Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
§6. Quần đảo Hy Lạp

§6. Quần đảo Hy Lạp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nedchămchúnhìnrồinói:

-Giáosưnóiđúng,cònthuyềntrưởngcủangàiquảlàtàinăng

kiệt xuất. Chúng ta đang ở Địa Trung Hải thật. Bây giờ, nếu có

thể,tahãybànviệcriêngmộtchút,nhưngchớđểainghetrộm.

TơihiểurõýđồcủaNedvànghĩbụng:“Dẫusaocũngnênbàn

bạc với anh ta vì anh ta muốn thế”. Thế là ba chúng tơi ngồi

xuốnggầnđènpha.Tơinói:

-Ơngmuốnnóigìthìnóiđi,ơngNed.Tơingheđây.

-Thếnàynhé.ChúngtađangởchâuÂu.TrướckhiNemocóý

định cho tàu lặn xuống đáy biển Bắc Cực hay quay lại châu Đại

Dương,taphảichuồnkhỏitàunày!

ThúthựclàcuộcthảoluậnvớiNedvềchuyệnđólàmtơilúng

túng. Tơi khơng hề muốn gò bó Conseil và Ned nhưng cũng

chẳng có chút nguyện vọng nào chia tay với thuyền trưởng

Nemo. Nhờ Nemo, nhờ con tàu của Nemo mà hằng ngày tơi bổ

sung cho mình biết bao kiến thức về hải dương học, tơi viết lại

cuốn sách của mình nói về những bí mật dưới đáy đại dương ở

ngay trong lòng biển. Liệu tơi còn dịp được quan sát những kỳ

quan ẩn giấu dưới đại dương không? Tất nhiên là khơng! Tơi

khơngthểchấpnhậnýnghĩrằngphảirờikhỏitàuNautilusmà

chưahồnthànhcơngtrìnhnghiêncứubiểncủachúngtơi.

-ƠngbạnNedạ,–tơinói,–ơnghãytrảlờitơimộtcáchthẳng

thắn nhé. Chẳng lẽ trên tàu Nautilus lại buồn sao? Ơng ân hận

rằngsốphậnđãđẩyơngđếnvớithuyềntrưởngNemoà?

Nedkhơngtrảlờingay.Anhtakhoanhtaytrướcngựcrồinói:

-Thựctình,tơichẳngânhậngìvềviệcđượclàmmộtchuyến

đi chơi ngầm dưới biển. Tơi sẽ nhớ lại chuyến đi này một cách

thúvị,nhưngcũngphảichonókếtthúcchứ!Đấy,ýkiếncủatơilànhưvậy.

-Nósẽkếtthúc,ơngNedạ!

-Kếtthúcởđâuvàbaogiờ?

- Ở đâu thì tơi khơng biết. Bao giờ, tơi khơng thể nói được,

nhưngtơinghĩchuyếnđinàysẽkếtthúckhitấtcảnhữngvùng

biểnđãmởratrướcchúngtamọibímậtcủamình.Ởđờinàycái

gìchẳngcókếtthúc!

-Tơiđồngývớigiáosư.–Conseilnói.–Cólẽsaukhiđikhắp

cácbiểntrêntráiđất,thuyềntrưởngNemosẽphóngthíchtấtcả

bangườichúngta.

- Phóng thích à? – Ned nói như qt. – Tống cổ đi thì đúng

hơn!

-Hãykhoan,ơngNed!–Tơinói.–Chúngtachẳngcógìphảisợ

hãi thuyền trưởng, tuy vậy tơi cũng khơng đồng ý với Conseil

nghĩrằngNemosẽchophépchúngtaloantinrakhắpthếgiớivề

chiếctàuNautilus.

-Vậyngàihyvọngvàocáigì?–Nedhỏi.

-Tơihyvọngtrongtươnglaitìnhhìnhsẽthuậnlợihơn.Bây

giờ,haysáuthángnữacũngvậythơi,phảikhơng?

-Saolại“cũngvậythơi”?–Nedmỉamai.–Xingiáosưchobiết

sáuthángsauchúngtasẽởđâu?

- Có thể là vẫn ở chỗ này, có thể là ở Trung Quốc. Ơng cũng

biếttàuNautiluschạyrấtnhanh.Nóvượtđạidươngnhưénbay

trên trời, hay tàu nhanh chạy trên lục địa! Nó chẳng sợ gì các

vùngbiểnchâuÂu.Aidámcamđoanrằngnósẽkhơngđếngần

bờbiểnnướcPháp,nướcAnhhaynướcMỹ,nơimànhữngđiều

kiệnchạytrốnsẽcònthuậnlợihơn?- Thưa ngài Aronnax, – Ned trả lời, – những lý lẽ của ngài

ngượclạivớilẽphải.Ngàinóitồnchuyệntươnglai:“Chúngta

sẽ ở đây, chúng ta sẽ ở đó!” Còn tơi thì nói chuyện hiện tại:

“Chúngtađangởđây,phảilợidụngngaythờicơnày!”

Logic của Ned làm lập trường của tôi nghiêng ngả. Tơi cảm

thấymìnhbịthuavìđuốilý.

- Thưa giáo sư, – Ned nói tiếp, – giả sử ngay bây giờ thuyền

trưởng Nemo yêu cầu chúng ta rời khỏi tàu Nautilus ngài có

chấpnhậnucầuđókhơng?

-Tơikhơngbiết.

-NếuNemonóirằngsẽkhơngucầulầnthứhainữathìngài

tínhsao?

Tơiimlặng.

-AnhConseiltínhsao?

Conseilbìnhthảntrảlời:

-Conseilthìkhơngcóýkiếngì.Đốivớianhtathìthếnàocũng

xong.Anhtasốngđộcthânnhưchủcủaanhta,nhưbạncủaanh

ta. Chẳng ai mong đợi anh ta ở quê hương cả. Rất tiếc là trong

vấn đề tranh luận này, khơng thể trơng đợi gì ở anh ta được. Ở

đâychỉcóhaibênlàgiáosưvàNedLandthơi.Anhtasẵnsàng

đứnglàmtrọngtài.

TơibấtgiácmỉmcườikhinghenhữnglờikhơihàicủaConseil.

CònNedtrongthâmtâmchắcrấthàilòngvìđãloạirađượcmột

đốithủ.

Nednói:

- Thưa giáo sư, nếu Conseil khơng tham gia cuộc tranh luận

nàythìchỉcótơivàngàigiảiquyếtvấnđềnày.Tơiđãnóihếtýkiếnvàngàicũngđãnghehết.Thếbâygiờngàithấythếnào?

Đànhphảicóýkiếndứtkhốtvìtơikhơngchịunổisựquanh

co:

-ƠngbạnNedạ,tơixintrảlờithếnày.Ơngnóiđúng,những

lý lẽ của tơi khơng có trọng lượng bằng lý lẽ của ơng. Thuyền

trưởngNemokhơngbaogiờtựnguyệnthảchúngta,khơngnên

hyvọnggìvàođiềuđó.VìbảnnăngtựvệmàNemosẽkhơngtrả

lạitựdochochúngta.Nhưngcũngchínhvìbảnnăngtựvệmà

khicóthờicơlàtaphảirờibỏtàuNautilusngay.

-Ngàinóithậtlàchílý!

-Nhưngcònmộtđiềunữalàphảiđợicơhộithậtthuậnlợi.Đã

hành động là phải thành công. Nếu thất bại là đi đứt! Nemo

khơngbaogiờthathứchotađâu!

-Thưagiáosư,vâng.Nhưngýkiếncủangàiqchungchung.

Vấnđềlàthếnày:nếucóthờicơthuậnlợilàphảichộplấyngay,

phảikhơngạ?

-Đồngý.Bâygiờơnghãynóirõthếnàolàthờicơthuậnlợi?

-Giảsửcómộtđêmnàođótốitrời,tàuchạygầnbờbiểnchâu

Âu…thờicơthuậnlợilàđó.

-Thếơngđịnhbơivàobờà?

- Tất nhiên, tơi sẽ gắng bơi nếu tàu chạy trên mặt biển, còn

nếunólặnxuống…

-Thìsao?

- Thì tơi sẽ cố chiếm cái xuồng. Tơi biết cách lấy nó rồi. Tên

hoatiêutrongphòngláisẽchẳngthấytachạytrốnđâu.

- Thế thì ông hãy đợi thời cơ! Nhưng ông chớ quên rằng nếuthấtbạilànguyđấy.

-Thưangài,tơisẽkhơngqn.

- Ơng Ned, bây giờ ơng có muốn nghe ý kiến của tơi về kế

hoạchcủaơngkhơng?

-Xingiáosưcứnói.

-Tơinghĩrằng–tơikhơngnóilà“hyvọngrằng”–sẽkhơngcó

thờicơthuậnlợinhưvậyđâu.

-Vìsao?

-VìthuyềntrưởngNemonhìnsựviệcrấttỉnhtáovàtấtnhiên

sẽđềphòngchúngta,đặcbiệtlàkhigầnbờbiểnchâuÂu.

-Tơitánthànhýkiếncủagiáosư.–Conseilnói.

-Rồixem!–Nedlắcđầu.

- Ơng Ned ạ, – tơi nói thêm, – chúng ta kết thúc câu chuyện

này ở đây. Tuyệt đối khơng nên nói gì nữa! Hơm nào ơng định

chạytrốnthìbáotrướcchochúngtơibiết,chúngtơisẽtheoơng.

Tơihồntồntrơngcậyvàoơng.

Thếlàkếtthúccâuchuyệngiữabachúngtơi,câuchuyệngây

ranhiềuhậuquảnghiêmtrọngsaunày.ThậtđaubuồnchoNed,

những sự kiện xảy ra đã khẳng định ý kiến của tơi là đúng.

ChẳngbiếtvìNemokhơngtinchúngtơihayvìơngtatránhgặp

cáctàuthuyềnởĐịaTrungHảimàtàuNautilusphầnlớnchạy

ngầmdướinướcvàcáchxabờ.Đơikhitàuchỉhơinhơkhỏimặt

nước,nhưngthườnglàlặnxuốngkhásâu.GiữaquầnđảoHyLạp

vàTiểuÁ,tàulặnxuốnghaingànmétmàchưachạmđáy.

Tối hơm sau, 14 tháng 2, gặp thuyền trưởng Nemo ở phòng

khách, tơi cảm thấy ơng ta có nhiều điều tư lự khơng vui. Trái

vớilệthường,Nemoralệnhmởrộngcảhaiơcửasổrồivừađiđilại lại giữa hai ơ cửa đó vừa chăm chú nhìn vào khoảng nước

mênhmơng.Việclàmđócóýnghĩagì?Thơimặcơngta,tơiquay

ra nghiên cứu các lồi cá đang tung tăng ngồi ơ cửa. Tơi đang

ngắmnhìnkhơngchánmắtnhữngkỳquancủađáybiểnthìmột

hiệntượngbỗnglàmtơigiậtmình.

Cómộtngười,mộtngườithợlặnxuấthiện,lưngđeotúida.Đó

khơngphảilàmộtcáixáckhơnghồntrơitheodòngnướcmàlà

một người còn sống đang bơi bằng đơi tay rất khoẻ. Thỉnh

thoảnganhtangoilênmặtnướcđểthởrồilạilặnxuống.

TơiquayvềphíathuyềntrưởngNemovàkêulên,xúcđộng:

- Có người sắp chết đuối! Phải cứu ngay! Phải cứu bằng mọi

giá!

Nemochạybổtớiơcửa.Ngườiđóbơilại,ápmặtvàotấmkính

vànhìnchúngtơi.

Tơi hết sức ngạc nhiên khi thấy Nemo lấy tay ra hiệu cho

ngườiđó.Ngườiđógậtđầutrảlờirồingoilênđimất.

-Giáosưđừnglo!–Nemonói–ĐólàanhNicolasởmũibiển

Matapan,biệthiệulà“Cá”.Anhtanổitiếngkhắpvùngđảoấyvề

tài bơi lặn. Nicolas sống dưới nước nhiều hơn trên cạn! Anh ta

thườngbơitừđảonàysangđảokhác.

-Thuyềntrưởngbiếtanhtaạ?

-Saotơilạikhơngbiết?

Nóiđoạn,Nemobướctớichiếctủkêbêntráiơcửa.Gầntủlà

một cái hòm bịt sắt, trên nắp có tấm biển nhỏ bằng đồng ghi

phươngchâmcủatàuNautilus:

Mobilisinmobile

Khơngđếmxỉađếnsựcómặtcủatơi,Nemomởtủtrongchứađầyvàngthoi.Thứkimloạiqđólấytừđâura?Vàsaonhiều

vậy?Nemođịnhdùngvàngđểlàmgì?

Tơichẳngnóimộtlờivàtrốmắtnhìn.

Nemolấytừngthoivàngrarồixếpngayngắnvàohòmtớikhi

đầy ắp. Theo tơi, số vàng ấy phải nặng hơn một tấn, nói cách

khác là bằng khoảng năm triệu phrăng. Nemo đậy nắp hòm lại

rồi viết địa chỉ hình như bằng tiếng Hy Lạp lên trên. Sau đó,

Nemoấnnútđiệncódâychạyxuốngphòngthủythủ.Bốnthủy

thủchạytớivàkhávấtvảmớikhiêngđượchòmrakhỏiphòng

khách.Thuyềntrưởngquaylạihỏitơi:

-Giáosưnóigìvậy?

-Thưathuyềntrưởng,tơichẳngnóigì.

-Thếthìxinchúcngàingủngon.

Nóixong,Nemobướcrakhỏiphòngkhách.Tơiquayvềphòng

riêng và cố gắng ngủ. Tơi rất thắc mắc về thái độ của thuyền

trưởng.Giữasựxuấthiệncủangườithợlặnvàcáihòmchứađầy

vàng có mối quan hệ gì? Một lúc sau, tàu Nautilus từ lớp nước

sâunổilênmặtbiển.

Tơithấytiếngchânlịchkịchtrênboong.Ngườitađangtháo

xuồngravàhạxuốngnước.Chiếcxuồngkhẽchạmvàothântàu.

Sauđóimlặnghẳn.

Haitiếngđồnghồtrơiqua.Lạicótiếngchânthìnhthịchtrên

boongtàu.Xuồngđượckéolên.Tàulạilặn.Thếlàvàngđãđược

đưatớiđịachỉ,nhưngcụthểlàtớinơinàotrênlụcđịanày?Ailà

ngườiliênlạccủathuyềntrưởngNemo?

Hơm sau, tơi trao đổi cảm tưởng đêm vừa rồi với Conseil và

Ned.Họcũngngạcnhiênchẳngkémgìtơi.-Nemolấyởđâuranhiềuvàngnhưvậy?–Nedhỏi.

Biết trả lời thế nào? Ăn sáng xong, tơi đến phòng khách làm

việc. Tơi soạn lại những ghi chép của mình đến năm giờ. Tơi

bỗng thấy nóng bức nên bỏ áo ngồi ra. Sao nóng thế này? Tàu

đãcáchxavùngnhiệtđớivàđangchạydướibiểnsâu,nơinhiệt

độthấp.Đồnghồchỉđộsâumườitámmétdướimặtbiển.Ởđộ

sâuấy,dùáplựcnướccótăngcũngchẳngcótácđộnggì.

Tơi tiếp tục làm việc, nhưng nhiệt độ xung quanh tăng lên

mộtcáchđángsợ.Tơinghĩbụng:“Haylàtàubịcháy?”

Tơiđangđịnh rakhỏi phòngkháchthì thuyềntrưởng Nemo

xuất hiện ở ngưỡng cửa. Ông ta bước tới chỗ đặt nhiệt kế nhìn

cộtthủyngânrồibảotơi:

-Bốnmươihaiđộ!

-Vâng,nóngq!–Tơitrảlời.–Nếunhiệtđộcòntănglênnữa

thìchúngtasẽbịchínnhừra.

-Thưagiáosư,nếutakhơngmuốnthìnhiệtđộsẽkhơngtăng

nữa.

-Ngàicókhảnăngđiềukhiểncảnhiệtđộnữaà?

-Khơngphải!Nhưngtơicóthểrakhỏicáilòlửanày.

-Đâylànhiệtđộcủamơitrườngbênngồiạ?

-Tấtnhiên!Tàuđangchạytrongnướcsơi.

-Saolạithếđược?–Tơisửngsốt.

-Giáosưhãyxemđây.

Ơ cửa ngồi mở ra khiến tơi trơng thấy những ngọn sóng

trắng xố nổi lên quanh tàu. Từng đám hơi lưu huỳnh lan ra

trongnướcsơisùngsụcnhưtrongchảo.Tơivừachạmtayvàoơkínhthìphảirụtngaylạivìnónónggiãy.

-Chúngtađangởđâuvậy?–Tơihỏi.

-ĐangởquầnđảoSantorin.–Nemotrảlời.–Tơimuốnđểngài

xemnúilửangầm.Đólàmộthiệntượngkỳlạ!

-Tơitưởngqtrìnhhìnhthànhnhữngđảomớiđãchấmdứt

rồi.

- Trong lĩnh vực núi lửa thì q trình hình thành đó khơng

bao giờ chấm dứt. Ngọn lửa trong lòng đất hoạt động liên tục.

Nếu ở Thái Bình Dương san hơ có thể tạo nên các lục địa thì ở

vùngbiểnnàynúilửacũngđóngvaitrònhưvậy.Ngàihãynhìn

xemhoạtđộngđóởdướibiểnsâusơinổinhưthếnào!

Tơibướctớiơcửa.TàuNautilusđứngtạichỗ.Khơngkhínóng

bức khơn tả. Nước từ màu trắng đã chuyển thành màu đỏ. Dù

cửa đóng rất kín, hơi lưu huỳnh ngột ngạt vẫn lọt vào phòng

khách,vàơngồicửathỉnhthoảnglạibùnglênnhữngngọnlửa

đỏrựclàmmờcảánhsángcủachiếcđènpha.

Ngườitơiđẫmmồhơivàthiếukhơngkhíđểthở.Tơicảmthấy

sắpbịchínnhừ,nênbảoNemo:

-Takhơngnênởlâutrongcáichảonướcsơinàylàmgì.

-Vâng,ởmãiđâycũngnguyhiểm.–Nemobìnhthảntrảlời.

Theo lệnh Nemo, tàu Nautilus chạy ngay ra khỏi vùng nước

đó.

Mườilămphútsau,tàunổilênmặtbiển.Chúngtơiđượcthở

hítkhơngkhítronglànhmộtcáchthỏathích.

Tơinghĩbụng:“NếuNedchọnvùngbiểnlửavừarồilàmnơi

bỏtrốnthìchúngtơichẳngcònaisốngsót”.Hơmsau,16tháng2,tàuNautilusvòngquamũiMatapanrồi

rakhơi,từbiệtquầnđảoHyLạp.Chương7

BốnmươitámgiờquaĐịaTrungHảiNước Địa Trung Hải xanh biếc, bờ biển chìm trong những

vườn cam, vườn cây lô hội, cây xương rồng, cây thơng.

KhơngkhíĐịaTrungHảitronglành.Nơiđây,trênbờbiểnnày,ở

vùng nước này, với khí hậu tốt nhất thế giới này, con người có

thêmsứcmạnhmới.

NhưngdùĐịaTrungHảiđẹpđếnđâu,tơicũngchỉnhìnbiển

nướcrộnghaitriệukilơmétvngmộtcáchthốngqua.Thậm

chítơikhơngthểhỏihangìthuyềntrưởngNemovìsuốtchặng

đường vượt Địa Trung Hải chớp nhống ấy, Nemo khơng xuất

hiệnlầnnào.TơiđốnrằngtàuNautilusđãchạyngầmdướibiển

đóchừngsáutrămdặmtronghaingàyhaiđêm.Chúngtơirờibờ

biểnHyLạpngày16tháng2thìrạngsáng18tháng2đãquaeo

Gibraltar.

Tơi biết thuyền trưởng Nemo chẳng thích gì Địa Trung Hải

bốn bề là những vùng đất mà Nemo đã từ bỏ. Sóng nước Địa

Trung Hải trong xanh, những làn gió biển thổi nhẹ đã gợi lên

trong lòng Nemo q nhiều kỷ niệm, nếu khơng phải là q

nhiềuthươngtiếc.Nơiđâychẳngcócáitựdolựachọnđườngđi,

cái độc lập hồn tồn mà Nemo đã có ngồi đại dương. Giống

nhưtàuNautilus,Nemocảmthấytùtúngtrongkhoảngkhông

gianhạnchếgiữabờbiểnchâuPhivàchâuÂu.

Tàuchạyhaimươilămhảilýmộtgiờ.

NedLandtuyrấtchánngánnhưngcũngphảitừbỏýđịnhbỏTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

§6. Quần đảo Hy Lạp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×