Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đại trai đàn siêu độ vong hồn nịch tử.

Đại trai đàn siêu độ vong hồn nịch tử.

Tải bản đầy đủ - 0trang

* l0h Cúng Tổ.

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa oản bột, 1 đĩa oản gạo, 1 đĩa xôi, 1

đĩa muối vừng, 1 đĩa đậu phụ mộc, 1 đìa Quả.

Nghỉ trưa.

Buổi chiều.

14h Cúng Phát tấu.

Lễ: 1 mâm xôi, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ 5

quả, l đĩa quả, 1 đĩa Oản bột, 1 đĩa Oản Gạo, 5 bát cơm lồng

( trứng, đũa bông ) 5 chiếc gương, 5 chiếc lược, 5 con Dao, 5

cái kéo, 5 chiếc quạt giấy, 5 bao thuốc lá, 5 hộp Chè, 5 hộp

Kem + bàn Chải đánh Răng, 5 gói thuốc lào, 5 chiếc bật lửa, 5

chiếc khăn mặt, 5 bánh xà phòng, 5 chiếc bút lơng, 5 bánh

mực tàu, 5 gói kẹo, 25 mét vải Phin trắng, 5 quyển sổ, 5 chiếc

Ô vải ( Loại to ), 5 đôi Dép nhựa Nam, 5 chiếc chậu Thau. 5

chiếc bát có nắp để đựng bát vị thang, 1 đĩa gừng lát mỏng có

muối, 1 khăn Mặt xấp nước.

Bát vị thang.

-1 miếng Bạch Đàn, 5 lá Hoắc Hương, 1 gam Quế Quan, 1

gam Xuyên Khung, 1 chén Mật Ong, 1 gói Đỗ Xanh đãi vỏ, 5

Đinh Hương, 5 lát Gừng Tươi.

Cách làm: Cho tất cả những vị thuốc vào sắc lấy nước, sau bỏ

đỗ xanh vào đun nhừ mới cho Mật Ong và 1 thìa Đường vào

đun sơi múc vào 5 chiếc Bát có nắp đậy kín dâng lên đàn Phát

Tấu.

16h Cúng Chiêu Hồn Trầm nịch.

161Lễ: 2 cơi trầu rượu, 3 đĩa xôi, 2 lễ mặn, 3 đĩa oản bột, 2 đĩa

hoa, 1 đĩa hoa trắng, 21m vải trắng, 1 con dao phay, 3 đôi nến

cốc, 3 chiếc dọc chuối dài, 1 cành Phan, kê bàn bầy đàn 3 cấp,

6 chiếc cốc to đổ đầy Gạo, 1 buộc tiền đinh, 1 buộc tiền vàng,

2 hộp vàng nghìn, 1 cỗ mũ ngựa (mầu trắng)

* 17h Cúng Tiếp linh.

Lễ: 2 cơi trầu rượu, 2 đĩa xôi, 1 lễ mặn, 2 đĩa oản bột, 2 đĩa

hoa.

* 18h Cúng chúc thực.

Lễ: 2 mâm cơm cúng, 2 cơi trầu têm, 2 khay nước trà cúng, 2

chai rượu.,Buổi tối.

* 19h Dâng lục Cúng.

Lễ: 2 hộp chè búp, 2 phẩm oản bột, 4 cuộn băng dính nhỏ, 2 lọ

hoa, 10 tờ giấy 5 mầu

Nghỉ hết ngày

Ngày hôm thứ hai.

* 8h cúng Phật.

Lễ: 20 phẩm oản gạo, 3 mân xôi chè, Hoa Quả, Oản Bột, ( 1 lễ

Xôi Thịt Trầu Rượu ).

Lục vi Trà.

- 5 gam Cam Thảo, 20 quả Táo Tầu, 1 miếng Bạch Đàn, 1 gói

Trè Búp, 1 gam Quế Quan, 1 gam Trầm Hương.162- Cách làm: Cho tất cả vào sắc lấy nước dót vào chuyên chén

mới dâng lên tuần cúng Phật.

l0h Triêu linh.

Lễ: 2 dĩa oản bột, 2 đĩa oản gạo, hương hoa.

11h Cúng chúc thực.

Lễ: 2 mâm cơm cúng, 2 cơi trầu têm, 2 khay nước trà cúng, 2

chai rượu.

Nghỉ trưa.

Buổi chiều.

14h cúng Phóng sinh.

- Lễ: 1 đĩa xôi to, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trâu cau chẽ,

1 đĩa quả, 1 đĩa Oản bột, 1 đĩa Oản Gạo. Chim, cá, trạch, cua,

ốc, hến.v.v.v ( đại loại là mua những thứ mà nó sắp bị con

người sát hại về thả ra kéo dài sự sống cho nó để mình cầu

phúc.)

16h thỉnh Xá.

17h Phóng xá

Lễ: 1 đĩa xơi to, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ, 1

đìa Oản bột, 1 đĩa Oản Gạo.

Bầy Đàn Ngũ Phương phá Ngục .

Chuẩn bị: 5 chiếc Bàn và Khăn trải, 5 đĩa oản Bột 5 màu

(Xanh, Đỏ, Trắng, Tím, Vàng mỗi đìa 5 phẩm ), 5 Lọ Hoa ( 5

163màu), 5 nải Chuối, 10 đĩa quả, 5 đĩa Hoa ( 5 màu) .164* 18h cúng khai phương.

Lễ: 5 đĩa oản Gạo, 5 đĩa quả, 5 Lễ Mặn (Xôi, Thịt, Trầu,

Rượu) 5 đĩa Gạo To.

19h Phá Ngục.

Lễ: 1 cơi trâu rựơu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa.

Con cháu chuẩn bị tiền lẻ khi chạy Đàn qua cửa nào thì dải

tiền vào Gạo ở cửa ấy.

21h Huyết Hồ.

Lễ: 1 chiếc Chảo Gang, 1 chiếc Bếp Kiềng, 1 chai Dầu Ăn, 1

chiếc Búa, 1 chiếc Kìm, 1 chai Xi-Rơ hoặc Cơ-Ka, 1 dây xích.

Nghỉ hết ngày.

Ngày hơm thứ 3.

Buổi sáng.

- 7h Lễ Sám Long Thần. ( Đức Ông )

Lễ : 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đìa hoa, 5 ngọn nến.

8h Cúng Tử Phủ - Sơn Trang

l0h Cúng chúc thực.

Lễ: 2 mâm cơm cúng, 2 cơi trâu têm, 2 khay nước trà cúng, 2

chai rươu.

Nghỉ trưa.165Buổi chiều.

14h Cúng Đàn Tam Phủ.

Lễ: 1 đĩa xôi to (tam Sinh gồm 1 thủ Lợn, 1 con Gà, 1 con

Ngan), 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ 2 đĩa quả, 2 đĩa Oản

bột, 2 đĩa oản gạo, 1 lễ mặn nhỏ (Xôi, thịt, trầu, rượu), 3 quả

trứng sống, 2 mét vải trắng, 2 mét vải xanh, 2 mét vải vàng

Bầy đàn Kết

Chuẩn bị: 1 cuộn giấy cuộn, 1 hộp hồ, 10 tờ giấy ngũ sắc, 1

con dao, 1 chiếc kéo, 1 chậu thau nhôm, 1 cuộn chỉ trắng, 1

chiếc kim

* 15h Sao đàn hành khoa giải kết

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa côi to, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1

nải quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa, 1 bát cháo, 1 đĩa nẻ, 1 đĩa gạo, 1

đĩa muối

Hợp Đồng Từ hồi Linh an vị.

* 17h Bầy đàn mơng sơn thí thực .

Lễ: 1 mâm xơi, 1 xoong quân dụng cháo hoa, 1 lễ mặn to 2 nia

quần áo, giấy tiền, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau trẽ 5 quả, 2 hộp

chè búp, 2 phẩm oản bột, 4 cuộn băng dính, 2 lọ hoa,10 tờ

giấy 5 màu, Oản quả khoảng 5 lễ, quả các loại, bánh đa, bánh

mỳ, mía v.v.v, ( Nên sắm càng nhiều thì càng tốt)

* Cúng khoa Phóng Đăng.166- Lễ: 1 đĩa xôi to, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ,

l đĩa quả, 1 đìa Oản bột, 1 đìa Oản Gạo. 50 chiếc Bát Nhựa

mua Nến nhỏ đặt vào, giấy 5 mầu mỗi loại 3 tờ cắt thành cánh

Sen, 5 hộp Hồ dán Giấy.

18h Cúng Mông Sơn thí Thực.

21 Cúng Thăng Bảo Đài.

- Lễ: 1 đĩa xơi to, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ, l

đĩa quả, 1 đĩa Oản bột, 1 đĩa Oản Gạo.

Hoàn tất.

MÃ CHUNG CÁC ĐÀN.

Đàn Thu Phan.

l cỗ Mũ, Ngựa ( mầu Đỏ )

Đàn Cấp Thủy

lcỗ Mũ, Ngựa (mầu Trắng)

Đàn Phát Tấu.

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đôi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi, 5

chiếc Lọng, 5 thanh Kiếm, 1 mâm Biếu.

Đàn Chiêu Hồn.

1 cỗ Mũ, Ngựa (mầuTrắng)

Đàn Tiếp Linh,

l cỗ Mũ, Ngựa (mầu Đỏ )

Đàn Phóng Sinh

l cỗ Mũ, Ngựa ( mầu Trắng)

167Đàn Phóng Xá.

l cỗ Mũ, Ngựa ( mầu Trắng)

Đàn ngũ phương Phá Ngục.

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đôi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi, 5

thanh Kiếm, 5 cửa ngục cửa có qn lính đầu trâu mặt ngựa

cầm đao đứng gác

Đàn sám tạ Long Thần

1 cỗ mũ, ngựa (mầu đỏ)

Đàn Tam Phủ

3 chiếc mũ Bình Thiên (Xanh, trắng, vàng)

Đàn Phóng Đăng.

l cỗ Mũ, Ngựa (mầu Trắng)

Đàn Kỳ An.

l cỗ Mũ Đương Niên,

l cỗ Mũ Đương Cảnh ( màu Tím )

Đàn Thăng Bảo Đài

1 tồ Cửu Phẩm 9 Tầng cao 3m.16848. Lễ cầu siêu. Tiền Phát hậu Mông Sơn thí

Thực.

Buổi sáng.

7h Cúng Tổ.

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa oản bột, 1 đĩa oản gạo, 1 đĩa xôi, đĩa

muối vừng, 1 đĩa đậu phụ mộc, 1 đĩa Quả.

8h Cúng Phát tấu.

Lễ: 1 mâm xôi, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ 5

quả, l đĩa quả, 1 đĩa Oản bột, 1 đĩa Oản Gạo, 5 bát cơm lồng

(trứng, đũa bông) 5 chiếc gương, 5 chiếc lược, 5 con rao, 5 cái

kéo, 5 chiếc quạt giấy, 5 bao thuốc lá, 5 hộp chè, 5 gói thuốc

lào, 5 chiếc bật lửa, 5 chiếc khăn mặt, 5 bánh xà phòng, 5

chiếc bút lơng, 5 bánh mực tàu, 5 gói kẹo, 20 mét vải trắng, 5

quyển sổ, 5 chiếc Ơ vải, 5 đơi Dép nhựa Nam, 5 chiếc chậu

Thau, bát vị thang, 1 đĩa gừng lát mỏng có muối, 1 khăn Mặt

xấp nước.

Bát vị thang.

-1 miếng Bạch Đàn, 5 lá Hoắc Hương, 1 gam Quế Quan, 1

gam Xuyên Khung, 1 chén Mật Ong, 1 gói Đỗ Xanh đãi vỏ, 5

nụ Đinh Hương, 5 lát Gừng Tươi.

- Cách làm: Cho tất cả những vị thuốc vào sắc lấy nước, sau

bỏ đỗ xanh vào đun nhừ mới cho Mật Ong và 1 thìa Đường

vào đun sơi múc vào 5 chiếc Bát có nắp đậy kín dâng lên đàn

169Phát Tấu.

* l0h Cúng Tiếp linh.170Lễ: 2 Cơi trầu rượu, 2 đĩa xôi, 1 lễ mặn, 2 đĩa oản bột, 2 đĩa

hoa.

* 11h Cúng chúc thực.

Lễ: 2 mâm cơm cúng, 2 cơi trầu têm, 2 khay nước trà cúng, 2

chai rượu.

Buổi chiều.

Nghỉ trưa.

* 14h Cúng Phật.

Lễ: 20 phẩm oản gạo, 3 mân xôi chè, Hoa quả, Oản Bột,

( 1Xôi Thịt Trầu Rượu ).

Lục vi trà.

- 5 gam Cam Thảo, 20 quả Tảo Tầu, Bạch Đàn 1 miếng, 1 gói

Trè Búp, 1 gam Quế Quan, 1 gam Trầm Hương.

Cách làm: Cho tất cả vảo sắc lấy nước dót vào chuyên chén

dâng vào tuần cúng Phật.

16h Triêu linh.

Lễ: 2 đĩa oản bột, 2 đĩa oản gạo, hương hoa.

Hoá Y ( Đốt Mã ).

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa.

* 17h Quy âm Khai Kinh

Lễ: Tiền gạo, nến.

* 18h bầy đàn Dược Sư hội.

171Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đại trai đàn siêu độ vong hồn nịch tử.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×