Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nghi thức sắm lễ khánh thành chùa

Nghi thức sắm lễ khánh thành chùa

Tải bản đầy đủ - 0trang

Vang bị chết khơng thể có màu đỏ được.

- Đào sẵn 4 hướng và ở giữa khu mới xây mỗi nơi 1 hố rộng

20cm sâu 30cm để cho phù xuống hồn Long Mạch.

* Nhập cốt Tượng và Lơ Hương.62Ghi Chú: Mỗi pho Tượng và Bát Hương gồm (Vàng, Bạc,

Ngọc Trai, Mã Não, San Hô, Hổ Phách, mỗi pho Tượng 1

miếng Gương 2cm, mỗi bát Hương 1 Gương tròn l0cm)

Đốt 1 thúng tro Trấu ủ cho tàn Trắng, đãi sạch 1 thúng Cát

Đen phơi khô đun nước Ngũ Vị tẩm vào rồi phơi khơ tiếp

xong trộn lẫn vói tro Trấu đựng vào bao để bốc bát Hương

(làm thừa ra thì tốt chứ thiếu là không hay)

* Cúng Phát tấu.

Lễ: 1 mâm xôi, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ 5

quả, 1 lễ Trà - Thuốc, 1 đĩa quả, 1 đĩa Oản bột, 1 đĩa Oản Gạo,

5 bát cơm lồng ( trứng, đũa bông ), 5 chiếc gương, 5 chiếc

lược, 5 con rao, 5 cái kéo, 5 chiếc quạt giấy, 5 bao thuốc lá, 5

hộp chè, 5 gói thuốc lào, 5 chiếc bật lửa, 5 chiếc khăn mặt, 5

bánh xà phòng, 5 chiếc bút lơng, 5 bánh mực tàu, 5 gói kẹo,

20 mét vải đỏ, 1 đĩa gừng lát mỏng có muối, 5 quyển sổ, 5

chiếc bát có nắp để đựng bát vị thang, 5 chiếc Ơ, 5 đôi Dép, 1

chiếc khăn mặt sấp nước đặt vào chiếc đĩa.

Bát vi thang.

- 1 miếng Bạch Đàn, 5 lá Hoắc Hương, 1 gam Quế Quan, 1

gam Xuyên Khung 1 chén, Mật Ong, 1 gói Đỗ Xanh đãi vỏ, 5

nụ Đinh Hương, 5 lát Gừng Tươi.

- Cách làm: Cho tất cả những vị thuốc vào sắc lấy nước, sau

bỏ đỗ xanh vào đun nhừ mới cho Mật Ong và 1 thìa Đường

vào đun sơi múc vào 5 chiếc Bát có nắp đậy kín dâng lên đàn

Phát Tấu.

63Nghỉ trưa.64* Cúng Phật.

Lễ: 20 phẩm oản gạo, 3 mân xôi chè, Hoa Quả, Oản Bột, (lễ

mặn Xôi Thịt, Trầu, Rượu, Trà, Thuốc dâng các ban thờ

Thánh)

Lục vị trà

- 5 gam Cam Thảo, 20 quả Táo Tầu, Bạch Đàn 1 miếng, 1 gói

Trè Búp, 1 gam Quế Quan, 1 gam Trầm Hương.

Cách làm: Cho tất cả vào sắc lấy nước dót vào bồ chuyên chén

mới dâng vào tuần cúng Phật.

Lễ sám tạ Long Thần.

- Lễ: 1 đĩa Xôi, 1 đĩa Chè, 1 đĩa hoa, 1 đĩa Quả, 1 đĩa Oản bột,

1 đĩa Oản gạo, 1 cơi Trầu - Cau, l chai Rượu, 1 gói Trà, 1 bao

Thuốc, 1 đĩa Xôi, 1 lễ Mặn to.

Tụng Kinh Dược Sư.

Lễ: 1 đĩa cam, l đĩa táo, 7 chai nước lọc, 1 đĩa oản bột, 9 ngọn

Nến, 7 chiếc Quạt Giấy, 7 chiếc Khăn Mặt, 7 bánh Xà Phòng.

* Phóng sinh.

Lễ: Chim, cá, trạch, cua, ốc, hến.v.v.v (đại loại là mua những

thứ mà nó sắp bị con người sát hại về thả ra kéo dài sự sống

cho nó để mình cầu phúc.)

Cúng Tử Phủ. (kết hợp lúc Tụng Kinh)

- Lễ trên công Đồng: 1 đĩa Xôi to, 1 mân các thứ Quả, 1 đĩa

oản bột, 1 con Gà, 1 thủ Lợn, 1 con Ngan, 1 chai Rượu, 1 cơi

Trầu - Cau, 2 lọ Hoa, 1 đệp tiền Vàng, 1 đệp Vàng Đinh, 1 đôi

65Nến cốc

- Lễ dưới Hạ Ban: 1 đĩa Quả, 1 lọ Hoa, 1 cơi Trầu - Cau, 1

chai Rượu, 1 đĩa Xôi, 0,5kg Thịt luộc, 1 đĩa Gạo, 1 đĩa Mụối,

1 bát Cháo, 1 đĩa Nẻ, 5 quả Trứng sống và 2 quả Trúng bỏ vào

2 bát Nước dâng 2 bên Hạ Ban, 1 đệp tiền Vàng, 1 đệp Vàng

Đinh, 1 dôi Nến cốc.

* Lễ Cấm Đàn Kết Giới.

- Lễ: 1 đĩa Xôi, 1 đĩa Chè, 1 đĩa hoa, 1 đĩa Oản bột, 1 đĩa Oản

gạo, 1 cơi Trầu - Cau, 1 chai rượu, 1 gói Trà, 1 bao Thuốc, 1

đĩa Xơi, 1 lễ Mặn to.

* Hô Thần nhập định.

Lê : 10 phẩm Oản Gạo, 2 mâm Xôi Chè, 100 cái Kim xâu vào

100 đồng tiền Giấy, 100 Đồng Tiền xu, 3 Chén Hạt Cải, 3

chiếc Bút Lông, 1 Bánh Mực Tàu, 1 Chiếc Khăm mặt, 1 chiếc

Chậu Thau nhỏ, l chiếc Gương, 3 lọ Keo 502, 1 hộp hồ dán

giấy

* Lễ An Trấn Hoả Đàn.

Chuẩn bị bầy đàn ngũ phương: 5 chiếc Bàn, 5 tấm Vải Phi

bóng (Xanh, Đỏ, Trắng, Tím, Vàng) mỗi loại 3m, 5 đĩa Oản

bột 5 màu (Xanh, Đỏ, Trắng, Tím, Vàng mỗi đĩa 5 phẩm), 5

Lọ Hoa 5 mầu, 5 đĩa oản Gạo, 5 đĩa quả, 5 nải Chuối, 5 Lễ

Mặn (Xơi, Thịt, Trầu, Rượu) 5 gói Trà, 5 bao Thuốc, 5 đĩa Gạo

To, 5 đĩa Xôi, 5 đĩa Chè, 1 chiếc chổi Rơm, 1 chậu thau Nhơm

66to hố Sớ.

Nghỉ tối.

- Buổi tối.

* Bầy đàn Mơng Sơn thí Thực.

Lễ: 1 mâm xôi, 2 xoong quân dụng cháo hoa, 1 lễ mặn to, 1

chai Rượu, 1 lễ Trà - Thuốc, 1 cơi trầu cau trẽ 5 quả, 2 hộp chè

búp, 2 phẩm oản bột, 4 cuộn băng dính nhỏ, 2 lọ hoa, Oản quả

khoảng 5 lễ, quần áo, giấy tiền, 4 cây vàng Hồ ( vàng vong )

quả các loại, bánh đa, bánh mỳ, mía v.v.v, (Nên sắm càng

nhiều thì càng tốt mỗi thứ bầy 1 mân chứ không bầy lẫn lộn

đuợc ít nhất cũng phải từ 30 mâm trở lên)

Hồn tất6718. Lễ bách nhật. 100 ngày

Buổi chiều.

Cúng Tiếp linh.

Lễ: 2 lễ Xôi - Chè, 2 đĩa Oản Bột, 2 đĩa Hoa, 2 đĩa Quả, 1 lễ;

mặn (0,3kg Thịt luộc) 2 lễ Trầu - Rượu - Trà - Thuốc.

Cúng Phật.

Lễ: 2 lễ Xôi - Chè, 1 đĩa Hoa, 1 đĩa Quả, 2 đĩa đĩa Oản Gạo (1

lễ Xôi Thịt Trầu - Rượu - Trà - Thuốc)

Tụng Kinh (Di đà)

- Lễ: Tiền gạo, nến, 2 lễ Xôi - Chè, 1 đĩa Oản Gạo.

Cúng Gia Tiên. ( Ban thờ gia tiên)

Lễ: 2 lễ Xôi - Chè, 2 mâm cơm cúng, 2 cơi trầu têm, 2 khay

nước trà cúng, 2 chai rượu.

Hoá Y ( Đốt Mã ).

Lễ: 1 lễ Xôi - Chè, 5 phẩm oản Gạo, (1 lễ Xôi Thịt Trầu Rượu - Trà - Thuốc), 1 nải Chuối, 1 đĩa Quả, 1 đĩa Hoa, nếu có

mua sắp Mã Bội biếu các Cụ Tổ tiên cũng được.

Thí thực. ( Cúng chúng sinh )

- Lễ: 1 lỗ Xôi - Chè, 1 đĩa Oản Bột, 1 nải Chuối, 1 đĩa Quả, 1

đĩa Họa (1 lễ Xôi Thịt Trầu - Rượu - Trà - Thuốc) Cháo - Nẻ

các loại quả cúng chúng sinh, giấy tiền, Quần áo. v.v.v.

- Ghi chú: Cốt bát Hương gói gồm có (1 chiếc Gương tròn

10cm, 1 phân Vàng, 1 phân Bạc, 1 hạt ngọc Trai, 1 hạt Mã

Não, 1 miếng San Hô, 1 hạt Hổ Phách, ( mua ở hiệu Vàng

Bạc) 1 chiếc Bút lơng viết Kính mà khơng xố được) - ((lấy

cát đen mịn rửa sạch phơi khô đun nước ngũ vị tẩm vào lại

phơi khô tiếp, đốt Trấu ủ cho thành tàn Trắng dần mịn trộn lẫn

68vào69với Cát để đóng vào bao bốc bát hương)) Lưu ý làm thừa ra

còn hơn là thiếu. Bát hương mua bằng Sứ Bát Tràng có cả đế

Gỗ sơn màu cánh Dán, 1 chiếc Cơng Đồng 20cm, 4 bát 17cm,

2 bát 15cm.

Sắp Lễ.

2 cỗ Mũ, Hia, Ngựa, Cờ, Kiếm (màu đỏ) 1 bộ (màu vàng)

Lễ chung.

5 nải Chuối, 5 đĩa Hoa, 5 đôi Nến cốc, 1 hộp Hương Vòng

(Táo, Lê, Cam, Xồi cac loại ) mỗi thứ 3 đĩa ( Huệ, Cúc,

Hồng) Giấy Tiền các loại ( tiền Đinh, tiền Vàng Hà Nội loại to

) mỗi thứ 10 dây, Bánh, Kẹo, thuốc lá, Bia, Bò Húc, Cơka Bí

Đao, nước Lavie, 5 nắm Hương.6719. Nghi thức sắm lễ cát táng.

* 5 nải Chuối, 5 đĩa Hoa Gói, 5 đĩa Oản Bột, 20 gói Nẻ, 6 đĩa

Xơi, 3 Lễ Trầu Rượu, 1 Xoong Cháo, 3 lễ Bánh Kẹo, 1 chén

nước Ngũ Vị, 3 lọ Hoa (Huệ, Cúc, Hồng ), 3 Lễ Mặn ( Gà

Hoặc Thịt ) , 3 đôi Nến to ( hoặc nến cốc ), 5 đĩa Quả (Táo,

Cam, Lê), 3 nắm Hương ( Hà Nội ), 100 cách Giấy tiền Vàng,

100 cách Giấy Tiền Xanh , 100 cách Giấy Tiền Đinh, 2 mâm

Cơm Cúng gia Tiên

+ Ghi chú: Lễ nghi tắm rửa cẩn thận bầy biện ra đĩa chu đáo

và chuẩn bị 9 chiếc Cốc to đổ đầy Gạo để cắm Tranh.

- Hoa Quả Bánh Đa, Quần áo, Giấy Tiền, Mía cúng Chúng

Sinh tuỳ tâm.

- Trước khi lễ ở nhà thì sắp lễ đi cáo yết chùa thỉnh Phật

Thánh mời thầy và miếu nơi gần nhà

*Lễ tạ ngoài mộ.

Lê: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa, 1 con Ngựa, mũ, hia (màu Vàng)

Giấy tiền Xanh, Vàng để đốt một nửa và bỏ một nửa xống hố

cải

Mua gỗ Vang

Cách làm: Đem về trẻ nhỏ đun nước sôi để âm ấm rồi mới cho

vào ngâm cách l đêm là được chứ khơng được đun là Vang bị

68chết khơng thể có màu đỏ được

Khi cải xong lấp hố Cũ tưới xuống và đặt xong Tiểu xuống hố

Mới tưới xung quanh, lấp xong lại tưới tiếp.

Chú ý: Không nên rửa bằng nước Ngũ Vị và nước Mưa là

Nóng và hại Xương, chỉ nên dùng nước Giếng Khơi và ngâm

Hoa Thơm lấy nước tắm lại là tốt nhất. Lót vào Tiểu thì nên

dùng Lụa Tơ Tằm khơng nên dùng giấy Trang Kim khi nó

mục ra sẽ lẫn vào Xương hoặc Mắt của Vong Linh là không ổn69Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nghi thức sắm lễ khánh thành chùa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×