Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2017

giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2017

Tải bản đầy đủ - 0trang

138

số củ/khóm của cơng thức V2 và V3 cao hơn công thức V1 ở mức tin cậy 95%. Tại

điểm Phú Lương số củ/khóm các cơng thức thí nghiệm sai khác khơng có ý nghĩa.

- Khối lượng củ/khóm dao động từ 473,5 - 616,1g (Thành Phố Thái

Nguyên) và từ 528,8 - 635,4 g (Phú Lương). Trong thí nghiệm cơng thức V2 và

V3 có khối lượng củ/khóm cao hơn cơng thức V1 ở mức tin cậy 95% (cả 2 địa

điểm nghiên cứu).

- Tỷ lệ củ thương phẩm của các cơng thức thí nghiệm sai khác khơng có ý

nghĩa (P>0,05) dao động từ 88,43 - 95,3%.

Như vậy, số lần vun ảnh hưởng không rõ ràng đến số củ/khóm và tỷ lệ củ

thương phẩm nhưng ảnh hưởng đến khối lượng củ. Kết quả này phù hợp với nghiên

cứu của Lê Sỹ Lợi, (2005) [24].

* Ảnh hưởng của số lần vun đến năng suất thực thu

Bảng 3.68. Ảnh hưởng của số lần vun đến năng suất thực thu

giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2016 và 2017

Đơn vị tính: tấn/ha

Năm 2016CơngNăm 2017thứcTPTNPLTBTPTNPLTBV126,5428,2327,3926,1227,8126,96V230,6131,4631,0330,5830,8930,74V332,3832,4832,4331,8632,1932,03P<0,05>0,05<0,05>0,05CV(%)6,95,35,276,47LSD.0,054,67ns3,52nsGhi chú: (TPTN: Thành Phố Thái Nguyên; PL: Phú Lương)

Kết quả cho thấy năng suất thực thu của các cơng thức thí nghiệm ở 2 địa

điểm nghiên cứu trong 2 vụ đông dao động từ 27,39 - 32,43 tấn/ha (năm 2016) và từ

26,96 - 32,03 tấn/ha (năm 2017). Trong đó tại địa điểm Phú Lương, sai khác giữa139

các cơng thức khơng có ý nghĩa (P>0,05). Tại điểm Thành Phố Thái Nguyên, công

thức V2 và V3 có năng suất thực thu cao hơn cơng thức V1 ở mức tin cậy 95%.

Như vậy, vun từ 2 - 3 lần đã làm tăng năng suất giống khoai tây KT1 so với vun 1

lần (công thức V1).

3.3.4.5. Hiệu quả kinh tế của số lần vun đối với giống khoai tây KT1

tại Thái NguyênBảng 3.69. Hiệu quả kinh tế của số lần vun đối với giống khoai tây KT1 tại

Thái Nguyên

Công thứcNSTT

(tấn/ha)Tổng thu

(triệu

đồng/ha)Tổng chi

(triệu

đồng/ha)Lãi thuần

(triệu

đồng/ha)V127,17135,8771,0664,81V230,88154,4275,1679,26V332,23161,6579,3182,34Giá khoai tây: TB 5.000đ/kg

Số liệu ở bảng 3.69 cho thấy, tổng thu của các cơng thức thí nghiệm dao

động từ 135,87-161,65 triệu đồng và tổng chi dao động từ 71,06 -79,31 triệu

đồng. Trong đó công thức V2 và V3 đạt lãi thuần (79,26 - 81,34 triệu đồng) cao

hơn công thức V1 (64,81 triệu đồng). Như vậy, tại Thái Nguyên để trồng khoai

tây đạt năng suất và hiệu quả cao nên vun từ 2 lần/vụ. Vì cơng thức V3 có lãi

thuần cao hơn cơng thức V2 là 3,08 triệu đồng xong mức đầu tư công thức V3

cao hơn công thức V2 là 4,15 triệu đồng.

3.4. Kết quả xây dựng mơ hình khoai tây vụ đơng tại tỉnh Thái Ngun

3.4.1. Kết quả xây dựng mơ hình giống khoai tây KT1 và biện pháp kỹ thuật mới

trên đồng ruộng nông dân tại Thái Nguyên

3.4.1.1. Khả năng sinh trưởng của giống khoai tây KT1 trong mơ hình

Từ kết quả nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và khả năng chống

chịu của các giống khoai tây vụ đông năm 2015, 2016, đề tài đã chọn được giống

KT1 là giống ưu tú thích hợp cho sản xuất khoai tây ở Thái Nguyên. Kỹ thuật trồng

khoai tây mới được chọn từ kết quả thí nghiệm nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng

giống khoai tây KT1. Kết quả xây dựng mô hình được trình bày ở bảng 3.70.140

- Sức sinh trưởng của giống khoai tây KT1 trong mơ hình ở 2 địa điểm tốt,

được đánh giá ở điểm 7, đối chứng Solara có sức sinh trưởng trung bình, được đánh

giá ở điểm 5.

- Diện tích tán lá che phủ đất của giống KT1 tại 2 mơ hình cao, đạt 100%,

giống Solara tán lá che phủ đất đạt 98%.

Bảng 3.70. Khả năng sinh trưởng của giống khoai tây KT1

tại huyện Phú Lương và Thành Phố Thái Nguyên vụ đông năm 2017

Phú Lương

Chỉ tiêuThành phố

Thái Nguyên

Solara

KT1

(đ/c)KT1Solara

(đ/c)TGST (ngày)90889088Sức sinh trưởng (điểm 3- 7)7575DTTLCPĐ (%)1009810098Chiều cao cây (cm)62,758,864,359,71313Bệnh mốc sương ( điểm)- Chiều cao cây của giống KT1 đạt từ 62,7 cm - 64,3 cm, trong khi đó Solara

có chiều cao cây dao động từ 58,8- 59,7 cm.

- Bệnh mốc sương: Do đã được xử lý đất trước khi trồng nên giống KT1

không bị bệnh mốc sương, được đánh giá ở điểm 1. Giống Solara bị nhiễm nhẹ

(<20% diện tích lá bị bệnh), được đánh giá ở điểm 3.

3.4.1.2. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống khoai

tây KT1 mơ hình

Bảng 3.71. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống KT1

mơ hình tại Thái Ngun vụ đơng năm 2017

Chỉ tiêu

Số củ /khóm (củ)

KL củ/khóm (gram)Phú LươngThành Phố Thái NguyênKT1Solara (đ/c)KT1Solara (đ/c)8,05,88,16,5637,5431,1640,1452,5141

NSTT (tấn/ha)32,0321,3432,3522,56Số củ/khóm của giống khoai tây KT1 trong mơ hình tại 2 địa điểm nghiên

cứu dao động từ 8,0- 8,1 củ, nhiều hơn đối chứng (Solara: 5,8 - 6,5 củ).

- Khối lượng củ/khóm của giống KT1 trong mơ hình tại 2 điểm nghiên cứu dao

động từ 617,5 - 620,1 g, cao hơn giống đối chứng (Solara: 431,1 - 452,5 g).

- Năng suất thực thu của giống khoai tây KT1 trong mơ hình tại 2 địa điểm

nghiên cứu dao động từ 32,03 - 32,35 tấn/ha, cao hơn giống đối chứng (Solara

21,34 - 22,56 tấn/ha).

3.4.2. Hiệu quả kinh tế của mơ hình trồng khoai tây vụ

đơng năm 2017 tại Thái Ngun

Bảng 3.72. Sơ bộ hạch tốn kinh tế mơ hình trồng thử khoai tây và ngơ

vụ đơng năm 2017 tại Thái Ngun(tính cho 1 ha)Chỉ tiêuĐơn

vị

tínhCơng LĐ cơngĐơn

giá

(1000

đồng

)Khoai tây vụ đơng

Mơ hình 1

Mơ hình 2

Số

lượn

g150Ngơ vụ đơng

Đơn

giá

(1000

đồng)Số

lượngT.tiền

(1000

đồng)T.tiền

(1000 đồng)Số

lượn

gT.tiền

(1000 đồng)20030.00020030.00015016024.000P.chuồngTấn11515.0001010.000110.00010.000Đạm urekg73262.2821501.05073502.450Supe lânkg39832.9498002.40035001.500Kali

cloruakg7,52832.1222001.5007,52201.650Giốngđồng171.20020.4001.30022.100200285.600BVTVđồng102802.800138,51.38520501.000Tổng chi75.553Tổng thuTấnThu chiđồng5.032,19

85.397160.95068.435

21,95109.75041.315Giá khoai tây :TB 5.000đ/kg46.200

6.59,0

12.30058.500Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2017

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×