Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lễ Nhương Tinh, Giải Hạn ( Đại đàn )

Lễ Nhương Tinh, Giải Hạn ( Đại đàn )

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trè Búp, 1 gam Quế Quan, 1 gam Trầm Hương.73Cách làm: Cho tất cả vào sắc lấy nước dót vào chuyên chén

dâng vào tuần cúng Phật.

* Cúng sám Gia Tiên.

Lễ: 2 mâm cơm cúng, 2 cơi trầu têm, 2 khay nước trà cúng, 2

chai rượu.

Nghỉ trưa.

Buổi chiều.

* Cúng Nhương Tinh, giải Hạn

Lễ: 1 đĩa xôi to, 1 lễ mặn to (tam Sinh gồm 1 thủ Lợn, 1 con

Gà, 1 con Ngan), 1 chai rượu, 1 Cơi trầu cau chẽ 2 đĩa quả, 2

đĩa Oản bột, 2 đĩa Oản Gạo, 1 bát Cháo, 1 đĩa Nẻ, 1 đãi Gạo, 1

đĩa Muối.

3h bầy đàn Dược Sư hội.

Lễ: 1 đĩa cam, l đĩa táo, 7 chai nước lọc, 1 đĩa oản bột, 9 ngọn

Nến, 7 chiếc Quạt Giấy, 7 chiếc Khăn Mặt, 7 bánh Xà Phòng.

4 giờ bầy đàn mơng sơn thí thực .

Lễ: 1 mâm xôi, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau trẽ 5

quả, 1 xoong quân dụng cháo hoa, 2 nia quần áo, giấy tiền, 2

nia quả các loại, bánh đa, bánh mỳ, mía v.v.v, 2 hộp chè búp, 2

phẩm oản bột, 4 cuộn băng dính nhỏ, 2 lọ hoa, 10 tờ giấy 5

màu, Oản quả khoảng 5 lễ

Nghỉ trưa74Đàn Phát Tấu.

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đôi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi, 5

chiếc Lọng, 5 thanh Kiếm, 1 mõm Biểu.

Đàn Nhương Tinh, Kỳ An.

1 cỗ mũ Ngọc Hồng ( Bình thiên màu vàng )

1 cỗ mũ Nam Tào

1 cỗ mũ Bắc Đẩu

1 cỗ mũ Tử Vi

1 cỗ mũ Đương Niên

1 cỗ mũ Đương Cảnh

9 cỗ mũ Sao

5 cồ mũ ngũ săc, 5 đôi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi

1 quả nón Hài Ngựa Đỏ

1 quả nón Hài Ngựa Trắng7422. Lễ khánh thành Nhà.

* Lễ Phần Sài Khánh Trạch .

Lễ: 1 đĩa xôi to, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ,

Bát Tô Cháo, 1 đĩa Nẻ, 1 đĩa Gạo, 1 đĩa Muối.

* Cúng Phát tấu.

Lễ: 1 mâm xôi, 1 lễ mặn to, 1 chai rươu, 1 cơi trầu cau chẽ 5

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa Oản bột, 1 đĩa Oản Gạo, 5 hát cơm lồng

( trứng, đũa bông ) 5 chiếc gương, 5 chiếc lược, 5 con rao, 5

cái kéo, 5 chiếc quạt giấy, 5 bao thuốc lá, 5 hộp chè, 5 gói

thuốc lào, 5 chiếc bật lửa, 5 chiếc khăn mặt, 5 bánh xà phòng,

5 chiếc bút lơng 5 bánh mực tàu, 5 gói kẹo, 10 mét vải đỏ, 1

đĩa gừng lát mỏng có muối, 5 quyển sổ, 5 chiếc bát có nắp để

đựng bát vị thang, 5 chiếc ơ, 5 đôi Dép, 1 chiếc khăn mặt sấp

nước đặt vào chiếc đĩa

Bát vị thang

1 miếng Bạch Đàn, 5 lá Hoắc Hương, 1 gam Quế Quan, 1 gam

Xuyên Khung, 1 chén Mật Ong, 1 gói Đỗ Xanh đãi vỏ, 5 nụ

Đinh Hương, 5 lát Gừng Tươi.

Cách làm: Cho tất cả những vị thuốc vào sắc lấy nước, sau bỏ

đỗ xanh vào đun nhừ mới cho Mật Ong và 1 thìa Đường vào

đun sơi múc vào 5 chiếc Bát có nắp đậy kín dâng lên đàn phát

Tấu.

Cúng Phật.

75Lễ : 20 phẩm oản gạo, 3 mân xôi chè, Hoa Quả, Oản Bột, (Xôi

Thịt Trầu Rượu dâng các ban Thánh).

Lục vi trà.

- 5 gam Cam Thảo, 20 quả Táo Tầu, Bạch Đàn 1 miếng, 1 gói

Trè Búp, 1 gam Quế Quan, 1 gam Trầm Huơng.

Cách làm: Cho tất cả vào sắc lấy nuớc dót vào chuyên chén

dâng vào tuần cúng Phật.

* Khoá lễ Dươc Sư.

Lễ: 1 đĩa cam, l đĩa táo, 7 chai nước lọc, 1 đĩa oản bột, 9 ngọn

Nến, 7 chiếc Quạt Giấy, 7 chiếc Khăn Mặt, 7 bánh Xà Phòng.

* Lễ đền hoàn Long mạch.

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa.

Chuẩn bị năm phương thổ đất nhà 5 lỗ để đổ nước đất xuống

5 thứ đất: Đất Đình, đất Chùa, đất Ngã Ba, đất Chợ, đất Ngân

Hàng.

5 thứ Nước: nước đọng trên Lá Sen, nước lòng Đò, nước Ngã

Ba Sơng, nước Cửa Ngòi, nước Dừa. 1 gói hàn the, 1 bát ơ tơ

cháo hoa, 5 cuộn chỉ 5 màu ( xanh, đỏ, trắng, vàng, tím )

1 miếng gỗ Vang:76Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lễ Nhương Tinh, Giải Hạn ( Đại đàn )

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×