Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lễ khánh thành siêu thị

Lễ khánh thành siêu thị

Tải bản đầy đủ - 0trang

* 14h Cúng Phật.

Lễ : 20 phẩm oản gạo, 3 mân xôi chè, Hoa Quả, Oản Bột, ( 1

lễ Xôi Thịt Trầu Rượu).

Lục vị trà.

5 gam cam thảo, 20 quả táo tầu, bạch đàn 1 miếng, 1 gói chè

búp, 1 gam quế quan, 1 gam trầm hương

Cách làm: Cho tất cả vào sắc lấy nước dót vào chuyên chén

dâng lên tuần cúng Phật

16h Tụng kinh

Lễ: 1 đĩa cam, l đĩa táo, 7 chai nước lọc, 1 đĩa oản bột, 9 ngọn

Nến, 7 chiếc Quạt Giấy, 7 chiếc Khăn Mặt, 7 bánh Xà Phòng.

+ Thỉnh các Sư tụng Kinh. Thì chuẩn bị lộc hồi hướng mỗi vị

(1 chiếc khăn Bông, 1 lọ dầụ Gội Đầu, 1 hộp thuốc Đánh

Răng, 1 lọ Dầu Gió, 1 hộp Bánh, 1 phong bì cả các Sư và ơng

Thầy chuẩn bị 15 xuất)

* Phóng sinh

- Chim, cá, trạch, cua, ốc, hến.v.v.v ( đại loại là mua những thứ

mà nó sắp bị con người sát hại về thả ra kéo dài sự sống cho

nó để mình cầu phúc)

17h Lễ điền hoàn Long Mạch

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa.171* 5 thứ đất: đất Đình, đất Chùa, đất Ngã Ba, đất Chợ, đất Ngân

Hàng.172* 5 thứ Nước: nước đọng trên Lá Sen, nước lòng Đò, nước

Ngã Ba Sơng, nước Cửa Ngòi, nước Dừa. 1 gói hàn the, 1 bát

ơ tơ cháo hoa, 5 cuộn chỉ 5 màu ( xanh, đỏ, trắng, vàng, tím )

1 miếng gỗ Vang:

Cách làm: đem về chẻ nhỏ đun nước xôi để âm ấm rồi mới

cho vào ngâm cách l đêm là được chứ không được đun là Vang

bị chết khơng thể có màu đỏ được.Và đào sẵn 5 hố 5 phưong

đất để đổ Đất, Nước xuống điền hồn

18h cúng Mơng sơn Thí thực.

Lễ: 1 mâm xơi, 2 xoong quân dụng cháo hoa, 1 lễ mặn to, 1

chai rượu, 1 cơi trầu cau trẽ 5 quả, 2 hộp chè búp, 2 phẩm

oản bột, 4 cuộn băng dính nhỏ, 2 lọ hoa, 10 tờ giấy 5 màu,

Oản quả khoảng 5 lễ, quần áo, giấy tiền, 4 cây vàng Nghìn

mầu Vàng, quả các loại, bánh đa, bánh mỳ, mía v.v.v, (Nên

sắm càng nhiêu thì càng tốt mỗi thứ bầy 1 mân chứ khơng bầy

lẫn lộn được, ít nhất cũng phải từ 15 mâm trở lên )

Mã các Đàn

Đàn Phát Tấu.

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đôi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi, 5

chiếc Lọng, 5 thanh Kiếm, 1 mâm Biểu.

Đàn trấn trạch.

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đôi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi,

Mã đàn điền hoàn.

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đôi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi, 5

173con Rồng, 5 cây Vàng ngũ sắc.174Lễ chung.

10 nải Chuối, 10 đĩa Hoa, 10 đôi Nến cốc to, 1 hộp Hương

Vòng, (Táo, Lê, Cam, Xồi ) mỗi thứ 15 kg 100 bông ( Huệ,

Cúc, Hồng ) Giấy Tiền các loại ( tiền Đinh, tiền Vàng ) mỗi

thứ 3 buộc, Bánh, Kẹo, Thuốc Lá, Trà Khô, 50 nắm Hương Hà

Nội.

Hoàn tất.17551.Nghi thức sắp lễ Khánh Kỵ

Buổi sáng.

* 8h Cúng Phật

Lễ: 20 phẩm oản gạo, 10 phẩm oản Bột, 2 đĩa xôi, 10 bát chè

Hoa Quả, ( 1 lễ Xôi Thịt Trầu Rượu).

* l0h Tụng Kinh.

Lễ: 1 đĩa cam, 1 đĩa táo, 7 chai nước lọc, 1 đĩa oản bột, 9 ngọn

Nến, 7 chiếc Quạt Giấy, 7 chiếc Khăn mặt, 7 bánh Xà Phòng.

* 14h Lễ Thánh

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đìa xơi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa. ( Dâng lễ các ban trong Đền, ngoài

Sân thêm 1 thúng Gạo, 1 đĩa Muối )

* 16h Thí thực. ( Cúng Chúng Sinh )

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa, các loại quả cúng chúng sinh, giấy

tiền, Quần áo vvv.

Lễ hoàn17652. Lễ khánh thành Công Ty.

Buổi sáng.

8h Lễ Phần Sài Khánh Trạch.

Lễ: 1 đĩa xôi to, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ,

Bát Tô Cháo, 1 đĩa Nẻ, 1 đĩa Gạo, 1 đĩa Muối, hoa quả, 1 cốc

Ngũ vị.

* 9h Cúng Phát tấu.

Lễ: 1 mâm xôi, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ 5

quả, l đĩa quả, 1 đĩa Oản bột, 1 đĩa Oản Gạo, 5 bát cơm lồng

(trứng, đũa bông) 5 chiếc gương, 5 chiếc lược, 5 con rao, 5 cái

kéo, 5 chiếc quạt giấy, 5 bao thuốc lá, 5 hộp chè, 5 gói thuốc

lào, 5 chiếc bật lửa, 5 chiếc khăn mặt, 5 bánh xà phòng, 5

chiếc bút lơng, 5 bánh mực tàu, 5 gói kẹo, 20 mét vải đỏ, 1 đĩa

gừng lát mỏng có muối, 5 quyển sổ, 5 chiếc bát có nắp để

đựng bát vị thang, 5 chiếc ơ, 5 đôi Dép, 1 chiếc khăn mặt sấp

nước đặt vào chiếc đĩa.

Bát vị thang.

1 miếng Bạch Đàn, 5 lá Hoắc Hương, 1 gam Quế Quan, 1 gam

Xuyên Khung, 1 chén Mật Ong, 1 gói Đỗ Xanh đãi vỏ, 5 nụ

Đinh Hương, 5 lát Gừng Tươi.

Cách làm: Cho tất cả những vị thuốc vào sắc lấy nước, sau bỏ

đỗ xanh vào đun nhừ mới cho Mật Ong và 1 thìa Đường vào

đun sơi múc vào 5 chiếc Bát có nắp đậy kín dâng lên đàn Phát

177Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lễ khánh thành siêu thị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×