Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Các hoạt động dạy học:

IV. Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1:Giới thiệu

bài: 1p

2.2: Nội dung:

30p

Bài 1. (10’)- GV nêu nội dung, yêu cầu- Sắp xếp các từ ngữ sau thành

3 nhóm: “chăm chút, lo lắng,

thiếu nhi, thiếu niên, ngoan

ngỗn, lễ phép, trẻ nhỏ, nâng

đỡ, thật thà, ngây thơ, quan

tâm, quý mến, trẻ con”

- Từ chỉ trẻ

em:.....................................

- Từ chỉ tính nết trẻ

em:.......................

- Từ chỉ sự quan tâm của

người lớn đối với trẻ

em:....................................1. Sắp xếp các từ ngữ sau

thành 3 nhóm: “chăm chút, k

lắng, thiếu nhi, thiếu niên,

ngoan ngoãn, lễ phép, trẻ nhỏ,

nâng đỡ, thật thà, ngây thơ,

quan tâm, quý mến, trẻ con”

- Hs làm bài theo cặp

- Đọc bài làm – nhận xét.Đáp án:

- Từ chỉ trẻ em: thiếu nhi,

thiếu niên, trẻ nhỏ, trẻ con

- Từ chỉ tính nết trẻ em: ngoan

ngoãn, lễ phép, thật thà, ngây

thơ.

- Từ chỉ sự quan tâm của

người lớn đối với trẻ em:

chăm chút, lo lắng, quan tâm,

quý mến

+ Em hãy đặt câu với từ lễ VD: Chúng em đứng dậy lễ

phép?

phép chào cô giáo.

+ Đặt câu với từ lo lắng?- VD: Bố mẹ em rất lo lắng

khi em về nhà muộn- Gọi HS nhận xét: bạn đặt câu

có đủ ý khơng, có từ theo u

cầu khơng?

+ Câu 1 nói về điều gì?

- Câu 1 nói về tính nết của trẻ

+ Câu 2 nói về điều gì?

em.

- Câu 2 nói về sự quan tâm

của người lớn đối với trẻ em.

Bài 2: (10’)Gạch (-) dưới bộ phận trả lời

câu hỏi (Ai? Cái gì? Con gì?),

42- HS nêu y/cgạch (=) dưới bộ phận trả lời

câu hỏi (là gì?).

a. Em là học sinh lớp 2 D.

b. Bà ngoại là người thầy dạy

em những nét chữ đầu tiên.

c. Hải Âu là bạn của người đi

biển.

d. Trường học là ngôi nhà thứ

hai của em.+Từ “Hải Âu” trả lời cho câu

hỏi nào?- 4 HS lên bảng làm bài, dưới

lớp làm vào vở và nhận xét.

a. Em là học sinh lớp 3 D.

b. Bà ngoại là người thầy dạy

em những nét chữ đầu tiên.

c. Hải Âu là bạn của người đi

biển.

d. Trường học là ngôi nhà thứ

hai của em.

- Trong các câu trên bộ phận:

“em, bà ngoại” trả lời cho câu

hỏi Ai?

- Từ “Hải Âu” trả lời cho câu

hỏi con gì.+Từ “trường học” trả lời cho

câu hỏi nào?- Từ “trường học” trả lời cho

câu hỏi cái gì.Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch

chân trong mỗi câu sau:

a.Trần Đăng Khoa là nhà thơ

của thiếu nhi.

b. Người có lỗi là En – ri - cơ.

c. Con trâu là đầu cơ nghiệp.

d. Sách vở là đồ dùng học tập

không thể thiếu đối với mỗi

học sinh.

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

+ Bài tập yêu cầu gì?- HS đọc bài – xác định yêu

cầu+ Trong các câu trên từ ngữ

nào trả lời cho câu hỏi Ai?Bài 3: (10’)43- Đặt câu hỏi cho bộ phận

gạch chân trong mỗi câu .

+ Khi đặt câu hỏi em cần lưu ý - Khi đặt câu hỏi em cần lưu ý

điều gì?

xác định bộ phận được gạch

chân trong câu sau đó mới đặt

câu hỏi. Cuối câu hỏi có dấu

chấm hỏi.

- HS làm bài.

a.Trần Đăng Khoa là gì?

b. En – ri – cơ là gì?

c. Con trâu là gì?

d. Cái gì là đồ dùng học tập

không thể thiếu đối với mỗi

- GV nhận xét, chốt kết quả

học sinh?

đúng.

→ Bài tập củng cố cách đặt

câu hỏi theo mẫu Ai là gì?

4. Củng cố - Dặn - GV hệ thống kiến thức bài

dò: (3’)

học.

- Yêu cầu những HS làm bài

chưa đúng về nhà làm lại bài.

- Tổng kết giờ học, dặn dò HS44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×