Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu 9: [2D3-1.1-2] (THPT Đoàn Thượng-Hải Dương-lần 2 năm 2017-2018) Hàm số là nguyên hàm của hàm số nào dưới đây.

Câu 9: [2D3-1.1-2] (THPT Đoàn Thượng-Hải Dương-lần 2 năm 2017-2018) Hàm số là nguyên hàm của hàm số nào dưới đây.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ta có.Đồ thị hàm sốđi qua điểm..

Câu 32. [2D3-1.1-2] (THPT Chuyên Thái Bình-lần 2 năm học 2017-2018) Mệnh đề nào

dưới đây đúng?

A..B.C..D..

.Lời giải

Chọn C.

.Câu 26: [2D3-1.1-2] (THPT Chuyên Hạ Long-Quảng Ninh-lần 1 năm 2017-2018)

Tìm nguyên hàmcủa hàm sốA., biết.C...B..D..Hướng dẫn giải

Chọn D

Ta có:

..

Vậy.Câu 13:

[2D3-1.1-2] (THPT Chun Lê Q Đơn-Đà Nẵng năm 2017-2018)

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau

A.

C..

.B..D..Lời giải

Chọn A.

Xét tích phân

Đặt

Do đó. Khi; Khi.

.Câu 23:[2D3-1.1-2] (THPT Chun Lê Quý Đôn-Đà Nẵng năm 2017-2018)Nguyên hàm của hàm số

A..B..C..D..Lời giải

Chọn C.

Ta có:.Câu 32. [2D3-1.1-2] (THPT Chuyên Phan Bội Châu-Nghệ An- lần 1 năm 2017-2018)

Tìm nguyên hàm

của hàm số

, biết

.

A..B..C..D..Lời giải

Chọn B.

Ta có:.Theo giả thiết:

Câu 26:. Vậy.[2D3-1.1-2] (THPT Chuyên Quốc Học-Huế năm 2017-2018) Tìm họcủa ngun hàm.A..B..C..D..Lời giải

Chọn D.

Ta có:.Câu 1: [2D3-1.1-2] (THPT Chuyên Vĩnh Phúc-lần 3 MĐ 234 năm học 2017-2018)

Nguyên hàm của hàm số

A..là:

B..C..D..Hướng dẫn giải

Chọn C.

Ta có.Câu 22: [2D3-1.1-2] (THPT Trần Quốc Tuấn năm 2017-2018) Cho

hàm của hàm sốthỏa mãn. Tìmlà một ngun:A..B..C..D..Hướng dẫn giải

Chọn C.Ta có.Lại có.Câu 34: [2D3-1.1-2] (THPT Trần Quốc Tuấn năm 2017-2018) Hàm số

ngun hàm là. Tìm ngun hàm của hàm sốA.

C..B...D..có một.Hướng dẫn giải

Chọn B.

Vì hàm sốcó một ngun hàm lànên ta có:Khi đó:

Câu 9:.

.[2D3-1.1-2] (THPT Trần Hưng Đạo-TP HCM năm 2017-2018) Tìm ngun hàm

của hàm số

A.thỏa mãn

.C...

B..D..Lời giải

Chọn B.

Ta có

Do

Câu 4:;

nên.[2D3-1.1-2] (THPT Tứ Kỳ-Hải Dương năm 2017-2018) Nguyên hàm

hàm số, biếtlà:A..B..C..D..Hướng dẫn giải

Chọn C.

Áp dụng công thức nguyên hàm mở rộng

.

.củaCâu 30:[2D3-1.1-2] (THPT Lương Văn Chánh Phú Yên năm2017-2018) Cholà một ngun hàm của hàm số

trên khoảngA..B... TínhC.

Lời giải.

.D..Chọn A.

là một nguyên hàm của hàm số

trên khoảngmọinên ta có:, với.

, với mọi..Vậy.Câu 16: [2D3-1.1-2] (THPT Đô Lương 4-Nghệ An năm 2017-2018) Cho hàm số

thỏa mãnA..C.. Phát biểu nào sau đúng?

B...D..Lời giải

Chọn D.

Ta cóVậy

Câu 25:.

[2D3-1.1-2] (THPT Chun Hồng Văn Thụ-Hòa Bình năm 2017-2018) Cholà một nguyên hàm của hàm số, giá trị của

A..bằng

B..C.

Lời giảiChọn B.

Ta có:thỏa mãn..D..là một nguyên hàm của hàm số

Vậy..Câu 30: [2D3-1.1-2] (THPT Hậu Lộc 2-Thanh Hóa năm 2017-2018) Cho số thực

Chọn đẳng thức đúng trong các đẳng thức sau:

A..B.C..D...

.Lời giải

Chọn D.

Ta có:.Câu 18: [2D3-1.1-2] (THPT Hồng Hoa Thám-Hưng Yên-lần 1 năm 2017-2018) Chọn

mệnh đề đúng?

A..B..C..D..Lời giải

Chọn C.

.

Câu 30. [2D3-1.1-2] (SGD Bà Rịa Vũng Tàu-đề 1 năm 2017-2018) Hàm số nào sau đây

không phải là một nguyên hàm của hàm số

A.

C..

.?

B.

D..

.Lời giải

Chọn D.

Ta có.Câu 10. [2D3-1.1-2] (THPT Kinh Mơn-Hải Dương lần 1 năm 2017-2018) Cho

một nguyên hàm của hàm sốthỏa mãnA..B.C..D.

Lời giải. Tìm.

.

.Chọn D.

.

.

.

Câu 18. [2D3-1.1-2] (THPT Lê Quý Đơn-Hải Phòng lần 1 năm 2017-2018) Tìm một

ngun hàmcủa hàm sốthỏa mãnA..B.C..D...

.Lời giải

Chọn B.

Ta có, vìnênCâu 31. [2D3-1.1-2] (THPT Lê Q Đơn-Hải Phòng lần 1 năm 2017-2018) Cho

. Tính giá trị biểu thức

.

A..B..C..D..Lời giải

Chọn C.Ta có.Do đó,,. Suy ra.Câu 19. [2D3-1.1-2] (THPT Chuyên Tiền Giang-lần 1 năm 2017-2018) Tìm hàm số

biếtlà một nguyên hàm của hàm sốA..C...B..D..Lời giải

Chọn B.

Ta có:

Đặtsuy ra. Khi đó.nên.Vậy.Câu 33. [2D3-1.1-2] (SGD Hà Nội-lần 11 năm 2017-2018) Cho

của hàm số

A.. Hàm số.B.là một nguyên hàmcó bao nhiêu điểm cực trị?.C. .

Lời giảiD..Chọn B.

Ta có.

đổi dấu qua các điểmCâu 5.;nên hàm sốcó 3 điểm cực trị.[2D3-1.1-2] (THPT Nguyễn Trãi-Đà Nẵng-lần 1 năm 2017-2018) Tính

.

A..B..C..D..Lời giải

Chọn D.

Ta có

.

Câu 31. [2D3-1.1-2] (THPT Nguyễn Trãi-Đà Nẵng-lần 1 năm 2017-2018) Cho hàm số

thỏa mãn

A.

B.

..thì giá trị

C.

Lời giải

.D..Chọn D.

Ta có.Theo giả thiết

Vậy

Câu 17. [2D3-1.1-2]nên

. Do đó.

.(THPT Lê Xoay-Vĩnh phúc-lần 1 năm 2017-2018) Tất cả cácnguyên hàm của hàm sốA..B.C..D..

.Lời giải

Áp dụng công thức nguyên hàm cơ bản ta có

.Câu 17. [2D3-1.1-2](THPT Lê Xoay-Vĩnh phúc-lần 1 năm 2017-2018) Tất cả cácnguyên hàm của hàm sốA..B.C..D..

.Lời giải

Áp dụng công thức nguyên hàm cơ bản ta có

.

Câu 21. [2D3-1.1-2] (THPT Đặng Thúc Hứa-Nghệ An-lần 1 năm 2017-2018) Cho hàm số

thỏa mãn đồng thời các điều kiện

A..C... Tìm.B..D..Lời giải

Chọn A.

Ta có;Vậy..Câu 12. [2D3-1.1-2] (THPT Chun Trần Phú-Hải Phòng-lần 2 năm 2017-2018) Họ

nguyên hàm cuả hàm số

A.

C.

.B...D..Lời giải

Chọn D.

Ta có:

Câu 11. [2D3-1.1-2] (PTNK-ĐHQG TP HCM-lần 1 năm 2017-2018) Tìm ngun hàm

của hàm số.A..B.C..D..

.Lời giải

Chọn A.

Ta có

Nên.Câu 31. [2D3-1.1-2] (THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc – lần 4 - năm 2017 – 2018)

là một nguyên hàm của hàm số

A..C.., khi đóB..D..Lời giải

Chọn C.

Ta có, vìNênnên..Câu 29: [2D3-1.1-2] (SỞ GD&ĐT BẮC GIANG LẦN 01 NĂM 2018) Họ nguyên hàm của hàm sốA.

B.

C.

D.

Lời giải

Chọn B

Ta có.Câu 17. [2D3-1.1-2] (THPT Chuyên Vĩnh Phúc – Vĩnh Phúc - Lần 4 năm 2017 –

2018)Cho hàm số

trình

A.xác định trêncó hai nghiệm

.B.,thỏa mãn. Tính tổng

.. Phương.C.

Lời giải.D..Chọn A.

Ta có:..Xét phương trình:.

.Câu 2: [2D3-1.1-2] (ĐHQG TPHCM – Cơ Sở 2 – năm 2017 – 2018)

là một ngun hàm của

A..B.

.C. .

Lời giảithìbằng.

D..BiếtChọn B.

nênDo đó

.

Câu 36:

[2D3-1.1-2] (THPT Trần Phú

2018)Cho hàm số– Đà Nẵng - Lần 2 – năm 2017 –xác định trên. Giá trị của biểu thức

A.

.

Lời giải

Chọn C..B.thỏa mãnbằng

.C..Ta cóD...

.

.Câu 21. [2D3-1.1-2] (THPT Chuyên ĐH Vinh – Lần 2 – năm 2017 – 2018) Cho biết

là một ngun hàm của. Tìm ngun hàm của.

A..B..C..D..Lời giải

Chọn C.

Ta có. Suy ra.Khi đó.Câu 6: [2D3-1.1-2] (SGD Nam Định – năm 2017 – 2018)

hàm của hàm số. Biếtlà các số nguyên dương vàlà một nguyên,trong đó.B..C. .

Lời giảiD.Chọn A.

Ta có,là phân số tối giản. Khi đó giá trị biểu thứcbằng.

A.,..Do.Vậy

Câu 27:.[2D3-1.1-2] (THPT Chuyên Hùng Vương – Gia Lai – Lần 2 năm2017 – 2018) Tìm nguyên hàm của hàm số

A.. B..C..D...Lời giảiCâu 4:Chọn B.

Ta có

.

[2D3-1.1-2] (Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Đinh - năm 2017-2018) Họ

nguyên hàm của hàm số

A..

B..C..D..Hướng dẫn giải

Chọn B.

Câu 1: [2D3-1.1-2] (SỞ GD VÀ ĐT ĐỒNG THÁP-2018) Tìm ngun hàm của

hàm số.A..C.B...D..Lời giải

Chọn D.

Áp dụng cơng thức:

Câu 46:.[2D3-1.1-2] (SỞ GD VÀ ĐT ĐỒNG THÁP-2018) Nguyên hàm

bằngA..B..C..D..Lời giải

Chọn A.

Ta có

Câu 48:.[2D3-1.1-2] (SỞ GD VÀ ĐT ĐỒNG THÁP-2018) Họ các nguyên hàmcủa hàm sốlà:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 9: [2D3-1.1-2] (THPT Đoàn Thượng-Hải Dương-lần 2 năm 2017-2018) Hàm số là nguyên hàm của hàm số nào dưới đây.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×