 11,

thức ăn trên

gật gù lên xuống trên sông để tạo nên hoạt 12, 13, 14,

sông

cảnh di chuyển trên sông của Cá Sấu.

15, 16, 17

- Tạo ra 21 khung cảnh nhỏ: với trạng thái 17, 18, 19,

Cá Sấu há miệng và ngậm miệng lại; cùng 20, 21, 22,

Khỉ Con ở trên

với trạng thái miệng, vị trí lên xuống khác 23, 24, 25,

cây trò chuyện

nhau trên cây cùng với đi vung vẩy của 26, 27, 28,

với Cá Sấu ở

Khỉ Con được đan xen vào nhau sẽ tạo nên 29, 30, 31,

dưới sơng

cảnh nói chuyện giữa Khỉ Con và Cá Sấu 32, 33, 34,

35, 36, 37

Khỉ Con nhảy - Tạo ra 4 khung cảnh nhỏ với tư thế: chuẩn 38, 39, 40, 41

lên lưng Cá bị nhảy, nhảy trên không, và đứng trên lưng

19Khung

cảnhNội dungThiết kếFile KidPixSấuCá Sấu của Khỉ Con.

- Tạo ra 4 khung cảnh nhỏ với trạng thái 42, 43, 44, 45

Khỉ Con ngồi

Khỉ Con ngồi trên lưng Cá Sấu ở các vị trí

trên lưng Cá

4

khác nhau của con sông để thấy được sự di

Sấu để qua bên

chuyển của Cá Sấu và Khỉ Con ra giữa

kia sông

sông.

- Tạo ra 17 khung cảnh nhỏ: với trạng thái 46, 47, 48,

Khỉ Con và Cá Cá Sấu há miệng và ngậm miệng cùng với 49, 50, 51,

Sấu trò chuyện trạng thái khn mặt thay đổi, đuôi ve vẩy 52, 53, 54,

5

với nhau trên của Khỉ Con đan xen trên lưng Cá Sấu tạo 55, 56, 57,

sơng

nên một hoạt cảnh nói chuyện với nhau của 58, 59, 60,

Cá Sấu và Khỉ Con.

61, 62

- Tạo ra 4 khung cảnh nhỏ: với trạng thái 63, 64, 65, 66

Khỉ Con ngồi

Khỉ Con ngồi trên lưng Cá Sấu ở vị trí khác

trên lưng Cá

6

nhau của con sơng để thấy được sự di

Sấu để quay về

chuyển của Cá Sấu từ giữa sông vào gần

bờ.

bờ.

Khỉ Con nhảy - Tạo ra 11 khung cảnh nhỏ với các tư thế: 67, 68, 69,

lên bờ, bỏ lại đứng trên lưng Cá Sấu, nhảy trên không, 70, 71, 72,

7

Cá Sấu bị lừa ở lên bờ và trèo lên cây của Khỉ Con.

73, 74, 75,

trên sơng

76, 77

Sử dụng Bảng trình chiếu trong KidPix để xây dựng câu truyện Khỉ Con

và Cá Sấu

Bảng trình chiếu trong phần mềm KidPix với chức năng trình chiếu ta sẽ

ghép các khung cảnh được thiết kế ở phần trên theo thứ tự để tạo ra câu truyện

Khỉ Con và Cá Sấu.

Để mở giao diện của bảng trình chiếu, ta ấn vào nút Go to Slide Show

ở góc phía dưới bên phải giao diện phần mềm KidPix hoặc chọn Go to

SlideShow trên thanh thực đơn Controls.20Giao diện của Bảng trình chiếu bao gồm:

1) Vùng chứa các Slide trình chiếu

2) Thanh công cụ dọc với ba nút

+ New SlideShow: để tạo một bảng trình chiếu mới.

+ Slide Transitions: Chứa các hiệu ứng cho bảng trình chiếu.

+ Play: để chạy trình chiếu.Chọn nút New SlideShow

nhấn vào nút tải tranh.để tạo một bảng trình chiếu mới, sau đóTìm đến nơi chứa file KidPix trong máy tính, chọn file cần chèn, nhấn

Open để chèn khung cảnh vào Silde.Khung cảnh đầu tiên của câu truyện Khỉ Con và Cá Sấu được chèn vàoSlide:

Để chọn hiệu ứng cho bảng trình chiếu ta chọn nút Transitions

Màn hình chỉnh sửa hiện ra21Để chỉnh sửa hiệu ứng và âm thanh của slide, click chọn vào hình mũi tên

nằm bên trái Slide

Màn hình Select Transition and Sound hiện ra với hai phần:

+ Transition: cho phép chọn hiệu ứng xuất hiện của slide.

+ Sound: chọn âm thanh xuất hiện cùng slide.

Nhấn chọn nút Preview để xem các hiệu ứng vừa chọn cho slide đó.Để chuyển slide ta chọn vào nút

nằm ở dưới mỗi Slide, màn

hình chuyển đổi hiện ra với chế độ Timer tự động chuyển slide sau một thời

gian nhất định do ta đặt (mặc định mỗi slide sẽ để ở chế độ tự động chuyển

slide sau 7 giây); Mouse Click là chế độ chuyển slide bằng cách click chuột;

Key Down là chế độ chuyển slide bằng cách dùng phím Down trên bàn phím

máy tính.Sau khi thiết kế xong, nhấn chuột vào nút Play

chiếu.

22để xem thử bảng trìnhTương tự đối với các khung cảnh khác ta chèn vào bảng trình chiếu theo thứ

tự khung cảnh được thiết kế ở phần trên sẽ tạo ra câu truyện Khỉ Con và Cá Sấu.

Để lưu bảng trình chiếu ta dùng phím Ctrl + S hoặc vào thực đơn File

chọn Save As, sau đó chọn nơi lưu và đặt tên cho file trình chiếu, nhấn nút Save

để lưu lại.Phân lời thoại cho các Slide trong bảng trình chiếu câu truyện Khỉ Con và Cá

SấuSTTSlideLời thoại câu truyện Khỉ Con và Cá Sấu3Câu truyện Khỉ Con Và Cá Sấu bắt đầu!

Một buổi sáng, Cá Sấu thấy đói bụng nó bắt đầu đi tìm

1  11 thức ăn. Nó đi hết bờ bên này sang bờ bên kia mà vẫn chưa

kiếm được miếng mồi nào. Bụng của nó thì sơi lên sùng sục.

Nó đói q rồi!

Bỗng nó nhìn thấy phía bờ xinh xắn có một chú Khỉ

12 17 Con đang vắt vẻo trên cành cây. Mắt Cá Sấu sáng rực lên, nó

vội vàng bơi ngay đến chỗ Khỉ Con giả bộ tươi cười nói:

Cá Sấu: Chào anh Khỉ! Anh đang làm gì ở đó vậy?

18  21422  25526  291267Khỉ Con: Tôi đang trèo cây, anh khơng thấy sao?Cá Sấu lại hỏi: Ở trên đó có nhiều hoa quả khơng, anh

cho tơi ăn với. Sáng nay tơi chưa ăn gì cả nên bây giờ đói quá.

Khỉ Con có vẻ hơi cáu, nó gắt gỏng.

30  33

Khỉ Con: Tơi còn chưa có gì vào bụng thì lấy đâu ra hoa

quả mà cho anh bây giờ. Thôi anh đi chỗ khác mà tìm.

Cá Sấu giả vờ ngây ngơ

Cá Sấu: Anh Khỉ ơi, lúc nãy tơi nhìn thấy ở bờ bên kia

34  37 có một vườn chuối chín ngon lành lắm mà tơi khơng sao vặt

được. Hay là tơi đưa anh sang đó, anh vặt chuối cho cả hai

chúng ta cùng ăn nhé.

23STTSlideLời thoại câu truyện Khỉ Con và Cá SấuNghe cá Sấu tán tỉnh như vậy Khỉ con sung sướng lắm

nó vội vàng leo lên lưng cá Sấu để qua sông.

Ngồi trên lưng cá Sấu, Khỉ con tưởng tượng đến quả

42  44 chuối vàng ươm sắp được ăn. Nó khe khẽ hát: là la la, lá la la,

9

là la la, lá la la…

Khi đến giữa sơng, Cá Sấu nói với Khỉ con:

Cá Sấu: Ha! Ha! Ha! Mi đúng là một Con Khỉ ngu ngốc

10 45  49

nhất trần đời! ở bờ bên kia làm gì có chuối. Ta lừa mi để bắt

mi ăn thịt đấy. hờ! hờ! hờ!

Nghe cá Sấu nói vậy, Khỉ con sợ hết hồn nhưng nó bình

tĩnh lại ngay và nói:

11 50  53 Khỉ Con: Anh ăn thịt tôi cũng được thơi, nhưng anh có biết

trong con người tơi cái gì là ngon nhất và bổ dưỡng nhất

không?

Cá Sấu ngơ ngác hỏi:

12 54  57

Cá Sấu: Là cái gì vậy?

Khỉ con: Là trái tim của tơi đấy. Nếu thiếu nó thì thịt tơi

rất hơi và khơng còn ngon nữa. Nhưng thật đáng tiếc là hôm

13 58  61

nay tôi lại để trái tim của mình ở nhà mất rồi. Hay là anh chở

tôi quay về, tôi sẽ lấy cho anh.

Cá Sấu nghe thế tưởng thật, nó suy nghĩ: “Thơi đằng

14

62

nào thì mình cũng đói bụng lâu rồi chờ thêm một lúc nữa cũng

chẳng sao”.

Nghĩ vậy cá Sấu vội vàng đưa Khỉ con quay về nhà để

15 63  66

lấy trái tim.

Vừa đến bờ, Khỉ con nhanh chân nhảy phắt lên cây. Biết

mình đã thốt nạn, Khỉ con n chí nói với cá Sấu:

16 67  70 Khỉ con: Đồ cá Sấu ngốc ngếch! Hà! hà! hà!... khơng có trái

tim thì làm sao mà sống được cơ chứ. Tim đang đập trong

ngực tơi đây này. Ơi... thật là ngốc nghếch!

Bây giờ Cá Sấu mới biết mình bị mắc lừa Khỉ con

nhưng cũng đành chịu. Xấu hổ q! Nó ơm cái bụng đói meo

17 71  77

lủi mất.

Câu truyện cô kể đến đây là hết rồi!

+ Xem xét, điều chỉnh, thể hiện thử (dạy thử)

- Chạy thử trên máy vi tính (chạy thử từng phần và toàn bộ các slide để điều

chỉnh những sai sót về nội dung, kỹ thuật).

838  4124- Sau khi điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện lại lần cuối và ghi vào đĩa CD hoặc

ổ cứng của máy vi tính.

+ Viết bản hướng dẫn sử dụng

- Kỹ thuật sử dụng (cách mở đĩa, mở bài giảng...)

-Ý đồ sư phạm của từng phần bài giảng, từng Slide được thiết kế trên máy vi tính.

4.3.2.2. GV sử dụng kho tư liệu có sẵn của phần mềm để thiết kế những

câu truyện sáng tạo theo các chủ đề khác nhau

Trong kho tư liệu của phần mềm có rất nhiều dữ liệu cho phép GV có thể

thiết kế nhiều câu truyện với các nội dung khác nhau theo những chủ đề khác nhau.

4.3.2.2.1: Hướng dẫn sử dụng kho tư liệu:

* Sử dụng Hình nền:

GV có thể nhấp chuột vào biểu tượng hình nền Backgrounds

để tạo ra

những bức tranh phong cảnh đẹp khác nhau trong phần thanh cơng cụ dọc* Sử dụng Hình động và Băng keo hình ảnh:

Để thiết kế các nhân vật, hình ảnh cho câu truyện, GV có thể sử dụng Nhấp

chuột vào biểu tượng của băng keo hình ảnh

. Tại đây, GV có thể tạo ra

những đồ vật, nhân vật, hình ảnh đẹp hết sức phong phú. trong phần thanh công cụ

dọc như: Các loại động vật, thực vật, các loại phương tiện đi lại, đến các loại đồ

chơi, đồ ăn bánh kẹo, trái cây...

Với cơng cụ Animations

ta có thể chèn thêm các hình động với một

khay thư mục chứa các loại hình động khác nhau trong phần thanh cơng cụ dọc

như: một số loại động vật, cây, hoa, những hình nghệ thuật. những nhân vật thần

thoại, huyền bí như Tiên, Phật, nàng Tiên cá, ông Rồng, Thầy phù thủy, tên cướp

biển. Những hoạt động lễ hội, lễ kỷ niệm, một số các hiện tượng khoa học thiên

nhiên…* Sử dụng cơng cụ đóng dấu:25Để thiết kế các nhân vật, hình ảnh cho câu truyện GV còn có thể sử dụng cơng

cụ đóng dấu. Nhấp chuột vào biểu tượng cơng cụ đóng dấu.Mũi tên đi

lênKhay thư mụcKích

thướcBiên tập

mẫuMẫu hìnhMũi tên đi

xuốngTại đây, GV có thể tạo ra những đồ vật, nhân vật, hình ảnh đẹp hết sức phong

phú. trong phần thanh công cụ dọc như: Các loại động vật, thực vật, các loại

phương tiện đi lại, đến các loại đồ chơi, đồ ăn bánh kẹo, trái cây...

* Sử dụng âm thanh:

Giáo viên cũng có thể đưa thêm những đoạn nhạc, âm thanh có sẵn trong thư

viện của phần mềm vào bức tranh của mình bằng cách:

- Nhấp chuột vào nút

trên thanh cơng cụ.

- Nhấp chuột vào hình đại diện của từng âm thanh trên khay để nghe thử.

4.3.2.2.2. Ví dụ minh họa

- Tên câu chuyện và nội dung câu chuyện

Tên câu chuyện: “Sinh nhật Thỏ hồng”

Nội dung truyện: Truyện “Sinh nhật Thỏ hồng” ca ngợi tình bạn trong sáng,

đáng yêu, đầy tính nhân văn. Truyện kêu gọi tất cả mọi người hãy sống đoàn kết,

thương yêu chia sẻ cùng nhau để trái đất đất luôn luôn đầy ắp tiếng cười. Hạnh

phúc và niềm vui luôn tràn ngập trong mỗi ngôi nhà của chúng ta.

- Định hướng thiết kế

+ Đề xuất ý tưởng: Chúng tôi lựa chọn truyện “Sinh nhật Thỏ hồng” bởi lẽ

đây là một chủ đề xã hội thuộc một trong 9 chủ đề của chương trình mầm non đang

giảng dạy. Các nhân vật trong truyện được thiết kế sẵn trong kho tư liệu của phần

mềm nên rất dễ cho cô giáo và trẻ mầm non tiện theo dõi và thiết kế. Truyện gần gũi

với trẻ nhỏ mà mang tính giáo dục sâu sắc.

+ Xây dựng kịch bản sư phạm cho việc thiết kế câu chuyện trên máy tính

a. Chuẩn bị kịch bản hoạt cảnh

- Chuyển thể câu truyện dưới dạng kịch bản (xem phần phụ lục)

- Hình thức và yêu cầu của hoạt cảnh

Thứ nhất : Các nhân vật phải thật ngộ nghĩnh phù hợp với nội dung truyện

và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi

26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Hình thức và yêu cầu của hoạt cảnh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×