Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 5. 28 Sơ đồ nguyên lý của mạch báo đứt bóng dùng công tắc lưỡi gà

Hình 5. 28 Sơ đồ nguyên lý của mạch báo đứt bóng dùng công tắc lưỡi gà

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÀI 6: SỬA CHỮA HỆ THỐNG GẠT NƯỚC MƯA VÀ PHUN NƯỚC RỬA KÍNH

6.1. Hệ thống gạt nước mưa:

6.1.1. Nhiệm vụ và yêu cầu:

Hệ thống gạt nước và rửa kính là một hệ thống đảm bảo cho người lái nhìn

được rõ ràng bằng cách gạt nước mưa trên kính trước và kính sau khi trời mưa. Hệ

thống có thể làm sạch bụi bẩn trên kính chắn gió phía trước nhờ thiết bị rửa kính. Vì

vậy đây là thiết bị cần thiết cho sự an toàn khi lái xe. Gần đây một số kiểu xe có thể

thay đổi tốc độ gạt nước theo tốc độ xe và tự động gạt nước khi trời mưa.

Gạt nước:

Hệ thống gạt nước thường có những chế độ làm việc như sau:

- Gạt nước một tốc độ.

- Gạt nước hai tốc độ.

- Gạt nước gián đoạn.

- Gạt nước gián đoạn có hiệu chỉnh thời gian gián đoạn.

- Gạt nước kết hợp với rửa kính.

Rửa kính:

- Mơtơ rửa kính trước và rửa kính sau riêng rẽ.

- Rửa kính trước và rửa kính sau dùng chung một mơtơ.

6.1.2. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động:

6.1.2.1. Công tắc gạt nước ở vị trí LOW/MIST:

Khi cơng tắc gạt nước được bật về vị trí tốc độ thấp hoặc vị trí gạt sương, dòng

điện đi vào chổi than tốc độ thấp của mô tơ gạt nước (từ đây về sau gọi tắt là “LO”)

như được chỉ ra trên hình vẽ và gạt nước hoạt động ở tốc độ thấp.

Accu  chân +B  tiếp điểm thấp/gián đoạn của công tắc gạt nước  chân +1

 mô tơ gạt nước (LO)  mass.158Hình 6. 1 Cơng tắc gạt nước ở vị trí LOW/MIST

6.1.2.2. Cơng tắc gạt nước ở vị trí HIGHT:

Khi cơng tắc gạt nước ở vị trí HIGH dòng điện tới chổi tốc độ cao tốc của môtơ

(HI) như sơ đồ dưới và môtơ quay ở tốc độ cao.

Accu  chân +B  tiếp điểm CAO của công tắc gạt nước  chân +2  môtơ gạt

nước (HIGH)  mass.Hình 6. 2 Cơng tắc gạt nước ở vị trí HIGHT

6.1.2.3. Cơng tắc gạt nước ở vị trí OFF:

Nếu tắt cơng tắc gạt nước trở về vị trí OFF trong khi mơ tơ gạt nước đang hoạt

động thì dòng điện sẽ đi vào chổi than tốc độ thấp của mô tơ gạt nước như được chỉ ra

trên hình vẽ và gạt nước quay ở tốc độ thấp.

Accu  tiếp điểm P2 của công tắc dạng cam  cực S  tiếp điểm A của rơle 

các tiếp điểm OFF của công tắc gạt nước  cực +1  môtơ gạt nước (LOW)  mass.

Khi gạt nước tới vị trí dừng, tiếp điểm của cơng tắc dạng cam sẽ chuyển từ

phía P3 sang phía P2 và mơ tơ dừng lại.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 5. 28 Sơ đồ nguyên lý của mạch báo đứt bóng dùng công tắc lưỡi gà

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×