Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

18. Nguyễn Thị Thu Huệ (2013), Thành phố đi vắng, Nxb Trẻ, TP Hồ Chí Minh.

19. Nguyễn Thị Thu Huệ (2017), Của để dành tuyển tập truyện ngắn, Nxb Trẻ,

TP Hồ Chí Minh.

20. Quế Hương (2018), Nước mắt hạt bụi, Nxb Trẻ, TP Hồ Chí Minh.

21. Dương Hướng (2018), Bến khách – tập truyện ngắn, Nxb Trẻ, TP Hồ Chí

Minh.

22. Nguyễn Khải (2011), Nguyễn Khải tuyển tập truyện ngắn, Nxb Văn hóa

thơng tin, Hà Nội.

23. Nguyễn Khải (2014), Hà Nội trong mắt tơi, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội.

24. Ma Văn Kháng (2001), Ma Văn Kháng truyện ngắn, Nxb Văn hóa thơng

tin, Hà Nội.

25. Ma Văn Kháng (2010), Một chiều dơng gió – tập truyện ngắn, Nxb Hội

nhà văn, Hà Nội.

26. Lê Minh Khuê (2012), Nhiệt đới gió mùa, Nxb Hội nhà văn, Hà Nội.

27. Lê Minh Khuê (2016), Làn gió chảy qua, Nxb Trẻ, TP Hồ Chí Minh.

28. Chu Lai (2017), Chu Lai truyện ngắn, Nxb Văn học, Hà Nội.

29. Lê Lựu (2001), Lê Lựu truyện ngắn, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội.

30. Lê Lựu (2014), Trong làng nhỏ - tập truyện ngắn, Nxb Dân trí, Hà Nội.

31. Hoàng Tố Mai (2017), Thực đơn mây trắng – Tập truyện ngắn, Nxb Trẻ,

TP Hồ Chí Minh.

32. Nguyễn Hữu Hồng Minh (2013), Người ăn bóng – Những chuyện nhỏ,

Nxb Hội nhà văn, Hà Nội.

33. Phan Hồn Nhiên (2016), Hồi phục - tập truyện ngắn, Nxb Trẻ, TP Hồ Chí

Minh.

34. Nhiều tác giả ( 2004), Truyện ngắn 5 cây bút nữ, Nxb Hội nhà văn, Hà Nội.

35. Nhiều tác giả (2011), Truyện ngắn 9 cây bút nữ, Nxb Văn học, Hà Nội.

36. Nhiều tác giả (2013), Truyện ngắn đặc sắc các tác giả nữ, Nxb Văn học,

Hà Nội.

15337. Nhiều tác giả (2017), Truyện ngắn hay 2017, Nxb Văn học, Hà Nội.15438. Nhiều tác giả (2018), Truyện ngắn đặc sắc 2018, Nxb Hội nhà văn, Hà

Nội.

39. Bảo Ninh (2011), Trại bảy chú lùn – Tập truyện ngắn, Nxb Văn học, Hà Nội.

40. Bảo Ninh (2013), Bảo Ninh – Những truyện ngắn, Nxb Trẻ, TP Hồ Chí Minh.

41. Đỗ Phấn (2016), Thác hoa – Tập truyện ngắn, Nxb Trẻ, TP Hồ Chí Minh.

42. Thái Bá Tân (1996), Thái Bá Tân truyện ngắn, Nxb Lao động, Hà Nội.

43. Hồ Anh Thái (2003), Tự sự 265 ngày – Tập truyện ngắn, Nxb Hội nhà văn,

Hà Nội.

44. Hồ Anh Thái (2004), Mảnh vỡ của đàn ông – Tập truyện ngắn, Nxb Hội

nhà văn, Hà Nội.

45. Nguyễn Huy Thiệp (2005), Cánh buồm nâu thuở ấy – Tuyển chọn những

truyện ngắn hay nhất và mới nhất, Nxb Hội nhà văn, Hà Nội.

46. Nguyễn Huy Thiệp (2011), Không có vua, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội.

47. Nguyễn Huy Thiệp (2013), Hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt - Tuyển

truyện ngắn, Nxb Trẻ, TP Hồ Chí Minh.

48. Nguyễn Huy Thiệp (2013), Tình yêu, tội ác và trừng phạt – tuyển truyện

ngắn, Nxb Trẻ, TP Hồ Chí Minh.

49. Nguyễn Huy Thiệp (2016), Chảy đi sông ơi – Tuyển truyện ngắn, Nxb

Trẻ, TP. Hồ Chí Minh.

50. Đỗ Bích Thúy (2001), Sau những mùa trăng, Nxb Quân đội nhân dân,

Hà Nội.

51. Nguyễn Mạnh Tuấn (2013), Khỏa thân – Tập truyện ngắn, Nxb Hồng

Đức, TP Hồ Chí Minh.

52. Nguyễn Ngọc Tư (2010), Cánh đồng bất tận – tập truyện ngắn, Nxb Trẻ,

TP Hồ Chí Minh.

53. Nguyễn Ngọc Tư (2010), Khói trời lộng lẫy, Nxb Thời đại, TP Hồ Chí Minh.

54. Nguyễn Ngọc Tư (2012), Ngọn đèn không tắt, Nxb Trẻ, TP Hồ Chí Minh.

15555. Nguyễn Ngọc Tư (2014), Đảo – tập truyện ngắn, Nxb Trẻ, TP Hồ Chí Minh.

56. Nguyễn Ngọc Tư (2014), Gió lẻ và 9 câu chuyện khác, Nxb Trẻ, TP Hồ Chí

Minh.

57. Nguyễn Ngọc Tư (2015), Giao thừa – tập truyện ngắn, Nxb Trẻ, TP Hồ

Chí Minh.

58. Nguyễn Ngọc Tư (2016), Không ai qua sông, Nxb Trẻ, TP Hồ Chí Minh.

59. Trần Kim Trắc (2015), Khúc hát trái tim gà, Nxb Trẻ, TP Hồ Chí Minh.

60. Nguyễn Anh Vũ tuyển chọn, giới thiệu ( 2005), Truyện ngắn ba tác giả

nữ đồng bằng sông Cửu Long, Nxb Văn học, Hà Nội.

Sách nghiên cứu - Giáo trình - Luậ n văn, luậ n án

61. Vũ Tuấn Anh, Bích Thu (chủ biên) (2006), Từ điển tác phẩm văn xuôi

Việt Nam, Tập 2, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

62. Phạm Tuấn Anh (1994), Sự đa dạng thẩm mỹ của văn xuôi Việt Nam sau

1975, Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội.

63. Antoine Compagnon ((Lê Hồng Sâm, Đặng Anh Đào dịch) (2006), Bản

mệnh của lí thuyết văn chương và cảm nghĩ thông thường, Nxb Đại học

Sư phạm, Hà Nội.

64. Lại Nguyên Ân (1994), Văn học và phê bình, Nxb Tác phẩm mới, Hà Nội.

65. Lại Nguyên Ân (1999), 150 thuật ngữ văn học, Nxb Đại học Quốc gia,

Hà Nội.

66. Bakhtin (2003), Lí luận và thi pháp tiểu thuyết, Nxb Hội nhà văn, Hà Nội.

67. Lê Huy Bắc (2004), Truyện ngắn: Lí luận tác gia và tác phẩm, Tập 1,

Nxb Giáo dục, Hà Nội.

68. Lê Huy Bắc (2012), Văn học hậu hiện đại lí thuyết và tiếp nhận, Nxb

Đại học Sư phạm, Hà Nội.

69. Lê Huy Bắc (2013), Đặc trưng truyện ngắn Anh – Mỹ, Nxb Đại học Sư

phạm, Hà Nội.

15670. Lê Huy Bắc (2013), Phê bình văn học hậu hiện đại Việt Nam, Nxb Tri157Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×