Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1.2. Về phân loại phần mềm dạy học.

Theo giáo trình tin học cơ sở do Hồ Sĩ Đàm chủ biên trong chương 8 “phần

mềm máy tính” đã giới thiệu một số loại phần mềm (PM) sau: Phần mềm ứng

dụng; Phần mềm cơng cụ (PMCC); PM hệ thống; PM tiện ích (utility).

Theo [2], ta có thể liệt kê một vài tiêu chí phân loại PM như sau:

+ Phân loại theo đối tượng sử dụng

Theo tiêu chí này, phần mềm giáo dục sẽ được phân loại theo kiểu, số lượng

và loại người dùng. Người dùng cũng có thể phân loại theo số lượng: PM dùng cho

một người (single user) hoặc một nhóm người (group users).

+ Phân loại công cụ - nội dung.

Theo tiêu chí này, phần mềm được phân loại theo cách nó tạo ra nội dung hỗ

trợ giáo dục. Phân biệt 2 loại phần mềm chính.

*Phần mềm cơng cụ: Khơng trực tiếp cung cấp nội dung cho bài học, bài

giảng cụ thể, chỉ cung cấp các công cụ làm việc. Với các công cụ này, người dùng

sẽ tự tạo ra nội dung cụ thể cho bản thân mình. Các phần mềm điển hình loại này

như: Phần mềm PowerPoint – cơng cụ thiết kế các trình diễn dùng làm bài giảng

điện tử rất tiện lợi.

Phân loại công cụ chung – Công cụ đặc thù

Theo [11] Với các PMCC, Có thể phân chia thành 2 nhóm phần mềm cơng

cụ chính:

- Phần mềm cơng cụ chung: Là các PMCC không mang đặc thù của bất kỳ

môn học nào. Các PMCC chung thông thường được nhiều người sử dụng để tạo các

nội dung hoặc bài giảng không đặc thù riêng cho một chuyên ngành kỹ thuật hẹp.

- Các Phần mềm công cụ chuyên dụng: là các PMCC chuyên dùng để thiết

kế các mô phỏng hoặc bài giảng đặc thù riêng cho một môn học hoặc một chuyên

ngành nhất định, do vậy thường chỉ được dùng trong một phạm vi không rộng rãi

như các PMCC chung.

* Các phần mềm chuyên dụng: để kiến tạo và thiết lập các bài giảng điện tử

dành riêng cho giáo viên. Các PM này phần lớn hỗ trợ một số chuẩn của e-Learning

đặc biệt là chuẩn SCORM hiện đang được khá nhiều quốc gia trên thế giới công nhận

1.2. Phần mềm dạy học hỗ trợ hoạt động kể chuyện trong trường mầm non.

Với giáo viên:

+ Giải phóng sức lao động cho các cô;

+ Giảm tải thời gian làm việc; +

Nâng cao nghiệp vụ sư phạm; + Tiếp xúc với nền khoa học hiện đại tiên tiến. Phát

triển năng lực sử dụng CNTT của các cô

Với trẻ nhỏ:

+ Là phương tiện để mở rộng kiến thức về MTXQ; về cuộc sống; về thiên

nhiên; về xã hội…cung cấp một lượng từ mới bao gồm nhiều từ loại khác nhau như

3danh từ; động từ gợi cảm, tính từ gợi cảm, các trạng từ thể hiện các trạng thái hành

động của nhân vật và kích thích hoạt động nói năng, phát triển vốn từ cho trẻ để từ

đó giúp trẻ tiếp thu và học từ mới một cách dễ dàng. Ngồi ra, còn phát triển khả

năng cảm thụ ngôn ngữ văn học, tác phẩm văn học cho trẻ...

1.3. Đặc điểm tâm lý trẻ 5 - 6 tuổi với việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Nghiên cứu sự phát triển tâm lí, sinh lí của trẻ 5 - 6 tuổi có ảnh hưởng tới

việc ứng dụng công nghệ thông tin, chúng tôi quan tâm đến các đặc điểm sau:

Về tri giác, trí nhớ, tư duy, cảm xúcvà thẩm mỹ.

1.4. Chương trình mẫu giáo 5-6 tuổi hiện nay và những yêu cầu khi ứng

dụng phần mềm thiết kế câu chuyện

1.4.1. Hoạt động kể chuyện với trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi:

+ Kể chuyện có ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ rất lớn.

Qua hoạt động kể chuyện, ở trẻ sẽ hình thành và phát triển năng lực cảm thụ

nghệ thuật, trí tưởng tượng, tình cảm đạo đức, thị hiếu thẩm mỹ đặc biệt là hình

thành và phát triển ngôn ngữ nghệ thuật.

+ Nếu GV tổ chức tốt hoạt động kể chuyện thì sẽ góp phần phát triển ngôn

ngữ, giúp trẻ phát hiện ra những cái mới, những cái ẩn giấu trong các sự vật, hiện

tượng xung quanh một cách chủ động, sáng tạo, trong đó, việc tổ chức mơi trường

ngơn ngữ tích cực cũng như việc chuẩn bị đồ dùng, trang thiết bị phù hợp giữ vai

trò rất quan trọng. Đặc biệt là những TBDH hiện đại có ứng dụng CNTT.

1.4.2. Định hướng ứng dụng CNTT chung vào hoạt động kể chuyện cho trẻ

mẫu giáo lớn trong chương trình giáo dục mầm non hiện nay

Định hướng ứng dụng CNTT vào hoạt động kể chuyện cho trẻ 5-6 tuổi có

những mục tiêu cụ thể sau: với trẻ 5 – 6 tuổi mục tiêu trong lĩnh vực phát triển ngơn

ngữ: Có khả năng lắng nghe, hiểu lời nói trong giao tiếp hằng ngày; Có khả năng

biểu đạt bằng nhiều cách khác nhau như: lời nói, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ và diễn đạt

câu phải rõ ràng, giao tiếp có văn hóa trong cuộc sống hằng ngày. Khả năng nghe và

kể lại sự việc, khả năng cảm nhận vần điệu, nhịp điệu của bài thơ, ca dao, đồng dao

phù hợp với lứa tuổi. Ngồi ra trẻ còn phải có một số kỹ năng ban đầu về việc đọc

và viết… Tất cả những định hướng đó sẽ tạo cho trẻ những năng lực cần thiết giúp

trẻ học tốt khi vào học lớp 1.

+ Về nội dung: Nội dung chương trình được xây dựng theo các lĩnh vực phát

triển trong đó lĩnh vực phát triển ngơn ngữ gồm 3 nội dung: nghe, nói, làm quen với

đọc, viết. Theo đó, việc GV chuẩn bị đồ dùng để tổ chức các hoạt động kể chuyện

cho trẻ bao gồm nhiều đồ dùng trực quan khác nhau tuỳ theo điều kiện của trường,

lớp học bao gồm các đồ dùng do GV tự tạo, các đồ dùng phương tiện kĩ thuật hiện

đại...

4+ Về phương pháp giáo dục: Sử dụng phần mềm thiết kế câu chuyện cần

đảm bảo các phương pháp giáo dục mẫu giáo nói chung: “Phương pháp giáo dục

phải tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá mơi trường xung

quanh dưới nhiều hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu, hứng thú của trẻ theo

phương châm “chơi mà học, học bằng chơi”. Theo đó, các phương pháp để tổ chức

kể chuyện cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi cũng gồm 4 nhóm phương pháp cơ bản nằm

trong hệ thống phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ nói chung, cụ thể: Nhóm

phương pháp thực hành trải nghiệm bao gồm phương pháp dùng trò chơi, nêu tình

huống có vấn đề, luyện tập; Nhóm phương pháp trực quan minh họa (quan sát, làm

mẫu, minh họa); Nhóm phương pháp dùng lời nói; Nhóm phương pháp giáo dục

bằng tình cảm và khích lệ; Nhóm phương pháp nêu gương - đánh giá.

+ Về hình thức giáo dục: Hình thức tổ chức hoạt động kể chuyện cho trẻ :

theo chương trình GDMN có các hình thức tổ chức theo mục đích và nội dung

giáo dục (trên hoạt động học, hoạt động vui chơi, hoạt động ở mọi lúc mọi

nơi..), theo vị trí khơng gian (tổ chức hoạt động trong phòng, lớp), theo số

lượng trẻ (cả lớp, nhóm, cá nhân). Tổ chức hoạt động kể chuyện cho trẻ hợp lí

giữa các hình thức hoạt động cá nhân, theo nhóm nhỏ và cả lớp, phù hợp với

độ tuổi của nhóm/lớp, với khả năng của từng trẻ, với nhu cầu và hứng thú của

trẻ về điều kiện thực tế.

1.5. Một số lưu ý khi cho trẻ mầm non tiếp xúc với máy tính

* Cách thức

- Giáo viên sử dụng, trẻ theo dõi; Giáo viên làm mẫu, trẻ làm theo

- Giáo viên gợi ý, đưa câu hỏi, trẻ trực tiếp thao tác trên máy

- Trẻ tự chơi và sáng tạo, giáo viên quan sát

* Thời lượng

- Do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, trẻ 5- 6 tuổi chỉ được tiếp xúc với máy vi

tính tối đa khơng q 45 phút để trẻ đảm bảo về sức khỏe và giữ gìn đơi mắt, tránh

các bệnh về mắt.

* Nội dung

- Bám sát chương trình giáo dục mầm non để lựa chọn nội dung và hoạt

động phù hợp với các lĩnh vực phát triển của trẻ

- Ứng dụng CNTT phải có chủ đích, mỗi lần trẻ tiếp xúc, giáo viên cần xác

định trẻ tiếp thu được 1 đến 2 vấn đề cụ thể không tràn lan, ôm đồm

- Tránh cho trẻ tiếp xúc với các hình ảnh khơng phù hợp như hình nhòe

nhoẹt, khơng rõ nét và khơng cho trẻ tham gia các trò chơi, hình ảnh mang tính

nhạy cảm người lớn, bạo lực.

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN

2.1. Tổng quan một số một số phần mềm công cụ thường được giáo viên

mầm non sử dụng trong trường mầm non.

2.1.1. Phần mềm công cụ chung.

5Phần mềm Microsoft Office (PowerPoint):

Hệ thống

thanh công

cụSlide, nơi chứa các

thơng tin cần trình diễnHệ thống trực

tuyếnHệ thống

thực đơn

lệnhHệ thống các

file trình chiếu

đã cóCác slide đã

tạo đượcTạo một file

mớiHộp ghi chú

cho từng

slideHệ thống

thanh cơng

cụHình 1: Giao diện phần mềm Microsoft Office PowerPoint

Chức năng của phần mềm:

- Trình chiếu, trình diễn (Slide)

- Siêu liên kết

- Phối hợp họat hình :

- Hiệu ứng chuyển động

Ưu điểm của phần mềm:

- Dễ sử dụng. Tạo được hiệu ứng chuyển động theo một số mẫu cho sẵn: xoay,

lật hình, mở trang, chú thích…

- Có các slide để tạo và trình diễn bài giảng. Tạo các forms trên một slide

- Link được với các phần mềm khác.

- Đưa được Video, âm thanh, hình ảnh vào.

Những hạn chế của phần mềm:

- Chưa có thiết kế sẵn bộ công cụ tạo các câu truyện cho trẻ mầm non.

- Chưa có thư viện tư liệu dành riêng cho giáo dục mầm non của Việt Nam

2.1.2. Phần mềm công cụ đặc thù môn học

2.1.2.1. Phần mềm Kid Pix: Kidpix bao gồm 2 giao diện chính:

Giao diện 1: Là phần chứa các công cụ đồ họa tạo nên những bức tranh.

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×