Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lễ Khánh thành từ đường.

Lễ Khánh thành từ đường.

Tải bản đầy đủ - 0trang

1 miếng gỗ Vang:29Cách làm: Đem về chẻ nhỏ rồi mới cho vào mưa ngâm cách 3

ngày 3 đêm đêm là được chứ không được đun là Vang bị chết

không thể có màu đỏ được.

- Lấy 5 thứ Đất trộn lẫn vào làm thật nhỏ rồi cho 5 nước và

nước Vang, 1 bát Cháo ước lượng cho vừa sánh chia ra 5 phần

đặt sẵn vào Mâm để khi cúng xong Thầy làm phép Điền hoàn

Long mạc

- Đào sẵn 4 phương và ở giữa khu đất mỗi nơi 1 hố sâu 40 cm

rộng 20 cm để cho Phù tưới Nước xuống điền hồn.

* Cúng Tiếp linh.

Lễ: 2 lễ Xơi - Chè, 2 đĩa oản bột, 2 đĩa hoa, 2 đĩa Quả. (1 lễ

Xôi Thịt Trầu Rượu, Trà, Thuốc ).

* Cúng Phật.

Lễ: 2 lễ Xôi - Chè, 2 đĩa oản bột, 2 đĩa oản gạo, (1 lễ Xôi Thịt

Trầu Rượu, Trà, Thuốc ).

Lục vị trà.

- 5 gam Cam Thảo, 20 quả Táo Tầu, Bạch Đàn 1 miếng, 1 gói

Trè Búp, 1 gam Quế Quan, 1 gam Trầm Hương.

Cách làm: Cho tất cả vào sắc lấy nước dót vào chuyên chén

dâng vào tuần cúng Phật.

* Phóng sinh.

- Chim, cá, trạch, cua, ốc, hến vvv. (đại loại là mua những thứ

mà nó sắp bị con người sát hại về thả ra kéo dài sự sống cho

nó để mình cầu phúc.)

ich, cua, ốc, hến.v.v.v ( đại loại là mua những bị

con người37

sát hại về thả ra kéo dài sự sống ti

cầu phúc. )* Tụng kinh

Lễ: Tiền gạo, nến, 2 lễ Xôi - Chè, 1 đĩa cam, 1 đĩa táo, 7 chai

nước lọc, 1 đĩa oản bột, 9 ngọn Nến, 7 chiếc Quạt Giấy, 7

chiếc Khăn Mặt, 7 bánh Xà Phòng.

* Thí Thực. (Chúng Sinh)

- Lễ: 1 lễ Xôi - Chè, 1 đĩa oản bột, 1 nải quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa

hoa, (1 lễ Xôi Thịt Trầu Rượu, Trà, Thuốc ). Quần, áo, giấy

Tiền, Bánh Đa, ổi, Mía, Bánh Mỳ, Bimbim, Bỏng Nẻ, 1 xoong

cháo

Cúng an vị Tổ Tiên.

Lễ: 4 mâm cơm cúng, 4 lễ Xôi - Chè, 4 cơi trầu têm, 4 khay

nước trà cúng, 4 chai rươu.

Hoá Y. (đốt Mã)

- Lễ: 1 đĩa Xôi, 1 đĩa Chè, 5 phẩm oản Gạo, 1 cơi trầu rượu, 1

đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa

hoa, 1 gói Trà, 1 bao Thuốc lá (sắm cho chân linh chính và các

cụ quần áo tùy theọ gia đình)

Mã các đàn.

Đàn trấn trạch.

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đôi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi, 5

ngân Vàng 5 màu, 5 con Rồng.

Đàn Tiếp Linh.

1 cỗ Mũ, Ngựa (màu đỏ),

38Đàn Hoá Y.

1 cỗ Mũ, Ngựa (vàng)

Lễ chung.

10 nải Chuối, 10 đĩa Hoa, 20 đôi Nến cốc, 5 hộp Hương Vòng,

(Táo, Lê, Cam, Xồi các loại ) mỗi thứ 5 kg ( Huệ, Cúc,

Hồng ) Giấy Tiền các loại ( tiền Đinh, tiền Vàng Hà Nội loại

to ) mỗi thứ 10 dây, Bánh, Kẹo, thuốc lá, trà khơ, Bia, két Bò

Húc, Cơka, nước Bí Đao, nước Lavie, 20 nắm Hương Hà Nội.

Lễ tất.396. Nghi lễ khánh trạch - điền hoàn.

* Cúng Phật - Khánh trạch.

- Lễ: 10 phẩm oản gạo, 3 đĩa xôi, 3 đĩa chè, 3 lọ Hoa, 2 đĩa

Quả, 10 phẩm Oản Bột, 1 đĩa xôi to, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu,

1 cơi trầu cau chẽ, Bát Tô Cháo, 1 đĩa Nẻ, 1 đĩa gạo, 1 đĩa

Muối, 1 cốc nước Ngũ Vị.

* Lễ đền hoàn Long mạch.

- Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1

nải quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa.

5 thứ đỗ: Đỗ Xanh, đỗ Đỏ, đỗ Trắng, đỗ Vàng, đỗ Đen ( mỗi

thứ 9 hạt và 9 chiếc Kim Khâu Len )

5 thứ đất: Đất Đình, đất Chùa, đất Ngã Ba, đất Chợ, đất Ngân

Hàng.

5 thứ Nước: nước đọng Trên Lá Sen ( nếu khơng có thì thay

bằng nước nồiđáy chõ Xơi ) nước trong lòng Đò hoặcThuyền, nước Ngã Ba Sơng, nước Cửa Ngòi, nước Dừa, 1 gói

hàn the, 1 bát ô tô cháo hoa

5 cuộn chỉ: Đủ 5 màu loại 300m (xanh, đỏ, trắng, vàng, tím )

1 miếng gỗ Vang: đem về chẻ nhỏ đun nước xôi để âm ấm rồi

mới cho vào ngâm, cách 1 đêm là được, chứ khơng được đun

là Vang bị chết khơng thể có màu đỏ được.

- Đào sẵn 4 hướng và ở giữa khu mới xây mỗi nơi 1 hố rộng

20cm sâu 30cm để cho phù xuống hoàn Long Mạch.

40* Tụng Kinh Dược Sư.

- Lễ: 1 đĩa cam, 1 đĩa táo, 7 chai nước lọc, 1 đĩa oản bột, 9

ngọn Nến, 7 chiếc Quạt Giấy, 7 chiếc Khăn Mặt, 7 bánh Xà

Phòng.

Phóng sinh.

Lễ: Chim, cá, trạch, cua, ốc, hến.v.v.v ( đại loại là mua những

thứ mà nó sắp bị con người sát hại về thả ra kéo dài sự sống

cho nó để mình cầu phúc.)

Thí thực. (Cúng chúng sinh đất mới nên sắp nhiều)

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa, các loại quả cúng chúng sinh, giấy

tiền các loại và tiền Vãng Sinh, Quần áo, 3 ngìn Vàng

* Cúng Gia Tiên.

Lễ: 2 đĩa Xôi, 2 đĩa Chè 2 mâm cơm cúng, 2 cơi trầu têm, 2

khay nước trà cúng, 2 chai rượu.

Ghi chú: cốt bát Hương gói gồm có ( 1 chiếc Gương tròn 10

cm, 1 phân Vàng, 1 phân Bạc, 1 hạt ngọc Trai, 1 hạt Mã Não,

1 miếng San Hô, 1 hạt Hổ Phách, 1 chiếc Bút lơng viết Kính

mà khơng xố được) - (( lấy cát đen mịn rửa sạch phơi khô

đun nước ngũ vị tẩm vào lại phơi khô tiếp, đốt Trấu ủ cho

thành tàn Trắng dần mịn trộn lẫn vào với Cát để đóng vào bao

bốc bát hương , nếu nhiều bát làm tăng thêm lên để thừa càng

tốt))

41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lễ Khánh thành từ đường.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×