Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Giới thiệu tổng quan về nguyên liệu tổng hợp MTBE

1 Giới thiệu tổng quan về nguyên liệu tổng hợp MTBE

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD : PGS.TS.VĂN ĐÌNH SƠN THỌBảng 1: Các đại lượng vật lí của Metanol

(Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry)

Tỷ trọng (101.3KPa), lỏng(g/cm3)Giá trị00C

250C

500C0.81

0.78664

0.7637Áp suất tới hạn (MPa)

Nhiệt độ tới hạn( 0C )8.097

239.49Tỷ trọng tới hạn0.2715Thể tích tới hạn

Hệ số nén tới hạn

Nhiệt độ nóng chảy( 0C )

Nhiệt độ điểm ba

Áp suất điểm ba

Nhiệt độ sôi (101.3Kpa) ( 0C )

Nhiệt hoá hơi(101.3KPa)

Nhiệt cháy( lỏng, 250C ) (cal/mol)117.9

0.224

-97.68

-97.56

0.10768

64.7

1128kj/mol

-173.65Độ nhớt (250C, mPa/S )

lỏng

Hơi

Độ dẫn điện (250C ),Vũ Ngọc Đức - 201230240,5513m.pas

9,6810m.pas

(2-7)10-9Ω-1.cm-1Page 4ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD : PGS.TS.VĂN ĐÌNH SƠN THỌĐiểm chớp cháy

Cốc hở ( 0C )

Cốc kín( 0C )15,60C

12,20CGiới hạn nổ

Nhiệt độ tự bắt cháy

Entanpy tạo thành tiêu chuẩn(KJ/ mol)

ở 250C(101.3KPa),hơi

ở 250C(101.3KPa),lỏng

Entanpy tạo thành tự do(KJ/mol)

ở 250C(101.3KPa),hơi

ở 250C(101.3KPa),lỏng

Nhiệt dung riêng(J/mol)

ở 250C(101.3KPa),hơi

ở 250C(101.3KPa),lỏng

Sức

căng

bề

mặt trong k/c

(mN/m)

Mômen lưỡng cực

Chỉ số khúc xạ n20D5,5-:-44%V

-200,94kj/mol

-238,91kj/mol

-162,24kj/mol

-166,64kj/mol

44,06J.mol-1.K-1

81,08J.mol-1.K-1

(250C),22,10mN/m

5,7606.1090 C.m

1,328401.1.1.2. Tính chất hố học

- Metanol có đầy đủ tính chất của một alcol no đơn chức. Các phản ứng hoá học đặc

trưng điển hình cho líp hợp chất này là khả năng phản ứng của nhóm OH. Các

phản ứng hố học xảy ra theo hướng đứt tách các liên kết C-O và O- H.

- Các phản ứng đặc trưng là:

+ Với axit hữu cơ:CH3OH+CH3COOHH2SO4CH3COOCH3t0 >= 180o++ Với axit vô cơCH3OHH2SO4+HCl0t >= 180+ Tham gia phản ứng ete hoá

Vũ Ngọc Đức - 20123024Page 5oCH3Cl+H2OH2OĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD : PGS.TS.VĂN ĐÌNH SƠN THỌ

H2SO42CH3OH00t =140OCH3CH3 + H2O+ Tham gia phản ứng cộng với ankenCH3CH3

xtCH3OH+CH3CCH200CH3OCCH3t =40-110CH3

(MTBE)

+ Tham gia phản ứng oxi hoá với O2.

Metanol có thể bị oxi hóa bở CuO hoặc dung dịch KMnO4 tạo thành Fomandehit:

CH3OH + CuOtoHCHO + Cu + H2OTrong khơng khí metanol cháy tạo thành CO2 và H2O đồng thời tỏa nhiệt

CH3OH + 5/2O2CO2 + 2H2O +Q1.1.1.3. Ứng dụngcủa methanol

Metanol làm nguyên liệu cho quá trình tổng hợp MTBE là một loại phụ gia rất phổ

biến hiện nay nhằm thay thế phụ gia chì cho xăng .

Metanol là một trong những nguyên liệu đầu quan trọng nhất cho công nghiệp hoá

học

Metanol được dùng để tổng hợp thuốc nhuộm,formadehit, hương liệu, dùng làm

dung môi pha sơn. Tổng sản lượng trên thế giới năm 1989 vào khoảng 21.10 6 tấn/năm.

Khoảng 85% lượng Metanol sản xuất ra dùng làm chất khởi đầu hoặc dung mơi cho cơng

nghiệp hố học. Phần còn lại dùng làm nguyên liệu.

1.1.1.4. Các phương pháp tổng hợp Metanol

Ngày nay Metanol được tổng hợp bằng một trong hai phương pháp sau:

Tổng hợp metanol từ oxi hóa trực tiếp metan

Vũ Ngọc Đức - 20123024Page 6ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD : PGS.TS.VĂN ĐÌNH SƠN THỌ

CH4 + 1/2O2100atm, 200oCCH3OH.

Tỷ lệ CH4: O2 = 1: 2 (theo thể tích) xúc tác là Cu, Fe hoặc Ni…

Tổng hợp metanol từ khí tổng hợp

Q trình tổng hợp dựa vào hai phản ứng tỏa nhiệt sau

CO + 2H2CO + H2OPhản ứng thứ 2 có thể xem như hệ quả của phảnứng thứ nhất và phản ứng nghịch của q trình chuyển hóa CO bằng hơi nước.

Methanol có thể tỏng hợp từ hỗn hợp H2-CO hoặc H2-CO2 ,tuy nhiên hỗn hớp phản

ứng chứa đồng thời H2- CO- CO2 cho hiệu suất methanol cao gấp 6,7 lần .Tùy thuộc vào

thành phần CO và CO2 ,để đạt được độ chuyển hóa u cầu hỗn hợp khí phải có tỷ lệ mol

H/C bằng 2÷3 .Hỗn hợp này có thể thu được từ q trình oxy hóa khơng hồn tồn ,khí

hóa hoặc steam reforming.

Xúc tác được sử dụng trong quá trình :Hiện nay trong cơng nghiệp có hai loại xúc

tác được sử dụng

Xúc tác Zn- Cr : hệ xúc tác này sử dụng cho hầu hết các quá trình sản xuất metanol

trong cơng nghiệp cho đến những năm 1960 ,hoạt tính tương đối thấp ,đòi hỏi phải tiến

hành ở nhiệt độ 300 ÷ 400 °C ,áp suất duy trì 30 ÷ 35 MPa nên không kinh tế ,do vậy hệ

xúc tác này dần được thay thế bằng hệ xúc tác trên cơ sở Cu.

Xúc tác trên cơ sở Cu :hệ xúc tác này có hoạt tính cao hơn nhưng nhạy cảm với các

chất độc ,đặc biệt là các hợp chất chứa S và halogen ,làm việc ở điều kiện mềm hơn :

nhiệt độ 240 ÷ 270 °C ,áp suất 5 ÷ 10 Mpa .

1.1.1.5 Bảo quản và tồn chứa

- Vận chuyển:

+ Vận chuyển phuy chứa cẩn thận, tránh gây đổ

+ Sử dụng xe nâng phù hợp để vận chuyển.

- Bảo quản:

+ Bảo quản trong khu vực thống khí.

+ Để xa các nguồn phát lửa, phát nhiệt, đánh lửa.

+ Để xa các chất oxy hóa.

+ Đậy chặt nắp thùng chứa khi khơng sử dụng

Vũ Ngọc Đức - 20123024Page 7ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD : PGS.TS.VĂN ĐÌNH SƠN THỌ1.1.1.6 Chỉ tiêu yêu cầu chất lượng

Tên chất

Metanol

Etanol

Axeton

Axit axetic

Aminiac

NướcGiới hạn cho phép (% khối lượng)

Min 99,88%

Max 0,002%

Max 0,001%

Max 0,003%

Max 0,003%

Max 0,1%1.1.2. Isobutylene

Isobutylen có cơng thức phân tử là C4H8 .

Khối lượng phân tử M =56.1080

Công thức cấu tạo của isobutylen.

CH3 CCH2CH3Isobutylen ( 2- metyl propene)1.1.2.1. Tính chất vật lý

Iso buten là chất khí khơng màu, có thể cháy ở nhiệt độ phòng và áp suất khí quyển. Nó

có thể hòa tan vơ hạn trong rượu, ete và hydrocacbon nhưng ít hòa tan trong nước.

Tính chất vật lý của Iso – buten được thể hiện trong bảng dưới

Bảng 2: Một số tính chất vật lý của Isobutylene

(Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry)Vũ Ngọc Đức - 20123024Page 8ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPĐại lượng vật lý

Nhiệt độ sơi

Nhiệt độ nóng chảy

Nhiệt độ tới hạn

Áp suất tới hạnGiá trị

-6,9

-140,34

147,5

4,00Đơn vị

0

C

0

C

0

C

MPaTỷ trọng tới hạn0,239g/cm3Tỷ trọng của lỏng0,5879g/cm32,582kg/m3Nhiệt hóa hơi ở áp 250C

suất bão hòa

ts 0C366,9J/g394,2J/gNhiệt dung riêngKhí lý tưởng1589J/g.KLỏng; 101,3Kpa2336J/g.K250C, P = const-2702,3kJ/molTỷ trọng của khíNhiệt cháyĐiều kiện

101,3 KPa

101,3 KPaGVHD : PGS.TS.VĂN ĐÌNH SƠN THỌ00C; 101,3KPaGiới hạn nổ với 200C; 101,3KPa

1,8 – 8,8

%TT

khơng khí

1.1.2.2.Tính chất hóa học

Iso-buten có các tính chất của một olefin đặc trưng với những phản ứng chính như:

phản ứng cộng, xúc tác axit, phản ứng cộng rượu tạo ete, những phản ứng cộng halogen

tạo dẫn xuất halogenua, phản ứng cộng nước tạo TBA, phản ứng polyme hoá tạo DIB,

phản ứng cộng CO và nước tạo axit cacbonxylic ((CH3)3CCOOH), phản ứng đehydro,

hoá phản ứng alkyl hoá, phản ứng oxy hoá, phản ứng Fromaldehyt tạo ra hợp chất dùng

để sản xuất iso-pren. Sau đây là một loạt phản ứng mà iso-buten có thể tham gia. Nó là

những tính chất hố học đặc trưng cho iso – buten :

+ Phản ứng cộng

+Cộng rượu tạo esteVũ Ngọc Đức - 20123024Page 9ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD : PGS.TS.VĂN ĐÌNH SƠN THỌ

CH3CH2CH3C+ CH3OHCH3 C O CH3 + H+CH3CH3Cộng nước tạo TBA

CH3

CH2CH3C+ H2OCH3 C O HCH3CH3Cộng Hydro halogenua (HX)

CH3

CH2CCH3

+ HXCH3CCH3XCH3+ Phản ứng oxy hóa

CH3

CH2CCH3

+ 3/2O2 + NH3CH2CH3CCN + H2OCH3+ Phản ứng polymer hóa

CH3

nCH2C(CH3)2[CH2C]nCH31.1.2.3. Ứng dụng

Isobutylen có rất nhiều ứng dụng trong công nghiệp cũng như trong đời sống.

Isobutylen được dùng làm ngun liệu chính trong q trình sản xuất phụ gia MTBE cho

xăng, ngoài ra Isobutylen cũng được dùng để sản xuất TBA, Isobutylen cũng được dùng

trong tổng hợp hố học,…

1.1.2.4. Các nguồn Isobutene chính hiện nay

 Iso – buten lấy từ nguồn rafinat – 1, là hỗn hợp khí thu được từ xưởng sản xuất

etylen bằng quá trình cracking hơi nước. Nguồn ngun liệu này có ưu điểm là

Vũ Ngọc Đức - 20123024Page 10ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

GVHD : PGS.TS.VĂN ĐÌNH SƠN THỌnồng độ iso – buten tương đối cao (khoảng 44% và có thể sử dụng trực tiếp để sản

xuất MTBE).

Iso – buten từ phân đoạn C4 của q trình xúc tác tầng sơi (FCC ). So với phân

đoạn C4 của Crạking hơi nước thì nồng độ iso – buten lớn hơn nhiều. Do đó, nếu

sử dụng nguồn nguyên liệu này để sản xuất MTBE thì vốn đầu tư và giá thành sản

xuất sẽ cao hơn khi dùng nguồn cracking hơi nước.

Iso – buten từ quá trình đề Hydrat hóa Tert butyl alcol (TBA), trong đó TBA thu

được từ đồng sản phẩm của quá trình tổng hợp propylene hơi oxit (chiếm 15%

nguyên liệu MTBE được sản xuất ).

Isobutene thu được từ q trình hydro hóa chọn lọc butadien từ hỗn hợp C 4 của

quá trình steam cracking.

Isobutene thu được từ q trình dehydro hóa isobutane trong đó iso – butan có thể

nhận được từ q trình lọc dầu hoặc từ q trình isome hóa khí mỏ n – butan. Đây

là nguồn nguyên liệu hứa hẹn sẽ đáp ứng được nhu cầu MTBE và là hướng phát

triển có triển vọng. Mặc dù đầu tư cho sản xuất đòi hỏi cao hơn.

Bảng 3: Thành phần chính của phân đoạn hydrocacbon C4 của quá trình Steam

Crackers (Rafinat 1) và Fluid Catalytic Crackers (FCC-C4)

(Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry)Compound

Isobutane

n-Butane

Isobutene

Butene-1

cis-Butene-2

trans-Butene-2

Butadiene-1,3

BalanceRafinat 1,wt%

4

12

44

24

6

9

0.5

0.5Pseudoraffinate,wt%

2

7.5

24

39

8

19

0

0.5FCC-C4,wt%

36

13

15

12

9

14

0.3

0.71.1.2.5. Các công nghệ sản xuất Isobutene tiêu biểu

a. Công nghệ sản xuất Isobutene từ q trình Hydrat hóa phân đoạn C4 của quá

trình steam cracking và catalytic crackingVũ Ngọc Đức - 20123024Page 11ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD : PGS.TS.VĂN ĐÌNH SƠN THỌHình 1 : Sơ đồ công nghệ CFR tách Isobuten bằng quá trình Hydrat hóa

(Phạm Thanh Huyền ,Nguyễn Thị Hồng Liên ;Cơng nghệ tổng hợp hữu cơ – hóa

dầu ;Nxb khoa học và kỹ thuật ;2006)b. Bên cạnh đi từ phân đoạn C4 của hai q trình trên thì isobutene còn được tổng

hợp bằng q trình Isome hóa n-butan từ khí mỏ thành isobutan (cơng nghệ

Butamer của UOP) ,sau đó sử dụng cơng nghệ dehydro hóa isobutan thành

isobutene (cơng nghệ Oleflex của UOP,Catofin của ABB Lummus …)

 Công nghệ Butamer của UOPVũ Ngọc Đức - 20123024Page 12ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD : PGS.TS.VĂN ĐÌNH SƠN THỌHình 2 : Sơ đồ cơng nghệ Butamer của UOP

(Handbook Of Petroleum Refining Processes-McGraw-Hill Professional ,2003) Công nghệ Oleflex của UOP

(Handbook Of Petroleum Refining Processes-McGraw-Hill Professional ,2003)

Hình 3: Công nghệ Oleflex của UOPVũ Ngọc Đức - 20123024Page 13ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD : PGS.TS.VĂN ĐÌNH SƠN THỌ1.1.2.6 Bảo quản và tồn chứa

-Vận chuyển:+ Vận chuyển phuy chứa cẩn thận, tránh gây đổ

+ Sử dụng xe nâng phù hợp để vận chuyển.

-Bảo quản:+ Bảo quản trong khu vực thống khí.

+ Để xa các nguồn phát lửa, phát nhiệt, đánh lửa.

+ Để xa các chất oxy hóa.

+ Đậy chặt nắp thùng chứa khi không sử dụng

1.1.2.7 Chỉ tiêu yêu cầu chất lượng

Tên chất

Isobutylene

1,3 Butadiene

n – Butane

Isobutane

Propane

Propylene

Butenes

Sulfur

WaterVũ Ngọc Đức - 20123024Giới hạn cho phép (% khối lượng)

99,7 % +

< 25 PPM

< 100 PPM

< 100 PPM

< 50 PPM

< 3 PPM

< 1 PPM

< 0.50 PPM

< 3 PPMPage 14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Giới thiệu tổng quan về nguyên liệu tổng hợp MTBE

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×