Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lễ khánh thành an vị Đình làng .

Lễ khánh thành an vị Đình làng .

Tải bản đầy đủ - 0trang

5 chiếc bút lơng 5 bánh mực tàu, 5 gói kẹo, 20 mét vải đỏ, 1

đĩa91gừng lát mỏng có muối, 5 quyển sổ, 5 chiếc bát có nắp để

đựng bát vị thang, 5 chiếc ô, 5 đôi Dép, 1 chiếc khăn mặt sấp

nước đặt vào chiếc đĩa.

Bát vị thang.

- 1 miếng Bạch đàn, 5 lá hoắc hương, 1 gam quế quan, 1 gam

xuyên khung, 1 chén mật ong, 1 gói đỗ xanh đãi vỏ, 5 nụ Đinh

Hương, 5 lát Gừng Tuơi.

Cách làm: Cho tất cả những vị thuốc vào sắc lấy hước, sau bỏ

đỗ xanh vào đun nhừ mới cho Mật Ong và 1 thìa Đuờng vào

đun sơi múc vào 5 chiếc Bát có nắp đậy kín dâng lên đàn Phát

Tấu.

Cúng Phật.

Lễ : 20 phẩm oản gạo, 3 mân xôi chè, Hoa Quả, Oản Bột, 2

mâm cỗ chay (Xôi Thịt Trầu Rượu dâng các ban Thánh ).

Luc vi trà.

5 gam Cam Thảo, 20 quả Táo Tầu, Bạch Đàn 1 miếng, 1 gói

Trè Búp, 1 gam Quế Quan, 1 gam Trầm Hương.

Cách làm: Cho tất cả vào sắc lấy nước dót vào chuyên chén

dâng vào tuần cúng Phật.

Lễ nghinh triệu Thành Hồng.

Lễ : 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xơi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa.

Cúng khoa Phóng Đăng.92- Lễ: 1 đĩa xôi to, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ, l

đĩa quả, 1 đĩa Oản bột, 1 đĩa Oản Gạo. ( 50 chiếc Bát Nhựa

gắn nến hoặc mua cốc Nến nhỏ đặt vào và 49 cái đèn Trời.)

* Cúng Mơng sơn Thí thực.

Lễ: 1 mâm xôi, 2 xoong quân dụng cháo hoa, 1 lễ mặn to 1

chai rượu, 1 cơi trầu cau trẽ 5 quả, 2 hộp chè búp, 2 phẩm oản

bột, 4 cuộn băng dính nhỏ, 2 lọ hoa, 10 tờ giấy 5 màu, Oản

quả khoảng 5 lễ, quần áo, giấy tiền, quả các loại, bánh đa,

bánh mỳ, mía v.v.v, ( Nên sắm càng nhiều thì càng tốt, mỗi thứ

bầy 1 mân chứ khơng bầy lẫn lộn được )

Nghỉ hết ngày.

Ngày thử 2

Buổi sáng.

Cúng Phật ( Trung cúng )

Lễ: 10 phẩm oản gạo, 2 mâm xôi chè, Hoa Quả, Oản Bột,

Bầy đàn Dược Sư hội.

Lễ: 1 đĩa cam, l đĩa táo, 7 chai nước lọc, 1 đĩa oản bột, 9 ngọn

Nến, 7 chiếc Quạt Giấy, 7 chiếc Khăn Mặt, 7 bánh Xà phòng

Lễ đền hồn Long mạch.

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xơi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa, 1 gói hàn the, 1 bát ơ tơ cháo hoa,

5 thứ đất: Đất Đình, đất Chùa, đất Ngã Ba, đất Chợ, đất Ngân

Hàng.

935 thứ Nước: nước đọng trên Lá Sen, nước lòng Đò, nước Ngã

Ba Sơng, nước Cửa Ngòi, nước Dừa. 5 cuộn chỉ 5 màu (xanh,

đỏ, trắng, vàng, tím )

1 miếng gỗ Vang:

Cách làm: đem về chẻ nhỏ dun nước xôi để âm ấm rồi mới

cho vào ngâm cách l đêm là được chứ khơng được đun là Vang

bị chết khơng thể có màu đỏ được.

Nghỉ trưa.

Phóng sinh.

- Lễ: 1 đĩa xơi to, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ, l

đĩa quả, 1 đĩa Oản bột, 1 đĩa Oản Gạo.

Chim, cá, trạch, cua, ốc, hến vvv ( đại loại là mua những thứ

mà nó sắp bị con người sát hại về thả ra kéo dài sự sống cho

nó để mình cầu phúc. )

15h Lễ Sám ta Thành Hồng.

Lễ : 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa.

Mã các đàn.

Mã đàn Phát Tấu.

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đụi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi, 5

chiếc Lọng, 5 thanh Kiếm.

Mã đàn trấn trạch.

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đôi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi,

94Mã đàn đền hồn Long mạch.

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đơi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi, 5

hanh Kiếm, 5 con Rồng,

Mã tiến đức Thành Hoàng

1 bộ Mũ, Ngựa Hài, Nón, Trang Sức Nữ màu Hồng

Đàn Phóng Sinh.

l cỗ Mũ, Ngựa ( trắng )

Đàn Phóng Đăng,

l cỗ Mũ, Ngựa ( trắng )

Hoàn tất.9529. Lễ đàn chiêu hồn và phổ độ tổ tiên.Tiền

Phát hậu Mơng Sơn thí Thực trai đàn.

Cúng ở tại nhà.

Buổi sáng.

Đến chỗ vớt xác Vong Linh cúng Chiêu Hồn.

Lễ: 2 cơi trầu rượu, 3 đĩa xôi, 2 lễ mặn, 3 đĩa oản bột, 2 đĩa

hoa, 1 đĩa hoa trắng, 15m vải trắng, 1 con dao phay, 3 đôi nến

cốc, 3 chiếc dọc chuối dài, 1 cây trúc để cả ngọn, kê bàn bầy

đàn 3 cấp, 6 khoanh cây Chuối bọc giấy đỏ để Thắp Hương, 1

ảnh Vong Linh, 1 bát hương của Vong Linh, 3 miếng Trầu têm

không vỏ, 1 buộc tiền đinh, 1 buộc tiền vàng, 2 hộp vàng

nghìn, 1 cỗ mũ ngựa ( mầu trắng ) 1 cỗ mũ ngựa ( mầu đỏ )

Rước vong về Nhà.

* Cúng Tổ.

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 dĩa oản bột, 1 đĩa oản gạo, 1 đĩa xôi, 1

đĩa muối vừng, 1 đĩa đậu phụ mộc, 1 đĩa Quả.

* Cúng phát tấu

Lễ: 1 mâm xôi, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ 5

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa Oản bột, 1 đĩa Oản Gạo, 5 bát cơm lồng

(Trứng, đũa bông), 5 chiếc guơng, 5 chiếc lược, 5 con rao, cái

kéo, 5 chiếc quạt giấy, 5 bao thuốc lá, 5 hộp chè, 5 gói thuốc

lào, 5 chiếc bật lửa, 5 chiếc khăn mặt, 5 bánh xà phòng, 5

chiếc bút lơng, 5 bánh mực tàu, 5 gói kẹo, 20 mét vải trắng, 5

95quyển sổ, 5 chiếc Ơ vải, 5 đơi Dép nhựa Nam, 5 chiếc chậu96Thau, bát vị thang 1 đĩa gừng lát mỏng có muối, 1 khăn Mặt

xấp nuớc.

Bát vị thang.

-1 miếng Bạch Đàn, 5 lá Hoắc Hương, 1 gam Quế Quan, 1

gam Xuyên Khung, 1 chén Mật Ong, 1 gói Đỗ Xanh đãi vỏ, 5

nụ Đinh Huơng, 5 lát Gừng Tươi.

- Cách làm : Cho tất cả những vị thuốc vào sắc lấy nựớc, sau

bỏ đỗ xanh vào đun nhừ mới cho Mật Ong và 1 thìa Đuờng

vào đun sơi múc vào 5 chiếc Bát có nắp đậy kín dâng lên đàn

Phát Tấu.

11h Cúng sám Gia Tiên.

Lễ: 2 mâm cơm cúng, 2 cơi trầu têm, 2 khay nuớc trà cúng, 2

chai ruợu.

Nghỉ Trưa.

Buổi chiều

14h Cúng Tiếp linh.

Lễ: 2 cơi trầu rượu, 2 đĩa xôi, 1 lễ mặn, 2 đĩa oản bột, 2 đĩa

hoa.

15h Cúng Phật.

Lễ: 20 phẩm oản gạo, 3 mân xôi chè, Hoa Quả, Oản Bột, 5 lễ

mặn (Xôi Thịt Trầu Ruợu).

Lục vị trà.

- 5 gam Cam Thảo, 20 quả Táo Tầu, Bạch Đàn 1 miếng, 1 gam

96Trà búp, 1 gam Quế Quan, 1 gam Trầm Hương.

Cách làm: Cho tất cả vào sắc lấy nước mua bộ Chuyên Chén

mới dót vào dâng cúng Phật.

16h Triêu linh.

Lễ: 2 đĩa oản bột, 2 đĩa oản gạo, hương hoa.

Hoá Y (Đốt Mã).

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa.

Quy âm Khai Kinh ( Di Đà, Dược Sư ).

Lễ: Tiền gạo, nến. 1 đĩa cam, l đĩa táo, 7 chai nước lọc, 1 đĩa

oản bột, 9 ngọn Nến, 7 chiếc Quạt Giấy, 7 chiếc Khăn Mặt, 7

bánh Xà Phòng.

Phóng sinh.

Lễ: Chim, cá, trạch, cua, ốc, hến.v.v.v ( đại loại là mua những

thứ mà nó sắp bị con người sát hại về thả ra kéo dài sự sống

cho nó để mình cầu phúc. )

18h Cúng chúc thực.

Lễ: 2 mâm cơm cúng, 2 cơi trầu têm, 2 khay nước trà cúng,

* Cúng Mơng sơn Thí thực.

Lễ: 1 mâm xơi, 2 xoong quân dụng cháo hoa, 1 lễ mặn to, 1

chai rượu, 1 cơi trầu cau trẽ 5 quả, 2 hộp chè búp, 2 phẩm oản

bột, 4 cuộn băng dính nhỏ, 2 lọ hoa, 10 tờ giấy 5 màu, Oản

quả khoảng 5 lễ, quần áo, giấy tiền, quả các loại, bánh đa,

97bánh mỳ, mía v.v.v, (Nên sắm càng nhiều thì càng tốt mỗi thứ

bầy 1 mâm chứ không bầy lẫn lộn được )

Hoàn tất.

Ghi chú : Mã của các Chân Linh nên đốt đơn giản Quần áo,

Túi, Nón, Mũ, Dày, Dép, Khăn, Giấy Tiền là được.

Lễ chung.

20 nải Chuối, 15 đĩa Hoa, 20 đơi Nến cốc, 1 hộp hương Vòng,

(Táo, Lê, Cam, Xồi, Hồng ) mỗi thứ 15 kg, 100 bơng hoa

(Huệ, Cúc, Hồng), giấy tiền các loại (tiền đinh, tiền vàng) mỗi

thứ 10 buộc, 20 nắm hương Hà Nội

Mã chung các đàn.

Đàn Tiếp Linh.

1 Cỗ Mũ, Ngựa, Hia (màu đỏ)

Đàn Hoá Y

1 Cỗ Mũ, Ngựa, Linh ( màu Vàng)

Đàn phát tấu

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đôi hia, 5 con ngựa, 55 lá cờ, 5 chiếc roi, 5

chiếc lược, 5 thanh kiếm, 1 mõm biểu

Đàn Kỳ An.

l cỗ Mũ Đương Niên.

l cỗ Mũ Đương Cảnh ( màu Tím )9830. Lễ đàn cắt đoạn tiền duyên.

Cúng Phật.

Lễ: 20 phẩm oản gạo, 5 mân xôi chè, Hoa Quả, Oản Bột ( 4 lễ

Xôi Thịt Trầu Rượu dâng lên các ban thờ Thánh ).

Khai Kinh ( Dược Sư ).

Lễ: Tiền gạo, nến, 1 đĩa cam, l đĩa táo, 1 đĩa oản bột

Cúng Đàn Tam Phủ.

Lễ: 1 đĩa xôi to, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 4 cơi trầu cau chẽ, 2

đĩa quả, 2 đĩa Oản bột, 2 đĩa Oản gạo.1 lễ mặn nhỏ (Xôi, Thịt,

Trầu Rượu) 3 quả Trứng sống, 2 mét vải Trắng, 2 mét vải

Xanh, 2 mét vải Vàng, 1 Hình nhân Nữ, 3 cỗ mũ Bình Thiên

(Xanh, Trắng, Vàng )

Cúng Cắt Đoạn

Lễ: 1 cơi trầu rượu, l đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa, 1 bát Cháo, 1 đĩa Nẻ, 1 đĩa Gạo, 1

đĩa Muối.

Chuẩn bị: 1 hộp Hồ, 5 tờ Giấy ngũ sắc, 1 con Dao, 1 chiếc

Kéo, 1 chiếc Quần mới để Mình mặc.

Cúng Thí Thực.

Lễ: 1 Cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa, các loại quả cúng chúng sinh, giấy

tiền v.v.v.99Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lễ khánh thành an vị Đình làng .

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×