Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chiến lược chi phí thấp

Chiến lược chi phí thấp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chiến lược chi phí thấp

Là chiến lược mà theo đó doanh nghiệp ưu tiên mọi

nỗ lực của mình để hướng tới một mục tiêu hàng

đầu : giảm thiểu giá thành

Cơ sở : doanh nghiệp mạnh nhất là doanh nghiệp

có chi phí thấp nhất

Đường cong kinh nghiệm

CLKDChương ILợi thế quy mơ (economics of scale)

Hiệu ứng học hỏi (learning by doing)

Cải tiến (innovation)Chương IIChương IIIChương IVChương VChương69

VIChiến lược chi phí thấp

Đường cong kinh nghiệm

Chi phí đ/vSản lượng luỹ tiến

CLKDChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương70

VIChiến lược chi phí thấp

Lợi thế của cơng ty còn là khả năng sản xuất một sản phẩm chuẩn với chi phí thấp hơn

các đối thủ cạnh tranh khác. Như vậy, công ty sẽ được định vị tốt để cạnh tranh về giá

cả

Chi phí / đvĐối thủ A

Đối thủ B$10Đối thủ C$7

$4.9100CLKDChương IChương II200400Chương IIIChương IVSản lượng luỹ kếChương VChương71

VIChiến lược chi phí thấp

Chi phí thấp nhờ hiệu ứng kinh nghiệm (số lượng)Chi phí thấp ngồi hiệu ứng kinh nghiệmCLKDSản xuất với khối lượng lớn hơn

Tận dụng chi phí biên thấp

Vận dụng chính sách giá thấp

Chiếm lĩnh thị trường và trở thành leaderQuản lý tốt hơn

Tự động hoá (thay thế lao động)

Đổi mới (sản phẩm, quy trình)

Sản xuất ở nước ngồiChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương72

VIChiến lược chi phí thấp

Hệ thống thơng

tinKế hoạch hố đơn giản

để giảm chi phíTinh giản bộ máy để giảm

chi phí quản lýChính sách thích hợp để

giảm chi phí ln chuyển

lao độngChương trình đào tạo nhằm cải

thiện năng suất và hiệu quả lao

độngCông nghệ dễ sử dụngĐầu tư vào cơng nghệ cho phép giảm

chi phí sản xuấtHệ thống và quy trình cho phép giảm

thiểu chi phí mua sắm NVLĐánh giá thường xun để kiểm sốt

năng lực của nhà cung cấpTổ chức phối hợp

hiệu quả giữa SP

của nhà cung cấp và

quy trình sản xuất

của DNQuy mơ sản xuất

hiệu quả cho phép

giảm thiểu chi phí

sản xuấtLịch trình giao

hàng hợp lýLực lượng bán hàng Hướng dẫn sử dụng

ít, đào tạo kỹ lưỡng và lắp đặt sản phẩm

hiệu quảLựa chọn phương

thức vận chuyển ít Chính sách giá cho

tốn kém nhất

phép tăng khối

lượng bán

Rút ngắn khoảng cáchChính sách lựa chọn Sô lượng vận

giữa nhà cung cấp vớicông nghệ

chuyển tối ưu

Quảng cáo diện

DN

rộngCLKDChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương73

VIChiến lược chi phí thấp: biểu hiện

CLKDSản phẩm thơng dụng, ít khác biệt

Thị phần

Qui mơ sản xuất lớn

Ít chú trọng đầu tư vào phát triển sản phẩm mới

Marketing đại chúngChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương74

VIChiến lược chi phí thấp: Ưu điểm

CLKDChủ động về chính sách giá mà vẫn đảm bảo mức

lợi nhuận

Có khả năng đứng vững trong cạnh tranh về giá tốt

hơn các công ty khác vì chi phí thấp hơn của mình

Đương đầu với các áp lực cạnh tranhChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương75

VITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chiến lược chi phí thấp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×