Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nghi lễ tạ Mộ - Điền hoàn

Nghi lễ tạ Mộ - Điền hoàn

Tải bản đầy đủ - 0trang

trầu cau chẽ, 1 cốc nước Ngũ Vị.129Lễ đền hoàn Long mạch.

Lễ:1cơi trầu rượu, 1đĩaxôi, 1 lễ mặn to,1 đĩa oản bột, 1 nải quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa.

5 thứ đỗ: Đỗ Xanh, đỗ Đỏ, đỗ Trắng, đỗ Vàng, đỗ Đen

(mỗi thứ 9 hạt và 9 chiếc Kim Khâu Len)

- 5. thứ đất: Đất Đình, đất Chùa, đất Ngã Ba, đất Chợ, đất

Ngân Hàng.

5 thứ Nước: Nước đọng trên Lá Sen ( nếu khơng có thì thay

bằng nước nồi đáy chõ Xơi ) nước trong lòng Đò hoặc

Thuyền, nước Ngã Ba Sơng, nước Cửa Ngòi, nước Dừa, 1 gói

hàn the, 1 bát ơ tơ cháo hoa

5 cuộn chỉ: Đủ 5 màu loại 300m ( xanh, đỏ, trắng, vàng, tím)

1 miếng gỗ Vang: đem về chẻ nhỏ dun nước xôi để âm ấm rồi

mới cho vào ngâm cách l đêm là được chứ không được đun là

Vang bị chết khơng thể có màu đỏ được.

Đào sẵn 4 hướng và ở giữa khu mới xây mỗi nơi 1 hố rộng

20cm sâu 30cm để cho phù xuống hoàn Long Mạch.

Tụng Khâm Thiên.

Lễ: 1 đĩa cam, 1 đĩa táo, 7 chai nước lọc, 1 đĩa oản bột, 9 ngọn

Nến, 7 chiếc Quạt Giấy, 7 chiếc Khăn Mặt, 7 bánh Xà Phòng.

Phóng sinh128Lễ: Chim, cá, trạch, cua, ốc, hến.v.v.v ( đại loại là mua những

thứ mà nó sắp bị con nguời sát hại về thả ra kéo dài sự sống

cho nó để mình cầu phúc. )

* Cúng sám Gia Tiên ( bên Nội)

- Lễ: 2 mâm cơm cúng, 2 cơi trầu têm, 2 khay nuớc trà cúng, 2

chai rượu.

* Thí thực. ( Cúng chúng sinh )

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa, các loại quả củng chúng sinh, giấy

tiền các loại và tiền Vãng Sinh, 1000 bộ Quần áo, 3 ngìn Vàng

Hồ.v.v.v.

* Cúng sám Gia Tiên ( bên Ngoại)

- Lễ: 2 mâm cơm cúng, 2 cơi trầu têm, 2 khay nước trà cúng, 2

chai rượu.

Ghi chú: Lễ nghi tắm rửa cẩn thận bầy biện ra đĩa chu đáo và

chuẩn bị 10 chiếc Cốc to đổ đầy Gạo để cắm Tranh.

Mã đàn.

( có ít mã nên mua)

Đàn Điền Hồn tạ Mộ.

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đơi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi, 5

thanh Kiếm, 5 con Rồng, 5 cây Vàng mỗi loại 1 mầu.129Đàn Điền Hồn.

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đơi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi, 5

thanh Kiếm, 5 con Rồng, 5 cây Vàng mỗi loại 1 mầu.

1 cỗ Mũ Đương Niên ( màu Trắng )

1 cỗ Mũ Đương Cảnh ( màu Đen )

Hoàn tất.13039. Nghi lễ đảo Bệnh cầu an

* Lễ phần sài khánh trạch.

Lễ: 1 đĩa oản Gạo, 1 đĩa oản Bột, 1 đĩa xôi to, 1 lễ mặn to, 1

chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ, Bát Tô Cháo, 1 đĩa Nẻ, 1 đĩa

Gạo, 1 đĩa Muối, 1 cốc nước Ngũ Vị.

* Tôn Lô Hương

Ghi Chú: Bát Hương gồm (Vàng, Bạc, Ngọc Trai, Mã Não,

San Hơ, Hổ Phách, 1 Gương tròn 10cm )

Đốt tro Trấu ủ cho tàn Trắng, đãi sạch, Cát Đen phơi khô

đun nước Ngũ Vị tẩm vào rồi phơi khô tiếp xong trộn lẫn

với tro Trấu đựng vào bao để bốc bát Hương ( làm thừa ra

thì tốt chứ thiếu là không hay )

Cúng Tam Phủ thục Mệnh

- Lễ: 1 nải Chuối, 1 đĩa quả, 1 đĩa Oản bột, 1 đĩa Oản Gạo, 1

đĩa Xôi, 1 đĩa Chè, 1 đĩa xôi to, 1 con Gà , 1 chai rượu, 1 cơi

trầu cau chẽ, 3 quả Trứng sống, 2 mét vải Trắng, 2 mét vải

Xanh, 2 mét vải Vàng.

Lễ: Chim, cá, trạch, cua, ốc, hến.v.v.v (nên sắm nhiều đại loại

là mua những thứ mà nó sắp bị con người sát hại về thả ra kéo

dài sự sống cho nó để mình cầu phúc )

* Cúng sám Gia Tiên.131132Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nghi lễ tạ Mộ - Điền hoàn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×