Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
+Trò chơi lò cò tiếp sức

+Trò chơi lò cò tiếp sức

Tải bản đầy đủ - 0trang

nhảy đá lăng xoay người và tiếp đất

Chuẩn bị:

+Đứng một chân trước một chân sau hai

tay thả lỏng tự nhiên( chân giậm nhảy

phía sau)

+Dùng sức của đùi va hơng chủ động đá

lăng chân về trước-lên cao ,sau đó xoay

mũi bàn chân vào phía trong( theo hướng

má trong bàn chân đồng thời xoay thân

người và xoay chân trụ bằng tư thế mông

quay về trước ( so với hướng ban đầu,

xoay 180 độ), tay bên chân lăng ép

xuống ,chân lăng trên cao phía sau,thân

người ngả về trước.2.3 Hướng dẫn bài tập 3 bước giậm

nhảy đá lăng xoay người và tiếp đất

Chuẩn bị:

+Đứng một chân trước một chân sau hai

tay thả lỏng tự nhiên( chân giậm nhảy

phía sau)

+Dùng sức của đùi va hơng chủ động đá

lăng chân về trước-lên cao ,sau đó xoay

mũi bàn chaanvaof phía trong( theo

hướng má trong bàn chân đồng thời

xoay thân người và xoay chân trụ bằng

tư thế mông quay về trước ( so với

hướng ban đầu, xoay 180 độ), tay bên

chân lăng ép xuống ,chân lăng trên cao

phía sau,thân người ngả về trước.3. Hoạt động luyện tập2p- HS quan sát và tiếp thu bài tập

1 bước giậm nhảy đá lăng xoay

người và tiếp đất do GV giới

thiệu. Sau đó động viên tinh

thần xung phong và cho một số

em lên tập thử.

- HS chú ý quan sát GV làm

mẫu bài tập và nêu thắc mắc nếu

có.

Đội hình giới thiệu bài tập- HS quan sát và tiếp thu bài tập

3 bước giậm nhảy đá lăng xoay

người và tiếp đất do GV giới

thiệu. Sau đó động viên tinh

thần xung phong và cho một số

em lên tập thử.

- HS chú ý quan sát GV làm

mẫu bài tập và nêu thắc mắc nếu

có.

Đội hình tập luyện3.1 Ơn đi 1 bước đặt chân giậm nhảy

đá lăng3p- HS thực hiện kĩ thuật, GV

quan sát và sửa sai cho HS

3.2 . Ôn chạy đà 3 bước giậm nhảy đá

lăng3pĐội hình tập luyện

- HS thực hiện kĩ thuật, GV

quan sát và sửa sai cho HS

3.3 Một bước giậm nhảy đá lăng xoay

người và tiếp đất3pĐội hình tập luyện

- HS thực hiện kĩ thuật, GV

quan sát và sửa sai cho HS3.4Trò chơi lò cò tiếp sức7pChuẩn bị:

- Kẻ hai vạch chuẩn bị và xuất phát cách

nhau 1,5m kẻ vạch giới hạn cách vạch

xuất phát 8 – 15m hoặc cắm 2 – 4 lá cờ

nhỏ đánh dấu giới hạn

- Tập hợp số HS thành 2 – 4 hàng dọc

sau vạch chuẩn bị.

- Cặp thứ nhất của mỗi đội tiến vào sát

vạch xuất phát, thực hiện TTCB: Đứng

sát nhau, hai tay kề bên ngoắc vào nhau,

hai chân kề nhau đặt sát vạch xuất phát,

hai chân kia co lên

Cách chơi:

Khi có lệnh, nhảy lò cò theo cặp cho đến

cờ hoặc vạch giới hạn đổi chân rồi nhảy

lò cò về vạch xuất phát, một trong hai

người đưa tay chạm vào cặp thứ hai, cả

hai đi thường về tập hợp ở cuối hàng.

Sauk hi cặp thứ nhất xuất phát cặp thứ

hai tiến vào vị trí xuất phát và đứng ở

TTCB. Sauk hi chạm tay nhanh chóng

nhảy lò cò như cặp thứ nhất đã thực hiện.

Cách chơi cứ lần lượt như vậy cho đến

hết, đội nào xong trước, ít phạm quy đội

đó thắng.

- Các trường hợp phạm quy:

+) Xuất phát trước lệnh hoặc trước khi

chạm tay cặp trước.

+) Vòng lại khơng qua vạch giới hạn

hoặc cờ hoặc khơng đổi chân.Đội hình chơi trò chơi

HS chia lớp thành 4 đội đứng

theo hàng dọc.

HS nghe GV nêu tác dụng của

trò chơi. HS chơi thử để GV

điều chỉnh cách chơi và luật

chơi cho đúng. Sau đó tổ chức

chơi chính thức: Cử 4 HS giám

sát các đội chơi. Kết thúc trò

chơi 4 HS báo cáo kết quả và

GV kết luận.+) Khơng nhảy lò cò theo cặp theo quy

định.3.5 báo cáo kết quả luyện tập

Nội dung: Nhóm có bao nhiêu người? có

bao nhiêu người thực hiên được động tác

kỹ thuật ở phần tập luyên trên?sau đó

GV tổng hợp và củng cố lại cho HS3pĐội hình báo cáo kết quả tập

luyện

3.6Thả lỏng, hồi tĩnh:

-Thực hiện các động tác thả lỏng, hít thở

sâu2pĐội hình hồi tĩnh3.7 Nhận xét giờ học:

-Nhận xét về ý thức học tập và quá trình

thực hiện động tác. Rút kinh nghiệm cho

giờ học hiện tại và định hướng cho giờ

học sau.1pĐội hình nhận xét







 

GV nhận xét buổi học, nhấn

mạnh lỗi sai thường mắc trong

động tác và đưa ra cách khắc

phục.

HS nghiêm túc, chú ý lắng

nghe, đặt ra các câu hỏi để GV

giải đáp (nếu có).4. Hoạt động vận dụng:

- Tập mô phỏng động tác chân lăng, chân

giậm.1pĐội hình GV hướng dẫn bài tập

vận dụngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

+Trò chơi lò cò tiếp sức

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×